Number of found documents: 225
Published from to

Průchod pod Prašným mostem. Archeologie nejmladší minulosti Pražského hradu
Blažková, Gabriela
2013 - Czech
Při budování průchodu valem Prašného mostu na Pražském hradě proběhl záchranný archeologický výzkum. Byla získána rozsáhlá kolekce nálezů hmotné kultury - keramika, kachle, kostrukční materiály, nálezy z kovů a skla a ekofakty, většinou datované do období novověku. A rescue archaeological field work was caused by construction of a pedestrian tunnel cutting through the embankment of the Powder Bridge. A rather large collection of material culture was obtained - pottery, tiles, construction materials, metal and glass artefacts and biofacts, mainly of Modern Age dating. Keywords: Prague Castle; pottery; 18th and 19th century Available at various institutes of the ASCR
Průchod pod Prašným mostem. Archeologie nejmladší minulosti Pražského hradu

Při budování průchodu valem Prašného mostu na Pražském hradě proběhl záchranný archeologický výzkum. Byla získána rozsáhlá kolekce nálezů hmotné kultury - keramika, kachle, kostrukční materiály, ...

Blažková, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2013

Fuzzy Methods in Land Use Modeling for Archaeology
Machálek, T.; Cimler, R.; Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
2013 - English
The general objective of our research is to develop the complex agentbased simulation of ancient Celtic society population, food production and economics. To achieve this we proposed the agent-based agricultural model of land suitability for miscellaneous farming systems. The behaviour of agents is controlled by a fuzzy rule-based system. The system encodes farmers' agricultural knowledge as regards the decision where to apply specific farming method. Corresponding linguistic variables describe (1) the distance of individual land patches from the household, (2) the slope of the land, (3) the yield of individual land patches and (4) total harvest as a percentage of inhabitants' annual nutritional requirement. To prevent high-frequency spatial changes in land suitability caused by time-dependent stochastic nature of the crop yields, our model performs result smoothing using spatial signal filtering. Keywords: Agent-based model; fuzzy sets; land-use model; social simulation; půda; modely Available at various institutes of the ASCR
Fuzzy Methods in Land Use Modeling for Archaeology

The general objective of our research is to develop the complex agentbased simulation of ancient Celtic society population, food production and economics. To achieve this we proposed the agent-based ...

Machálek, T.; Cimler, R.; Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2013

Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře
Velímský, Filip
2013 - Czech
Článek se zabývá náhrobkem z doby lucemburské objeveným v areálu Vlašského dvora v Kutné Hoře. The article deals with a tombstone from the period of Luxembourg rule discovered in the area of Vlašský Court in Kutná Hora. Keywords: Kutná Hora; tombstone; Vlašský Court Available at various institutes of the ASCR
Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře

Článek se zabývá náhrobkem z doby lucemburské objeveným v areálu Vlašského dvora v Kutné Hoře....

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2013

Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu
Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
2013 - Czech
Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou diskutovány a porovnány výsledky obou průzkumů. During the last years in connection with renovation of the important medieval monument in the most southern edge of South Bohemia, Tichá Stronghold, an archaeological as well as geophysical survey was undertaken. In the article the results of both surveys are discussed and compared. Keywords: stronghold; geophysical prospection; archaeological excavation Available at various institutes of the ASCR
Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu

Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou ...

Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
Archeologický ústav, Praha, 2013

Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources
Blažková, Gabriela; Frolík, Jan; Žegklitzová-Veselá, Jana
2012 - English
The main goal of this work was to introduce Early Modern finds of ceramics and glass from Prague Castle. As a starting source for this study were used eight find collections of cesspits originating from the Prague Castle area belong to houses located along the northern and western edge of the Third Castle Courtyard. The above mentioned collections of finds represent mainly features unearthed in the years 1925-1932 or 1957. The only recently discovered cesspit represents a feature (OBJ. 1) from the House No. 34/IV on the Jiřské square. The study is attempting to answer the question, in the cooperation with archive sources, how much can the cesspit-fillings reflect social position of their users. Keywords: Early Modern Age; Prague; Prague Castle; ceramics; glass; cesspit Available at various institutes of the ASCR
Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources

The main goal of this work was to introduce Early Modern finds of ceramics and glass from Prague Castle. As a starting source for this study were used eight find collections of cesspits originating ...

Blažková, Gabriela; Frolík, Jan; Žegklitzová-Veselá, Jana
Archeologický ústav, Praha, 2012

Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Keywords: chapter; history; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Prostor knížecí a královské akropole se od raněstředověkého Vyšehradu podstatně změnil. V současnosti se skládá z barokního bastionu sv. Ludmily na jižní straně, s tzv. Starým purkrabstvím, z bastionu sv. Václava na západě a ze severní části, kde původně stávala mohutná raně barokní zbrojnice, která v roce 1927 vyhořela. Vznikla v letech 1654-1678, kdy byl Vyšehrad přestavěn do podoby barokní pevnosti a došlo k podstatným změnám v jeho terénním reliéfu. The area of the fortified complex used by the Bohemian princes and kings has changed substantially since the Early Middle Ages. Today it is composed of the Baroque Bastion of St Ludmila on the south side with the "Old Burgrave's House", and the bastion of St Wenceslaus on the west side. The massive Early Baroque armoury that originally stood on the north side of Vyšehrad burned down in 1927. It was built in 1654-1678, when Vyšehrad has been rebuilt to the Baroque citadel and the terrain relief has changed significantly. Keywords: Vyšehrad; medieval fortification; Baroque citadel Available at various institutes of the ASCR
Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele

Prostor knížecí a královské akropole se od raněstředověkého Vyšehradu podstatně změnil. V současnosti se skládá z barokního bastionu sv. Ludmily na jižní straně, s tzv. Starým purkrabstvím, z bastionu ...

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal)
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Keywords: Mons. Anton Otte; provost; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal)

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in the late 16th century
Durdík, Tomáš
2012 - English
Interpretation of testimony of both written and archaeological sources concerning demolition of gothic towers on Jindřichův Hradec castle in the end of 16th century. Keywords: castle; castellology; tower; Jindřichův Hradec; medieval archaeology; architecture; Middle Ages; kastellologie; architektura; středověk Available at various institutes of the ASCR
Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in the late 16th century

Interpretation of testimony of both written and archaeological sources concerning demolition of gothic towers on Jindřichův Hradec castle in the end of 16th century.

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i
Kuna, Martin
2012 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases