Number of found documents: 18
Published from to

Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania
Blechová, Lenka
2017 - English
Available at various institutes of the ASCR
Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania

Blechová, Lenka
Historický ústav, 2017

Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
2017 - English
Jedenáct badatelů z osmi zemí (Argentina, Česko, Itálie, Kypr, Německo, Polsko, Španělsko a USA) publikovali příspěvky ke středověkému kanonickému právu. Eleven reseachers from eight countries (Argentina, Cyprus, Czechia, Germany, Italy, Poland, Spain, and the USA) have provided contributions on medieval canon law. Keywords: medieval canon law; Europe; codicology; Jiří Kejř Available at various institutes of the ASCR
Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř

Jedenáct badatelů z osmi zemí (Argentina, Česko, Itálie, Kypr, Německo, Polsko, Španělsko a USA) publikovali příspěvky ke středověkému kanonickému právu....

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

Jiří Kejř - A Short Biography
Krafl, Pavel Otmar
2017 - English
Článek představuje osobnost Jiřího Kejře. The essay presents figure of Jiří Kejř. Keywords: Jiří Kejř; historiography; curriculum vitae Available at various institutes of the ASCR
Jiří Kejř - A Short Biography

Článek představuje osobnost Jiřího Kejře.


The essay presents figure of Jiří Kejř.

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
2017 - English
Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám. The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history. Keywords: Jiří Kejř; codicology; medieval canon law; reseach; books; legal history; Czech lands; Bohemia and Moravia; Hussite movement Available at various institutes of the ASCR
Books by Jiří Kejř

Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám.


The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

Bibliography of the History of the Czech Lands (BDČZ). Poster on Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Prague, 24. 9. 2015.
Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
2015 - English
The Bibliography of the History of the Czech Lands is a large infrastructure dedicated to creating, \nprocessing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of literature related to the Czech \nStudies. It is a continuation of the project of field (historical) bibliography which has been running in \nthe Czech Lands since 1905. Nowadays, modern methods have been applied to our day-to-day activi-\nties. The bibliography remains an essential information source for historical sciences and their related \nfields (archeology, ethnology, law science, literary studies, conservation, historical geography and car-\ntography, historical onomastics and toponomastics, historical demography etc.). Keywords: Historical bibliography; Historiography; Large infrastructue Available in a digital repository NRGL
Bibliography of the History of the Czech Lands (BDČZ). Poster on Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Prague, 24. 9. 2015.

The Bibliography of the History of the Czech Lands is a large infrastructure dedicated to creating, \nprocessing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of literature related to the ...

Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
Historický ústav, 2015

Changes of the Czech historical Landscape.
Semotanová, Eva
2009 - English
Keywords: historie; geografie; krajina; History; Geography; Landscape; historie; kulturní krajiny; regionální historie Available in a digital repository NRGL
Changes of the Czech historical Landscape.

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2009

Towns in the Czech historical landscape - Image of reconciliation or confrontation?
Semotanová, Eva
2009 - English
Keywords: historie; historická geografie; města; history; historical geography; towns; historie; regionální geografie; historická města Available in a digital repository NRGL
Towns in the Czech historical landscape - Image of reconciliation or confrontation?

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2009

The Entrepreneur as Mayor – the Mayor as Entrepreneur. On the Hořovice exemple of 1860 – 1914
Hlavačka, Milan
2009 - English
Analysis of the penetration of the entrepreneur and political activities in the little town Hořovice. Keywords: civil society; liberalism; Bohemia; liberalismus Available at various institutes of the ASCR
The Entrepreneur as Mayor – the Mayor as Entrepreneur. On the Hořovice exemple of 1860 – 1914

Analysis of the penetration of the entrepreneur and political activities in the little town Hořovice.

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2009

Introduction
Zudová-Lešková, Zlatica
2007 - English
Poprvé v české historii se uskutečnila mezinárodní konference o rezistenci československých Židů v letech 1939-1945, jenž dokázala, že Židé se vzdor svému osudu "Konečného řešení" dokázali vzepřít a významně se podíleli na protinacistickém odboji. For the first time in the Czech history there was an international conference on the resistance of the Czechoslovak Jews during 1939 to 1945, which proved that the Jews, in spite of their fate envisaged by the "Final Solution", managed to oppose and participated significantly in the anti-nazi resist movement. Keywords: Jews; Resistance; History; odolnost; historie Available at various institutes of the ASCR
Introduction

Poprvé v české historii se uskutečnila mezinárodní konference o rezistenci československých Židů v letech 1939-1945, jenž dokázala, že Židé se vzdor svému osudu "Konečného řešení" dokázali vzepřít a ...

Zudová-Lešková, Zlatica
Historický ústav, 2007

The Emerging Versailles System: Hungarian - Romanian Relations (1918-1919)
Irmanová, Eva
2006 - English
Vztah mezi Maďarskem a Rumunskem (1918-1919) a vytváření nové maďarsko-rumunské hranice. Relation between Hungary and Romania and creation of new hungarian-romanian border. Keywords: history; hungarian-romanian relations; historie Available at various institutes of the ASCR
The Emerging Versailles System: Hungarian - Romanian Relations (1918-1919)

Vztah mezi Maďarskem a Rumunskem (1918-1919) a vytváření nové maďarsko-rumunské hranice.


Relation between Hungary and Romania and creation of new hungarian-romanian border.

Irmanová, Eva
Historický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases