Number of found documents: 7113
Published from to

Chemical Processes for Population Nourishment.
Šolcová, Olga; Kaštánek, P.; Rousková, Milena; Maléterová, Ywetta; Šabata, Stanislav; Kaštánek, František; Hanika, Jiří
2017 - English
Keywords: biochemical and chemical processes; food; optimization influence Available in a digital repository NRGL
Chemical Processes for Population Nourishment.

Šolcová, Olga; Kaštánek, P.; Rousková, Milena; Maléterová, Ywetta; Šabata, Stanislav; Kaštánek, František; Hanika, Jiří
Ústav chemických procesů, 2017

Microalgae Biotechnology for Nutrition.
Maléterová, Ywetta; Hanika, Jiří; Kaštánek, František; Kaštánek, P.; Rousková, Milena; Šolcová, Olga
2017 - English
Keywords: nutraceutical products; microalgae; biomass Available in a digital repository NRGL
Microalgae Biotechnology for Nutrition.

Maléterová, Ywetta; Hanika, Jiří; Kaštánek, František; Kaštánek, P.; Rousková, Milena; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2017

Development of a Pilot Plant for Reduction Hg Emission from Large Power Plant.
Pilař, L.; Veselý, Václav; Vlček, Z.; Zseliga, Z.
2017 - English
This paper deals with the research project The development of the pilot plant for monitoring of the mercury emissions reduction from large and medium capacity energy sources. In this paper are presented project results reached in the year 2016.\n Keywords: flue gas; combustion from lignite; oxidation Available in a digital repository NRGL
Development of a Pilot Plant for Reduction Hg Emission from Large Power Plant.

This paper deals with the research project The development of the pilot plant for monitoring of the mercury emissions reduction from large and medium capacity energy sources. In this paper are ...

Pilař, L.; Veselý, Václav; Vlček, Z.; Zseliga, Z.
Ústav chemických procesů, 2017

Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave.
Hanika, Jiří; Kaštánek, P.; Rousková, Milena; Šabata, Stanislav; Šolcová, Olga
2017 - English
The contribution brings novel data on the non-traditional process presented during previous ICCT 2015 conference1. According to the patent application2 the hydrolysis of waste chicken feathers was performed in a reaction mixture containing water and a soluble acid catalyst with the pKa value lower than 4, in a stirred batch reactor for 0.5 to 10 hours, in the temperature range from 90 to 130°C and at the pertinent vapour pressure of reaction mixture. Kinetics of preparing a mixture of proteins and amino acids by hydrolysis of a waste material containing chicken feathers was investigated in this study.\n Keywords: batch autoclave; reaction micture; experiments Available in a digital repository NRGL
Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave.

The contribution brings novel data on the non-traditional process presented during previous ICCT 2015 conference1. According to the patent application2 the hydrolysis of waste chicken feathers was ...

Hanika, Jiří; Kaštánek, P.; Rousková, Milena; Šabata, Stanislav; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2017

Metodiky - monitoring
Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
2017 - Czech
Navrhovaný projekt se zabývá zejména druhy uvedenými v legislativě EU jako druhy s významným vlivem, dále druhy uvedenými v pracovním varovném seznamu EU (Horizon scanning; Roy et al. 2015), druhy uvedenými v národních seznamech tzv. Blacklistu ČR (černý, šedý, a varovný seznam; Pergl et al. 2016) a druhy jejichž introdukce do ČR je v blízké budoucnosti předpokládaná a zároveň, jejichž vliv je výrazně negativní. Návrhy systémů mapování a monitoringu i zpracování dat jsou napojeny na stávající systém sledování a datové zdroje AOPK ČR (sledování stavu druhů a stanovišť dle Směrnice 92/43/EHS, NDOP) a bude konzultována možnost napojení/exportu z/do systému ÚKZÚZ. Zároveň však, s ohledem na snadnou identifikovatelnost některých invazních druhů jsou zohledněny existující aktivity v oblasti jejich mapování veřejností (např. mobilní aplikace BioLog). V každé metodice jsou uvedeny variantní řešení pro různé úrovně detailu a finanční náročnost. The project aims at problematic invasive species and their prioritization. In the methods we define several groups of aliens for monitoring. In the project are shown the rough financial costs. Keywords: invasions; monitoring; distribution Available at various institutes of the ASCR
Metodiky - monitoring

Navrhovaný projekt se zabývá zejména druhy uvedenými v legislativě EU jako druhy s významným vlivem, dále druhy uvedenými v pracovním varovném seznamu EU (Horizon scanning; Roy et al. 2015), druhy ...

Pergl, Jan; Dušek, J.; Hošek, M.; Knapp, M.; Simon, O.; Berchová, K.; Bogdan, V.; Černá, M.; Poláková, S.; Musil, J.; Sádlo, Jiří; Svobodová, J.
Botanický ústav, 2017

Aerosol Particle Formation During Summer Campaign at Rural Background Site Košetice.
Holubová Šmejkalová, Adéla
2017 - English
Based on the SMPS data, the individual days were classified as NPF event, non-event and undefined, according to the method of Dal Maso et al. (2005). In order to obtain daily patterns, PSM data were averaged for all NPF event, and all non-event days. Relations between NPF, daily variability of meteorological elements, and aerosol particles precursor concentrations were evaluated. Keywords: atmospheric aerosols; new particle formation; measurement campaign Available in a digital repository NRGL
Aerosol Particle Formation During Summer Campaign at Rural Background Site Košetice.

Based on the SMPS data, the individual days were classified as NPF event, non-event and undefined, according to the method of Dal Maso et al. (2005). In order to obtain daily patterns, PSM data were ...

Holubová Šmejkalová, Adéla
Ústav chemických procesů, 2017

Hydrodynamic Behavior of Bubbles in Slot Channels.
Ezeji, Kingsley
2017 - English
We present results of laboratory experiments investigating the dynamics of air bubbles rising in stagnant or co-flowing liquid (water) in inclined channels of rectangular cross-sections.\n\n Keywords: laboratory experiments; air bubbles rising; slot channels Available in a digital repository NRGL
Hydrodynamic Behavior of Bubbles in Slot Channels.

We present results of laboratory experiments investigating the dynamics of air bubbles rising in stagnant or co-flowing liquid (water) in inclined channels of rectangular cross-sections.\n\n

Ezeji, Kingsley
Ústav chemických procesů, 2017

Preliminary Evaluation of Sewage Sludge Biochar Composition and Mass and Energy Balance of the Sludge Pyrolysis.
Moško, Jaroslav
2017 - English
The pyrolysis experiments were performed in a quartz reactor, nitrogen being supplied to attain oxygen-free atmosphere.\n\n\n Keywords: sewage sludge; biochar; quartz reactor Available in a digital repository NRGL
Preliminary Evaluation of Sewage Sludge Biochar Composition and Mass and Energy Balance of the Sludge Pyrolysis.

The pyrolysis experiments were performed in a quartz reactor, nitrogen being supplied to attain oxygen-free atmosphere.\n\n\n

Moško, Jaroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Aluminum Sieves Supporting Cobalt-Manganese Mixed Oxides as Catalysts for Deep Ethanol Oxidation.
Jirátová, Květa; Kovanda, F.; Balabánová, Jana
2017 - English
It can be concluded that conditions of sieves pretreatment substantially affect properties of the deposited oxides, and consequently, the catalitic activity of the prepared catalysts. Keywords: aluminum sieves; cobalt-manganese oxides; ethanol oxidation Available in a digital repository NRGL
Aluminum Sieves Supporting Cobalt-Manganese Mixed Oxides as Catalysts for Deep Ethanol Oxidation.

It can be concluded that conditions of sieves pretreatment substantially affect properties of the deposited oxides, and consequently, the catalitic activity of the prepared catalysts.

Jirátová, Květa; Kovanda, F.; Balabánová, Jana
Ústav chemických procesů, 2017

Souvislosti mezi obsahem rtuti v atmosféře a dřevokazných houbách.
Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
2017 - Czech
Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který dýcháme. Polypores can serve as long-term bioindicators of air pollution by heavy metals. The aim of this work was to investigate their potential to monitor concentration of mercury species in the air. Keywords: mercury; speciation analysis Available in a digital repository NRGL
Souvislosti mezi obsahem rtuti v atmosféře a dřevokazných houbách.

Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který ...

Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases