Number of found documents: 222
Published from to

Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu
Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
2013 - Czech
Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou diskutovány a porovnány výsledky obou průzkumů. During the last years in connection with renovation of the important medieval monument in the most southern edge of South Bohemia, Tichá Stronghold, an archaeological as well as geophysical survey was undertaken. In the article the results of both surveys are discussed and compared. Keywords: stronghold; geophysical prospection; archaeological excavation Available at various institutes of the ASCR
Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu

Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou ...

Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
Archeologický ústav, Praha, 2013

Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources
Blažková, Gabriela; Frolík, Jan; Žegklitzová-Veselá, Jana
2012 - English
The main goal of this work was to introduce Early Modern finds of ceramics and glass from Prague Castle. As a starting source for this study were used eight find collections of cesspits originating from the Prague Castle area belong to houses located along the northern and western edge of the Third Castle Courtyard. The above mentioned collections of finds represent mainly features unearthed in the years 1925-1932 or 1957. The only recently discovered cesspit represents a feature (OBJ. 1) from the House No. 34/IV on the Jiřské square. The study is attempting to answer the question, in the cooperation with archive sources, how much can the cesspit-fillings reflect social position of their users. Keywords: Early Modern Age; Prague; Prague Castle; ceramics; glass; cesspit Available at various institutes of the ASCR
Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources

The main goal of this work was to introduce Early Modern finds of ceramics and glass from Prague Castle. As a starting source for this study were used eight find collections of cesspits originating ...

Blažková, Gabriela; Frolík, Jan; Žegklitzová-Veselá, Jana
Archeologický ústav, Praha, 2012

Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Keywords: chapter; history; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Prostor knížecí a královské akropole se od raněstředověkého Vyšehradu podstatně změnil. V současnosti se skládá z barokního bastionu sv. Ludmily na jižní straně, s tzv. Starým purkrabstvím, z bastionu sv. Václava na západě a ze severní části, kde původně stávala mohutná raně barokní zbrojnice, která v roce 1927 vyhořela. Vznikla v letech 1654-1678, kdy byl Vyšehrad přestavěn do podoby barokní pevnosti a došlo k podstatným změnám v jeho terénním reliéfu. The area of the fortified complex used by the Bohemian princes and kings has changed substantially since the Early Middle Ages. Today it is composed of the Baroque Bastion of St Ludmila on the south side with the "Old Burgrave's House", and the bastion of St Wenceslaus on the west side. The massive Early Baroque armoury that originally stood on the north side of Vyšehrad burned down in 1927. It was built in 1654-1678, when Vyšehrad has been rebuilt to the Baroque citadel and the terrain relief has changed significantly. Keywords: Vyšehrad; medieval fortification; Baroque citadel Available at various institutes of the ASCR
Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele

Prostor knížecí a královské akropole se od raněstředověkého Vyšehradu podstatně změnil. V současnosti se skládá z barokního bastionu sv. Ludmily na jižní straně, s tzv. Starým purkrabstvím, z bastionu ...

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal)
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Keywords: Mons. Anton Otte; provost; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal)

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in the late 16th century
Durdík, Tomáš
2012 - English
Interpretation of testimony of both written and archaeological sources concerning demolition of gothic towers on Jindřichův Hradec castle in the end of 16th century. Keywords: castle; castellology; tower; Jindřichův Hradec; medieval archaeology; architecture; Middle Ages; kastellologie; architektura; středověk Available at various institutes of the ASCR
Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in the late 16th century

Interpretation of testimony of both written and archaeological sources concerning demolition of gothic towers on Jindřichův Hradec castle in the end of 16th century.

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i
Kuna, Martin
2012 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2012

K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku
Varadzin, Ladislav
2012 - Czech
Článek přispívá k poznání polohy a podoby rezidence českých raně středověkých panovníků na Vyšehradě. Article contributes to recognition of localisation and ground plan of the residence of Czech rulers in the Early Middle Ages at Vyšehrad. Keywords: Early Middle Ages; royal residence; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku

Článek přispívá k poznání polohy a podoby rezidence českých raně středověkých panovníků na Vyšehradě....

Varadzin, Ladislav
Archeologický ústav, Praha, 2012

Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě). Antropologické určení a radiouhlíkové datování
Stránská, Petra; Světlík, Ivo; Varadzin, Ladislav
2012 - Czech
Článek pojednává o analýze hrobu, jehož datování přispívá k poznání topografie raně středověkého Vyšehradu. Article deals with an analysis of a grave which contributes to recognition of spatial organization of Vyšehrad stronghold in Early Middle Ages. Keywords: burial ground; Early Middle Ages; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě). Antropologické určení a radiouhlíkové datování

Článek pojednává o analýze hrobu, jehož datování přispívá k poznání topografie raně středověkého Vyšehradu....

Stránská, Petra; Světlík, Ivo; Varadzin, Ladislav
Archeologický ústav, Praha, 2012

Bohemian finds of stove tiles with the signature "HANS BERMAN"
Soukup, Michal B.; Soukupová, M.; Šrejber, A.
2012 - English
The article looks at one phenomenon of material culture of 16th century in Europe - stove tiles produced by Hans Berman workshops in central Germany. The finds of renaissance stove tiles with the signature and the date - "HANS BERMAN 155X" or "HANS BERMAN 1562" are known from the area of today's Switzerland, Germany, Poland, Sweden (south), the island part of Denmark and Latvia (Riga). From Bohemia and Moravia these stove tiles were not yet published. In 2007 in collection of Regional Museum in Teplice two complexes of fragments of stove tiles with signature HANS BERMAN 155X were detected. Later similar fragments have been found on the other Bohemian sites. Most of them are located in northern Bohemia (Bílina, Krupka, Prosetice, Teplice), and two sites in eastern part of the country (Dvůr Králové nad Labem, Pecka). Frontal parts of these stove tiles are decorated with 6 various reliefs - "Adam and Eve and the Tree of Life", "Crucifixion of Jesus Christ", portraits - "elector Maurice of Saxony", "August of Saxony", an "unknown nobleman" and "Architecture - church window". It has been newly shown, that production of Hans Berman workshop was in 16th century also distributed to the Bohemia. Keywords: stove tile; Renaissance; Hans Berman; renesance Available at various institutes of the ASCR
Bohemian finds of stove tiles with the signature "HANS BERMAN"

The article looks at one phenomenon of material culture of 16th century in Europe - stove tiles produced by Hans Berman workshops in central Germany. The finds of renaissance stove tiles with the ...

Soukup, Michal B.; Soukupová, M.; Šrejber, A.
Archeologický ústav, Praha, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases