Number of found documents: 392
Published from to

Czech Literary Bibliography
Malínek, Vojtěch
2016 - English
Presentation of the history and services of Czech Literary Bibliography research Infrastructure. Keywords: bibliography; databases Available at various institutes of the ASCR
Czech Literary Bibliography

Presentation of the history and services of Czech Literary Bibliography research Infrastructure.

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2016

Vidět poezií
Zizler, Jiří
2016 - Czech
Úvodní slovo ve sborníku textů z 12. ročníku literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. Keywords: Czech poetry; literary prizes Available at various institutes of the ASCR
Vidět poezií

Úvodní slovo ve sborníku textů z 12. ročníku literární soutěže Hořovice Václava Hraběte.

Zizler, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2016

"Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín
Krejčová, Iva
2016 - Czech
Příspěvek se věnuje ideově-společenskému pozadí Hněvkovského eposu Děvín (1805, 1829), které dokládá nejen svědectví Hněvkovského autografu, autorovy korespondence, ale i aktuální společenské události francouzské revoluce, napoleonských válek a evropského revolučního dění prvních desetiletí 19. století. V interpretaci různých verzí eposu se autorka zaměřila především na téma emancipace ženských práv a svobod, které úzce souviselo s modelováním úlohy ideálního vladaře, funkcí sněmovních disputací a představou „zlatého věku“ českých zemí. Z analýzy uvedených motivů vyvozovala vypravěčovo bilancování kolektivní národní identity, vymezené loajálním poměrem subjektu/skupiny k vlasti, národu, panovníkovi a široce vymezenému společenskému řádu, a vlastních osobních hodnot (milostný cit, osobní cíle slávy). This study focuses on the ideological and social background of Hnevkovsky's epic Devin (1805, 1829), insight into which is provided by Hnevkovsky's original manuscript and his correspondence, as well as by contemporary events in society like the French Revolution, the Napoleonic Wars, and the revolutionary events in Europe during the first decade of the 19th century. In interpreting the different versions of the epic, the author of this study focuses on the subjects of women's emancipation and rights and freedoms, which were important for modelling the role of the ideal ruler and the functions of parliamentary disputation, and also for a notion of the 'golden age' of the Czech lands. Through an analysis of these themes, the author establishes how the narrator appraises collective national identity, defined as the loyal stance of a subject or group to the homeland, the nation, a ruler, or a more widely defined social order, as well as their own personal values (the emotion of love, personal goals of fame). Keywords: Czech prose; Hněvkovský, Šebestián; loyalty; Děvín; Dívčí válka; Women's emancipation; Biedremeir order Available at various institutes of the ASCR
"Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín

Příspěvek se věnuje ideově-společenskému pozadí Hněvkovského eposu Děvín (1805, 1829), které dokládá nejen svědectví Hněvkovského autografu, autorovy korespondence, ale i aktuální společenské události ...

Krejčová, Iva
Ústav pro českou literaturu, 2016

Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře
Jungmannová, Lenka
2016 - Czech
Konferenční příspěvek. Keywords: Součková, Milada; Czech drama; war and conflict Available at various institutes of the ASCR
Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře

Konferenční příspěvek.

Jungmannová, Lenka
Ústav pro českou literaturu, 2016

Jan Hus, husitství a husitské války
Soukup, Daniel; Jaluška, Matouš
2016 -
Soubor textů, které se v rámci 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici zaměřují na ohlas jeho učení a celého husitského hnutí v kultuře 15. věku, ale i následujících staletí, přináší interdisciplinární přesahy a kombinuje medievistická témata se studiem druhého života Jana Husa a jeho následovníků. Keywords: Hus, Jan; Czech literature; religious wars; 15th century Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus, husitství a husitské války

Soubor textů, které se v rámci 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici zaměřují na ohlas jeho učení a celého husitského hnutí v kultuře 15. věku, ale i následujících staletí, přináší ...

Soukup, Daniel; Jaluška, Matouš
Ústav pro českou literaturu, 2016

Czech Literary Bibliography
Malínek, Vojtěch
2016 - English
Poster presenting The Czech Literary Bibliography Research Infrastructure, its ordinary services and resources and main research activities. Keywords: Bibliography; Czech literature; Databases Available at various institutes of the ASCR
Czech Literary Bibliography

Poster presenting The Czech Literary Bibliography Research Infrastructure, its ordinary services and resources and main research activities.

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2016

Situace a perspektivy digitalizace literární paměti. Digitalizace Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945
Holanová, Markéta
2016 - Czech
Článek o digitalizaci retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945. The article deals with the digitization of retrospective bibliography of Czech literature 1770-1945. Keywords: digitalization; literary memory; Czech literature; retrospective bibliography Available at various institutes of the ASCR
Situace a perspektivy digitalizace literární paměti. Digitalizace Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Článek o digitalizaci retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945.


The article deals with the digitization of retrospective bibliography of Czech literature 1770-1945.

Holanová, Markéta
Ústav pro českou literaturu, 2016

Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století
Piorecká, Kateřina
2015 - Czech
Kolem poloviny 30. let 19. století došlo k transferu žánru obrazu ze života, později podle ruského vzoru nazvaného črta, do českojazyčného literárního prostoru. Tematicky se tento proud obrátil především k tématu města a jeho sociálním problémům. Každodennost velkoměsta a jeho geografická i sociální periferie byla doposud z estetické perspektivy soudobé české společnosti vnímána jako šokující nepatřičnost. Tylův nedokončený cyklus Z nočních potůlek po městách prazských zavedl čtenáře vůbec poprvé přivedl mezi prostitutky, alkoholiky a falešné hráče. V polovině 30. let byl spolu s Máchovou „Marinkou“ ojedinělým pokusem vnést do české literatury dosud opomíjené téma i nové postupy psaní, jež můžeme označit za protorealistické. Around the mid-1830s, the genre from life, subsequently renamed to sketch, found its way into the Czech literary context. In terms of content, the genre’s focus was notably on the subject of urban life and its social aspects. The everyday reality of a big city and its geographical as well as social periphery had been previously viewed, from the aesthetic perspective of Czech society of the time, as a schockingly inappropriate theme. J. K. Tyl’s unfinished series of sketches, Z nočních potůlek po městách prazských (Nocturnal Strolls through Prague’s Quarters“), marked the first times Czech readers were confronted with the world of prostitutes, alcoholics and gamblers. In the mid-1830s, it represented, alongside Mácha’s Marinka, a unique attempt at introducing into Czech literature a previously tabooized theme, together with a new style of writing which could be defined as protorealistic. Keywords: Tyl, Josef Kajetán; Czech literature Available at various institutes of the ASCR
Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století

Kolem poloviny 30. let 19. století došlo k transferu žánru obrazu ze života, později podle ruského vzoru nazvaného črta, do českojazyčného literárního prostoru. Tematicky se tento proud obrátil ...

Piorecká, Kateřina
Ústav pro českou literaturu, 2015

Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem
Burget, Eduard
2015 - Czech
Studie. Study. Keywords: journalist; Tomáš Josef Jiroušek; chronicle; novel Available at various institutes of the ASCR
Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem

Studie.


Study.

Burget, Eduard
Ústav pro českou literaturu, 2015

Česká literární bibliografie
Malínek, Vojtěch
2015 - Czech
Přehledový článek o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie. Keywords: Czech literature bibliography; database Available at various institutes of the ASCR
Česká literární bibliografie

Přehledový článek o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie.

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases