Number of found documents: 7113
Published from to

Development of a fed-batch technology of the yeast P. pastoris recombinant protein production in a small pilot scale. Optimization of the process and preparation of a scale-up
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2017 - English
Development of a fed-batch technology of the yeast P. pastoris recombinant protein production in a small pilot scale. Optimization of the process and preparation of a scale-up. Keywords: pastoris production Available at various institutes of the ASCR
Development of a fed-batch technology of the yeast P. pastoris recombinant protein production in a small pilot scale. Optimization of the process and preparation of a scale-up

Development of a fed-batch technology of the yeast P. pastoris recombinant protein production in a small pilot scale. Optimization of the process and preparation of a scale-up.

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2017

Inaktivovaná bakteriální biomasa pro přípravu lyzátů
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Vavruška, Tomáš
2017 - Czech
Inaktivované bakteriální biomasy pro přípravu potravinových doplňků - optimalizace kultivací zdrojových kmenů.\n\n Inactivated bacterial biomass for the production of dietary supplements\n- optimization of the cultivation of the source strains.\n Keywords: bacterial production Available at various institutes of the ASCR
Inaktivovaná bakteriální biomasa pro přípravu lyzátů

Inaktivované bakteriální biomasy pro přípravu potravinových doplňků - optimalizace kultivací zdrojových kmenů.\n\n...

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Vavruška, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2017

Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
2017 - Czech
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců. An overview of mass spectrometric approaches for determining the positions of double bonds and methyl branches in aliphatic chains. Keywords: mass spectrometry; derivatization Available at various institutes of the ASCR
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury

Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Pilot Experiments With a Micro-Volume Voltammetric Cell for the Determination of Electrochemically Reducible Organic Compounds
Skalová, Štěpánka; Barek, J.; Rodrigues, J. A.; Goncalves, L.M.; Navrátil, Tomáš; Vyskočil, V.
2017 - English
A new micro-volume voltammetric cell for analysis of small volumes\nof electrochemically reducible organic compounds was developed\nand tested. The sample (20-100 mu L) is placed in a narrow glass tube\nwith an agar membrane at the bottom and the working electrode is\nimmersed into the sample. The agar membrane, as anion permeable\nlayer, electrically connects the workin g e lectrode immersed in the\nanalysed sample in the glass tube with a large-volume compartment\n(20 mL) filled with Britton-Robinson buffer, where conventional nonminiaturized\nreference and auxiliary electrodes are placed. The system\nwas tested using a polished silver solid amalgam electrode\n(p-AgSAE) as a working electrode. Sodium anthraquinone-2-sulfonate\nwas used as a model compound because it is intended to use this\nsystem to monitor electrochemically reducible organic compounds. Keywords: agar membrane; micro-volume voltammetric cell; voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Pilot Experiments With a Micro-Volume Voltammetric Cell for the Determination of Electrochemically Reducible Organic Compounds

A new micro-volume voltammetric cell for analysis of small volumes\nof electrochemically reducible organic compounds was developed\nand tested. The sample (20-100 mu L) is placed in a narrow glass ...

Skalová, Štěpánka; Barek, J.; Rodrigues, J. A.; Goncalves, L.M.; Navrátil, Tomáš; Vyskočil, V.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2017

Extraction of Antioxidants from Fresh Wine Grapes Marc.
Rousková, Milena; Jírů, M.; Krmela, A.; Hanika, Jiří; Šolcová, Olga
2017 - English
The study is focused on concentration of a lipid content and determination of the extractable part oriented on included fatty acids in separated phases of centrifuged wet biomass. The main attention was focused on the DHA concentration from the upper lipid layer, containing obviously concentrated proportion of fatty acids. Water fungi suspension was submitted to centrifugation with subsequent separation of individual liquid/solid fractions and extracted by two solvent systems. Dichloromethane/methanol 1/1 and 1-hexane/ethanol 2/3 was applied. Both solvent systems afforded comparable fatty acids profiles. Dominant acids C16:0 (in the range of 43-47%) and DHA C22:6n3 (43-47%) were detected. Biomass residue can be applied e. g. as an animal food supplement due to high protein content. Also level of pigments with antioxidant effect, particularly carotenoids, can be dietary significant. Keywords: fatty acids; lipids; concentration Available in a digital repository NRGL
Extraction of Antioxidants from Fresh Wine Grapes Marc.

The study is focused on concentration of a lipid content and determination of the extractable part oriented on included fatty acids in separated phases of centrifuged wet biomass. The main attention ...

Rousková, Milena; Jírů, M.; Krmela, A.; Hanika, Jiří; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2017

Development of the cultivation of the pathogenic bacteria.
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Vavruška, Tomáš
2017 - English
Development of the cultivation of pathogenic bacteria with a specific lipopolysaccharide content in the cell structures. Optimization of media and yields.\n\n Keywords: cultivation of pathogens Available at various institutes of the ASCR
Development of the cultivation of the pathogenic bacteria.

Development of the cultivation of pathogenic bacteria with a specific lipopolysaccharide content in the cell structures. Optimization of media and yields.\n\n

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Vavruška, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2017

Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016
Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Matěna, Josef; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš
2017 - Czech
Cílem studie bylo provedení sledování populace mníka jednovousého ve čtyřech nádržích a rybníce do nichž byli dříve vysazeni. Sledování bylo uskutečněno během jarního období roku 2016 a v případě nádrže Nýrsko i v období zimním a letním. K detekci mníka jednovousého byly využity především šetrné metody (pasti dvou typů, vizuální průzkum potápěči, elektrolov, hydroakustický průzkum), metoda simulující rybářský tlak (šňůry) a doplňkově vlečná síť. Úkolem studie bylo vytvoření a ověření monitorovacího schématu a v případě úlovku mníka i popsat stav jeho populace. The aim of the study was to monitor the burbot populations in four reservoirs and in a pond with previous stocking. The monitoring was carried out during the spring season 2016 and, in the case of the Nýrsko Reservoir, during winter and summer as well. The combination of harmless methods (traps of two types, visual survay, electrofishing, hydroacoustic), a method simulating fishing pressure (long-lines) and a fix-frame trawl were used to detect burbot. A novel monitoring scheme was developet and validated and burbot populatin characteristics described. Keywords: fish monitoring; endangered species; stocking Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016

Cílem studie bylo provedení sledování populace mníka jednovousého ve čtyřech nádržích a rybníce do nichž byli dříve vysazeni. Sledování bylo uskutečněno během jarního období roku 2016 a v případě ...

Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Matěna, Josef; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2017

Floristický a molusko-vertebratologický průzkum na čtyřech lokalitách odstavených ramen ř. Blanice u obcí Milenovice, Myšenec, Protivín a Vitice. Floristický a molusko-vertebratologický průzkum na sedmi lokalitách odstavených ramen ř. Blanice u obcí Čejetice, Krašlovice, Skály u Protivína, Slaník a Žďár u Protivína
Kučerová, Andrea; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Muška, Milan; Peterka, Jiří
2017 - Czech
Cílem provedených průzkumů bylo zjištění výskytu druhů vodních a mokřadních rostlin, velkých mlžů a vodních obratlovců, a vyhodnocení vlivu plánovaných úprav na druhovou skladbu a ochranné podmínky zvláště chráněných druhů. The aim of the study was to investigate occurrence of aquatic and wetland macrophytes, large water molluscs and vertebrates, and assessment of the effect of planned actions on species composition and protective measures of endangered species Keywords: macrophytes; molluscs; fish; community composition; abundance Available at various institutes of the ASCR
Floristický a molusko-vertebratologický průzkum na čtyřech lokalitách odstavených ramen ř. Blanice u obcí Milenovice, Myšenec, Protivín a Vitice. Floristický a molusko-vertebratologický průzkum na sedmi lokalitách odstavených ramen ř. Blanice u obcí Čejetice, Krašlovice, Skály u Protivína, Slaník a Žďár u Protivína

Cílem provedených průzkumů bylo zjištění výskytu druhů vodních a mokřadních rostlin, velkých mlžů a vodních obratlovců, a vyhodnocení vlivu plánovaných úprav na druhovou skladbu a ochranné podmínky ...

Kučerová, Andrea; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Muška, Milan; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2017

Speciální betony
Černý, Zbyněk
2017 - Czech
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory.\n The subject of the research was special concrete for packaging files. Keywords: inorganic materials; special concretes Available at various institutes of the ASCR
Speciální betony

Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory.\n


The subject of the research was special concrete for packaging files.

Černý, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2017

Voda v krajině a revitalizace
Petřík, Petr; Salzmann, K.; Hejzlar, Josef; Pithart, D.; Fanta, J.
2017 - Czech
Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali. Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) vytváří prostor pro takovou diskuzi. How to return water to the landscape and keep it there? One of the strategic objectives and priorities of water protection should be the revitalization of the river and valley network, accompanied by a change of the approach to river network management. Keywords: EU Water Directive; European Landscape Convention; Natura 2000 Available at various institutes of the ASCR
Voda v krajině a revitalizace

Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly ...

Petřík, Petr; Salzmann, K.; Hejzlar, Josef; Pithart, D.; Fanta, J.
Botanický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases