Number of found documents: 468
Published from to

War Injuries from Past to Present
Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
2014 - English
The symposium was conceived as a meeting of Ph.D. students studying palaeopathological issues. Due to a great interest in this subject matter it was finály extended by further invited scientific lecturers who are concerned with the history of medicine. The Symposium covered this subject matter not only from the Neolithic Age to the World War I but also to the present days. Keywords: history of medicine; war injuries; symposium Available at various institutes of the ASCR
War Injuries from Past to Present

The symposium was conceived as a meeting of Ph.D. students studying palaeopathological issues. Due to a great interest in this subject matter it was finály extended by further invited scientific ...

Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2014

Kolokvium o životě a díle Bohumila Němce
Mádlová, Vlasta
2013 - Czech
Keywords: Němec, Bohumil; history of science Available at various institutes of the ASCR
Kolokvium o životě a díle Bohumila Němce

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2013

František Šorm. Inventář osobního fondu 1951–1977
Barvíková, Hana
2013 - Czech
Keywords: Šorm, František; history of science; Czechoslovak Academy of Sciences; dějiny vědy; věda Available at various institutes of the ASCR
František Šorm. Inventář osobního fondu 1951–1977

Barvíková, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách
Kessler, Vojtěch
2013 - Czech
Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova pomníku v Chebu. The contribution takes the form of the case study which would describe the evolution of the movement, its creation and also its so called "second life" together with symbolic meaning of the movement and the importance of the biggest landmark connected with the German turner movement – the gigantic monument of F. L. Jahn in Cheb which is nearly forgotten in these days. Keywords: Cheb, Czech Republic; Friedrich Ludwig Jahn; monument Available at various institutes of the ASCR
Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách

Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova ...

Kessler, Vojtěch
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Vědec v politice
Tomeš, Josef
2013 - Czech
Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v mladočeské straně po roce 1907 a v národně demokratické straně v meziválečném období, jeho roli v domácím odboji za první světové války, při vzniku samostatného československého státu, v poslanecké sněmovně a v senátu první republiky i v čele Národní rady československé. Podrobně rozebírá historii Němcovy kandidatury na úřad prezidenta republiky v prosinci 1935, kdy se stal protihráčem Edvarda Beneše a dočkal se za to tvrdé kritiky z "hradního" politického tábora. Všímá si též jeho konfrontace s politickými poměry po druhé světové válce i ambivalentního vztahu komunistického režimu vůči jeho osobnosti a posléze objevuje pozdní reflexe prezidentské volby roku 1935 v profesorových denících z konce života. Dokazuje, že Bohumil Němec byl po celý svůj život homo politicus s vyhraněnými liberálně nacionalistickými názory a postoji a že k prezidentské kandidatuře přistupoval jako politicky vyzrálý a zkušený člověk. The paper sums up and evaluates the political activities of the prominent Czech natural scientist Professor Bohumil Němec (1873-1966). It mentions his work in the progressive movement at the end of the 19th century, in the Young Czech Party after 1907 and in the national democratic party in the interwar period, his role in the home resistance during the World War I, his part at the proclamation of the independent Czechoslavak state, in the Chamber of Deputies, Senate and National Czechoslovak Council. It details the background of his candidacy for the President of the Republic in December 1935, when he stood against Edvard Beneš and earned a harsh criticism from the political faction of the "Castle". It observes his confrontation with the political situation after the World War II and the ambivalent attitude of the Communist regime towards his personality. In the end, it reveals his recollections of the presidential election of 1935 written down in the diaries during his last years. It proves that Bohumil Němec was a homo politicus for all his life with clearly defined liberal-nationalist conviction and that his presidential candidacy was a decision of a politically mature and experienced man. Keywords: Němec, Bohumil; biography Available at various institutes of the ASCR
Vědec v politice

Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy
Kučera, Rudolf
2013 - Czech
Kapitola se věnuje bilanci a perspektivám současného výzkumu sociálních ději. Shrnuje některé klíčové zahraniční debaty v oboru a sleduje současné splývání sociálních dějin s kulturně-historickými přístupy. The chapter reviews the contemporary research on social history as well as discerns some of the current perspectives for future research. It summarizes some key debates within the field and overviews the contemporary blending of social history with various versions of culturah approaches. Keywords: social history; Czech historiography; Anglo-American historiography Available at various institutes of the ASCR
Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy

Kapitola se věnuje bilanci a perspektivám současného výzkumu sociálních ději. Shrnuje některé klíčové zahraniční debaty v oboru a sleduje současné splývání sociálních dějin s kulturně-historickými ...

Kučera, Rudolf
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR
Tydlitátová, Michaela; Tydlitát, B.
2012 - Czech
Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých tisků (1501-1800) z knihovny Ústavu T. G. Masaryka; nyní ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Metoda je založena na pořízení tří souborů dat: přepis původního přírůstkového seznamu do digitální podoby, fyzická inventarizace knih v depozitáři a evidenční fotodokumentace. Data lze propojit s použitím přírůstkového čísla jako klíče. Příspěvek představuje i praktické zkušenosti s metodou a výhody jejího použití v celku přibližně 10.000 starých tisků. Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých tisků (1501-1800) z knihovny Ústavu T. G. Masaryka; nyní ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Metoda je založena na pořízení tří souborů dat: přepis původního přírůstkového seznamu do digitální podoby, fyzická inventarizace knih v depozitáři a evidenční fotodokumentace. Data lze propojit s použitím přírůstkového čísla jako klíče. Příspěvek představuje i praktické zkušenosti s metodou a výhody jejího použití v celku přibližně 10.000 starých tisků. Keywords: rare books Available at various institutes of the ASCR
Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR

Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých ...

Tydlitátová, Michaela; Tydlitát, B.
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Mnichov ve vzpomínkách pamětníků
Tomeš, Josef; Vašek, Richard
2012 - Czech
Tato publikace se zabývá problematikou Mnichova 1938 a jeho odrazu v historické paměti české a slovenské společnosti. Podává základní přehled o dosavadní memoárové produkci československé i zahraniční provenience reflektující dění osudového roku 1938 a zvláště věnuje pozornost dosud nepublikovaným pamětem českých i slovenských autorů. The publication deals with the topic of Munich 1938 and its reflection in the historical mind of the Czech and Slovak society. It gives a basic overview of the hitherto memoir production of Czechoslovak and foreign provenience, reflecting the events of the fatal year of 1938. It focuses especifically on yet unpublished memoirs of Czech and Slovak authors. Keywords: Czechoslovakia, history; Munich Agreement, 1938; paměti; syntaktické vztahy Available at various institutes of the ASCR
Mnichov ve vzpomínkách pamětníků

Tato publikace se zabývá problematikou Mnichova 1938 a jeho odrazu v historické paměti české a slovenské společnosti. Podává základní přehled o dosavadní memoárové produkci československé i zahraniční ...

Tomeš, Josef; Vašek, Richard
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Šimákova historická vlastivěda a vlastivědné sborníky (teorie a praxe)
Kábová, Hana
2012 - Czech
Příspěvek charakterizuje úsilí a aktivity prvního profesora historické vlastivědy Josefa Vítězslava Šimáka (1870–1941) vedoucí k založení regionálních vlastivědných periodik, a to jak v rovině teoretické, resp. metodické (v kontextu jeho pojetí historické vlastivědy), tak v rovině praktické (konkrétní časopisy Šimákova rodného kraje: Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Sborník okresu železnobrodského, Lomnicko nad Popelkou, Bezděz, Krkonoše). Problematiku sleduje od 90. let 19. století do konce Šimákova života. The contribution describes effort and activities of the first Professor of historical homeland study Josef Vítězslav Šimák (1870-1941), which led to establishing regional history periodicals, both in theory and metodology or in practice (particular periodicals of Šimák´s home region such as Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Sborník okresu železnobrodského, Lomnicko nad Popelkou, Bezděz, Krkonoše). The contribution covers the period since the 1890s until Šimák´s death. Keywords: Šimák, Josef Vítězslav; Czech regional history Available at various institutes of the ASCR
Šimákova historická vlastivěda a vlastivědné sborníky (teorie a praxe)

Příspěvek charakterizuje úsilí a aktivity prvního profesora historické vlastivědy Josefa Vítězslava Šimáka (1870–1941) vedoucí k založení regionálních vlastivědných periodik, a to jak v rovině ...

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Dobroslav Nič. Inventář osobního fondu (1922-2012)
Kábová, Hana
2012 - Czech
Keywords: Nič, Dobroslav; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Dobroslav Nič. Inventář osobního fondu (1922-2012)

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases