Number of found documents: 1060
Published from to

Mikroskopický laboratorní rozbor vzorku sgrafita z domu ve Venhudově ulici v Brně
Slížková, Zuzana; Kozlovcev, Petr; Koudelková, Veronika; Novák, Vladimír
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru vzorku sgrafita z 50.let 20. stol. na fasádě domu ve Venhudově ulici v Brně. Byla analyzována bílá povrchová vrstva a podkladní červenohnědá vrstva malty pomocí optické mikroskopie a elektronové mikroskopie ve spojení s prvkovou analýzou SEM-EDS. Report presents results of microscopic characterization of sgraffito from the the fifties of the twentieth century sampled from house façade in Brno, Venhudova street, CR. Light (optical) microscopy and electron microscopy SEM-EDS were used for characterization of the aggregate and the binder of two layers of sgraffito. Keywords: sgraffito, analysis; plaster; render; SEM-EDS; microscopy Available at various institutes of the ASCR
Mikroskopický laboratorní rozbor vzorku sgrafita z domu ve Venhudově ulici v Brně

Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru vzorku sgrafita z 50.let 20. stol. na fasádě domu ve Venhudově ulici v Brně. Byla analyzována bílá povrchová vrstva a podkladní červenohnědá vrstva ...

Slížková, Zuzana; Kozlovcev, Petr; Koudelková, Veronika; Novák, Vladimír
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Výzkumná zpráva. Dýka v pochvě – Praha západ
Kumpová, Ivana
2017 - Czech
Byla provedena tomografie bronzové dýky z čerstvého archeologického nálezu a vytvořeny vizualizace. Výzkum byl proveden na zařízení TORATOM v Centru excelence Telč. Tomography of a bronze dagger from a recent archaeological finding was performed and visualizations were created. The research was done using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč. Keywords: bronze dagger; TORATOM; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva. Dýka v pochvě – Praha západ

Byla provedena tomografie bronzové dýky z čerstvého archeologického nálezu a vytvořeny vizualizace. Výzkum byl proveden na zařízení TORATOM v Centru excelence Telč....

Kumpová, Ivana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Research report 2013-11-08 Calcite_S12
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
2017 - English
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S12, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč. Keywords: calcite; TORATOM; measuring Available at various institutes of the ASCR
Research report 2013-11-08 Calcite_S12

Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S12, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Beton s ocelovou výztuží
Kumpová, Ivana; Jandejsek, Ivan; Vavřík, Daniel
2017 - Czech
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů deseti vzorků betonu s různým obsahem ocelové výztuže a různou technologií výroby. Z těchto modelů byly dále vypočteny objemové poměry jednotlivých složek (beton:výztuž:póry) a směrové rozložení jednotlivých vláken. The work was focused on X-Ray tomography and creating of 3D computer models of ten concrete samples with various steel reinforcement contents and different production technology. From these models, the volume ratios of individual components (concrete: reinforcement: pores) and directional layout of individual fibers were calculated. Keywords: X-Ray tomography; 3D computer model; reinforced concrete Available at various institutes of the ASCR
Beton s ocelovou výztuží

Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů deseti vzorků betonu s různým obsahem ocelové výztuže a různou technologií výroby. Z těchto modelů byly dále vypočteny objemové ...

Kumpová, Ivana; Jandejsek, Ivan; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Formace polymorfů uhličitanu vápenatého během mísení koncentrovaných roztoků solí
Ševčík, Radek; Mácová, Petra; Viani, Alberto
2017 - Czech
Příspěvek se zaobírá předběžnými výsledky studia gelové fáze vznikající během mísení koncentrovaných roztoků solí během syntézy polymorfů uhličitanu vápenatého.\nBěhem reakce bylo odebráno několik vzorků, které byly následně zkoumány instrumentálními technikami jako např. skenovací elektronový mikroskop. This contribution is demonstrated the preliminary results of the study of the gel phase forming during the synthesis of calcium carbonate's polymorphs.\nSeveral samples were collected during the reaction and they were subsequently investigated with instrumental techniques e.g. scanning electron microscopy. Keywords: CaCO3; polymorphs; synthesis; vaterite; ACC Available at various institutes of the ASCR
Formace polymorfů uhličitanu vápenatého během mísení koncentrovaných roztoků solí

Příspěvek se zaobírá předběžnými výsledky studia gelové fáze vznikající během mísení koncentrovaných roztoků solí během syntézy polymorfů uhličitanu vápenatého.\nBěhem reakce bylo odebráno několik ...

Ševčík, Radek; Mácová, Petra; Viani, Alberto
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Stochastic stability of the generalized van der Pol system under random additive excitation
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2017 - English
The paper is motivated by a series of wind tunnel experiments investigating aeroelastic SDOF and TDOF section models of various shape and aeroelastic properties. It reveals that most of them can be theoretically modeled by the van der Pol – Duffing type equations or their combination adjusting degree of individual nonlinear terms or their coefficients. It should be emphasized that this character of the system response is very stable and is obvious in linear as well as in weakly nonlinear domain when the post-critical effect emerges. Moreover, many special effects identified by an experimental way evoke properties recognized in the pure theory of differential equations. Keywords: wind tunnel experiment; random excitation; stochastic stability Available at various institutes of the ASCR
Stochastic stability of the generalized van der Pol system under random additive excitation

The paper is motivated by a series of wind tunnel experiments investigating aeroelastic SDOF and TDOF section models of various shape and aeroelastic properties. It reveals that most of them can be ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš; Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Hasníková, Hana; Hauková, Petra; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Valach, Jaroslav; Wolf, Benjamin
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy. The report includes the results of the study focusing on the material properties of historical roofing slate tiles and assessment of the state regarding the planned building reconstruction. Keywords: slate tile; bending strength; freeze-thaw resistance Available at various institutes of the ASCR
Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad

Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy....

Drdácký, Miloš; Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Hasníková, Hana; Hauková, Petra; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Valach, Jaroslav; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Semi-automated assessment of micromechanical properties of the metal foams on the cell-wall level
Krčmářová, Nela; Šleichrt, J.; Doktor, T.; Kytýř, Daniel; Jiroušek, O.
2017 - English
Metal foams are innovative porous material used for wide range of application such as\ndeformation energy or sound absorption, filter material, or microbiological incubation carrier. To predict mechanical properties of the metal foam is necessary to precisely describe elasto–plastic properties of the foam on cell–wall level. Indentation with low load is suitable tool for this purpose.\nIn this paper custom designed instrumented microindentation device was used for measurement of cell-wall characteristics of two different aluminium foams (ALPORAS and ALCORAS). To demonstrate the possibility of automated statistical estimation of measured characteristics the device had been enhanced by semi-automatic indent positioning and evaluation procedures based on user-defined grid. Vickers hardness was measured on two samples made from ALPORAS aluminium foam and one sample from ALCORAS aluminium foam. Average Vickers hardness of ALPORAS foam was 24.465 HV1.019 and average Vickers hardness of ALCORAS was 36.585 HV1.019. Keywords: metal foam; Vickers hardness; cell-wall; indentation under low loads Available at various institutes of the ASCR
Semi-automated assessment of micromechanical properties of the metal foams on the cell-wall level

Metal foams are innovative porous material used for wide range of application such as\ndeformation energy or sound absorption, filter material, or microbiological incubation carrier. To predict ...

Krčmářová, Nela; Šleichrt, J.; Doktor, T.; Kytýř, Daniel; Jiroušek, O.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

A concept for testing and monitoring of building structures – theoretical case study
Bayer, Jan
2017 - English
A mere comparison of measured and analytical deformations, natural frequencies and mode\nshapes provides us with just a small part of the information contained in the data, especially when component- level damage prevention is needed. The presented analysis studies in detail a few criteria for evaluation of measured data, with the example of simulated plane trusses in respect to the ultimate limit state. It demonstrates the high potential of a systematic approach, while combining several criteria, particularly when using simultaneous strain and deformation measurements, as it documents the proposed Relative Mode Difference (RMD) criterion. On the other hand, the study points out the major limitation of practical applications that is caused by unknown inherent uncertainties of various kinds, providing us with the incentive for further experimental research. Keywords: testing; monitoring; building structures; ultimate limit state; mode shapes; strains Available at various institutes of the ASCR
A concept for testing and monitoring of building structures – theoretical case study

A mere comparison of measured and analytical deformations, natural frequencies and mode\nshapes provides us with just a small part of the information contained in the data, especially when component- ...

Bayer, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek ze SH Krakovec
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Hauková, Petra; Viani, Alberto
2017 - Czech
Pomocí mikroskopické analýzy, termické analýzy a XRD bylo určeno, že oba analyzované vzorky malty jsou malty vápenné s příměsí jílových minerálů. Obsažený písek v maltě je křemenný, jsou přítomna také zrna živců a slídy, struktura obou malt je odlišná. With using microscopic analysis, thermal analysis, and XRD, it was determined that both analyzed mortar samples are lime mortars with admixtures of clay minerals. The contained sand in the mortar is quartz, there are also grains of feldspar and mica, the structure of the two mortars is different. Keywords: chemical composition; survey; material characterization; binder; aggregate Available at various institutes of the ASCR
Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek ze SH Krakovec

Pomocí mikroskopické analýzy, termické analýzy a XRD bylo určeno, že oba analyzované vzorky malty jsou malty vápenné s příměsí jílových minerálů. Obsažený písek v maltě je křemenný, jsou přítomna také ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Hauková, Petra; Viani, Alberto
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases