Number of found documents: 1457
Published from to

Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
2016 - Czech
Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních podmínek, nestabilitou základů objektu nebo působením vlastních sil, vyvolaných mechanickým zařízením na objektu. Pohyby výškových objektů jsou pozemním radarem měřeny v celé délce sledovaného objektu současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). S využitím přirozených odražečů radarového signálu na povrchu objektu je možno pohyby měřit na dálku bez nutnosti přístupu k objektu. Pokud těleso objektu, případně kovové části na něm upevněné, neposkytuje dostatečně kvalitní odraz, je nutné na vhodná místa upevnit kovové koutové odražeče. Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu. The Methodics provides a user with an instruction for horizontal movements determination of height objetcs by the radar interferometric technology. The horizontal movements of height objetcs are roused by the weather conditions or by the object fundament instability or by influence of intrinsic forces caused by a mechanic component attached to the object. The movements of the height objetcs are measured simultaneously in the whole length of the monitored object. The measurement is continuous with high frequency (up to 200 Hz) and very precise (up to 0,01 mm). It is possible to measure remotely, without need of accesss to the object, when natural reflectors of radar signal are parts of the object's surface. If the body of the object, resp. attached metal parts have poor reflection, metal corner reflectors have to be attached to suitable places on the object. Interferometric radar IBIS-S of Italian production is supposed to be used. Nevertheless, the general recomendations and conclusions are valid for any other radar device of this kind. Keywords: radar interferometry; GB-InSAR; horizontal movements; geodesy Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie

Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních ...

Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

DCTOOL-A3
Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
2016 - English
DCTOOL-A3 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems. The current beta version covers three areas as follows:\nReport 4.1 deals with the event-triggered control design for unstructured uncertain systems. Both non-quantized and quantized feedback is analyzed. The results are given in terms of linear matrix inequalities (LMIs). Logarithmic quantizer is used. Numerical example illustrates the effectiveness of the presented results.\nReport 4.2 presents a new decentralized overlapping wireless control design with a switched communication protocol. The method is applied by simulations on the 20-story building structure including the test of robustness of the methods against sensor failures and network node dropouts of a digital network.\nReport 4.3 presents the construction of a new decentralized wireless controller and a set of heuristic algorithms for evaluation of packet dropouts, sensor faults and actuator faults. The digital network operates at the standard frequency used in well-known widely-used industrial protocols. The results are tested at the Benchmark model decomposed into two disjoint substructures. The results are published. Thus, the details are omitted here. Keywords: event-triggered control; networked control systems; large scale complex systems Available at various institutes of the ASCR
DCTOOL-A3

DCTOOL-A3 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems. The current beta version covers three areas as follows:\nReport 4.1 ...

Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Information Geometry and its Applications IV
Kratochvíl, Václav
2016 - English
The aim of the conference is to highlight recent developments within the field of information geometry and to identify new directions of research. We are confident that we have put together an exciting program consisting of invited talks and contributed poster presentations. All titles and abstracts are included in this book. We thank Václav Kratochvíl for his terrific work with the local organisation! Special thanks go to Antje Vandenberg who managed all the administrative work in Leipzig. We are also grateful for the support that we received from Milan Studený Keywords: Information Geometry Fulltext is available at external website.
Information Geometry and its Applications IV

The aim of the conference is to highlight recent developments within the field of information geometry and to identify new directions of research. We are confident that we have put together an ...

Kratochvíl, Václav
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Linear ARX and state-space model with uniform noise: computation of first and second moments
Jirsa, Ladislav
2016 - English
This report collects technical procedures used for computations of various estimates and keeps them in one place for internal purposes. The context concerns application of estimation of unknown parameters and states of linear model with uniformly distributed noise. Keywords: uncertainty; bounded variable; uniform noise; linear model; model identification; state estimation Fulltext is available at external website.
Linear ARX and state-space model with uniform noise: computation of first and second moments

This report collects technical procedures used for computations of various estimates and keeps them in one place for internal purposes. The context concerns application of estimation of unknown ...

Jirsa, Ladislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Comparison of mixture-based classification with the data-dependent pointer model for various types of components
Likhonina, Raissa; Suzdaleva, Evgenia; Nagy, Ivan
2016 - English
The presented report is devoted to the analysis of a data-dependent pointer model, whether it brings some advantages in comparison with a data-independent pointer model at simulation and estimation of components referring to different types of distribution, including categorical, uniform, exponential and state-space components for a dynamic data-dependent model, and normal components for a static data-dependent pointer model. Keywords: mixture-based classification; data-dependent pointer; recurisive mixture estimation Fulltext is available at external website.
Comparison of mixture-based classification with the data-dependent pointer model for various types of components

The presented report is devoted to the analysis of a data-dependent pointer model, whether it brings some advantages in comparison with a data-independent pointer model at simulation and estimation of ...

Likhonina, Raissa; Suzdaleva, Evgenia; Nagy, Ivan
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK
Kudrna, J.; Plíhal, Jiří; Nedoma, P.; Herda, Z.; Kozák, P.
2016 - Czech
On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel tření a povrchové nerovnosti vozovky na základě dat zaznamenávaných běžnými vozidlovými senzory. Koncept obsahuje dvě na sobě nezávislé části: deterministický model pohybu vozidla a stochastickou analýzu korelací odchylek modelu a povrchových koeficientů na základě dat z testovacích jízd. On board measuring the surface quality carriage ways aspects is able to expressively contribute to increasing road safety. This paper introduce system concept based on evaluation friction coefficient and road surface bumps with using available vehicle sensing elements. The concept includes two separate parts: deterministic mock-up vehicle movement and stochastic analyses of correlation model varieties and surface features on basis data recorded on testing ground. Keywords: vehicle safety; surface quality of carriage ways; vehicle on board measuring Fulltext is available at external website.
VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel ...

Kudrna, J.; Plíhal, Jiří; Nedoma, P.; Herda, Z.; Kozák, P.
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations
Branda, Martin; Červinka, Michal; Schwartz, A.
2016 - English
We deal with investment problems where we minimize a risk measure under a condition on the sparsity of the portfolio. Various risk measures are considered including Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk under normal distribution of returns and their robust counterparts are derived under moment conditions, all leading to nonconvex objective functions. We propose four solution approaches: a mixed-integer formulation, a relaxation of an alternative mixed-integer reformulation and two NLP regularizations. In a numerical study, we compare their computational performance on a large number of simulated instances taken from the literature. Keywords: Conditional Value-at-Risk; Value-at-Risk; risk measure Fulltext is available at external website.
Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations

We deal with investment problems where we minimize a risk measure under a condition on the sparsity of the portfolio. Various risk measures are considered including Value-at-Risk and Conditional ...

Branda, Martin; Červinka, Michal; Schwartz, A.
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Extended Bidirectional Texture Function Moving Average Model
Havlíček, Michal
2015 - English
The bidirectional texture function (BTF) is the recent most advanced representation of visual properties of material surface. It specifies its appearance due to varying spatial, illumination, and viewing conditions. Corresponding enormous BTF measurements require compact mathematical representation for visual fidelity preserving compression. We present a novel BTF model based on a set of underlying three dimensional moving average random field (3D MA RF) models. 3D MA assumes the texture considered as a product of a convolution of an uncorrelated three dimensional random field with a three dimensional filter which completely characterizes the texture. The BTF model combines several spatial factors, subsequently factorized into a set of 3D MA representations, and range map to produce the required BTF texture. This enables high BTF space compression ratio, unrestricted texture enlargement, and reconstruction of unmeasured parts of the BTF space. We also compare proposed model with its simpler two dimensional variant in terms of colour distribution fidelity. Keywords: Bidirectional texture function; moving average random field model Fulltext is available at external website.
Extended Bidirectional Texture Function Moving Average Model

The bidirectional texture function (BTF) is the recent most advanced representation of visual properties of material surface. It specifies its appearance due to varying spatial, illumination, and ...

Havlíček, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

Estimation of Hopping Rates From Real Traffic Trajectories
Fajfrová, Lucie; Hrabák, Pavel
2015 - English
Variety of hopping particle systems (ZRP, TASEP, MTP) have been investigated from the point of view of the traffic flow modelling. Such models are characterized by the local hopping rates determining the model dynamics. Several techniques of estimating appropriately the hopping rates from real traffic trajectories are introduced. Properties of corresponding models are discussed. Keywords: Hopping particle systems; Estimation of hopping rates; Intelligent Driver Model Fulltext is available at external website.
Estimation of Hopping Rates From Real Traffic Trajectories

Variety of hopping particle systems (ZRP, TASEP, MTP) have been investigated from the point of view of the traffic flow modelling. Such models are characterized by the local hopping rates determining ...

Fajfrová, Lucie; Hrabák, Pavel
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

Lazy Learning of Environment Model from the Past
Štěch, J.; Guy, Tatiana Valentine; Pálková, B.; Kárný, Miroslav
2015 - English
The paper addresses a lazy learning (LL) approach to decision making (DM) problem described in fully probabilistic way. The key idea of LL is to simplify the actual DM problem by using past DM problems similar to the current one. The approach can decrease computation complexity and increase quality of learning when no rich alternative information available. The proposed LL approach helps to learn the environment model based on a proximity of the past and current DM problem with Kullback-Leibler divergence serving as a proximity measure. The implemented algorithm is verified on the real data. The results show that the proposed approach improves prediction quality. Keywords: Lazy learning; local modelling; prediction for optimisation Fulltext is available at external website.
Lazy Learning of Environment Model from the Past

The paper addresses a lazy learning (LL) approach to decision making (DM) problem described in fully probabilistic way. The key idea of LL is to simplify the actual DM problem by using past DM ...

Štěch, J.; Guy, Tatiana Valentine; Pálková, B.; Kárný, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases