Number of found documents: 1458
Published from to

Odhad rychlosti šíření akustických vln ve vzorku oceli pro sledování creepových změn pomocí akustické emise
Tichavský, Petr; Slunéčko, T.; Svobodová, M.; Chmela, T.
2017 - Czech
Zpráva popisuje měření rychlosti šíření zvuku ve vzorku materiálu podrobeném tepelnému a mechanickému namáhání pomocí signálu akustické emise. The report describes the measurement of the sound propagation velocity in a sample of material subjected to heat and mechanical stress by means of an acoustic emission. Keywords: sound propagation Fulltext is available at external website.
Odhad rychlosti šíření akustických vln ve vzorku oceli pro sledování creepových změn pomocí akustické emise

Zpráva popisuje měření rychlosti šíření zvuku ve vzorku materiálu podrobeném tepelnému a mechanickému namáhání pomocí signálu akustické emise....

Tichavský, Petr; Slunéčko, T.; Svobodová, M.; Chmela, T.
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Flexible Moment Invariant Bases for 2D Scalar and Vector Fields
Bujack, R.; Flusser, Jan
2017 - English
Complex moments have been successfully applied to pattern detection tasks in two-dimensional real, complex, and vector valued functions. In this paper, we review the different bases of rotational moment invariants based on the generator approach with complex monomials. We analyze their properties with respect to independence, completeness, and existence and\npresent superior bases that are optimal with respect to all three criteria for both scalar and vector fields. Keywords: Pattern detection; moment invariants; scalar fields; vector fields; flow fields; generator; basis; complex; monomial Fulltext is available at external website.
Flexible Moment Invariant Bases for 2D Scalar and Vector Fields

Complex moments have been successfully applied to pattern detection tasks in two-dimensional real, complex, and vector valued functions. In this paper, we review the different bases of rotational ...

Bujack, R.; Flusser, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Avoiding overfitting of models: an application to research data on the Internet videos
Jiroušek, Radim; Krejčová, I.
2017 - English
The problem of overfitting is studied from the perspective of information theory. In this context, data-based model learning can be viewed as a transformation process, a process transforming the information contained in data into the information represented by a model. The overfitting of a model often occurs when one considers an unnecessarily complex model, which usually means that the considered model contains more information than the original data. Thus, using one of the basic laws of information theory saying that any transformation cannot increase the amount of information, we get the basic restriction laid on models constructed from data: A model is acceptable if it does not contain more information than the input data file. Keywords: data-based learning; probabilistic models; information theory; MDL principle; lossless encoding Fulltext is available at external website.
Avoiding overfitting of models: an application to research data on the Internet videos

The problem of overfitting is studied from the perspective of information theory. In this context, data-based model learning can be viewed as a transformation process, a process transforming the ...

Jiroušek, Radim; Krejčová, I.
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity
Kalina, Jan; Peštová, B.
2017 - English
The paper is devoted to the least weighted squares estimator, which is one of highly robust estimators for the linear regression model. Novel permutation tests of heteroscedasticity are proposed. Also the asymptotic behavior of the permutation test statistics of the Goldfeld-Quandt and Breusch-Pagan tests is investigated. A numerical experiment on real economic data is presented, which also shows how to perform a robust prediction model under heteroscedasticity. Theoretical results may be simply extended to the context of multivariate quantiles Keywords: heteroscedasticity; robust statistics; regression; diagnostic tools; economic data Fulltext is available at external website.
Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity

The paper is devoted to the least weighted squares estimator, which is one of highly robust estimators for the linear regression model. Novel permutation tests of heteroscedasticity are proposed. Also ...

Kalina, Jan; Peštová, B.
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Hidden Auto-Conflict in the Theory of Belief Functions
Daniel, M.; Kratochvíl, Václav
2017 - English
Hidden conflicts of belief functions in some cases where the sum of all multiples of conflicting belief masses being equal to zero were observed. Relationships of hidden conflicts and auto-conflicts of belief functions are pointed out. We are focused on hidden auto-conflicts here - on hidden conflicts appearing when three or more numerically same belief functions are combined. Hidden auto-conflict is a kind of internal conflict. Degrees of hidden auto-conflicts and full non-conflictness are defined and analysed. Finally, computational issues of hidden auto-conflicts and non-conflictness are presented. Keywords: Belief functions; Dempster-Shafer theory; Uncertainty; Conflicting belief masses; Internal conflict; Auto-conflict; Hidden-conflict Fulltext is available at external website.
Hidden Auto-Conflict in the Theory of Belief Functions

Hidden conflicts of belief functions in some cases where the sum of all multiples of conflicting belief masses being equal to zero were observed. Relationships of hidden conflicts and auto-conflicts ...

Daniel, M.; Kratochvíl, Václav
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Parametric Optimization and Related Topics XI
Červinka, Michal; Kratochvíl, Václav
2017 - English
Parametric Optimization and Related Topics XI was a conference dedicate to Jiří Outrata on the occasion of his seventieth birthday. The programme for 86 participants from 21 countries was composed of five invited and 77 contributed talks, held in 22 sessions. Keywords: Parametric Optimization; Optimization; Equilibrium Fulltext is available at external website.
Parametric Optimization and Related Topics XI

Parametric Optimization and Related Topics XI was a conference dedicate to Jiří Outrata on the occasion of his seventieth birthday. The programme for 86 participants from 21 countries was composed of ...

Červinka, Michal; Kratochvíl, Václav
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

K otázkám hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr
2017 - Czech
Zkoumána oblast postulovaných nehod ve skladech (bazénech a pak úložištích) vyhořelého paliva. Zde se předpokládá, že krátkodobé nebezpečné nuklidy se již rozpadly na zanedbatelné úrovně a počáteční inventář vyhořelého paliva klesá s časem uskladnění (řádově roky). Na významu nabývají nuklidy s dlouhým poločasem rozpadu. Uvedena srovnávací analýza výsledků kódu HARP s evropským kódem COSYMA. The investigation of potential accidental releases o radionuclides from spent fuel repositories is resumed. Short-term life of radionuclides are assumed to be subsided and decisive role in radiological impact assessment have lradionuclides with long half-lives. Further decrease of radioactivity is then very slow. Comparable analysis of the results acquired by HARP code developed in ÚTIA with results of European code COSYMA is presented. Keywords: Spent nuclear fuel; fuel repository; release source terms Fulltext is available at external website.
K otázkám hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva

Zkoumána oblast postulovaných nehod ve skladech (bazénech a pak úložištích) vyhořelého paliva. Zde se předpokládá, že krátkodobé nebezpečné nuklidy se již rozpadly na zanedbatelné úrovně a počáteční ...

Pecha, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Metodika ultrazvukového vyšetření prsou
Vydra, J.; Daneš, J.; Bartoš, Michal; Šroubek, Filip; Petr, L.; Zitová, Barbara
2017 - Czech
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Mezi cílové parametry patří vyhledávání ložisek a jejich automatizovaný popis pomocí parametrů (rozměry, textura), tedy popis situace, který je schopen vypovídat o nemoci, skládání jednotlivých obrazů (registrace) vedoucí k vytvoření 3D zobrazení - a tím zaručit reprodukovatelnost UZ obrazení a jistotu vyšetření celého orgánu. Zároveň nově vyvinuté ultrazvukové sondy umožní lepší záchyt charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Softwarové řešení umožnuje sledovat pohyb sondy a vyhodnocovat kvalitu pokrytí vyšetřšní prsu. The aim of the proposed project is the development of a new ultrasonic equipment (US), allowing early detection of breast cancer and reduce the need to use the ionizing radiation during examinations. The aim is to eliminate the disadvantages of current ultrasonic systems in the diagnosis of breast cancer, which hinders its use. The target parameters include prospecting and automated description using parameters (size, texture), description of the situation, which is able to testify about the disease, combining individual images (registration) leading to the creation of 3D display - thus ensuring reproducibility UZ shaping and security testing the entire organ. At the same time the newly developed ultrasonic probe allows better capture the characteristics of bearings including microcalcifications. Software solution enables to follow the coverage of the breast examination. The areas which were omitted are detected and highlighted. Keywords: breast ultrasound examination; breast cancer; computer guided diagnosis Fulltext is available at external website.
Metodika ultrazvukového vyšetření prsou

Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit ...

Vydra, J.; Daneš, J.; Bartoš, Michal; Šroubek, Filip; Petr, L.; Zitová, Barbara
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets
Aussel, D.; Červinka, Michal; Henrion, R.; Pištěk, Miroslav
2017 - English
In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System Operator (ISO). Following this idea, one may usually calculate the market clearing\nprice analytically even for problems of higher dimensions. However, the economic interpretation of such a market setting is in question, since the minimized criterion does not correspond neither to the cost of production nor to the overall payment of consumers. This observation motivated us\nto propose an alternative clearing mechanism where the total payment of consumers is explicitly minimized. We show existence and uniqueness of the clearing price in such a setting. Keywords: electricity market; Lagrange multiplier; Independent System Operator Available at various institutes of the ASCR
Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets

In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System ...

Aussel, D.; Červinka, Michal; Henrion, R.; Pištěk, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

A machine learning method for incomplete and imbalanced medical data
Salman, I.; Vomlel, Jiří
2017 - English
Our research reported in this paper is twofold. In the first part of the paper we use\nstandard statistical methods to analyze medical records of patients suffering myocardial\ninfarction from the third world Syria and a developed country - the Czech Republic.\nOne of our goals is to find whether there are statistically significant differences between\nthe two countries. In the second part of the paper we present an idea how to deal with\nincomplete and imbalanced data for tree-augmented naive Bayesian (TAN). All results\npresented in this paper are based on a real data about 603 patients from a hospital in\nthe Czech Republic and about 184 patients from two hospitals in Syria. Keywords: Machine Learning; Data Analysis; Bayesian networks; Imbalanced Data; Acute Myocardial Infarction Fulltext is available at external website.
A machine learning method for incomplete and imbalanced medical data

Our research reported in this paper is twofold. In the first part of the paper we use\nstandard statistical methods to analyze medical records of patients suffering myocardial\ninfarction from the ...

Salman, I.; Vomlel, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases