Number of found documents: 550
Published from to

Jak organické látky produkované fytoplanktonem ovlivňují procesy úpravy vody?
Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá složením a vlivem organických látek produkovaných fytoplanktonem, tzv. AOM (Agal Organic Matter) na koagulaci při úpravě vody. Popsán je charakter a složení AOM s ohledem na procesy úpravy vody, především pak zastoupení peptidů/proteinů a sacharidů, velikost molekul AOM, afinita k vodě, přítomnost funkčních skupin a velikost povrchového náboje. Dále se příspěvek zabývá odstranitelností AOM koagulací, její inhibicí pomocí tvorby povrchových ligandových komplexů s produkty hydrolýzy koagulačních činidel a také vlivem AOM na koagulaci ostatních ve vodě přítomných znečišťujících příměsí. The paper is focused on the influence of AOM (Algal Organic Matter) on coagulation during drinking water treatment. Composition and properties of AOM are discussed as well as the impact of these compounds on the mechanisms and efficacy of coagulation. Keywords: AOM (Algal Organic Matter); coagulation; drinking water treatment Available on request at various institutes of the ASCR
Jak organické látky produkované fytoplanktonem ovlivňují procesy úpravy vody?

Příspěvek se zabývá složením a vlivem organických látek produkovaných fytoplanktonem, tzv. AOM (Agal Organic Matter) na koagulaci při úpravě vody. Popsán je charakter a složení AOM s ohledem na ...

Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci huminových látek
Novotná, Kateřina; Drdová, Š.; Načeradská, Jana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá výzkumem koagulace huminových látek v přítomnosti peptidové/proteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem (AOM). Použity byly peptidy/proteiny izolované z AOM sinice Microcystis aeruginosa. Studována byla účinnost koagulace uvedených látek samostatně i současně s důrazem na jejich vzájemné působení. Ukázalo se, že pro odstranění huminových látek je potřebná podstatně vyšší dávka koagulačního činidla než pro srovnatelné množství sinicových peptidů/proteinů. Následně bylo také zjištěno, že přítomnost AOM peptidů/proteinů příznivě ovlivňuje koagulaci huminových látek (významně snižuje potřebnou dávku koagulačního činidla) a naopak, prokazatelně tedy dochází k interakcím mezi různými typy organických látek. Nejvyšší účinnosti koagualce bylo pro všechny sledované látky dosaženo v oblasti mírně kyselého pH, odstraněno bylo až 80 % DOC. The article deals with coagulation of humic substances (HS) in presence of cyanobacterial peptides/proteins produced by Microcystis aeruginosa. The results show that the peptides/proteins may have a positive impact on the coagulation of HS – under certain conditions, higher removal was achieved using lower coagulant dosage. Additionally, the existence of interactions between the peptides/proteins and HS was proved. Keywords: AOM (Algal Organic Matter); coagulation; humic substances; Microcystis aeruginosa; peptides/proteins Available on request at various institutes of the ASCR
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci huminových látek

Příspěvek se zabývá výzkumem koagulace huminových látek v přítomnosti peptidové/proteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem (AOM). Použity byly peptidy/proteiny izolované z AOM sinice ...

Novotná, Kateřina; Drdová, Š.; Načeradská, Jana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Organic vapour sensing and thermoelectric properties of carbon nanotubes/ethylene-octene copolymer composites combined in a thermopile
Slobodian, P.; Říha, Pavel; Olejník, R.; Benlikaya, R.
2016 - English
A novel self-powered thermoelectric vapor sensor, whose thermogenerated voltage was modulated by chemical vapors is presented. The sensor was made of composites of oxidized multi-walled carbon nanotubes within\nethylene-octene copolymer. The multi-walled carbon nanotubes within ethylene-octene copolymer showed that the oxidation with KMnO4 enhanced its p-type electrical conductivity and that the thermoelectric power increase was proportional to the formation of new oxygen-containing\nfunctional groups on the surface of carbon nanotubes. When this composite was subjected to a saturated vapor of either heptane (aliphatic hydrocarbon), toluene (aromatic hydrocarbon) or ethanol (alcohol), its respective relative resistance increased in average by 3.6, 1.1 and 0.05. Keywords: thermoelectric polymers; self-powered vapor sensor; X-ray photoelectron spectroscopy Available on request at various institutes of the ASCR
Organic vapour sensing and thermoelectric properties of carbon nanotubes/ethylene-octene copolymer composites combined in a thermopile

A novel self-powered thermoelectric vapor sensor, whose thermogenerated voltage was modulated by chemical vapors is presented. The sensor was made of composites of oxidized multi-walled carbon ...

Slobodian, P.; Říha, Pavel; Olejník, R.; Benlikaya, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Distribution of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel
Kysela, Bohuš; Sulc, R.; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Fořt, I.; Ditl, P.
2016 - English
The design of the agitated tanks depends on the proposed operating conditions and processes\nfor that they are used for. Namely dissipation rate of the turbulent kinetic energy is important\nparameter for the scale-up modelling. The dissipation rate is commonly determined as integral\nvalue based on power input of the impeller, but without information about distribution inside\nthe agitated volume. The cumulative distributions of the dissipation rate within an agitated\nvessel are estimated by evaluations of the CFD (Computational Fluid Dynamics) results,\nwhere the data was obtained from RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) and\nLES (Large Eddy Simulations). The simulations were performed for an agitated vessel\nequipped with four baffles and stirred by a standard Rushton turbine (tank diameter 0.3 m,\nimpeller diameter 0.1 m, off-bottom clearance half of tank diameter, impeller speed 200 rpm).\nThe values of the dissipation rate from the LES calculations were approximated by computing\nthe SGS (Sub Grid Scale) dissipation rate. Keywords: agitated vessel; dissipation rate; kinetic energy Available on request at various institutes of the ASCR
Distribution of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel

The design of the agitated tanks depends on the proposed operating conditions and processes\nfor that they are used for. Namely dissipation rate of the turbulent kinetic energy is important\nparameter ...

Kysela, Bohuš; Sulc, R.; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Fořt, I.; Ditl, P.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Způsoby vyhodnocení simulací proudění v míchaných nádobách
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.
2016 - Czech
Optimalizace proudění v míchaných nádobách (tj. zařízeních používaných zejména v chemickém, potravinářském a zpracovatelském průmyslu) je jednou z cest, jak intenzifikovat výrobní procesy. Ačkoli se v míchaných nádobách nejedná pouze o proces řízený samotným prouděním, ale také přestupem tepla, hmoty, chemickými pochody atp., tak způsob proudění spolu s celkovou disipací energie v míchaném objemu bývá většinou určujícím parametrem pro zvětšování měřítka míchaného zařízení z laboratorních rozměrů na provozní. A právě využití CFD (Computational Fluid Dynamics) by mělo být optimálním nástrojem pro návrh těchto zařízení. Nicméně nejčastěji využívané simulace založené na RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) modelech, stejně tak jako různými způsoby průměrované experimentální výsledky mají jistá omezení. Rozdíly mezi výsledky lze ukázat i na základě identifikace vírových struktur tvořených za Rushtonovým míchadlem. Pomocí λ2 kritéria jsou porovnávány výsledky získané z výpočtů s modelováním turbulence pomocí DES (Detached Eddy Simulation). Dále jsou také numerické simulace porovnány s experimentálními daty získanými z TR PIV (Time Resolved Particle Image Velocimetry) v oblasti míchadla. The description of main evaluation approaches of flow inside agitated vessels is demonstrated on data obtained by CFD (Computational Fluid Dynamics) and compared with PIV (Particle Image Velocity) data. The results of three methods are presented and evaluated using vortex identification method. The evaluation method effect on calculations of total dissipation energy is discussed. Keywords: mixing vessel; CFD; DES; LDA; PIV Available on request at various institutes of the ASCR
Způsoby vyhodnocení simulací proudění v míchaných nádobách

Optimalizace proudění v míchaných nádobách (tj. zařízeních používaných zejména v chemickém, potravinářském a zpracovatelském průmyslu) je jednou z cest, jak intenzifikovat výrobní procesy. Ačkoli se v ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

The role of sonication of PEO solutions with magnetic nanoparticles on morphology of the resulting nanofibrous mats
Peer, Petra; Stěnička, M.; Filip, Petr; Pizúrová, Naděžda; Babayan, V.
2016 - English
Properties of the resulting polymer nanofibres are often tailored by sonication technique applied prior or past an electrospinning process. The aim of this contribution is to evaluate morphology of nanofibrous mats formed by poly(ethylene oxide) with distributed magnetic nanoparticles (about 20nm in diameter) in dependence on time of sonication of the used polymer solutions. The solutions were exposed to sonication (intensity 200W, frequency 24 kHz) for 10, 30, and 60 minutes. It was shown that rheological characteristics (viscosity, storage and loss moduli) strongly depend on time of sonication (particularly phase angle) in contrast to electric conductivity and surface tension. For analysis of homogeneous distribution of magnetic field and magnetorheological efficiency (a relation of corresponding ciscosities) was process of electrospinning and resulting wuality of the obtained nanofibrous mats. Keywords: PEO solutions; Nanoparticles; Nanofiber Available at various institutes of the ASCR
The role of sonication of PEO solutions with magnetic nanoparticles on morphology of the resulting nanofibrous mats

Properties of the resulting polymer nanofibres are often tailored by sonication technique applied prior or past an electrospinning process. The aim of this contribution is to evaluate morphology of ...

Peer, Petra; Stěnička, M.; Filip, Petr; Pizúrová, Naděžda; Babayan, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Vliv částic na rychlostní pole při proudění v otevřeném kanálu
Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
2016 - Czech
V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky vlivu jednotlivých pevných částic\nkulového tvaru na rychlostní pole. V otevřeném kanálu, ve kterém je dno pokryto jednou\nvrstvou skleněných tyček, se pohybují jednotlivé částice o různém průměru i hustoty. Jejich\npohyb je v osové rovině snímán a analyzován pomocí metody 2D PIV a výsledkem jsou mapy\nrychlostního pole. The paper presents experimental results of the effect various spherically shaped solid particles have on velocity field. Keywords: velocity fields; solid particles; 2D PIV Available at various institutes of the ASCR
Vliv částic na rychlostní pole při proudění v otevřeném kanálu

V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky vlivu jednotlivých pevných částic\nkulového tvaru na rychlostní pole. V otevřeném kanálu, ve kterém je dno pokryto jednou\nvrstvou skleněných ...

Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov
Šír, M.; Tesař, Miroslav
2016 - Czech
V příspěvku je popsán nově vybudovaný LVS v povodí Úpy a v povodí Lysečinského potoka\ns uzávěrovými profily v Horním Maršově v Krkonoších. Projektové práce započaly v roce\n2011. Vlastním projektovým pracím předcházel hydrogeologický, hydrologický a\nhydropedologický průzkum území. Na základě průzkumných prací byla obě povodí\nrozčleněna do řady dílčích povodí a byl zpracován návrh prostorového umístění terénních\nměřících stanic. V letech 2012 a 2013 byl LVS postupně budován v terénu. V roce 2014 byl\nLVS uveden do zkušebního provozu. Vysoká pozornost byla věnována dosažení provozní\nsplehlivosti LVS v náročných horských podmínkách. Proto byly v rámci projektu\nTA02021451 Technologické agentury ČR vyvinuty odolné monitorovací stanice a vodní\ntenzometr s radiovým přenosem dat, na nichž byl LVS v terénu vystavěn. Monitorovací síť je\ntvořena 15 základními stanicemi, jednou meteorologickou stanicí a osmi limnigrafickými\nstanicemi. Více jak dvouletý zkušební provoz LVS v náročných horských podmínkách\nprokázal, že nově vyvinuté autonomní monitorovací stanice včetně připojených čidel jsou\nvysoce provozně spolehlivé. Stanice proto nevydávají falešné výstrahy před nebezpečným\nodtokem v důsledku přístrojových poruch nebo softwarových chyb. Rutinní provoz LVS je\nnenáročný na obsluhu. The described system is based on the new knowledge of the discontinuous character of water transport in an unsaturated zone and involves: instrumentation, software, dispatching center, handbooks and user’s Guids, complete projection documentation of the LWS, installation of the LWS in a catchment and testing and routine operation of the LWS. Keywords: local early warning system (LWS); flash flood; surface and soil water monitoring; Horní Maršov basin Available on request at various institutes of the ASCR
Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov

V příspěvku je popsán nově vybudovaný LVS v povodí Úpy a v povodí Lysečinského potoka\ns uzávěrovými profily v Horním Maršově v Krkonoších. Projektové práce započaly v roce\n2011. Vlastním projektovým ...

Šír, M.; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí
Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá výzkumem adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) na granulovaném aktivním uhlí (GAC), které jsou špatně odstranitelné konvenčními procesy úpravy vody založenými na koagulaci a flokulaci. Použity byly celulární peptidy (COM) o molekulové hmotnosti < 10 kDa izolované z AOM sinice Microcystis aeruginosa. Studována byla adsorpční kapacita pro uvedené látky na dvou druzích GAC – Picabiol 12x40 (PIC) a Filtrasorb TL 830 (FTL) a faktory ovlivňující adsorpční účinnost – pH a iontová síla (IS) roztoku. Výsledky prokázaly, že adsorpce peptidů i AMK je výrazně ovlivněna nábojovými poměry v systému, které závisí na pH roztoku. Pro obě GAC byla zjištěna rostoucí účinnost adsorpce COM peptidů s klesajícím pH. Dále bylo prokázáno, že vyšší iontová síla roztoku může vést k posílení adsorpce díky potlačení odpudivých sil mezi peptidy a povrchem testovaných GAC a mezi peptidy navzájem. This study deals with the adsorption of algal organic matter (AOM) onto granular activated carbon (GAC) with a special focus on compounds with low molecular weight (MW). These were isolated from cellular matter of cyanobacterium Microcystis aeruginosa. Two different types of GAC were used for the experiments (Picabiol 12x40 and Filtrasorb TL 830) and the influence of pH and ionic strength on the adsorption efficacy of the low-MW AOM was investigated. Keywords: adsorption; AOM (Algal Organic Matter); GAC (Granular Activated Carbon); Microcystis aeruginosa Available on request at various institutes of the ASCR
Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí

Příspěvek se zabývá výzkumem adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) na granulovaném aktivním uhlí (GAC), které jsou špatně odstranitelné konvenčními procesy ...

Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Multi-functional composites with integrated nanostructured carbon nanotubes based sensing films
Slobodian, P.; Pertegás, S.L.; Schledjewski, R.; Matyáš, J.; Olejník, R.; Říha, Pavel
2016 - English
Carbon nanotubes are exceptional nano-objects with respect to their remarkable properties, holding great potential in new polymeric materials design with unique characteristics. To illustrate it, the conventional glass reinforced epoxy composite is combined with a layer of entangled network of carbon nanotubes deposited on polyurethane non-woven membrane. The prepared nano-composite is studied for their diverse mjulti-functional applications involving extension and compression strain sensing composite, remoulding by means of resistance Joule heating and radiating as a planar micro strip antenna operating at frequencies of 2MHz up to 4GHz. Keywords: epoxy composite; glass fibers; carbon nanotubes; electro-mechanical properties Fulltext is available at external website.
Multi-functional composites with integrated nanostructured carbon nanotubes based sensing films

Carbon nanotubes are exceptional nano-objects with respect to their remarkable properties, holding great potential in new polymeric materials design with unique characteristics. To illustrate it, the ...

Slobodian, P.; Pertegás, S.L.; Schledjewski, R.; Matyáš, J.; Olejník, R.; Říha, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases