Number of found documents: 305
Published from to

On the boundary conditions in the numerical simulation of stably stratified fluids flows
Bodnár, Tomáš; Fraunié, P.
2017 - English
This paper presents the results of a numerical study of the stably stratified flow over a low smooth hill. The emphasize is on certain problems related to artificial boundary conditions used in the numerical simulations. The numerical results of three-dimensional simulations are shown for a range of Froude and Reynolds numbers in order to demonstrate the varying importance of these boundary issues in different flow regimes. The simulations were performed using the Boussinesq approximation model solved by a high-resolution numerical code. The in-house developed code is based on compact finite-difference discretization in space and Strong Stability Preserving Runge–Kutta time integration. Keywords: Boussinesq approximation; stable stratification; compact finite-difference Available on request at various institutes of the ASCR
On the boundary conditions in the numerical simulation of stably stratified fluids flows

This paper presents the results of a numerical study of the stably stratified flow over a low smooth hill. The emphasize is on certain problems related to artificial boundary conditions used in the ...

Bodnár, Tomáš; Fraunié, P.
Matematický ústav, 2017

Observing how future primary school teachers reason about fractions
Samková, L.; Tichá, Marie
2017 - English
The contribution focuses on the possibility to use an educational tool called Concept Cartoons in future primary school teachers' education, especially as an instrument for observing how future primary school teachers reason about fractions. The task which we adapted to the Concept Cartoons form belongs to primary school mathematics, i.e. it focuses on the concept of a fraction per se, in particular on the parts-and-whole decision and on comparison of two pre-partitioned models with diverse wholes. Using Concept Cartoons, we observe which statements about the issue our respondents consider as correct, and which kinds of reasoning they use in their justifications. We also mention other related concepts (percentages), and related tasks from entrance exams to lower-secondary selective schools. Keywords: concept Cartoons; fractions; future primary school teachers Available at various institutes of the ASCR
Observing how future primary school teachers reason about fractions

The contribution focuses on the possibility to use an educational tool called Concept Cartoons in future primary school teachers' education, especially as an instrument for observing how future ...

Samková, L.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2017

Note on the problem of dissipative measure-valued solutions to the compressible non-Newtonian system
Al Baba, Hind; Caggio, Matteo; Ducomet, B.; Nečasová, Šárka
2017 - English
We introduce a dissipative measure-valued solution to the compressible non-Newtonian system. We generalized a result given by Novotný, Nečasová [14]. We derive a relative entropy inequality for measure-valued solution as an extension of the "classical" entropy inequality introduced by Dafermos [2], Mellet-Vasseur [11], Feireisl-Jin-Novotný [5]. Keywords: dissipative measure-valued solution; non-Newtonian fluid; compressible fluid Available on request at various institutes of the ASCR
Note on the problem of dissipative measure-valued solutions to the compressible non-Newtonian system

We introduce a dissipative measure-valued solution to the compressible non-Newtonian system. We generalized a result given by Novotný, Nečasová [14]. We derive a relative entropy inequality for ...

Al Baba, Hind; Caggio, Matteo; Ducomet, B.; Nečasová, Šárka
Matematický ústav, 2017

Note on the use of Camassa-Holm equations for simulation of incompressible fluid turbulence
Caggio, Matteo; Bodnár, Tomáš
2017 - English
The aim of this short communication is to briefly introduce the Camassa-Holm equations as a working model for simulation of incompressible fluid turbulence. In particular we discuss its application for turbulent boundary layer flows. This model (and related models) is studied for several years in mathematical community, starting from Leray [23]. It can be understood as a generalization of some classical fluid models (Navier-Stokes equations, Prandtl boundary layer equations), showing some interesting mathematical properties in the analysis of the behavior of it's solution (e.g. Layton and Lewandowski [22]). It has been found however, that the model predictions can lead to surprising extensions of the use of the model in technical applications, namely in simulating the turbulent fluid flows. This brief paper should be understood as an introductory note to this novel class of models for applied scientists. Keywords: Camassa-Holm equations; turbulent boundary layer Available on request at various institutes of the ASCR
Note on the use of Camassa-Holm equations for simulation of incompressible fluid turbulence

The aim of this short communication is to briefly introduce the Camassa-Holm equations as a working model for simulation of incompressible fluid turbulence. In particular we discuss its application ...

Caggio, Matteo; Bodnár, Tomáš
Matematický ústav, 2017

Znovuobjevování geometrických konstrukcí
Roubíček, Filip
2016 - Czech
Článek je věnován uplatnění principů badatelsky orientovaného vyučování matematice v didaktickém semináři určeném studentům učitelství prvního stupně základní školy, konkrétně aktivitě zaměřené na konstruování známých geometrických útvarů v prostředí překládaného papíru. V článku je popsáno sedm studentských postupů konstrukce čtverce. The paper deals with the application of principles of inquiry based mathematics education in seminars of didactics for future primary school teachers, specifically with the activity focused on construction of known geometrical figures in the environment of folding paper. Seven students´ construction procedures of a square are presented in the paper. Keywords: mathematics education; inquiry; elementary geometry Available at various institutes of the ASCR
Znovuobjevování geometrických konstrukcí

Článek je věnován uplatnění principů badatelsky orientovaného vyučování matematice v didaktickém semináři určeném studentům učitelství prvního stupně základní školy, konkrétně aktivitě zaměřené na ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2016

Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů
Tichá, Marie; Samková, L.
2016 - Czech
Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede k domněnkám, hypotetickým odpovědím a ty je třeba ověřit, zaměřili jsme se v poslední době také na rozvíjení uvědomování si potřeby argumentovat, vědomě zařazovat odůvodňování do vyučování matematice. This contribution focuses on inquiry-based education as one of the ways to develop and improve professionalism of future primary school teachers. Since the process of inquiry leads to conjectures and hypotheses that need to be verified, we recently turned our attention also to developing awareness of the need of proper argumentation and its incorporation into mathematics lessons. Keywords: inquiry-based education; teachers professionalism; primary school; argumentation Available at various institutes of the ASCR
Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů

Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede ...

Tichá, Marie; Samková, L.
Matematický ústav, 2016

Badatelské aktivity s geometrickým obsahem v přípravě studentů učitelství
Roubíček, Filip
2016 - Czech
Příspěvek je věnován otázkám uplatnění badatelského přístupu v semináři z didaktiky matematiky určených budoucím učitelům prvního stupně základní školy. Studentům byly předkládány badatelské výukové situace, jejichž základem bylo specifické geometrické prostředí. Studenti se zabývali řešením neurčitých geometrických úloh, které umožňovalo uplatnění badatelských postupů, jako jsou kladení otázek, navrhování postupů, experimentování, usuzování, ověřování, diskutování závěrů aj. V příspěvku jsou prezentovány tři ukázky badatelských aktivit realizovaných se studenty a jejich reflexe bádání. The paper deals with the issue of implementation of inquiry-based approach into seminars of didactics of mathematics for future primary school teachers. Inquiry -stimulating teaching situations based on specific geometrical environments were presented to students. Students engaged in the solving of undefined geometrical problems that enables application od inquiry procedures, such as posing of questions, designing of solving processes, making experiments, reasoning, verification, discussion of findings and others. Three illustrations of inquiry activities realised with students and their reflection of inquiry are presented in the paper. Keywords: inquiry activities; geometrical problems; preservice teacher education Available at various institutes of the ASCR
Badatelské aktivity s geometrickým obsahem v přípravě studentů učitelství

Příspěvek je věnován otázkám uplatnění badatelského přístupu v semináři z didaktiky matematiky určených budoucím učitelům prvního stupně základní školy. Studentům byly předkládány badatelské výukové ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2016

Error patterns in computation in concept cartoons
Samková, L.; Tichá, Marie; Hošpesová, A.
2015 - English
The paper focuses on an educational tool called Concept Cartoons, and its possible usage in primary school mathematics, especially in promoting discussion in the classroom. We show in detail how to prepare Concept Cartoons displaying various mental computation strategies and error patterns. Keywords: concept Cartoons; error patterns; mental computation strategies Available at various institutes of the ASCR
Error patterns in computation in concept cartoons

The paper focuses on an educational tool called Concept Cartoons, and its possible usage in primary school mathematics, especially in promoting discussion in the classroom. We show in detail how to ...

Samková, L.; Tichá, Marie; Hošpesová, A.
Matematický ústav, 2015

Reasoning of pupils in the solving process of a geometrical inquiry-stimulating task
Roubíček, Filip
2015 - English
The poster focuses on the issue of solving geometrical problems in the context of inquiry based education, namely on the use of inquiry by pupils and on classroom mathematics discourse. The poster describes communicative situations in solving of inquiry based problems and presents examples of pupils’ solutions and discussion in the classroom. Keywords: inquiry based education; teaching of geometry; problem solving; mathematical discourse Available at various institutes of the ASCR
Reasoning of pupils in the solving process of a geometrical inquiry-stimulating task

The poster focuses on the issue of solving geometrical problems in the context of inquiry based education, namely on the use of inquiry by pupils and on classroom mathematics discourse. The poster ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2015

Badatelské úlohy ve vyučování geometrii
Roubíček, Filip
2015 - Czech
Podnětem badatelských aktivit ve vyučování geometrii je geometrická úloha, která popisuje neznánou, neurčitou nebo nejednoznačnou situaci a požaduje její komplexní prozkoumání. V příspěvku je popsáno šest badatelských úloh z různých oblastí elementární geometrie. The stimulus of inquire activities in the teaching of geometry is a geometrical problem which describes an unknown, undefined or ambiguous situation and requires its complexe exploration. Six inquiry-stimulating problems of various areas of elementary geometry are described in the paper. Keywords: inquiry-based teaching; inquiry activities; geometrical problem Available at various institutes of the ASCR
Badatelské úlohy ve vyučování geometrii

Podnětem badatelských aktivit ve vyučování geometrii je geometrická úloha, která popisuje neznánou, neurčitou nebo nejednoznačnou situaci a požaduje její komplexní prozkoumání. V příspěvku je popsáno ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases