Number of found documents: 1866
Published from to

Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny
Nešpor, Zdeněk
2017 - Czech
Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a O. Machotkou. The paper historically analyses sociological research on poor in the city of Prague conducted in the 1920s and 1930s. Principal attention is paid to research programmes lead by R. Crawford and O. Machotka. Keywords: Sociology of poverty; Czech sociology – history of; Prague Available on request at various institutes of the ASCR
Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny

Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a ...

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2017

Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015
Tenglerová, Hana
2017 - Czech
Monitorovací zpráva za rok 2015 představuje data v časových řadách od roku 2005 do roku 2015. Mimo standardních dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických pracovnících na vysokých školách či zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích výzkumu a vývoje, obsahuje Zpráva také data o nově zaměstnaných výzkumných pracovnících, informace o situaci v krajích, výzkumnících ze zahraničí nebo o počtech udělených vědeckých ocenění. Report brings data about situation of women researchers between 2005 and 2015. Along with standard data about researchers by field and sector of performance, about students and academic employees in higher education and women in decision making, it contains data about newly employed researchers, information about situation in regions, about foreign researchers and about the number of scientific awards awarded to men and women. Keywords: statistics; women; science Available at various institutes of the ASCR
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015

Monitorovací zpráva za rok 2015 představuje data v časových řadách od roku 2005 do roku 2015. Mimo standardních dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických ...

Tenglerová, Hana
Sociologický ústav, 2017

Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v naší zemi jsou spokojeny tři pětiny občanů, což je nejvíce za celé sledované období. Téměř polovina českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Part of Public Opinion Research Centre survey in February were several questions concerning respondents' opinions on the functioning of democracy in the Czech Republic, the general attitudes towards democracy and respect for human rights in our country. Keywords: democracy; respect for human rights Available at various institutes of the ASCR
Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2017

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot
Hamplová, Dana
2017 - Czech
Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot. The chapter describes the development of the Czech family since the 1950s and its role in producing values. Keywords: family; values Available at various institutes of the ASCR
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot

Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot....

Hamplová, Dana
Sociologický ústav, 2017

National Report on Czech National Citizen Vision Workshop
Čadová, Naděžda; Turoň, Petr
2016 - English
The report summarizes national recruitment strategy for the National Vision Workshop. The workshop took place on 9th November in Prague and 42 citizens participated in the workshop. Keywords: recruitment; visions Available at various institutes of the ASCR
National Report on Czech National Citizen Vision Workshop

The report summarizes national recruitment strategy for the National Vision Workshop. The workshop took place on 9th November in Prague and 42 citizens participated in the workshop.

Čadová, Naděžda; Turoň, Petr
Sociologický ústav, 2016

Kvalita pracovního života v České republice v roce 2016
Červenka, Jan; Čadová, Naděžda; Vinopal, Jiří
2016 - Czech
Zpráva shrnuje technické parametry a výsledky výzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR. Cílem šetření bylo zmapovat kvalitu pracovního života českých občanů v roce 2016. \n\n The report summarizes technical parameters and results of public opinion research which Public Opinion Research Centre IS CAS conducted. This survey aimed to examine quality of working life in the Czech Republic. Keywords: quality of working life; public opinion reserch; SQWL Available at various institutes of the ASCR
Kvalita pracovního života v České republice v roce 2016

Zpráva shrnuje technické parametry a výsledky výzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR. Cílem šetření bylo zmapovat kvalitu pracovního života českých občanů v roce 2016. ...

Červenka, Jan; Čadová, Naděžda; Vinopal, Jiří
Sociologický ústav, 2016

Zpráva z výzkumného šetření životních a pracovních podmínek zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha: Techničtí a administrativní pracovníci a pracovnice (2. vlna)
Vohlídalová, Marta
2016 - Czech
Výzkumná zpráva shrnuje výsledky druhé vlny on-line dotazníkové šetření provedeného v létě 2016 na VŠCHT Praha v rámci mezinárodního projektu 7. rámcového projektu TRIGGER. Dotazníkové šetření, které zahrnovalo technické a administrativní pracovníky a pracovnice, se zaměřilo na otázky pracovních podmínek a genderové rovnosti na VŠCHT. Research report summarizes the results of the 2 nd wave of on-line survey conducted in the summer of 2016 on ICT Prague in the frame of the FP7 project TRIGGER. The survey, which included technical and administrative staff, focused on working conditions and gender equality at ICT. Keywords: survey; working conditions; ICT Prague Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z výzkumného šetření životních a pracovních podmínek zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha: Techničtí a administrativní pracovníci a pracovnice (2. vlna)

Výzkumná zpráva shrnuje výsledky druhé vlny on-line dotazníkové šetření provedeného v létě 2016 na VŠCHT Praha v rámci mezinárodního projektu 7. rámcového projektu TRIGGER. Dotazníkové šetření, které ...

Vohlídalová, Marta
Sociologický ústav, 2016

Postavení mužů a žen na VŠCHT Praha: Zpráva z analýzy agregovaných statistik (2. vlna)
Vohlídalová, Marta
2016 - Czech
Výzkumná zpráva shrnuje výsledky druhé vlny analýzy agregovaných statistik týkajících se postavení žen a mužů na VŠCHT Praha. Mezi hlavními tématy analýzy bylo zastoupení žena mužů mezi studujícími, na různých stupních akademické hierarchie a ve vedení, genderové platové rozdíly a fungování interní grantové agentury (IGA) a posun těchto ukazatelů mezi lety 2014 a 2016. Research report summarizes the results of the analysis of aggregated statistics on women and men in ICT Prague. The main topics of the analysis were: the representation of men and women on a different levels of the academic hierarchy and leadership, the gender pay gap and the functioning of the Internal Grant Agency (IGA) and shifts between 2014 and 2016.\n Keywords: gender equality; ICT Prague Available at various institutes of the ASCR
Postavení mužů a žen na VŠCHT Praha: Zpráva z analýzy agregovaných statistik (2. vlna)

Výzkumná zpráva shrnuje výsledky druhé vlny analýzy agregovaných statistik týkajících se postavení žen a mužů na VŠCHT Praha. Mezi hlavními tématy analýzy bylo zastoupení žena mužů mezi studujícími, ...

Vohlídalová, Marta
Sociologický ústav, 2016

Mladí lidé a alkohol
Buchtík, Martin; Pospíšilová, Marie; Samec, Tomáš; Lachmann, Filip
2016 - Czech
Studie Mladí lidé a alkohol se zaměřila zejména na postoje a zvyky mladých lidí ve vztahu k alkoholu. Jejím cílem bylo navržení strategií směřující k omezení konzumace alkoholu mezi mladými lidmi. Study Young People and Alcohol focused on the attitudes towards alcohol and drinking habits of young people. The study tried to design strategies aimed at reducing alcohol consumption among young people. Keywords: young people; alcohol drinking Available at various institutes of the ASCR
Mladí lidé a alkohol

Studie Mladí lidé a alkohol se zaměřila zejména na postoje a zvyky mladých lidí ve vztahu k alkoholu. Jejím cílem bylo navržení strategií směřující k omezení konzumace alkoholu mezi mladými ...

Buchtík, Martin; Pospíšilová, Marie; Samec, Tomáš; Lachmann, Filip
Sociologický ústav, 2016

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2016
Červenka, Jan; Čadová, Naděžda; Štohanzlová, Iva
2016 - Czech
Zpráva shrnující technické parametry a výsledky průzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR formou zařazení otázek do omnibusového dotazníku kontinuálního projektu Naše společnost. Cílem šetření bylo zmapovat obraz České statistického úřadu u české veřejnosti a jeho změny v čase.\n The report summarizes technical parameters and results of public opinion research which the Public Opinion Research Centre IS CAS conducted by integration of several questions into regular omnibus survey. This survey focused on image of Czech Statistical Office in the view of Czech public and its changes during the time. Keywords: Czech statistical office; public opinion reserch Available at various institutes of the ASCR
Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2016

Zpráva shrnující technické parametry a výsledky průzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR formou zařazení otázek do omnibusového dotazníku kontinuálního projektu Naše společnost. ...

Červenka, Jan; Čadová, Naděžda; Štohanzlová, Iva
Sociologický ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases