Number of found documents: 468
Published from to

Arne Laurin. Inventář osobního fondu (1889-1945)
Květová, Miroslava
2015 - Czech
Keywords: Laurin, Arne; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Arne Laurin. Inventář osobního fondu (1889-1945)

Květová, Miroslava
Masarykův ústav a Archiv, 2015

František Groh. Inventář osobního fondu (1884-1937)
Kábová, Hana
2015 - Czech
Keywords: Groh, František; personal papers Available at various institutes of the ASCR
František Groh. Inventář osobního fondu (1884-1937)

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově
Hradilová, Marta
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její rekonstrukci. Upozorňuje na dochované rukopisy s důrazem na české rukopisy, vzniklé v 15. a na počátku 16. století, které nebyly doposud s klášterem spojovány. This contribution deals with the library of the Poor Clare Convent in Český Krumlov which is not preserved any more and on the basis of not yet used the inventory of the books processed after the abolition of this convent by Joseph II. tries to make the restoration. It points out the surviving manuscripts with the emphasis on Czech manuscripts that came into existence in the 15. and at the beginning of the 16. century that have not been associated with this convent yet. Keywords: Český Krumlov, Poor Clare Convent; codicology Available at various institutes of the ASCR
Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově

Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její ...

Hradilová, Marta
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Zdeněk Nejedlý. Tisky (1913-1964)
Tomsová, Petra
2015 - Czech
Keywords: Nejedlý, Zdeněk; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Zdeněk Nejedlý. Tisky (1913-1964)

Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století
Franc, Martin
2015 - Czech
Tématem studie je standardní stravování chudých vrstev společnosti v středoevropské habsburské monarchii 1. poloviny 19. století. Nezabývá se výjimečnými situacemi jako válkou či hladomorem. Podle pramenů dominovaly ve stravě chudých vegetabilní součásti, tehdy především v podobě moučných jídel včetně chleba, brambory jako strava chudých se prosadily jen v některých regionech. Důležitou součást tvořily luštěniny a jako cenný doplněk ovoce a zelenina. The subject of this essay is the standard dietary composition in the poor sections of society in the Central european Habsburg Monarchy during the first half of the 19th century. Thee study does not cover instances of emergency situations such as those of famine or war. According to the data recorded in sources, the standard diet of the poor was unexceptionally dominated by the vegetable component, at that time still comprised largely of flour-based food including bread, whereas potatoes served as a staple food for the poor only in certain localities. Another important dietary component were pulses and, as a valuable supplement, also other vegetables and fruit. Keywords: diet; poor; Habsburg Monarchy, 1800-1850 Available at various institutes of the ASCR
Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století

Tématem studie je standardní stravování chudých vrstev společnosti v středoevropské habsburské monarchii 1. poloviny 19. století. Nezabývá se výjimečnými situacemi jako válkou či hladomorem. Podle ...

Franc, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století
Petr, Stanislav
2015 - Czech
Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou. The author presents the discipline of codicology and offers an overview of the catalogues listing individual manuscript collections in the Czech Republic. After a description of the Czech catalogues, the paper addresses its attention to scholars of Czech literature based abroad. In the conculuding part of the study, the author examines the issue of exhibitions in the Czech Republic, giving an overview of catalogues from exhibitions presentig Czech history and bookart. Keywords: codicology; Czech history Available at various institutes of the ASCR
Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století

Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou....

Petr, Stanislav
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Zdeněk Nejedlý. Cestovní průvodce (1853-1962)
Tomsová, Petra
2015 - Czech
Keywords: Nejedlý, Zdeněk; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Zdeněk Nejedlý. Cestovní průvodce (1853-1962)

Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Josef Adolf Bulova. Inventář osobního fondu 1855-1950
Květová, Miroslava
2014 - Czech
Keywords: Bulova, Josef Adolf; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Josef Adolf Bulova. Inventář osobního fondu 1855-1950

Květová, Miroslava
Masarykův ústav a Archiv, 2014

War Injuries in the World War I
Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
2014 - English
The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. The First World War brought about the development of numerous medical fields and the introduction of completely new, such as plastic surgery. Keywords: history of medicine; war injuries; World War I Available at various institutes of the ASCR
War Injuries in the World War I

The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. ...

Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2014

Josef Vítězslav Šimák. Invenář osobního fondu (1724) 1877-1941 (1948)
Kábová, Hana
2014 - Czech
Keywords: Šimák, Josef Vítězslav; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Josef Vítězslav Šimák. Invenář osobního fondu (1724) 1877-1941 (1948)

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases