Počet nalezených dokumentů: 228
Publikováno od do

Aktuelle Aspekte des Studiums mehrfarbiger Perlen aus dem frühmittelalterlichen Böhmen
Tomková, Kateřina; Křížová, Šárka
2017 - německý
Eine Zusammenfassung der Funde mittelalterlicher Funde von bunten Perlen aus Böhmen, einschließlich des grundlegenden typologischen Schemas, das auf dem Inventar dieser Perlen beruht. Besondere Aufmerksamkeit wird Perlen mit einfachen und besonders Millefiori-Augen in Kombination mit Kreuzfaden geschenkt. Die unterschiedliche chemische Zusammensetzung der Gläser beider Arten von Perlen, wie sie durch die SEM-EDS-Methode bestimmt wird, kann auf verschiedene Produktionszentren hinweisen. Die Topographie der mitteleuropäischen Funde deutet darauf hin, dass diese Perlen aus dem Karpatenbecken nach Böhmen gelangt sind, das der Vermittler kultureller Einflüsse aus Süd- und Osteuropa war. A summary of the findings of early medieval finds of polychrome beads from Bohemia, including the basic typological scheme based on the inventory of these beads. Special attention is paid to beads with simple and especially millefiori eyes in combination with crossing trails. The different chemical composition of glasses of both types of beads, as determined by the SEM-EDS method, may indicate different production centers. The topography of Central European findings suggests that these beads have spread to Bohemia from the Carpathian basin, which has been the mediator of cultural influence from Southern and Eastern Europe. Klíčová slova: Early Middle Ages; Bohemia; glass; multicoloured bead; chemical composition Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aktuelle Aspekte des Studiums mehrfarbiger Perlen aus dem frühmittelalterlichen Böhmen

Eine Zusammenfassung der Funde mittelalterlicher Funde von bunten Perlen aus Böhmen, einschließlich des grundlegenden typologischen Schemas, das auf dem Inventar dieser Perlen beruht. Besondere ...

Tomková, Kateřina; Křížová, Šárka
Archeologický ústav, Praha, 2017

Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
2017 - anglický
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles). Klíčová slova: NESAT XIII; archaeological textiles Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII

Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).

Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)
Tomková, Kateřina; Jonášová, Šárka; Zlámalová Cílová, Z.
2017 - anglický
An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from imported glass. Klíčová slova: Early Middle Ages; Central Europe; glass beads; archaeometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)

An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from ...

Tomková, Kateřina; Jonášová, Šárka; Zlámalová Cílová, Z.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Non-invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague
Cihla, M.; Trefný, M.; Drda, Petr; Hradil, David; Hradilová, J.
2017 - anglický
The sandstone head sculpture from the hillfort of Závist in the southern periphery of Prague has been subjected to a non-invasive survey by mechanoscopic and analytical approaches. A 3D model of a sculpture has been created using laser scanning and photogrammetry. A reconstruction of stonemason's working tools was derived from longitudinal and transversal sections of the traces on the head's surface. Further screening of the surface by handheld X-ray fluorescence identified increased contents of lead and tin suggesting a former intentional coloring of the sculpture's surface. Traces of gold could indicate that the surface was gilded. It was confirmed that the sculpture was originally not a part of a human figure, but was intended to represent only a self-standing head. The way of making as well as the nature of the original surface treatment has excluded the possibility that the stone head from Závist was a modern replica. Klíčová slova: Celtic sculpture; sandstone; traceology; X-ray fluorescence Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Non-invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague

The sandstone head sculpture from the hillfort of Závist in the southern periphery of Prague has been subjected to a non-invasive survey by mechanoscopic and analytical approaches. A 3D model of a ...

Cihla, M.; Trefný, M.; Drda, Petr; Hradil, David; Hradilová, J.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Místo a metody archeologie: kauza Roztoky
Kuna, Martin
2017 - český
Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. Používá příklad raně středověkého naleziště v Roztokách, na kterém ukazuje soubor otázek, které lze zodpovědět pouze pomocí archeologických metod. Zakotvení těchto metod není ve společenskovědní oblasti, nýbrž v přírodních vědách. The paper discusses the relationship between history and archeology in the reconstruction of early history. The author highlights the potential risks of subordinating archeology to history. Using the case of the Roztoky archeological site as an example, he presents a set of questions that can only be answered using archeological methods, these methods are grounded not in the humanities, but in the natural sciences. Klíčová slova: archaeology; history; method; Roztoky; research; Early Middle Ages Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky

Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. ...

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2017

Archaeological textile research in the Czech Republic
Bravermanová, M.; Březinová, Helena
2017 - anglický
The paper is a synoptical summary of scientific research focused on research of archaeological textiles in the Czech Republic. It maps the development of this discipline from the 19th century to present, lists the most important experts involved in the research of the historical development of textile production and its archaeological evidence. Klíčová slova: textile research; Czech Republic; archaeological textiles Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archaeological textile research in the Czech Republic

The paper is a synoptical summary of scientific research focused on research of archaeological textiles in the Czech Republic. It maps the development of this discipline from the 19th century to ...

Bravermanová, M.; Březinová, Helena
Archeologický ústav, Praha, 2017

Bibliografie české, moravské a slezské archeologie
Šlesingerová, Lada
2017 - český
Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových projektech. Bibliografie české, moravské a slezské archeologie zahrnuje tištěné bibliografie, článkové databáze Analytika a Pražský hrad a bibliografie ústavních časopisů. This article presents an overview of the historical development, excerption base and current state of the specialist bibliography compiled at the CAS Institute of Archaeology in Prague, and provides information on the recent grant projects. The bibliography of Bohemian, Moravian and Silesian archaeology includes printed bibliographies, the Analytics and Prague Castle article databases and the bibliographies of institute journals. Klíčová slova: CAS Institute of Archaeology; archaeology; article bibliographies Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie

Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových ...

Šlesingerová, Lada
Archeologický ústav, Praha, 2017

Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
Březinová, Helena; Kohout, D.
2017 - český
Příspěvek přináší shrnující informace o ojedinělém souboru stovek textilních fragmentů pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů v centru Prahy, na Novém Městě pražském (ulice Jungmannova, Vodičkova a Školská), které probíhaly v letech 2004-2008. Během výzkumů zde bylo objeveno mocné souvrství organického původu, jenž je pozůstatkem smetiště z období 14. a 15. století, a které přineslo neobyčejně velké množství předmětů z organických materiálů - textilu, dřeva a kůže. Představeny jsou nejzajímavější závěry z průzkumu vlněných a hedvábných textilií, jejichž široké spektrum poskytuje zajímavý pohled na středověkou textilní hmotnou kulturu, prezentovány jsou i výsledky analýz použitých barviv a informace o restaurování a adjustaci tohoto mimořádného souboru. The paper summarizes the information about an unique assemblage of several hundreds of textile fragments from rescue archaeological excavations in the centre of Prague, in the New Town of Prague (Jungmannova, Vodičkova and Školská Streets), carried out in 2004-2008. During the excavations, a massive stratigraphy of organic origin was uncovered, which was the relic of a rubbish dump from the 14th and 15th centuries, and provided an unusually large amount of objects from organic materials - textile, wood and leather. The most interesting conclusions from the survey of woollen and silk textiles are presented, their broad spectrum provides an interesting view of medieval textile material culture. The results of the analyses of used dyes and the information about the restoration and adjustment of this extraordinary assemblage are presented too. Klíčová slova: archaeological textile; medieval waste layers; textile production; dyeing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy

Příspěvek přináší shrnující informace o ojedinělém souboru stovek textilních fragmentů pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů v centru Prahy, na Novém Městě pražském (ulice Jungmannova, ...

Březinová, Helena; Kohout, D.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Hellenistic mosaic glass and La Tène glass-working
Venclová, Natalie; Jonášová, Šárka; Vaculovič, T.
2017 - anglický
Hellenistic mosaic glasses are similar in their basic composition, as well as their trace elements, to the late group of La Tène glass of the 2nd-1st century BC. The imported glass vessels represent a luxury article used only by the elite in the Iron Age Europe. Klíčová slova: glass; Hellenistic; archaeometry; Central Europe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Hellenistic mosaic glass and La Tène glass-working

Hellenistic mosaic glasses are similar in their basic composition, as well as their trace elements, to the late group of La Tène glass of the 2nd-1st century BC. The imported glass vessels represent a ...

Venclová, Natalie; Jonášová, Šárka; Vaculovič, T.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Chrudim ve 14. a 15. století. Archeologie a historie k podobě a vývoji města
Frolík, Jan
2015 - český
Vývoj Chrudimi je rozdělen do dvou etap, oddělených požárem, datovaným před rok 1338. První etapa je obdobím vzniku a konsolidace města. Ve druhé etapě došlo k ekonomickému rozmachu, doloženému doklady vysoké životní úrovně (sklo, kachle). Development of the town of Chrudim is divided into two periods, separated by fire dated before the year 1338. The first stage is the period of formation and consolidation of urban organism. Second period indicates economic boom, accompanied by evidence of high standard of living (glass, stove tiles). Klíčová slova: Hussite period; house; mediaeval glass; stove tiles; crafts Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Chrudim ve 14. a 15. století. Archeologie a historie k podobě a vývoji města

Vývoj Chrudimi je rozdělen do dvou etap, oddělených požárem, datovaným před rok 1338. První etapa je obdobím vzniku a konsolidace města. Ve druhé etapě došlo k ekonomickému rozmachu, doloženému ...

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze