Number of found documents: 468
Published from to

Hana Benešová. Inventář osobního fondu (1900-1974)
Bílek, K.; Bílek, Jan; Quagliatová, Vlasta
2010 - Czech
Keywords: Benešová, Hana; personal papers; listiny; fondy Available at various institutes of the ASCR
Hana Benešová. Inventář osobního fondu (1900-1974)

Bílek, K.; Bílek, Jan; Quagliatová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Jaroslav Vávra. Inventář osobního fondu (1952-1963)
Franc, Martin; Šoukal, Jiří
2010 - Czech
Keywords: Vávra, Jaroslav; personal papers; listiny; fondy Available at various institutes of the ASCR
Jaroslav Vávra. Inventář osobního fondu (1952-1963)

Franc, Martin; Šoukal, Jiří
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Formation of Modern Nations and National Identity
Rychlík, Jan
2010 - English
The essay explains the development of formation of modern nations in Central and Eastern Europe and the role of myths and folklore epic in this process. Keywords: modern nations; national identity; East Europe; národy; úprava Available at various institutes of the ASCR
Formation of Modern Nations and National Identity

The essay explains the development of formation of modern nations in Central and Eastern Europe and the role of myths and folklore epic in this process.

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec. Sudetoněmecký ústav pro výzkum země a lidu 1938-1945. Dílčí inventář archivního fondu
Josefovičová, Milena
2010 - Czech
Keywords: Sudetenland; homeland study; studium; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec. Sudetoněmecký ústav pro výzkum země a lidu 1938-1945. Dílčí inventář archivního fondu

Josefovičová, Milena
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914)
Kábová, Hana
2010 - Czech
Příspěvek sleduje vztah mladého uměnovědce Zdeňka Wirtha k Pelhřimovu. Všímá si kulturního života ve městě a na klíčové osobnosti Karla Polesného (1880-1971) gymnaziálního profesora, historika a někdejšího Wirthova spolužáka v uměnovědném semináři ukazuje poměr maloměstského prostředí k moderním tendencím v architektuře a památkové péči. Popisuje vznik jedné z prvních knih o malém městě (Z. Wirth – K. Polesný, Pelhřimov, 1911) a ustavení a činnost pelhřimovské pobočky Klubu Za starou Prahu, jejímž předsedou se stal K. Polesný. Ten, za Wirthovy podpory, přivádí do Pelhřimova přední architekty, Pavla Janáka, Otakara Novotného a Josefa Chochola. Autorka příspěvku poukazuje na hlubší souvislosti Janákových realizací v Pelhřimově. Oceňuje při tom hodnotnou korespondenci K. Polesného Z. Wirthovi, uloženou v Ústavu dějin umění AV ČR. The young scholar of arts Zdeněk Wirth had close links with Pelhřimov. One of the key figures in the cultural life of the town was Karel Polesný (1880-1971), a grammar school teacher, a historian and a former fellow-student of Wirth at the art studies seminar. He can be used as an example to demonstrate links between the environment of a provincial town and modern tendencies in architecture and monument conservation. Important events were the creation of the first book about this small town (Wirth - Polesný, Pelhřimov, 1911), and the foundation and activities of the Pelhřimov branch of the Club for Old Prague, of which Polesný became president. With Wirth’s support Polesný brought the leading architects Pavel Janák, Otakar Novotný, and Josef Chochol to Pelhřimov. The background context of the buildings Janák designed in Pelhřimov is of interest either. Keywords: Wirth, Zdeněk; Pehlřimov, Czech Republic; Polesný, Karel; památková péče; školní mluvnice Available at various institutes of the ASCR
Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914)

Příspěvek sleduje vztah mladého uměnovědce Zdeňka Wirtha k Pelhřimovu. Všímá si kulturního života ve městě a na klíčové osobnosti Karla Polesného (1880-1971) gymnaziálního profesora, historika a ...

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Formování moderních národů ve středních a východní Evropě v 19. a 20. století
Vašek, Richard; Rychlík, Jan
2010 -
Konferenční sborník obsahuje materiály ze dvou konferencí o formování národní identity národů střední a jihovýchodní Evropy konaných v Sofii (Identity ve střední a jihovýchodní Evropě, 8. 5. 2006) a v Praze (Vznik a formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století, 12. - 13. 5. 2008). Referáty byly publikovány v jazyce, ve kterém byly předneseny, tj. česky, bulharsky či anglicky. The collection of papers contains materials from two conferences on formation of national identity of the nations of Central and South-East Europe held in Sofia (Identities in Central and South-East Europe, 2006) and Prague (The Beginning and Formation of Modern Nations in Central and Eastern Europe in 19th and 20th Centuries, 2008). The papers are published in the language in which they were presented, e.g. in Czech, Bulgarian and English. Keywords: modern nations; Central Europe; South East Europe; národy; úprava Available at various institutes of the ASCR
Formování moderních národů ve středních a východní Evropě v 19. a 20. století

Konferenční sborník obsahuje materiály ze dvou konferencí o formování národní identity národů střední a jihovýchodní Evropy konaných v Sofii (Identity ve střední a jihovýchodní Evropě, 8. 5. 2006) a v ...

Vašek, Richard; Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV. Inventář archivního fondu (1969-1978)
Hankovec, Václav
2010 - Czech
Keywords: Czechoslovak Academy of Sciences; history of sciences; mineralogie; geochemie Available at various institutes of the ASCR
Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV. Inventář archivního fondu (1969-1978)

Hankovec, Václav
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Josef Pfitzner. Inventář osobního fondu 1912-1945
Míšková, Alena
2010 - Czech
Josef Pfitzner (1901-1945), sudetoněmecký historik, profesor na Německé univerzitě v Praze, aktivní nacista, náměstek primátora hl. m. Prahy (1939-1945). Inventář jeho osobního fondu zpřístupňuje dokumenty v Archivu Akademie věd ČR. Josef Pfitzner (1901-1945) was a Sudeten German historian, professor at the German University in Prague, active Nazi, the German deputy of the Prague Mayor (1939-1945). The inventory of his personal papers makes accessible all the Pfitzner's documents held in the Academy of Sciences of the Czech Republic Archive. Keywords: Pfitzner, Josef; listiny; archivy Available at various institutes of the ASCR
Josef Pfitzner. Inventář osobního fondu 1912-1945

Josef Pfitzner (1901-1945), sudetoněmecký historik, profesor na Německé univerzitě v Praze, aktivní nacista, náměstek primátora hl. m. Prahy (1939-1945). Inventář jeho osobního fondu zpřístupňuje ...

Míšková, Alena
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Karel Hrdina. Inventář osobního fondu (1885-1956)
Bahenská, Marie
2009 - Czech
Keywords: Hrdina, Karel (1882-1949); classical philology; history of literature; literární historie Available at various institutes of the ASCR
Karel Hrdina. Inventář osobního fondu (1885-1956)

Bahenská, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Msgre. Bohumil Stašek a Československá strana lidová
Pehr, Michal
2009 - Czech
Tato studie se zabývá vztahem Bohumila Staška k Československé straně lidové. Bohumil Stašek byl významným českým katolickým knězem, který se po dlouhá léta angažoval na poli politického katolicismu. V době první republiky se stal dokonce předsedou české části Československé strany lidové, která reprezentovala politický katolicismus v českých zemích. Přínos Bohumila Staška byl ovšem i v rovině politologické, kdy se Bohumil Stašek zabýval i návrhy na reformu demokratického systému. The study deals with the relationship of Bohumil Stašek toward the Czechoslovak People’s Party. Bohumil Stašek was a prominent Czech Catholic priest, long active in the field of political Catholicism. During the First-Republic era he even became the head of the Czech part of the Czechoslovak People’s Party, representing political Catholicism in the Czech lands. Bohumil Stašek’s contribution, however, falls under the category of political science as well, as he occupied himself also with proposals concerning a reform of democratic systems. Keywords: Stašek, Bohumil; political catholicism; Czechoslovakia; státověda; katolictví Available at various institutes of the ASCR
Msgre. Bohumil Stašek a Československá strana lidová

Tato studie se zabývá vztahem Bohumila Staška k Československé straně lidové. Bohumil Stašek byl významným českým katolickým knězem, který se po dlouhá léta angažoval na poli politického katolicismu. ...

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases