Number of found documents: 468
Published from to

Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec. Společnost pro pravěké a rané dějiny (1923-1939). Dílčí inventář archivního fondu
Josefovičová, Milena
2012 - Czech
Keywords: Sudeten Germans, history Available at various institutes of the ASCR
Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec. Společnost pro pravěké a rané dějiny (1923-1939). Dílčí inventář archivního fondu

Josefovičová, Milena
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Eduard Táborský. Inventář osobního fondu (1910-1996)
Šťovíček, Ivan; Bílek, Jan; Maršoun, Erik
2011 - Czech
Keywords: Táborský, Eduard; biography; životopisná literatura Available at various institutes of the ASCR
Eduard Táborský. Inventář osobního fondu (1910-1996)

Šťovíček, Ivan; Bílek, Jan; Maršoun, Erik
Masarykův ústav a Archiv, 2011

Emigration of Scholars in Documents
Josefovičová, Milena; Hálek, Jan
2011 - English
The contribution deals with the source base to the problems of emigration of Czech scientists at the turn of 1960s and 1970s. It analyses documents related to the decision making processes at the level of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia and consequently of the Presidium of the Czechoslovak Academy of Sciences (CSAS), where there are described from the regime’s point of view "undesirable phenomena", such as illegal departures of scientists abroad or their non-returning, influence of propaganda, overestimation of the "Western" economic motivations, etc. The documents contain proposals of resolving the situation including specification of the particular tasks. Implementation of the accepted steps and its impact is demonstrated by other documents coming from the different CSAS institutes. Keywords: Czechoslovak Academy of Sciences; history of science; dějiny vědy Fulltext is available at external website.
Emigration of Scholars in Documents

The contribution deals with the source base to the problems of emigration of Czech scientists at the turn of 1960s and 1970s. It analyses documents related to the decision making processes at the ...

Josefovičová, Milena; Hálek, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2011

Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků
Šťovíček, Ivan
2011 - Czech
Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948. The article deals with Russian and Soviet documents and notes in the archival personal papers of E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský and H. Ripka from the years 1918-1948. Keywords: Beneš, Edvard; USSR, historical sources Available at various institutes of the ASCR
Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků

Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948....

Šťovíček, Ivan
Masarykův ústav a Archiv, 2011

O ideovém a politickém odkazu českého básníka
Tomeš, Josef
2011 - Czech
Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího se výrazným mravním fundamentem i kritikou do řad vlastního národa a postulujícího náročný, maximalistický národně politický program, a stručně se zastavuje u podstaty Dykových sporů a polemik s T. G. Masarykem. The contribution sums up the ideological and political attitudes and the actual political activity of Viktor Dyk from the beginning of the 20th century to his death in 1931. It attempts to show the specificity of his nationalism which was significant for its strong morale foundation and for the criticism towards his own nation, which also postulated a demanding national-political program of maximum possible. It briefly looks into essential of the differences and controversies between Dyk and T. G. Masaryk. Keywords: Dyk, Viktor; politické postoje; smrt Available at various institutes of the ASCR
O ideovém a politickém odkazu českého básníka

Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2011

Miloslav Ferles. Inventář osobního fondu 1944-2009
Barvíková, Hana
2010 - Czech
Keywords: Ferles, Miloslav; fondy; listiny Available at various institutes of the ASCR
Miloslav Ferles. Inventář osobního fondu 1944-2009

Barvíková, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Srovnání demokratických ústav ČSR, Německa a Rakouska
Broklová, Eva
2010 - Czech
Keywords: Czechoslovakia, history; Czechoslovakia, Constitution 1920; ústava; historie Available at various institutes of the ASCR
Srovnání demokratických ústav ČSR, Německa a Rakouska

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie
Kunštát, Miroslav
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá novějšími pracemi německých a českých historiků (např. Kurta A. Hubera, Daniela Langhanse, Rainera Bendela, Rudolfa Grulicha, Emila Valaseka, Ines Luftové , Jaroslava Šebka a dalších) k problematice sudetoněmeckého katolicismu v letech 1918-1945, tj. formováním jeho identity a svébytné spirituality, rozvojem jeho moderních církevních a politických institucí a vztahem k národnostním otázkám obecně, od raných 30. let pak především k nacionálnímu socialismu. The contribution deals with the latest publications of German and Czech historians (e.g. Kurt A. Huber, Daniel Langhans, Rainer Bendel, Rudolf Grulich, Emil Valasek, Ines Luft, Jaroslav Šebek and others) on the issue of Sudeten German catholicism in the years 1918-1945, i.e. on the formation of its modern identity and distinctive spirituality, on the development of its modern religious and political institutions and on the perceptions of national issues in general, from the early 1930s primarily of the German national socialism. Keywords: Sudeten German Catholicism; historiography Available at various institutes of the ASCR
Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie

Příspěvek se zabývá novějšími pracemi německých a českých historiků (např. Kurta A. Hubera, Daniela Langhanse, Rainera Bendela, Rudolfa Grulicha, Emila Valaseka, Ines Luftové , Jaroslava Šebka a ...

Kunštát, Miroslav
Masarykův ústav a Archiv, 2010

The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks
Rychlík, Jan
2010 - English
The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations. Keywords: modern nations; Central Europe; religion; náboženství Available at various institutes of the ASCR
The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks

The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations.

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]-1959
Bahenská, Marie
2010 - Czech
Karel Wenig (1878-1964) vystudoval klasickou filologii, působil jako profesor na gymnáziu a od roku 1920 přednášel na Univerzitě Karlově antickou literaturu. Je autorem třísvazkových Dějin řečnictví řeckého a řady studií o římském písemnictví. Byl členem ČAVU, KČSN a Jednoty klasických filologů při ČSAV. Karel Wenig (1878-1964) studied the classical philology, he was a professor at gymnasium and since 1920 he lectured on the classical literature at Charles University in Prague. He is a author of three-volume writing Dějiny řečnictví řeckého and of many papers about Roman literature. He was the member of ČAVU, KČSN and Jednota klasických filologů. Keywords: Wenig, Karel; classical philology; personal papers; antická literatura; listiny Available at various institutes of the ASCR
Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]-1959

Karel Wenig (1878-1964) vystudoval klasickou filologii, působil jako profesor na gymnáziu a od roku 1920 přednášel na Univerzitě Karlově antickou literaturu. Je autorem třísvazkových Dějin řečnictví ...

Bahenská, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases