Number of found documents: 300
Published from to

Úvodem
Roháček, Jiří
2016 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 15th - 20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2016

Epigraphica & Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2015 - Czech
Šestý svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín - sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla vědomě vedle sebe staví příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 12. a 13. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek v letech 2012 a 2013 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. A sixth volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. It is intended that individual issues include deliberately articles with various chronological, thematic, disciplinary, and methodological approaches, and contributions by leading Czech and international researchers together with a selection of high-quality articles by researchers from the rising generation. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the 12th and 13th international session on the issue of sepulchral monuments in 2012 and 2013, further complementary articles are to be found as outlined above. Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 12th - 20th centuries Available in digital repository of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Šestý svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

On Sophie Oosterwijk’s Review of Figure and Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia by Jan Chlíbec and Jiří Roháček
Chlíbec, Jan; Roháček, Jiří
2015 - English
The text corrects some inaccuracies that author Sophie Oosterwijk wrote in her review published in Umění/Art 6, LXIII, 2015, pp. 492-493, and explains some approaches to the theme of the book. Keywords: sepulchral monuments; epigraphy; Late Gothic sculpture Available at various institutes of the ASCR
On Sophie Oosterwijk’s Review of Figure and Lettering. Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia by Jan Chlíbec and Jiří Roháček

The text corrects some inaccuracies that author Sophie Oosterwijk wrote in her review published in Umění/Art 6, LXIII, 2015, pp. 492-493, and explains some approaches to the theme of the book.

Chlíbec, Jan; Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

Znovunalezené dědictví. Příspěvek k nově identifikované severozápadočeské provenienci několika řezeb z Národní galerie v Praze
Dáňová, Helena
2015 -
Příspěvek je věnován několika řezbám s neznámou přesnou proveniencí, které se nacházejí ve sbírce Národní galerie v Praze. Průzkumem archivu Národní galerie, příslušné odborné literatury a v neposlední řadě metodou stylové analýzy se podařilo identifikovat řezby, jejichž původ je možné hledat v regionu severozápadních Čech. The paper deals with several wood carvings with unknown provenance that are held in the collection of the National Gallery in Prague. Research of the archives of the NG, evaluating of the relevant literature and using the method of the formal analysis helped to identify carvings whose origins may be sought in the region of north western Bohemia. Keywords: Josef Opitz; Gothic sculpture; North West Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Znovunalezené dědictví. Příspěvek k nově identifikované severozápadočeské provenienci několika řezeb z Národní galerie v Praze

Příspěvek je věnován několika řezbám s neznámou přesnou proveniencí, které se nacházejí ve sbírce Národní galerie v Praze. Průzkumem archivu Národní galerie, příslušné odborné literatury a v ...

Dáňová, Helena
Ústav dějin umění, 2015

Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále
Tibitanzlová, Radka; Vácha, Štěpán
2015 - Czech
Článek pojednává o ikonografii obrazů Antonína Stevense určených do kaple sv. Ondřeje ve Svatovítské katedrále, která byla pod patronátem hrabata Martiniců. The article is focused on the iconography of paintings by Anton Stevens von Steinfels painted for the funeral chapel of the Martinic family in the St. Vitus cathedral. Keywords: Martinic family; Anthon Stevens; St. Vitus cathedral; purgatory Available at various institutes of the ASCR
Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále

Článek pojednává o ikonografii obrazů Antonína Stevense určených do kaple sv. Ondřeje ve Svatovítské katedrále, která byla pod patronátem hrabata Martiniců....

Tibitanzlová, Radka; Vácha, Štěpán
Ústav dějin umění, 2015

Česká epigrafika. Stav a perspektivy (nejenom) pomocné vědy historické
Roháček, Jiří
2015 - Czech
Shrnutí problémů, kterým čelí česká epigrafika a jejich vliv na stav a budoucí vyhlídky v této oblasti. Článek se zaměřuje především na české epigrafiky, epigrafické instituce a metodiku v České republice s přihlédnutím k aktuální a potencionální poptávce po epigrafickém výzkumu. Autor se také zabývá tím, jak může být tato poptávka ovlivněná ku prospěchu všech zúčastněných stran, včetně obecného srovnání se situací v jiných zemích. The summary of problems facing Czech epigraphy and their influence on the status and future prospects of this field. The paper focuses primarily on Czech epigraphers, epigraphic institutions and methodology in the Czech Republic, assessing the actual and potential demand for epigraphic findings. The author also considers how this demand can be influenced to the benefit of all parties, including a general comparison with the situation in other countries. Keywords: epigraphy; Czech Lands; state of research; prospects; European context; inscription Available at various institutes of the ASCR
Česká epigrafika. Stav a perspektivy (nejenom) pomocné vědy historické

Shrnutí problémů, kterým čelí česká epigrafika a jejich vliv na stav a budoucí vyhlídky v této oblasti. Článek se zaměřuje především na české epigrafiky, epigrafické instituce a metodiku v České ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I.
Chlíbec, Jan
2015 - Czech
Studie je věnována středověké a renesanční sepulchrální bronzové plastice v Čechách a jejím vztahům k sepulchrálním monumentům v Itálii, Německu a Rakousku. The sudy is devoted to the medieval and Renaissance bronze tomb sculpture in Bohemia and its relation to Italian, German and Austrian sepulchral monuments. Keywords: sepulchral monuments; bronze sculpture; Peter Vischer the Elder Available at various institutes of the ASCR
Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I.

Studie je věnována středověké a renesanční sepulchrální bronzové plastice v Čechách a jejím vztahům k sepulchrálním monumentům v Itálii, Německu a Rakousku....

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2015

Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu
Chlíbec, Jan
2015 - Czech
Text je věnován grafické předloze Hanse von Aachen, Jorise Hoefnagela a Aegidia Sadelera pro renesanční epitaf Floriána Griespeka z Griespachu. The text is devoted to a graphic pattern by Hans von Aachen, Joris Hoefnagel and Aegidius Sadeler for the Renaissance epitaph of Florian Griesbeck of Griesbach. Keywords: sepulchral sculpture; Czech Renaissance painting; Florian Griespek Available at various institutes of the ASCR
Grafická předloha výjevu Nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu

Text je věnován grafické předloze Hanse von Aachen, Jorise Hoefnagela a Aegidia Sadelera pro renesanční epitaf Floriána Griespeka z Griespachu....

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2015

Perspective, vision and dream: notes on the plate "Oratory-Laboratory" in Heinrich Khunrath´s Amphitheatrum sapientiae aeternae
Purš, Ivo
2015 - English
The study is devoted to an artistic and iconographic significance of fourth engraving of Heinrich Khunrath´s Theatre eternal wisdom (1609) and illustrates the relationship between the art form (central perspective) and alchemical and mystical symbolism of the search of God as aim of alchemical Great Work. Keywords: alchemy; art history; iconography; theosophy; Heinrich Khunrath Available at various institutes of the ASCR
Perspective, vision and dream: notes on the plate "Oratory-Laboratory" in Heinrich Khunrath´s Amphitheatrum sapientiae aeternae

The study is devoted to an artistic and iconographic significance of fourth engraving of Heinrich Khunrath´s Theatre eternal wisdom (1609) and illustrates the relationship between the art form ...

Purš, Ivo
Ústav dějin umění, 2015

Úvodem
Roháček, Jiří
2015 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 12th - 20th centuries Available in digital repository of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases