Number of found documents: 229
Published from to

Prehistoric research at Jebel Sabaloka, Central Sudan (2011-2014)
Suková, L.; Varadzin, Ladislav; Pokorný, P.
2014 - English
Overview of new archaeological and palaeoecological evidence on late prehistory (Mesolithic, 9th-6th mil. BC) gathered by interdisciplinary Czech expedition in the 6th Nile Cataract in Sudan (2009-2011). Keywords: Sudan; Mesolithic; Neolithic; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Prehistoric research at Jebel Sabaloka, Central Sudan (2011-2014)

Overview of new archaeological and palaeoecological evidence on late prehistory (Mesolithic, 9th-6th mil. BC) gathered by interdisciplinary Czech expedition in the 6th Nile Cataract in Sudan ...

Suková, L.; Varadzin, Ladislav; Pokorný, P.
Archeologický ústav, Praha, 2014

Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
Mařík, Jan; Roháček, Jiří
2013 - Czech
Článek je věnován tzv. nápisovým stélám nalezeným v roce 1953 v Libici nad Cidlinou. Předkládá revizi nálezových okolností a reviduje dosavadní názory na interpretaci fragmentů nápisu. Výsledná analýza potvrzuje datování nápisových stél do druhé poloviny 10. století. The article is focused on the inscribed 'Libice steles' uncovered in 1953 in Libice nad Cidlinou. It presents a revision of the finding circumstances as well as the present opinions on interpretation of the inscription fragments. The analysis confirms the dating of the 'Libice steles' in the second half of the 10th century. Keywords: sepulchral monuments; gravestone; epigraphy; archaeology; Libice; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám

Článek je věnován tzv. nápisovým stélám nalezeným v roce 1953 v Libici nad Cidlinou. Předkládá revizi nálezových okolností a reviduje dosavadní názory na interpretaci fragmentů nápisu. Výsledná ...

Mařík, Jan; Roháček, Jiří
Archeologický ústav, Praha, 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i
Ernée, Michal; Kuna, Martin
2013 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Ernée, Michal; Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2013

Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách
Křivánek, Roman
2013 - Czech
Příspěvek shrnul možnosti geofyzikálních metod při průzkumech v jižních Čechách v závislosti na terénních, pedologických nebo geologických podmínkách archeologických lokalit nebo volbě geofyzikálních metod a metodik měření. Contribution summarised possibilities of geophysical methods in surveys in South Bohemia depending on terrain, pedological, geological condition or choice of geophysical methods and methodology of measurements. Keywords: geophysical survey; non-destructive archaeology; South Bohemia; geophysical method Available at various institutes of the ASCR
Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách

Příspěvek shrnul možnosti geofyzikálních metod při průzkumech v jižních Čechách v závislosti na terénních, pedologických nebo geologických podmínkách archeologických lokalit nebo volbě geofyzikálních ...

Křivánek, Roman
Archeologický ústav, Praha, 2013

Průchod pod Prašným mostem. Archeologie nejmladší minulosti Pražského hradu
Blažková, Gabriela
2013 - Czech
Při budování průchodu valem Prašného mostu na Pražském hradě proběhl záchranný archeologický výzkum. Byla získána rozsáhlá kolekce nálezů hmotné kultury - keramika, kachle, kostrukční materiály, nálezy z kovů a skla a ekofakty, většinou datované do období novověku. A rescue archaeological field work was caused by construction of a pedestrian tunnel cutting through the embankment of the Powder Bridge. A rather large collection of material culture was obtained - pottery, tiles, construction materials, metal and glass artefacts and biofacts, mainly of Modern Age dating. Keywords: Prague Castle; pottery; 18th and 19th century Available at various institutes of the ASCR
Průchod pod Prašným mostem. Archeologie nejmladší minulosti Pražského hradu

Při budování průchodu valem Prašného mostu na Pražském hradě proběhl záchranný archeologický výzkum. Byla získána rozsáhlá kolekce nálezů hmotné kultury - keramika, kachle, kostrukční materiály, ...

Blažková, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2013

Fuzzy Methods in Land Use Modeling for Archaeology
Machálek, T.; Cimler, R.; Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
2013 - English
The general objective of our research is to develop the complex agentbased simulation of ancient Celtic society population, food production and economics. To achieve this we proposed the agent-based agricultural model of land suitability for miscellaneous farming systems. The behaviour of agents is controlled by a fuzzy rule-based system. The system encodes farmers' agricultural knowledge as regards the decision where to apply specific farming method. Corresponding linguistic variables describe (1) the distance of individual land patches from the household, (2) the slope of the land, (3) the yield of individual land patches and (4) total harvest as a percentage of inhabitants' annual nutritional requirement. To prevent high-frequency spatial changes in land suitability caused by time-dependent stochastic nature of the crop yields, our model performs result smoothing using spatial signal filtering. Keywords: Agent-based model; fuzzy sets; land-use model; social simulation Available at various institutes of the ASCR
Fuzzy Methods in Land Use Modeling for Archaeology

The general objective of our research is to develop the complex agentbased simulation of ancient Celtic society population, food production and economics. To achieve this we proposed the agent-based ...

Machálek, T.; Cimler, R.; Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2013

Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu
Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
2013 - Czech
Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou diskutovány a porovnány výsledky obou průzkumů. During the last years in connection with renovation of the important medieval monument in the most southern edge of South Bohemia, Tichá Stronghold, an archaeological as well as geophysical survey was undertaken. In the article the results of both surveys are discussed and compared. Keywords: stronghold; geophysical prospection; archaeological excavation Available at various institutes of the ASCR
Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu

Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou ...

Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
Archeologický ústav, Praha, 2013

Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře
Velímský, Filip
2013 - Czech
Článek se zabývá náhrobkem z doby lucemburské objeveným v areálu Vlašského dvora v Kutné Hoře. The article deals with a tombstone from the period of Luxembourg rule discovered in the area of Vlašský Court in Kutná Hora. Keywords: Kutná Hora; tombstone; Vlašský Court Available at various institutes of the ASCR
Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře

Článek se zabývá náhrobkem z doby lucemburské objeveným v areálu Vlašského dvora v Kutné Hoře....

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2013

Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources
Blažková, Gabriela; Frolík, Jan; Žegklitzová-Veselá, Jana
2012 - English
The main goal of this work was to introduce Early Modern finds of ceramics and glass from Prague Castle. As a starting source for this study were used eight find collections of cesspits originating from the Prague Castle area belong to houses located along the northern and western edge of the Third Castle Courtyard. The above mentioned collections of finds represent mainly features unearthed in the years 1925-1932 or 1957. The only recently discovered cesspit represents a feature (OBJ. 1) from the House No. 34/IV on the Jiřské square. The study is attempting to answer the question, in the cooperation with archive sources, how much can the cesspit-fillings reflect social position of their users. Keywords: Early Modern Age; Prague; Prague Castle; ceramics; glass; cesspit Available at various institutes of the ASCR
Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources

The main goal of this work was to introduce Early Modern finds of ceramics and glass from Prague Castle. As a starting source for this study were used eight find collections of cesspits originating ...

Blažková, Gabriela; Frolík, Jan; Žegklitzová-Veselá, Jana
Archeologický ústav, Praha, 2012

Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Keywords: chapter; history; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases