Počet nalezených dokumentů: 696
Publikováno od do

Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu
Vykypěl, Bohumil
2017 - český
Klíčová slova: linguistics; etymology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2017

Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře
Voleková, Kateřina
2017 - český
Příspěvek se věnuje jazykovým aspektům staročeského překladu mariánských hodinek z pěti rukopisů z konce 14. století a počátku 15. století a srovnává znění českých žalmů se staročeskými překlady žaltáře. The article focuses on the linguistic aspect of the Old Czech translations of the Little Office of Our Lady from five manuscripts from the late 14th century and early 15th century, comparing the Czech version of the Psalms with the Old Czech translation of the Psalter. Klíčová slova: Old Czech; Bible translation; Psalter Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře

Příspěvek se věnuje jazykovým aspektům staročeského překladu mariánských hodinek z pěti rukopisů z konce 14. století a počátku 15. století a srovnává znění českých žalmů se staročeskými překlady ...

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2017

Living on the Edge: Integration vs. Modularity in the Phonology of Czech Anglicisms
Duběda, Tomáš
2017 - anglický
The article discusses different aspects of the phonology of Czech Anglicisms, categorizing the adaptation mechanisms into “integrative” and “modular.” The integrative mechanisms include the Phonological Approximation Principle, the Spelling Pronunciation Principle, and different types of analogies. The modular mechanisms, which increase the autonomy of the subsystem of Anglicisms, include the Original Pronunciation Principle, the presence of marked phonemes or phonotactic structures, phonological variability resulting from the competition between adaptation principles, irregular mapping between phonology and spelling, as well as underlying links to English phonology. Quantitative evidence is provided for some of these tendencies, and several psycholinguistic hypotheses are formulated in connection with the adaptation model. Klíčová slova: Czech; English; Anglicisms; loanwords; loanword adaptation; phonology Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Living on the Edge: Integration vs. Modularity in the Phonology of Czech Anglicisms

The article discusses different aspects of the phonology of Czech Anglicisms, categorizing the adaptation mechanisms into “integrative” and “modular.” The integrative mechanisms include the ...

Duběda, Tomáš
Ústav pro jazyk český, 2017

Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou
Spinková, Stanislava
2017 - český
Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování osob (např. vrátný, pokojská), druhů masa nebo nápojů (např. kuřecí, plzeňské), názvy čeledí v biologii (např. psovití, hřibovité) atd., také některá příjmení (např. Černý) a zeměpisné názvy (např. Deštné). Jsou utvořena adjektivními sufixy a skloňují se jako adjektiva. The paper deals with Czech nouns which are formal adjectives. There are f. e. names of persons (f. e. vrátný, pokojská), types of meat or drinks (f. e. kuřecí, plzeňské), names of biological families (psovití, hřibovité) etc. ranked among these nouns and some surnames (f. e. Černý) or geographic names (f. e. Deštné) as well. They are formed by adjectival suffixes and declined as adjectives Klíčová slova: substantivized adjectives; Czech for foreigners; onomastics; family names; place names Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou

Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování osob (např. vrátný, pokojská), druhů masa nebo nápojů (např. kuřecí, ...

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2017

Peripheral Old Czech names for Owls
Hořejší, Michal; Voleková, Kateřina
2017 - anglický
This paper focuses on the interpretation of the Old Czech peripheral ornithonyms vap, vapek a puňek. Based on an analysis of the context for the evidence, and with the help of more recent sources and an analysis of the morphological structure, several findings have been made: a) the Old Czech vap is a deverbative formed from the Croatian vapiti, which provides further proof of contact between the two languages during the Middle Ages, b) the formant -ek performs a complex function in the names of animals, as it may simultaneously carry a diminutive and an agentive meaning, while including the information that the word is the name of an animal, c) the distribution of the names of animals was loose in earlier times, with one term frequently relating to several referents, whereas one animal commonly bore several names. Klíčová slova: ornithonyms; onomatopoeia; word formation; language contact; owls; Old Czech Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Peripheral Old Czech names for Owls

This paper focuses on the interpretation of the Old Czech peripheral ornithonyms vap, vapek a puňek. Based on an analysis of the context for the evidence, and with the help of more recent sources and ...

Hořejší, Michal; Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2017

Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms
Čižmárová, Libuše
2017 - anglický
The article relates to there projects of the Brno dialectologists: The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (supported by the Czech Science Foundation in 2005-2007, 2008-2010, at present continued without CSF support), The Dictionary of Dialects of the Czech Language (at present supported by the CSF, grant project 2011-2015), and The Czech Linguistic Atlas, published in paper version in 6 volumes in 1992-2011, these days being gradually presented in electrobnic version on the ICL webpage (http://cja.cas.cz/cja.html).\n(General web page of the ICL with more detailed information of both other above mentioned works see http://www.ujc.cas.cz/). Klíčová slova: ectronic dictionaries; onomastics; dialectology; Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms; Dictionary of Dialects of the Czech Language; Czech Linguistic Atlas Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms

The article relates to there projects of the Brno dialectologists: The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (supported by the Czech Science Foundation in 2005-2007, 2008-2010, at present ...

Čižmárová, Libuše
Ústav pro jazyk český, 2017

Reflection on the Dictionary of Czech Dialects
Šipková, Milena
2017 - anglický
After finishing the Czech Linguistic Atlas (1992-2011), the Brno Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences, comes to the most significant phase of its aktivity - to the lexicological compilation of the gathered dialect materiál. In connection with a question arises, what type of a dialect dictionary should be compiled. It could be either some type of a differential dictionary, or a dictionary of comprehensive character. These guestions reflect not only the scientific point of view and the national and cultural interest, but also the temporal perspective, personal possibilities of the researches-dialectologists (their qualifications, experience, age) as well as in these days more and more important financial support. In her article, the author tries to characterize some possible zypes of differential dialect dictionaries and draws attention to their pros (advantages) and cons (dishadvantages). In opposition to these, she places the comprehensive compilation of an extensive dialect materiál in the form of a dictionary: on the one hand, she points out its problems, difficulties, even risks, on the other hand, its indisputable values Klíčová slova: differential dialect dictionary; comprehensive dialect dictionary Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Reflection on the Dictionary of Czech Dialects

After finishing the Czech Linguistic Atlas (1992-2011), the Brno Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences, comes to the most significant phase of ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2017

Tanec v lexiku našich předků
Karlíková, Helena
2017 - český
Příspěvek se věnuje etymologické analýze některých českých slov, která pojmenovávají tanec. The paper deals with the etymological analysis of some Czech words with the meaning of dance. Klíčová slova: etymology; Czech language; dance Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Tanec v lexiku našich předků

Příspěvek se věnuje etymologické analýze některých českých slov, která pojmenovávají tanec.


The paper deals with the etymological analysis of some Czech words with the meaning of dance.

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2017

Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her
Hoffmannová, Jana; Hoffmann, B.
2017 - český
Z díla prvního českého realistického dramatika dosud žije hlavně veselohra Naši furianti; její význam spočívá především v tom, že zde byl na jevišti poprvé představen reálný obraz české vesnice, života prostých venkovanů ve 2. polovině 19. století. Komické dialogy „furiantů“ se vyznačují i jazykovým realismem – dramatik vložil do úst svých vesničanů reálnou kombinaci obecné češtiny a některých jihozápadočeských regionalismů; jedna z postav je navíc nositelkou chodského dialektu. Prostřednictvím realistických popisů i prostřednictvím osobitého vyjadřování jsou charakterizovány také postavy v další hře ze Stroupežnického současnosti, v dramatu Václav Hrobčický z Hrobčic (řeč postav tu vystihuje i sociální rozdíly mezi nimi). V historických veselohrách Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová se dramatik – inspirován četbou Pamětí Mikuláše Dačického z Heslova, renesančního vzdělance (žil v letech 1555–1626) – pokusil o zajímavou stylizaci dobového jazyka. The one work from the oeuvre of the first Czech realistic playwright that continues to be staged to this day is the comedy Naši furianti; the principal value of this comedy is that it introduced to the stage a realistic picture of a typical Czech village and the life of ordinary village people in the second half of the 19th century. One of the major features of the comic dialogues between the overly confident fellows (furianti) is realistic language: Stroupežnický endowed his villagers with a real combination of common Czech (obecná čeština) and words typical of regions in south-western Bohemia, with one of the characters speaking the dialect associated with the Chodsko region. Stroupežnický’s other play set in his own day whose characters are characterized by realistic descriptions and distinctive language features is Václav Hrobčický z Hrobčic (with language characterizing the dramatis personae and the social differences among them). In his two historical comedies, Zvíkovský rarášek and Paní mincmistrová, Stroupežnický, having been inspired by reading Paměti (Memoirs) by the Renaissance scholar Mikuláš Dačický z Heslova (1555–1626), made an interesting attempt at stylizing the Czech language as it was used in Dačický’s day. Klíčová slova: Ladislav Stroupežnický; realistic drama; historical comedy; description of the setting; characterization of the character; social deixic; politeness; Common Czech; dialect Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her

Z díla prvního českého realistického dramatika dosud žije hlavně veselohra Naši furianti; její význam spočívá především v tom, že zde byl na jevišti poprvé představen reálný obraz české vesnice, ...

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, B.
Ústav pro jazyk český, 2017

Existují ještě dnes tradiční dialekty?
Kloferová, Stanislava
2017 - český
Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. Důležitý je zde zejména faktor sociální prestiže dialektu. Rozdílně se projevuje v Čechách (sociální bezpříznakovost) a na Moravě se Slezskem (sociální příznakovost). The item describes the situation of traditional territorial dialects in the area of the Czech national language at the turn of the 20th and 21st centuries. It deals with the circumstances that have been participating in the development of dialects. Important is primarily the factor of the social prestige of a dialect. It manifests itself differently in Bohemia (socially asymptomatic) and in Moravia and Silesia (socially symptomatic). Klíčová slova: bohemistics; dialectology; traditional territorial dialect; social prestige of a dialect Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Existují ještě dnes tradiční dialekty?

Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze