Počet nalezených dokumentů: 439
Publikováno od do

Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania
Blechová, Lenka
2017 - anglický
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania

Blechová, Lenka
Historický ústav, 2017

Introduction
Krafl, Pavel Otmar
2017 - český
Stať pojednává o obsahu sborníku Sacri canones editandi. The text deals with content of the volume Sacri canones editandi. Klíčová slova: medieval canon law; memorial book; Jiří Kejř Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Introduction

Stať pojednává o obsahu sborníku Sacri canones editandi.


The text deals with content of the volume Sacri canones editandi.

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
2017 - anglický
Jedenáct badatelů z osmi zemí (Argentina, Česko, Itálie, Kypr, Německo, Polsko, Španělsko a USA) publikovali příspěvky ke středověkému kanonickému právu. Eleven reseachers from eight countries (Argentina, Cyprus, Czechia, Germany, Italy, Poland, Spain, and the USA) have provided contributions on medieval canon law. Klíčová slova: medieval canon law; Europe; codicology; Jiří Kejř Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř

Jedenáct badatelů z osmi zemí (Argentina, Česko, Itálie, Kypr, Německo, Polsko, Španělsko a USA) publikovali příspěvky ke středověkému kanonickému právu....

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

Proč hledíme s despektem na ruské a sovětské dějiny? Bílá místa ve studiu ruských a sovětských dějin v českém dějepisectví po roce 1990
Vlček, Radomír
2017 - český
Stať sleduje vývoj českého a slovenského studia ruských dějin. Upozorňuje na tradici různých pohledů na ruské dějiny a minulost česko-ruských vztahů a nastiňuje bílá místa, která se ani v posledních dvaceti letech nepodařilo překonat. This paper traces the development of Czechoslovak and Czech scholarship on Russian history. After outlining the origins of various view of Russian history and their connection with Czech history, the author presents a detailed overview of research to date by Czech scholats of Russian history, focusing on the most important works of the pas 20 years which explore various aspekcts of Russian history. Klíčová slova: contemporary history; Russian studies; historiography; 20th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proč hledíme s despektem na ruské a sovětské dějiny? Bílá místa ve studiu ruských a sovětských dějin v českém dějepisectví po roce 1990

Stať sleduje vývoj českého a slovenského studia ruských dějin. Upozorňuje na tradici různých pohledů na ruské dějiny a minulost česko-ruských vztahů a nastiňuje bílá místa, která se ani v posledních ...

Vlček, Radomír
Historický ústav, 2017

Sopky v české odborné produkci a publicistice 19. století
Kofránková, Václava
2017 - český
Studie sleduje vědecký zájem o sopečnou činnost v české společnosti od konce 18. do konce 19. století v souvislosti s dobovým diskursem o formování planety Země a mapuje vliv tohoto zájmu na postupný nárůst původní českojazyčné vědecké i popularizační produkce k tomuto tématu. The study deals with the scientific interest of volcanic activity in the Czech society from the late 18th to the late 19th century in connection with the contemporary discourse on the formation of the Earth. The study then follows up impact of this interest to a gradual increase of the original Czech scientific and popular production on this topic. Klíčová slova: volcanoes; popularization of science; Czech research into volcanic activity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sopky v české odborné produkci a publicistice 19. století

Studie sleduje vědecký zájem o sopečnou činnost v české společnosti od konce 18. do konce 19. století v souvislosti s dobovým diskursem o formování planety Země a mapuje vliv tohoto zájmu na postupný ...

Kofránková, Václava
Historický ústav, 2017

Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování
Bobková, Kateřina; Kuchařová, Hedvika
2017 - český
Cílem studie je podělit se o zkušenosti s vytvářením a plněním biografické databáze řeholníků žijích v 17. a 18. století na území historických českých zemí. Soustředí se zejména na problematiku standardizace biografických dat. The aim of this paper is to share the experiences gained during the creating anf filing a database of 17th and 18th century members of religious orders living within the territory of the Czech Lands. It focuses mainly on issues of standardization of biographical data. Klíčová slova: religious orders; biographical sources; biographical databasis; digitalisation of historical sources; standards of biographical data Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování

Cílem studie je podělit se o zkušenosti s vytvářením a plněním biografické databáze řeholníků žijích v 17. a 18. století na území historických českých zemí. Soustředí se zejména na problematiku ...

Bobková, Kateřina; Kuchařová, Hedvika
Historický ústav, 2017

Bibliografie dějin Českých zemí
Horčáková, Václava
2017 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Bibliografie dějin Českých zemí

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2017

K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016
Krafl, Pavel Otmar
2017 - český
Studie pojednává o aktivitách Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016. The study deals with the Activities of the Commission for the Publication of Medieval Sources of Diplomatic Nature between 2000 and 2016. Klíčová slova: editorship; medieval source editions; auxiliary sciences of history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016

Studie pojednává o aktivitách Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016....

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

Jiří Kejř - A Short Biography
Krafl, Pavel Otmar
2017 - anglický
Článek představuje osobnost Jiřího Kejře. The essay presents figure of Jiří Kejř. Klíčová slova: Jiří Kejř; historiography; curriculum vitae Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jiří Kejř - A Short Biography

Článek představuje osobnost Jiřího Kejře.


The essay presents figure of Jiří Kejř.

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel Otmar
2017 - anglický
Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám. The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history. Klíčová slova: Jiří Kejř; codicology; medieval canon law; reseach; books; legal history; Czech lands; Bohemia and Moravia; Hussite movement Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Books by Jiří Kejř

Článek prezentuje knihy Jiřího Kejře ke středověkým dějinám.


The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Krafl, Pavel Otmar
Historický ústav, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze