Number of found documents: 460
Published from to

Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu
Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
2013 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu

Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
Etnologický ústav, 2013

Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky
Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
2013 - Czech
The goal of our study is to thematize and then discuss the dilemmas involved in doing field research. Dilemmas and uncertainty arise from the fact that the social scientist does not stand “outside” the world of the actors being studied, but is an integral part of it. Ethnographic field research is an instrument for achieving deeper knowledge about cultures; and the legitimization of the key attributes of anthropology/ethnology. Qualitative field research meanwhile encompasses a number of theoretical, epistemological, and methodological themes, approaches, and positions. An analysis of its value, including the qualitative collection of data and its epistemological underpinning, is the subject of this study. Keywords: field research; ethnology/anthropology; qualitative research Available at various institutes of the ASCR
Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky

The goal of our study is to thematize and then discuss the dilemmas involved in doing field research. Dilemmas and uncertainty arise from the fact that the social scientist does not stand ...

Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
Etnologický ústav, 2013

Migrace obyvatel - migrace kultury
Tyllner, Lubomír
2013 - Czech
Studie se zabývá metodologickými otázkami migrace kulturních jevů a rovněž praktickými projevy výměn kulturních hodnot na česko-německém pomezí. The paper deals with the methodological issues of the cultural phenomena migration as well as the actual exchange of cultural values in the Czech-German borderlands. Keywords: culture; migration; ethnomusicology; folk song; folk dance; migrace; kulturní hodnoty Available at various institutes of the ASCR
Migrace obyvatel - migrace kultury

Studie se zabývá metodologickými otázkami migrace kulturních jevů a rovněž praktickými projevy výměn kulturních hodnot na česko-německém pomezí....

Tyllner, Lubomír
Etnologický ústav, 2013

Kam zmizela etnografie dělnictva?
Woitsch, Jiří
2013 - Czech
Keywords: labour ethnography; Czech ethnology; working-class research Available at various institutes of the ASCR
Kam zmizela etnografie dělnictva?

Woitsch, Jiří
Etnologický ústav, 2013

Hygienické poměry na českém venkově v první polovině 20. století. Stav a navrhované změny
Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
2013 - Czech
Ještě v 1. polovině 20. století byly hygienické poměry na českém venkově na poměrně nízké úrovni. Pokusem o nápravu se stala v roce 1939 veřejná soutěž vypsaná Ministerstvem školství a národní osvěty za účelem získání architektonických studií a návrhů řešení. Even in the first half of the 20th century hygienic conditions in the Czech countryside is at a relatively low level. In an attempt to remedy became in 1939 a public competition organized by the Ministry of Education for the purpose of obtaining architectural studies and design solutions. Keywords: hygiene; Czech countryside; architectural competition; architektonické návrhy; venkov Available at various institutes of the ASCR
Hygienické poměry na českém venkově v první polovině 20. století. Stav a navrhované změny

Ještě v 1. polovině 20. století byly hygienické poměry na českém venkově na poměrně nízké úrovni. Pokusem o nápravu se stala v roce 1939 veřejná soutěž vypsaná Ministerstvem školství a národní ...

Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
Etnologický ústav, 2013

Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie
Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
2013 - Czech
Keywords: folklore; world music; folk songs Available at various institutes of the ASCR
Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie

Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2013

Folklor jako součást nehmotného kulturního dědictví: kam s ním?
Pavlicová, M.; Uhlíková, Lucie
2013 - Czech
Studie je věnována folkloru v současné společnosti. Zabývá se významem termínu i vývojem zájmu o folklor v českých zemích a vztahu k odborné i laické veřejnosti k této kategorii nehmotného kulturního dědictví. The study is devoted to folklore within the contemporary society. It deals with the meaning of the term, as well as with the development of the interest in folklore in the Czech lands and the relation of the professional and amateur public to this category of intangible cultural heritage. Keywords: Folklore; intangible cultural heritage; folklorism; ethno-cultural traditions; UNESCO Available at various institutes of the ASCR
Folklor jako součást nehmotného kulturního dědictví: kam s ním?

Studie je věnována folkloru v současné společnosti. Zabývá se významem termínu i vývojem zájmu o folklor v českých zemích a vztahu k odborné i laické veřejnosti k této kategorii nehmotného kulturního ...

Pavlicová, M.; Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i
Uherek, Zdeněk
2013 - Czech
Keywords: annual report; Institute of Ethnology ASCR; antropologie; hospodaření Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2013

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy
Bajgarová, Jitka
2013 -
Sborník příspěvků z konference na téma, jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického skladatele a dirigenta Karla Husy (1921). Proceedings of the conference on the theme how to vrite monographs about Czech composers of the 20th century and to analyse their music works. Together with contributions and documents on life and work of the Czech-American composer and conductor Karel Husa (1921). Keywords: Karel Husa; composer monographs; 20th century Available at various institutes of the ASCR
K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy

Sborník příspěvků z konference na téma, jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického skladatele a ...

Bajgarová, Jitka
Etnologický ústav, 2013

Interpretace a porozumění. Fenomén Kabeláč
Kordík, Pavel
2013 - Czech
Konferenční příspěvek byl založen na analýze pozdních děl M. Kabeláče. Estetická interpretace těchto kompozic je doplněna i texty filozofickými a skladatelovými vlastními spisy. The conference contribution based on the base of analysis of the late compositions of M. Kabeláč. The interpretation of works is mainly aesthetic, but supported by philosophical texts as well as own composer's writings. Keywords: composer; interpretation Available on request at various institutes of the ASCR
Interpretace a porozumění. Fenomén Kabeláč

Konferenční příspěvek byl založen na analýze pozdních děl M. Kabeláče. Estetická interpretace těchto kompozic je doplněna i texty filozofickými a skladatelovými vlastními spisy....

Kordík, Pavel
Etnologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases