Number of found documents: 1462
Published from to

K otázkám hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr
2017 - Czech
Zkoumána oblast postulovaných nehod ve skladech (bazénech a pak úložištích) vyhořelého paliva. Zde se předpokládá, že krátkodobé nebezpečné nuklidy se již rozpadly na zanedbatelné úrovně a počáteční inventář vyhořelého paliva klesá s časem uskladnění (řádově roky). Na významu nabývají nuklidy s dlouhým poločasem rozpadu. Uvedena srovnávací analýza výsledků kódu HARP s evropským kódem COSYMA. The investigation of potential accidental releases o radionuclides from spent fuel repositories is resumed. Short-term life of radionuclides are assumed to be subsided and decisive role in radiological impact assessment have lradionuclides with long half-lives. Further decrease of radioactivity is then very slow. Comparable analysis of the results acquired by HARP code developed in ÚTIA with results of European code COSYMA is presented. Keywords: Spent nuclear fuel; fuel repository; release source terms Fulltext is available at external website.
K otázkám hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva

Zkoumána oblast postulovaných nehod ve skladech (bazénech a pak úložištích) vyhořelého paliva. Zde se předpokládá, že krátkodobé nebezpečné nuklidy se již rozpadly na zanedbatelné úrovně a počáteční ...

Pecha, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Metodika ultrazvukového vyšetření prsou
Vydra, J.; Daneš, J.; Bartoš, Michal; Šroubek, Filip; Petr, L.; Zitová, Barbara
2017 - Czech
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Mezi cílové parametry patří vyhledávání ložisek a jejich automatizovaný popis pomocí parametrů (rozměry, textura), tedy popis situace, který je schopen vypovídat o nemoci, skládání jednotlivých obrazů (registrace) vedoucí k vytvoření 3D zobrazení - a tím zaručit reprodukovatelnost UZ obrazení a jistotu vyšetření celého orgánu. Zároveň nově vyvinuté ultrazvukové sondy umožní lepší záchyt charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Softwarové řešení umožnuje sledovat pohyb sondy a vyhodnocovat kvalitu pokrytí vyšetřšní prsu. The aim of the proposed project is the development of a new ultrasonic equipment (US), allowing early detection of breast cancer and reduce the need to use the ionizing radiation during examinations. The aim is to eliminate the disadvantages of current ultrasonic systems in the diagnosis of breast cancer, which hinders its use. The target parameters include prospecting and automated description using parameters (size, texture), description of the situation, which is able to testify about the disease, combining individual images (registration) leading to the creation of 3D display - thus ensuring reproducibility UZ shaping and security testing the entire organ. At the same time the newly developed ultrasonic probe allows better capture the characteristics of bearings including microcalcifications. Software solution enables to follow the coverage of the breast examination. The areas which were omitted are detected and highlighted. Keywords: breast ultrasound examination; breast cancer; computer guided diagnosis Fulltext is available at external website.
Metodika ultrazvukového vyšetření prsou

Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit ...

Vydra, J.; Daneš, J.; Bartoš, Michal; Šroubek, Filip; Petr, L.; Zitová, Barbara
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets
Aussel, D.; Červinka, Michal; Henrion, R.; Pištěk, Miroslav
2017 - English
In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System Operator (ISO). Following this idea, one may usually calculate the market clearing\nprice analytically even for problems of higher dimensions. However, the economic interpretation of such a market setting is in question, since the minimized criterion does not correspond neither to the cost of production nor to the overall payment of consumers. This observation motivated us\nto propose an alternative clearing mechanism where the total payment of consumers is explicitly minimized. We show existence and uniqueness of the clearing price in such a setting. Keywords: electricity market; Lagrange multiplier; Independent System Operator Available at various institutes of the ASCR
Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets

In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System ...

Aussel, D.; Červinka, Michal; Henrion, R.; Pištěk, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Dynamické označování polohy pro geografické databáze
Plíhal, Jiří
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou dynamického označování poloh v inteligentních dopravních systémech. Tato metoda umožňuje reprezentovat stejné geoprvky v různých mapách, v různých aplikacích a na odlišných SW/HW platformách. Dynamicky označená poloha je vytvořena jako soubor informačních prvků, které obsahují body a jim příslušející atributy. Ke každému bodu přitom může být připojen jeden nebo i více atributů. Standardizací dynamického označování poloh se zabývá norma ISO 17572-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označení poloh pro geografické databáze – část 3: Dynamické označování poloh (dynamický profil). Příspěvek rozvádí a aktualizuje informace poskytnuté v extraktu návrhu technické normy ISO.17572-3. The paper deals with the dynamic location referencing in intelligent transport systems. This method allows representing the same spatial objects in different maps in different applications and on different software/hardware platforms. The dynamically referenced location is formed as a set of information elements, which contain the points and their corresponding attributes. For each point, one or more attributes can be connected to it at the same time. By standardising dynamic location referencing is engaged in ISO 17572-3 Intelligent Transport Systems (ITS) - Marking positions for geographic databases - Part 3: Dynamic location referencing (dynamic profile). The paper provides updated information about draft ISO 17572-3. Keywords: geographic databases; dynamic location reference; intelligent transport systems Fulltext is available at external website.
Dynamické označování polohy pro geografické databáze

Příspěvek se zabývá problematikou dynamického označování poloh v inteligentních dopravních systémech. Tato metoda umožňuje reprezentovat stejné geoprvky v různých mapách, v různých aplikacích a na ...

Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Optimal Value of Loans via Stochastic Programming
Kaňková, Vlasta
2017 - English
A question of mortgage leads to serious and complicated problems of financial mathematics. On one side is a bank with an aim to have a “good” profit, on the other side is the client trying to invest money safely, with possible “small” risk.Let us suppose that a young married couple is in a position of client. Young people know that an expected and also unexpected unpleasant financial situation can happen. Many unpleasant financial situation can be caused by a random factor. Consequently stochastic methods are suitable to secure against them. The aim of the suggested model is not only to state a maximal reasonable value of loans, but also to endure unpleasant financial period. To this end we employ stochastic optimization theory. A few suitable models will be introduced. The choice of the model depends on environment of the young people. Models will be with “deterministic” constraints, probability constraints, but also with stochastic dominance constraints. The suggested models will be analyzed both from the numerical point of view and from possible method solution based on data. Except static one-objective problem we suggest also multi–objective models. Keywords: Loan-debtor; installments; stochastic programming; probability constraints; second order dominance constraints Fulltext is available at external website.
Optimal Value of Loans via Stochastic Programming

A question of mortgage leads to serious and complicated problems of financial mathematics. On one side is a bank with an aim to have a “good” profit, on the other side is the client trying to invest ...

Kaňková, Vlasta
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

A machine learning method for incomplete and imbalanced medical data
Salman, I.; Vomlel, Jiří
2017 - English
Our research reported in this paper is twofold. In the first part of the paper we use\nstandard statistical methods to analyze medical records of patients suffering myocardial\ninfarction from the third world Syria and a developed country - the Czech Republic.\nOne of our goals is to find whether there are statistically significant differences between\nthe two countries. In the second part of the paper we present an idea how to deal with\nincomplete and imbalanced data for tree-augmented naive Bayesian (TAN). All results\npresented in this paper are based on a real data about 603 patients from a hospital in\nthe Czech Republic and about 184 patients from two hospitals in Syria. Keywords: Machine Learning; Data Analysis; Bayesian networks; Imbalanced Data; Acute Myocardial Infarction Fulltext is available at external website.
A machine learning method for incomplete and imbalanced medical data

Our research reported in this paper is twofold. In the first part of the paper we use\nstandard statistical methods to analyze medical records of patients suffering myocardial\ninfarction from the ...

Salman, I.; Vomlel, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Feasibility Study of an Interactive Medical Diagnostic Wikipedia
Grim, Jiří
2016 - English
Considering different application possibilities of product distribution mixtures we have proposed three formal tools in the last years, which can be used to accumulate decision-making know-how from particular diagnostic cases. First, we have developed a structural mixture model to estimate multidimensional probability distributions from incomplete and possibly weighted data vectors. Second, we have shown that the estimated product mixture can be used as a knowledge base for the Probabilistic Expert System (PES) to infer conclusions from definite or even uncertain input information. Finally we have shown that, by using product mixtures, we can exactly optimize sequential decision-making by means of the Shannon formula of conditional informativity. We combine the above statistical tools in the framework of an interactive open-access medical diagnostic system with automatic accumulation of decision-making knowledge. Keywords: Multivariate statistics; Medical diagnostics; Product mixtures; Incomplete data; Sequential classification; EM algorithm Fulltext is available at external website.
Feasibility Study of an Interactive Medical Diagnostic Wikipedia

Considering different application possibilities of product distribution mixtures we have proposed three formal tools in the last years, which can be used to accumulate decision-making know-how from ...

Grim, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
2016 - Czech
Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu. The methodology provides guidance for determining the vertical deflection of bridge structures using radar interferometry technology. The vertical deflection of bridges are primarily caused by stress during transit of vehicles. The deflections are simultaneously measured by radar throughout the length of the monitored structure. The measurement is continuous with a high sampling frequency (200 Hz) and with high precision (0.01 mm). It is believed the use of interferometric radar IBIS-S Italian manufacturer IDS. General recommendations and conclusions are valid for every kind of radar. Keywords: radar interferometry; geodesy; vertical deflections; bridge construction Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie

Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při ...

Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Decision of a Steel Company Trading with Emissions
Zapletal, F.; Šmíd, Martin
2016 - English
We formulate a Mean-CVaR decision problem of a production company obliged to cover its CO2 emissions by allowances. Certain amount of the allowances is given to the company for free, the missing/redundant ones have to be bought/sold on a market. To manage their risk, the company can use derivatives on emissions allowances (in particular futures and options), in addition to spot values of allowances. We solve the decision problem for the case of an real-life Czech steel company for different levels of risk aversion and different scenarios of the demand. We show that the necessity of emissions trading generally, and the risk caused by the trading in particular, can influence the production significantly even when the risk is decreased by means of derivatives. The results of the study show that even for low levels of the risk aversion, futures on allowances are optimal to use in order to reduce the risk caused by the emissions trading. Keywords: CVaR; emission trading; optimization; allowances; EU ETS Fulltext is available at external website.
Decision of a Steel Company Trading with Emissions

We formulate a Mean-CVaR decision problem of a production company obliged to cover its CO2 emissions by allowances. Certain amount of the allowances is given to the company for free, the ...

Zapletal, F.; Šmíd, Martin
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Základy statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti
Volf, Petr
2016 - Czech
Práce předkládá jednak přehled metod používaných v statistické analýze přežití s ohledem na aplikaci v analýze spolehlivosti, jednak výsledky autora v oblasti analýzy regrese v modelech pro intenzitu poruch. Je doplněna ilustrativními příklady. The contribution provides an overview of survival analysis methods with application to the statistical reliability analysis. It also contains some new results of the author in the field of regression models for the hazard rate. Methods are illustrated on examples. Keywords: survival analysis; statistics; reliability analysis Fulltext is available at external website.
Základy statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti

Práce předkládá jednak přehled metod používaných v statistické analýze přežití s ohledem na aplikaci v analýze spolehlivosti, jednak výsledky autora v oblasti analýzy regrese v modelech pro intenzitu ...

Volf, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases