Number of found documents: 1060
Published from to

Chemický a mikroskopický rozbor vnější omítky, Petschkova vila, V sadech 2, Praha 6
Slížková, Zuzana; Viani, Alberto; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita; Hauková, Petra
2017 - Czech
Cílem práce bylo provedení analýzy malty z Petschkovy vily, byly navrženy analýzy XRD a SEM-EDX, jejichž výsledkem je charakterizace kameniva a pojiva malt. Pomocí analýz bylo určeno, že se jedná o sádrovou omítku s nátěrem. The aim of this work was to analyze mortar from Petschek villa, XRD and SEM-EDX analyzes have been proposed, which results in the characterization of aggregate and mortar binders. The analyses proved gypsum plaster with surface paint. Keywords: chemical composition; survey; material characterization; binder; aggregate Available at various institutes of the ASCR
Chemický a mikroskopický rozbor vnější omítky, Petschkova vila, V sadech 2, Praha 6

Cílem práce bylo provedení analýzy malty z Petschkovy vily, byly navrženy analýzy XRD a SEM-EDX, jejichž výsledkem je charakterizace kameniva a pojiva malt. Pomocí analýz bylo určeno, že se jedná o ...

Slížková, Zuzana; Viani, Alberto; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita; Hauková, Petra
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Chemical and microstructural characterization of the render, sampled from the Garden wall of the US Embassy in Prague 1
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Viani, Alberto; Hauková, Petra; Koudelková, Veronika; Svoboda, Milan
2017 - English
Keywords: survey; material characterization; chemical composition; binder and aggregate characterization Available at various institutes of the ASCR
Chemical and microstructural characterization of the render, sampled from the Garden wall of the US Embassy in Prague 1

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Viani, Alberto; Hauková, Petra; Koudelková, Veronika; Svoboda, Milan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

A concept for testing and monitoring of building structures – theoretical case study
Bayer, Jan
2017 - English
A mere comparison of measured and analytical deformations, natural frequencies and mode\nshapes provides us with just a small part of the information contained in the data, especially when component- level damage prevention is needed. The presented analysis studies in detail a few criteria for evaluation of measured data, with the example of simulated plane trusses in respect to the ultimate limit state. It demonstrates the high potential of a systematic approach, while combining several criteria, particularly when using simultaneous strain and deformation measurements, as it documents the proposed Relative Mode Difference (RMD) criterion. On the other hand, the study points out the major limitation of practical applications that is caused by unknown inherent uncertainties of various kinds, providing us with the incentive for further experimental research. Keywords: testing; monitoring; building structures; ultimate limit state; mode shapes; strains Available at various institutes of the ASCR
A concept for testing and monitoring of building structures – theoretical case study

A mere comparison of measured and analytical deformations, natural frequencies and mode\nshapes provides us with just a small part of the information contained in the data, especially when component- ...

Bayer, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav; Hrivnák, Jaroslav; Bláha, Jiří
2017 - Czech
Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly\nnáležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov\nv moravském regionu nazývaném Pobečví. Na základě výsledků navrhuje konkrétní postupy\npro sanační opatření a do výkresové dokumentace vyznačuje prvky navržené ke konstrukční\nsanaci. Jde o průzkum se zaměřením na lokalizaci problémových míst, klasifikaci stupně\npoškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivního přístroje,\ntrasologickou analýzu řemeslného opracování a zakreslení zjištěných výsledků do výkresové\ndokumentace. Zpráva je založena na přímém vizuálním pozorování doplněném o měření\npomocí přístroje pro odporové mikrovrtání. Surveys whose aggregate output is this survey report included the determination of the extent of damage to the timber, surveying, and trace analysis of the original craftsman working of a timbered barn belonging to house no. 3 in the village of Skalička u Hranic, which is located in the Přerov district in the Moravian region called Pobečví. The report has been drawn in response to the demand by the Wallachian Open Air Museum located in Rožnov pod Radhoštěm, which contained a request to diagnose the timber elements using NDT devices and carry out their trace analysis. The findings will contribute to a qualified assessment and proposal of a harmless transfer of this unique timbered building. Keywords: historic timber construction; maintenance; repair; diagnostics; trace analysis; surveying Available at various institutes of the ASCR
Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly\nnáležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov\nv moravském regionu ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav; Hrivnák, Jaroslav; Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek. Cheb, Měšťanský dům čp. 496/52
Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru 2 vzorků omítek z měšťanského domu v Chebu. Byla použita termická analýza a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM-EDS. Report presents results of material characterization of historic plasters from townhouse in Cheb, CR. Thermal and SEM-EDS analyses were used to characterize the aggregate, the binder and painting layers on two samples of plasters. Keywords: historic plaster; characterization; thermal analysis; SEM-EDS; microscopy Available at various institutes of the ASCR
Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek. Cheb, Měšťanský dům čp. 496/52

Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru 2 vzorků omítek z měšťanského domu v Chebu. Byla použita termická analýza a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM-EDS....

Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Research report 2013-11-10 Calcite_SS3
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
2017 - English
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated Calcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč. Keywords: calcite; TORATOM; porosity Available at various institutes of the ASCR
Research report 2013-11-10 Calcite_SS3

Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated Calcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Research report 2013-11-19 Calcite_S43
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
2017 - English
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.\n Keywords: calcite; TORATOM; measuring Available at various institutes of the ASCR
Research report 2013-11-19 Calcite_S43

Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.\n

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Research report 2013-11-19 Calcite_S11
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
2017 - English
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S11, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč. Keywords: calcite; TORATOM; measuring Available at various institutes of the ASCR
Research report 2013-11-19 Calcite_S11

Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S11, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Měření dlouhých kostí
Kumpová, Ivana; Vavřík, Daniel
2017 - Czech
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů historicky cenných dlouhých kostí. Vybrané řezy z rekonstruovaných dat v 50% a 35% délky každé kosti a kompletní 3D rekonstrukce všech vzorků byly nahrány na dodané médium ve formátu DICOM a předány zástupci objednatele spolu s rozsáhlým protokolem o provedeném měření. The work was focused on X-Ray tomography and creating of 3D computer models of historically valuable long bones. Selected slices of reconstructed data in 50% and 35% of each bone length and the entire 3D reconstructions of all specimens, were stored on the supplied medium in DICOM format and forwarded to the client representative together with an extensive measurement protocol. Keywords: X-Ray tomography; 3D computer model; historical bones Available at various institutes of the ASCR
Měření dlouhých kostí

Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů historicky cenných dlouhých kostí. Vybrané řezy z rekonstruovaných dat v 50% a 35% délky každé kosti a kompletní 3D ...

Kumpová, Ivana; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Lyapunov exponents – practical computation
Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
2017 - English
The Lyapunov exponents serve as numerical characteristics of dynamical systems, which measure possible divergence of nearby trajectories of the solution. In this way they express dependence of the dynamical system on initial conditions. However, the value of Lyapunov exponents consists in their ability to characterise deterministic chaos. The limiting process intrinsic in the definition of Lyapunov exponents, unfortunately, seriously complicates their computation. The short paper presents an overview of difficulties in numerical approaches to enumeration of Lyapunov exponents or at least the largest one and shows a promising method based on QR decomposition of the system Jacobian. Keywords: Lyapunov exponent; dynamical system; non-linear system Available at various institutes of the ASCR
Lyapunov exponents – practical computation

The Lyapunov exponents serve as numerical characteristics of dynamical systems, which measure possible divergence of nearby trajectories of the solution. In this way they express dependence of the ...

Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases