Number of found documents: 2292
Published from to

Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. A third (33%) of people believe that for the income of their household they can buy or pay less than a year ago, 53% believe that the real income of their households is about the same as a year before, and 11% of respondents said that their real income during the last year has increased. 51% of Czech citizens consider current inflation to be acceptable, 29% of people share the opposite opinion. 44% of Czechs expect that this year they will be able to buy less goods and pay less services for the same amount of money than the last year. Keywords: income; household; inflation Fulltext is available at external website.
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017

Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Občané o Chartě 77 – únor 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v československé historii před rokem 1989, během Sametové revoluce a po roce 1989, na jaké osobnosti, které Chartu 77 podepsaly, si dokážou vzpomenout, a zda je potřebné si Chartu 77 připomínat. In February survey the Public Opinion Research Centre focused on the Charter 77. The survey examined how citizens evaluate Charter's role in Czechoslovak history before, during, and after Velvet Revolution of 1989, whether they remember any members of the Charter, and what they think of necessity to commemorate the Charter 77 in present. Keywords: confidence; constitutional institutions Fulltext is available at external website.
Občané o Chartě 77 – únor 2017

V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. In February 2017, the Public Opinion Research Centre focused on interest of Czech citizens in politics generally, politics of the Czech Republic and European Union and worldwide politics, and also examined views on the involvement of citizens in decision-making processes. 57% of Czechs are interested in domestic politics, 48% are interested in politics generally, 46% are interested in worldwide politics, and 39% are interested in EU politics. People would like to make decisions primarily on important local issues. This view is supported by 83% of citizens. On the other hand, decisions on important laws and international treaties should be made by elected politicians. This view is supported by 73% of citizens in the case of laws and 82% in the case of international treaties. Keywords: politics; decision-making processes; democracy Fulltext is available at external website.
Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Stranické preference a volební model v březnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. Volební model naznačuje předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Volební model vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu – v zásadě jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů. In March survey Public Opinion Research Centre investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: Party preference and a model of voting behaviour.Party preferences give us information about public sympathy with political Parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not knot who to vote for. Voting model indicate anticipated result of elections to Chamber of Deputies in the time of the survey. Voting model comes out of Party preferences but it includes only those who want to take part in elections and they answered us a Party they would vote for – in short this group does not include undecided people and non – voters. Keywords: election; political Parties; Party preferences Fulltext is available at external website.
Stranické preference a volební model v březnu 2017

V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Důvěra ústavním institucím v březnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. In In March 2017 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. Keywords: constitutional institutions; Chambers of Parliament; President; Government; Regional Councils Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v březnu 2017

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017
Čadová, Naděžda; Pešková, Veronika
2017 - Czech
V rámci březnového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na jejich názor na zadlužování běžných lidí v různých oblastech a následně na subjektivní vnímané potíže se splácením půjček u těch, kteří nějaké peníze dluží. Uvedená témata byla naposledy zkoumána v lednovém výzkumu v minulém roce. In the opinion poll carried out in March 2017 by the Public Opinion Research Centre, questions regarding attitudes of Czech citizens towards loans and debts were included. More specifically, the questionnaire asked surveyors about their opinion on acceptance of loans for housing, education, business, goods, a car, a vacation or Christmas presents. Furthermore, respondents were asked about their difficulties in repaying debts, if they (or their household) currently had any. Keywords: loans; debts Fulltext is available at external website.
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017

V rámci březnového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na jejich názor na zadlužování běžných ...

Čadová, Naděžda; Pešková, Veronika
Sociologický ústav, 2017

Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2017
Pilecká, Jarmila
2017 - Czech
V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě jejich bydliště. Součástí dotazování bylo i zmapování toho, jak česká veřejnost cizince vnímá a jakou pozici ve společnosti si s nimi spojuje. In March 2017 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to foreigners. Respondents commented on foreigners who live in the Czech Republic and in their place of residence. Research also included set of questions about general attitudes connected to foreigners such as their impact on Czech culture, unemployment, health ricks and economy. Respondents also evaluated whether foreigners are the solution of problem of ageing population in the Czech Republic. Keywords: foreigners Fulltext is available at external website.
Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2017

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců ...

Pilecká, Jarmila
Sociologický ústav, 2017

Důvěra vrcholným politikům – duben 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v dubnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména devětadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů parlamentních politických stran, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu. In April 2017 the Public Opinion Researcch Centre investigated whether respondents trust to selected top politicians. They were given a list with 29 names of top politicians. In a survey there were included names of membres of government, president, chairmen of Senate and Chamber of Deputies, chairmen of parliamentary clubs of political parties in the Chamber of Deputies, chairman of Constitutional Court, the governor of the Czech National Bank, and ombudsman. Keywords: top politicians Fulltext is available at external website.
Důvěra vrcholným politikům – duben 2017

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v dubnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Vliv na politické rozhodování – březen 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory české veřejnosti na vliv voličů, občanů a vybraných institucí na rozhodování politiků. Nejvyšší vliv na rozhodování politiků mají z vybraných faktorů, dle respondentů, úplatky a korupce.\n In March 2017 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to decision making of politicians. Czech public evaluated the level of influence of chosen areas and institutions on decisions of Czech politicians. . Keywords: decision making; politicians; institutions Fulltext is available at external website.
Vliv na politické rozhodování – březen 2017

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory české veřejnosti na vliv voličů, občanů a vybraných institucí na rozhodování politiků. Nejvyšší vliv na ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V březnu 2017 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány názory na množství cizinců žijících v ČR, na to, zda by měl být cizincům umožněn dlouhodobý pobyt v ČR a za jakých podmínek a zda a jak moc by se cizinci měli přizpůsobit našim životním zvyklostem. In March 2017 Public Opinion Research Centre examined as a part of its survey the opinions of the Czech public on long-term or permanently residing foreigners in the Czech Republic. Specifically, there were examined attitudes whether there are too many, appropriate amount, or too few foreigners living in the country, whether foreigners should have the right for the long-term residing in the country and whether the state should allow them to settle here permanently. There were examined the reasons for the acceptance of immigrants, too Keywords: residing foreigners; rights; immigrants Fulltext is available at external website.
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2017

V březnu 2017 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases