Number of found documents: 297
Published from to

Královna Eliška Přemyslovna - její místo v českých dějinách, kdysi a dnes
Benešovská, Klára
2014 - Czech
Keywords: Elizabeth Přemyslid; biography; donation Available at various institutes of the ASCR
Královna Eliška Přemyslovna - její místo v českých dějinách, kdysi a dnes

Benešovská, Klára
Ústav dějin umění, 2014

Existoval "sloh madon na lvu" v malířství? Několik poznámek k oltáři z Bakówa
Klípa, Jan
2014 - Czech
Článek se zabývá otázkou, zda lze i v deskové malbě druhé poloviny 14. století definovat fenomén slohu madon na lvu. Modelovým příkladem je oltář ze slezského Bakówa. The article deals with the question of whether also in the panel painting in the second half of the 14th century could be the style phenomenon of Madonnas on a lion defined. A model example is the altar of Baków in Silesia. Keywords: panel painting; style of the Madonnas on lion; Baków altarpiece Available at various institutes of the ASCR
Existoval "sloh madon na lvu" v malířství? Několik poznámek k oltáři z Bakówa

Článek se zabývá otázkou, zda lze i v deskové malbě druhé poloviny 14. století definovat fenomén slohu madon na lvu. Modelovým příkladem je oltář ze slezského Bakówa....

Klípa, Jan
Ústav dějin umění, 2014

Předmluva
Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
2014 - Czech
Keywords: Renaissance art; Eastern Bohemia Fulltext is available at external website.
Předmluva

Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
Ústav dějin umění, 2014

Úvodem
Roháček, Jiří
2014 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; proceedings; interdisciplinary; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2014

Skleněný náhrobek od Mariana Karla
Nešlehová, Mahulena
2014 - Czech
Náhrobek Jitky Stecherové (1972-2005), realizovaný a umístěný v roce 2005 na Novém židovském hřbitově v Praze na Vinohradech, je zajímavý vizuálním, netradičním pojetím. Autorem je mezinárodně uznávaný český výtvarník Marian Karel (1944), který ve svém geometricky zaměřeném díle, užívá sklo jako prostředek k sochařsky a architektonicky pozoruhodným, reflexní aktivitou světla modulovaným ztvárněním prostorů a prostorových průniků. The tombstone of Jitka Stecherová (1972-2005), implemented in 2005 and located at the New Jewish Cemetery in Prague in Vinohrady, is an interesting, non-traditional conception. The author is a leading, internationally recognized Czech fine artist, Marian Karel (1944), who in his geometrically focused work uses sheet glass as a means for a sculpturally and architecturally striking, reflexive activity of the light modulated by space-shaping objects. Keywords: sepulchral monuments; Marian Karel; Prague; 20th century Available at various institutes of the ASCR
Skleněný náhrobek od Mariana Karla

Náhrobek Jitky Stecherové (1972-2005), realizovaný a umístěný v roce 2005 na Novém židovském hřbitově v Praze na Vinohradech, je zajímavý vizuálním, netradičním pojetím. Autorem je mezinárodně ...

Nešlehová, Mahulena
Ústav dějin umění, 2014

(K) Blahořečení královny Elišky Přemyslovny
Všetečková, Zuzana
2014 - Czech
Královna Eliška Přemyslovna spolu s Janem Lucemburským podporovali stavbu kláštera dominikánek u sv. Anny, dostavbu chóru kostela sv. Tomáše v Praze a výstavbu špitálu na Mělníku. Zprávy o úctě Elišky k relikviím jsou zapsané ve Zbraslavské kronice, další v objevených třech listinách se soupisem relikvií. Queen Elizabeth Přemyslid together with King John of Luxembourg supported monastery of dominikan sorors St. Anne in Prague, monastery of augustinian St. Thomas in Prague and the hospital in Mělník and others. News about worship of collection of relics by Elizabeth Přemyslid is written in Chronicle of Zbraslav monastery and in tree documents of collections of relics. Keywords: 14th century; Elizabeth Přemyslid; donor; worship of relics; Chronicle of Zbraslav monastery Available at various institutes of the ASCR
(K) Blahořečení královny Elišky Přemyslovny

Královna Eliška Přemyslovna spolu s Janem Lucemburským podporovali stavbu kláštera dominikánek u sv. Anny, dostavbu chóru kostela sv. Tomáše v Praze a výstavbu špitálu na Mělníku. Zprávy o úctě Elišky ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2014

Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663
Dolejší, Kateřina
2014 - Czech
Článek pojednává o knižní tezi, vydané roku 1663 olomouckou jezuitskou univerzitou, která obsahuje 10 emblematických ilustrací, jež jsou druhým nejstarším grafickým dílem barokního malíře, grafika a inventora Martina Antonína Lublinského. Detailněji je analyzován emblém třetího oddílu, jehož pictura je patrně inspirována 193. emblémem Andrey Alciata z knihy Emblematum liber i impresou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna. The article discusses the book these, published in 1663 in the Jesuit college and school in Olomouc, which includes 10 emblematic illustration, which is the second oldest graphic work of the Baroque painter, engraver and inventor Martin Antonín Lublinský. In detail is analyzed emblem of the third section. Pictura was inspired by the 193. emblem of Andrea Alciati Emblematum liber and also by impresa Olomouc Bishop Francis Cardinal Dietrichtein. Keywords: Martin Anton Lublinský; baroque graphics; emblem studies Available at various institutes of the ASCR
Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663

Článek pojednává o knižní tezi, vydané roku 1663 olomouckou jezuitskou univerzitou, která obsahuje 10 emblematických ilustrací, jež jsou druhým nejstarším grafickým dílem barokního malíře, grafika a ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2014

Madonnas on Lions in the Context of Iconographic Innovations in the Sculpture of the Third Quarter of the 14th Century
Mudra, Aleš
2014 - English
Elaboration of iconography of sculptures depicting Virgin and child on a lion from the perspective of general tendencies of iconography of the Luxembourg era. Keywords: Madonnas on lion; iconography; Luxembourg era Available at various institutes of the ASCR
Madonnas on Lions in the Context of Iconographic Innovations in the Sculpture of the Third Quarter of the 14th Century

Elaboration of iconography of sculptures depicting Virgin and child on a lion from the perspective of general tendencies of iconography of the Luxembourg era.

Mudra, Aleš
Ústav dějin umění, 2014

Nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Ronově – pokračování
Všetečková, Zuzana
2014 - Czech
Nástěnné malby v kostele v Ronově publikovala M. Stránská v roce 1983, její připsání Světlíkovi z Lichtenburku odmítl Jan Urban v roce 2003. Ikonografie nástěnných maleb ukazuje na vliv cisterciáckého kláštera (např. sv. Bernard z Clairveaux, sv. Diviš, Umučení proroka Izaiáše, sv. Jiří jako rytíř stojí na těle krále Daciana ve smyslu miles christiani.) Kulturní vliv lze spojit se Sibylou z Křižanova, která přišla do českých zemí spolu s královnou Kunhutou Štaufskou, manželkou krále Václava I. na počátku 13. století. Po stránce slohové malby ukazují analogie s uměním pozdního románského slohu, lze je snad spojit s uměním prvních desetiletí 13. st. Výzdoba kostela mohla souviset s křížovými výpravami, jejich podporovatelem byl Bernard z Clairveaux. Wall paintigs in the church in Ronov (Protivany) published by M. Stránská in the 1983. Problematic of her commissioned by Světlík of Lichenburk has mentioned as doubtful Jan Urban in 2003. The iconography of murals showes probably inspiration of some monk of cistercian monastery (for example: St Bernhard of Clairveaux, St Dionysius, Martyrdom of Ysaias, St George, standing on the body of the Emperor Dacian. Georg is depicting as knigt in the sens miles christiani.). The culture influences we can see in circle of Sibyla of Křižanov, who is coming to the Czech countries with the Queen Kunigunde of Staufe dynasty, the wife of King Wenceslas I. of Přemyslid, in early 13th century. Stylistic viewpoint of the figures show analogy with the art of late romanesque art, probably of the early of 13th century. Maybe murals were painted in conection with Crusades, they were supported also by Bernhard of Clairveaux. Keywords: wall paintings; Middle Ages; Ronov; early 13th century Fulltext is available at external website.
Nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Ronově – pokračování

Nástěnné malby v kostele v Ronově publikovala M. Stránská v roce 1983, její připsání Světlíkovi z Lichtenburku odmítl Jan Urban v roce 2003. Ikonografie nástěnných maleb ukazuje na vliv cisterciáckého ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2014

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Příspěvky z vědecké konference
Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
2014 - Czech
Keywords: Renaissance art; Eastern Bohemia Fulltext is available at external website.
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Příspěvky z vědecké konference

Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
Ústav dějin umění, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases