Number of found documents: 7501
Published from to

Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou udělování amnestie či milosti nebo zmírňování trestu, zastavování soudního řízení, jmenování a odvolávání rektorů a jmenování profesorů, propůjčování a udělování státních vyznamenání, rozpuštění Poslanecké sněmovny, používání práva veta, jmenování bankovní rady České národní banky a jmenování soudců Ústavního soudu. January survey made an inquiry into attitudes of citizens towards constitutional competencies of a president. Questions in the survey concerned the range of presidential competencies in general and also with regard to several particular competencies such as granting of amnesty or stopping a lawsuit, dismissing the Chamber of Deputies and refusing the law passed by the parliament. Keywords: president; presidency; competencies of a president Fulltext is available at external website.
Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2017

V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – leden 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. In January 2017, citizens of the Czech Republic evaluated how satisfied they are with the situation in 29 selected areas of public life. The best evaluated areas are the selection of goods and services (74% satisfied) and culture (62%). The worst evaluated items are corruption (70% dissatisfied), immigration (61%), and economic crime (58%). Keywords: public life; goods and services; culture; corruption; immigration; economic crime Fulltext is available at external website.
Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – leden 2017

V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. A third (33%) of people believe that for the income of their household they can buy or pay less than a year ago, 53% believe that the real income of their households is about the same as a year before, and 11% of respondents said that their real income during the last year has increased. 51% of Czech citizens consider current inflation to be acceptable, 29% of people share the opposite opinion. 44% of Czechs expect that this year they will be able to buy less goods and pay less services for the same amount of money than the last year. Keywords: income; household; inflation Fulltext is available at external website.
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017

Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Občané o Chartě 77 – únor 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v československé historii před rokem 1989, během Sametové revoluce a po roce 1989, na jaké osobnosti, které Chartu 77 podepsaly, si dokážou vzpomenout, a zda je potřebné si Chartu 77 připomínat. In February survey the Public Opinion Research Centre focused on the Charter 77. The survey examined how citizens evaluate Charter's role in Czechoslovak history before, during, and after Velvet Revolution of 1989, whether they remember any members of the Charter, and what they think of necessity to commemorate the Charter 77 in present. Keywords: confidence; constitutional institutions Fulltext is available at external website.
Občané o Chartě 77 – únor 2017

V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. In February 2017, the Public Opinion Research Centre focused on interest of Czech citizens in politics generally, politics of the Czech Republic and European Union and worldwide politics, and also examined views on the involvement of citizens in decision-making processes. 57% of Czechs are interested in domestic politics, 48% are interested in politics generally, 46% are interested in worldwide politics, and 39% are interested in EU politics. People would like to make decisions primarily on important local issues. This view is supported by 83% of citizens. On the other hand, decisions on important laws and international treaties should be made by elected politicians. This view is supported by 73% of citizens in the case of laws and 82% in the case of international treaties. Keywords: politics; decision-making processes; democracy Fulltext is available at external website.
Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Stranické preference a volební model v březnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. Volební model naznačuje předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Volební model vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu – v zásadě jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů. In March survey Public Opinion Research Centre investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: Party preference and a model of voting behaviour.Party preferences give us information about public sympathy with political Parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not knot who to vote for. Voting model indicate anticipated result of elections to Chamber of Deputies in the time of the survey. Voting model comes out of Party preferences but it includes only those who want to take part in elections and they answered us a Party they would vote for – in short this group does not include undecided people and non – voters. Keywords: election; political Parties; Party preferences Fulltext is available at external website.
Stranické preference a volební model v březnu 2017

V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Důvěra ústavním institucím v březnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. In In March 2017 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. Keywords: constitutional institutions; Chambers of Parliament; President; Government; Regional Councils Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v březnu 2017

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2016
Červenka, Jan
2017 - Czech
V prosinci 2016 zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v souvislosti s jeho aktivitami a zda jej pokládají za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku, Evropu a mír ve světě. Analogické otázky byly v šetření položeny také v souvislosti s děním na Ukrajině a s vývojem situace okolo uprchlíků. In December 2016 the Public Opinion Research Centre included into its regular survey a few questions concerning so-called Islamic State. Keywords: Islamic State Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2016

V prosinci 2016 zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní funkce svěřené mu Ústavou, dbá o vážnost a důstojnost úřadu, reprezentuje ČR v zahraničí, působí jako autorita u občanů, ovlivňuje vnitropolitický život a zda je v kontaktu s občany a zná jejich problémy. In its regular survey in January 2017 the Public Opinion Research Centre focused on questions about the Miloš Zeman's presidency. Most Czechs think that president Zeman is in contact with people and knows their problems (66 %) and fulfills his constitutional functions (63 %). Keywords: Miloš Zeman; presidency; presiden Fulltext is available at external website.
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2017

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti vybraných evropských států, mezi kterými jsou zastoupeny jak tradiční rozvinuté tržní ekonomiky, tak země, které podobně jako ČR procházely od přelomu 80. a 90. let minulého století ekonomickou transformací. Since February 1997 CVVM has been examined what people think about the economic standard of our country compared to nine other European countries. The current economic level of the Czech Republic is seen rather positive (71%) than positive (28%). In comparison to other nine countries included in the survey, the Czech Republic took the third place behind Austria and Germany. Compared to the previous survey from January 2014 the evaluation of the economic level of the Czech Republic has got much better. Keywords: economic; economic level Fulltext is available at external website.
Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2017

Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases