Number of found documents: 36
Published from to

Katalánský atlas 1375 jako historicko-geografický pramen
Liščák, Vladimír
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá vzácnou kartografickou památkou 14. století zachycující též východní Asii na základě cest Marka Pola a Odorika z POrdenone. This paper describes a Catalan atlas of 1375 which contains also eastern parts Asia on the base of itineraries by Marco Polo and Odoric of Pordenone. Keywords: History; Atlases; Asia; historie; atlasy Available at various institutes of the ASCR
Katalánský atlas 1375 jako historicko-geografický pramen

Příspěvek se zabývá vzácnou kartografickou památkou 14. století zachycující též východní Asii na základě cest Marka Pola a Odorika z POrdenone....

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2008

Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006
Sommer, Petr; Liščák, Vladimír
2008 -
Sborník věnovaný obecně stykům středověké Evropy s východem a speciálně úloze Odorika z Pordenone, františkánského misionáře 14. století. Collected papers on the contacts between medieval Europe and the East and especially on the role of Odoric of Pordenone, a Franciscan missionary of the 14th century. Keywords: Odorik of Pordenone; contacts between Europe and Asia; Silk Roads; sborníky; cesty Available at various institutes of the ASCR
Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006

Sborník věnovaný obecně stykům středověké Evropy s východem a speciálně úloze Odorika z Pordenone, františkánského misionáře 14. století....

Sommer, Petr; Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2008

Jsou čínské "retroflexy" retroflexní? "Palatály" palatální? "Veláry" velární? Poznámky k terminologii.
Třísková, Hana
2007 - Czech
Čínské iniciální souhlásky se tradičně fonologicky klasifikují podle artikulačních vlastností do několika řad. Práce zkoumá, do jaké míry názvy řad ("retroflexní", "palatální" atd.) odpovídají skutečným artikulačním vlastnostem (např. zdali u "retroflexní" řady dochází k ohnutí jazyka vzad). Závěr: je třeba odlišovat fonologické užití termínů (klasifikace řad), které nemusí vystihovat fonetický detail, od užití fonetického (popis artikulace). Mandarin initial consonants are traditionally classified into several series. The classification is based on the articulatory features. The paper explores whether the terms used for identifying particular series reflect real articulatory features of the proper consonants (such as: is the "retroflex" series articulated with the tip of the tongue curled backwards?) The conclusion: we have to distinguish between the phonological usage of the particular term (i.e. the term is used for classifying the series) and the phonetic usage (i.e. the term is used for describing the articulation). Keywords: mandarin; consonants; articulation Available at various institutes of the ASCR
Jsou čínské "retroflexy" retroflexní? "Palatály" palatální? "Veláry" velární? Poznámky k terminologii.

Čínské iniciální souhlásky se tradičně fonologicky klasifikují podle artikulačních vlastností do několika řad. Práce zkoumá, do jaké míry názvy řad ("retroflexní", "palatální" atd.) odpovídají ...

Třísková, Hana
Orientální ústav, 2007

Taiwanský multikulturalismus – specifické téma pro studium
Liščák, Vladimír
2006 - Czech
V souvislosti s demokratizací života na Taiwanu od konce 80. let minulého století, a zejména v 90. letech, došlo k obrození kulturní tradice v místních jazycích, včetně jazyků původních obyvatel With the democratization of Taiwan since the end of 1980s, and namely since 1990s, revival of cultural tradition in local languages, including languages of Taiwanese aboriginals, has become Keywords: Taiwan; multiculturalism Available at various institutes of the ASCR
Taiwanský multikulturalismus – specifické téma pro studium

V souvislosti s demokratizací života na Taiwanu od konce 80. let minulého století, a zejména v 90. letech, došlo k obrození kulturní tradice v místních jazycích, včetně jazyků původních ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2006

Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici
Obuchová, Ľubica
2005 - Czech
V čínském hospodářství a právnictví se široce aplikoval konfucianismus. Tradiční ekonomické myšlení zdůrazňovalo společenský význam zemědělství a potlačovalo úlohu obchodu. V tradiční čínské společenské hierarchii patřila obchodníkům nejnižší příčka. Confucianism was widely applied in Chinese economy and laws. Traditional economic thought stresses the social importance of agriculture, but depreciates the role of commerce. In the hierarchy of Chinese traditional society merchants were placed at the bottom. Keywords: Chinese economic thought; Confucianism; konfucianismus Available at various institutes of the ASCR
Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici

V čínském hospodářství a právnictví se široce aplikoval konfucianismus. Tradiční ekonomické myšlení zdůrazňovalo společenský význam zemědělství a potlačovalo úlohu obchodu. V tradiční čínské ...

Obuchová, Ľubica
Orientální ústav, 2005

Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici
Obuchová, Ľubica
2005 - Czech
Přednáška věnovaná reakci konfuciánské tradice na některé aspekty moderní společnosti The paper talks about the reaction of Confucian traditiot to several aspects of modern society Keywords: konfucianismus; filozofie konfucianismu Available at various institutes of the ASCR
Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici

Přednáška věnovaná reakci konfuciánské tradice na některé aspekty moderní společnosti


The paper talks about the reaction of Confucian traditiot to several aspects of modern society

Obuchová, Ľubica
Orientální ústav, 2005

Orientalia Antiqua Nova IV
Charvát, Petr; Budil, I.
2004 - Czech
Sborník ze čtvrtého běhu informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu. A volume of studies from the fourth year of an information colloquy on research conducted by Czech scholars in the field of ancient Near Eastern studies. Keywords: Near East; history; archaeology; historie; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Orientalia Antiqua Nova IV

Sborník ze čtvrtého běhu informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu....

Charvát, Petr; Budil, I.
Orientální ústav, 2004

Orientalia Antiqua Nova sv. III
Charvát, Petr; Budil, I.
2003 - Czech
Sborník ze 3. informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu. A volume of studies from an information colloquy concerning ancient Oriental research conducted by Czech specialists (third year). Keywords: Near East; history; archaeology; historie; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Orientalia Antiqua Nova sv. III

Sborník ze 3. informačního kolokvia o práci českých badatelů v oblasti starověkého Orientu....

Charvát, Petr; Budil, I.
Orientální ústav, 2003

Čína, Číňané a Česká republika z regionalistického hlediska
Obuchová, Ľubica
2003 - Czech
Problematika novodobé čínské migrace a její působení na ekonomiku i společnost České republiky. Charakteristika hlavní migrační oblasti Wen-čou v prov. Če-ťiang, ČLR. The problems of contemporary Chinese migration and its influence on the economy and society of the Czech Republic. Features and character of the main migration region Wenzhou, Zhejiang Province, P. R. of China. Keywords: Chinese; migration; economy; migrace; ekonomika Available at various institutes of the ASCR
Čína, Číňané a Česká republika z regionalistického hlediska

Problematika novodobé čínské migrace a její působení na ekonomiku i společnost České republiky. Charakteristika hlavní migrační oblasti Wen-čou v prov. Če-ťiang, ČLR....

Obuchová, Ľubica
Orientální ústav, 2003

Orientalia Antiqua Nova II
Charvát, Petr; Budil, I. T.
2002 - Czech
Konferenční sborník z informačního kolokvia odborníků v oblasti starověkého Předního Východu v ČR. A volume of proceedings of an information colloquy of specialists in the field of ancient Oriental studies in the Czech Republic. Keywords: Orient; Ancient History; sborníky; orientalistika Available at various institutes of the ASCR
Orientalia Antiqua Nova II

Konferenční sborník z informačního kolokvia odborníků v oblasti starověkého Předního Východu v ČR....

Charvát, Petr; Budil, I. T.
Orientální ústav, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases