Number of found documents: 380
Published from to

Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou
Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
2012 - Czech
Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 keV radionuklidu 13N, produktu fotojaderné reakce 14N(γ, n)13N, který je čistým pozitronickým zářičem. Bylo testováno stanovení dusíku v koncentracích pod 1 % v biologických referenčních materiálech - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle a 1577b Bovine Liver. Optimalizovaný postup byl použit pro stanovení dusíku v přáškových nanodiamantech pro lékařské účely. The study presents a procedure for assaying nitrogen in biologocial materials by means of instrumental photon activation analysis (IPAA). The determination has been based on counting of the non-specific 511 keV annihilation gamma rays of 13N, product of the photonuclear reaction 14N(γ, n)13N, which is a pure positron emitter. IPAA allowed determination of nitrogen down to 1 wt.%. in selected biological reference materials - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle, and 1577b Bovine Liver. The optimized procedure was applied also to assaying nitrogen in pulverized nanodiamond intended for medical purposes. Keywords: Instrumental photon activation analysis; nitrogen; biological materials; nanodiamonds Available at various institutes of the ASCR
Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou

Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 ...

Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2012

Odlišení stop průchozích částic v detektoru stop v pevné fázi
Pachnerová Brabcová, Kateřina; Ambrožová, Iva
2011 - Czech
Keywords: cosmic-ray; Liulin detector; solar energetic particles Available at various institutes of the ASCR
Odlišení stop průchozích částic v detektoru stop v pevné fázi

Pachnerová Brabcová, Kateřina; Ambrožová, Iva
Ústav jaderné fyziky, 2011

Detectability of changes in cosmic-ray counting rate measured with the Liulin detector
Malušek, Alexandr; Kubančák, Ján; Ambrožová, Iva
2011 - English
Keywords: cosmic-ray; Liulin detector; solar energetic particles; částice; změny Available at various institutes of the ASCR
Detectability of changes in cosmic-ray counting rate measured with the Liulin detector

Malušek, Alexandr; Kubančák, Ján; Ambrožová, Iva
Ústav jaderné fyziky, 2011

Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb
Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
2011 - Czech
Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby osobní dozimetrie pro členy posádek společností registrovaných v ČR. Je vytvořen ve formě programu zajištění jakosti, kterého součástí jsou metodiky nezbytné pro vykonávání služby. Work poses document which is necessary a) to obtain the permission from the State Office for the Nuclear Safety of the Czech Republic to provide personal aircrew dosimetry service and b) to realize the service itself for aircrew of the companies registered in the Czech Republic. It is written as a quality assurance program which is based on methodology developed in the NPI for this purpose. Keywords: aircrew dosimetry; cosmic radiation; CERF Available at various institutes of the ASCR
Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb

Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby ...

Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
Ústav jaderné fyziky, 2011

Characterization of the Nanostructured Nickel Oxide Layers Prepared by Ion Beam Sputtering
Horák, Pavel; Bejšovec, Václav; Lavrentiev, Vasyl; Khun, J.; Vrňata, M.
2011 - English
Nanostructured nickel oxide layers (thickness cca 100 nm) were prepared by bombardment of nickel foil with ion beam created from a mixture of argon and oxygen. Different volume ratios of argon:oxygen mixture were used, ranging from 4:1 to 1:3. Composition of the resulting layers was analyzed by RBS, morphology by AFM and main crystal orientation of the sample by XRD. The electrophysical properties (resistivity, concentration of charge carriers) were measured by four point Van der Pauw technique and Hall measurement respectively. Prepared samples were characterized in as-deposited state and after annealing with varying temperature of treatment. Chemical composition (i.e. stoichiometry) of the as-deposited samples with different argon: oxygen ratio was related to their electrophysical parameters. Hall measurements are showing majority charge carriers to be electrons - surface concentration (0.5 - 2.3) x 10(21) m(-2) - suggesting prevailing metallic conductivity. Resistivity of the sample is increasing with higher amount of oxygen in gas mixture. The as-deposited layer is almost amorphous with no visible grains on AFM. Keywords: Nickel oxide; Ion Beam Sputtering; Van der Pauw Fulltext is available at external website.
Characterization of the Nanostructured Nickel Oxide Layers Prepared by Ion Beam Sputtering

Nanostructured nickel oxide layers (thickness cca 100 nm) were prepared by bombardment of nickel foil with ion beam created from a mixture of argon and oxygen. Different volume ratios of argon:oxygen ...

Horák, Pavel; Bejšovec, Václav; Lavrentiev, Vasyl; Khun, J.; Vrňata, M.
Ústav jaderné fyziky, 2011

Using constraint programming in anytime path planner
Zerola, Michal
2011 - English
Path planning in one of the critical tasks for autonomous robots. We will study the problem of finding the shortest path for a robot collecting waste spread over the area such that thet robot has a limited capacity and hence during the route it must periodically visit depost/collectors to empty the collected waste. Keywords: Logistika; Autonomní roboti; logistika Available at various institutes of the ASCR
Using constraint programming in anytime path planner

Path planning in one of the critical tasks for autonomous robots. We will study the problem of finding the shortest path for a robot collecting waste spread over the area such that thet robot has a ...

Zerola, Michal
Ústav jaderné fyziky, 2011

Výpočet dynamiky chování microtronu MT 25 a jeho rychlá simulace
Krist, Pavel; Bíla, J.; Chvátil, David
2011 - Czech
Článek se zabývá návrhem matematického modelu, který je vyvíjen z důvodu nastavení a testování fuzzy řídicího systému mikrotronu MT 25. Mikrotron MT 25 je cyklický urychlovač elektronů. Tento typ urychlovače je doposud řízen pouze manuálně operátorem. Matematický model je založen na výpočtu pohybu elektronů v urychlovací dutině a ve vakuové komoře urychlovače. Simulace urychlovače je pak provedena v prostředí Matlab – Simulink. This paper presents the design of a mathematical model and its fast simulation developed for the setup of the control system of the MT 25 microtron, which is a cyclic electron accelerator. This type of accelerator has been controlled manually until now. The mathematical model is based on calculations of the electron motion in the accelerating cavity and vacuum chamber. The simulation diagram was created in Matlab – Simulink. Keywords: Microtron; electron accelerator; electron source; LaB6; beam simulation Available at various institutes of the ASCR
Výpočet dynamiky chování microtronu MT 25 a jeho rychlá simulace

Článek se zabývá návrhem matematického modelu, který je vyvíjen z důvodu nastavení a testování fuzzy řídicího systému mikrotronu MT 25. Mikrotron MT 25 je cyklický urychlovač elektronů. Tento typ ...

Krist, Pavel; Bíla, J.; Chvátil, David
Ústav jaderné fyziky, 2011

Emergent Phenomena, Morphomatics and Theory of Complexity
Bíla, J.; Krist, Pavel
2011 - English
This paper is devoted to knowledge and symbolical environments for grasping of emergent phenomena. Respecting the fact that the origin of shapes of nature has its essence in emergencies the paper turns attention to formalisms for direct work with such “shapes” (Morphomatics). There are described three environments for grasping of emergent phenomena especially environment 2 as a cognitive tool and environment 3 as dynamic relation between Macrostructure and Microstructure emphasizing their mutual interactions. As an example of formalism developed from synthesis of the introduced three environments is illustrated the use of theory of matroids (dual of Fano matroid) for case of supergravity D=11. Keywords: emergent phenomena; sign model; semantic space; macrostructure; microstructure; matroids Available at various institutes of the ASCR
Emergent Phenomena, Morphomatics and Theory of Complexity

This paper is devoted to knowledge and symbolical environments for grasping of emergent phenomena. Respecting the fact that the origin of shapes of nature has its essence in emergencies the paper ...

Bíla, J.; Krist, Pavel
Ústav jaderné fyziky, 2011

Proton ICCHIBAN 2 & 3: Results of NPI ASCR participant with various types of thermoluminescent detectors
Ambrožová, Iva; Vlček, Bohumil
2011 - English
Keywords: Proton ICCHIBAN 2 & 3; thermoluminescent detectors; NPI ASCR; protony; detektory Available at various institutes of the ASCR
Proton ICCHIBAN 2 & 3: Results of NPI ASCR participant with various types of thermoluminescent detectors

Ambrožová, Iva; Vlček, Bohumil
Ústav jaderné fyziky, 2011

K problematice řízení klasického typu mikrotronu a využití fuzzy logiky
Krist, Pavel; Bíla, J.
2011 - Czech
Práce se zabývá problematikou řízení klasického typu mikrotronu s Kapitzovým urychlovacím rezonátorem. Zde je využito fuzzy regulátoru. Hlavním problémem, který vede k použití takovéhoto regulátoru, je problematické měření velikosti urychlovacího napětí. Toto napětí musí být nastaveno velmi pečlivě, jinak nedojde ke splnění urychlovacích podmínek. This work deals with control problems of the classical microtron with Kapitza type of the accelerating cavity. Fuzzy controller is used. The main problem, which led to use this type of controller, is a problematical measurement of the radio-frequency electric field inside accelerating cavity. Careful setting of this electric field is necessary for accelerating condition fulfillment. Keywords: Microtron; Electron accelerator; Accelerator controller; Fuzzy logic Available at various institutes of the ASCR
K problematice řízení klasického typu mikrotronu a využití fuzzy logiky

Práce se zabývá problematikou řízení klasického typu mikrotronu s Kapitzovým urychlovacím rezonátorem. Zde je využito fuzzy regulátoru. Hlavním problémem, který vede k použití takovéhoto regulátoru, ...

Krist, Pavel; Bíla, J.
Ústav jaderné fyziky, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases