Number of found documents: 530
Published from to

Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
2016 - Czech
V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto přístrojů byl P.P. Argunov. Jeho návrhy byly dále rozvíjeny G.M. Popovem, J. Klevcovem a dalšími optiky. V roce 2005 byl takový dalekohled Popova o průměru 305 mm vyroben ve Vývojové optické dílně AV ČR v Turnově (dnes Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec). Přístroj měl nahradit starší dalekohled Maksutov-Cassegrain o průměru 260 mm hvězdárny v Úpici, který bylo nutné zrekonstruovat. V referátu prezentujeme optický návrh systému Popova Hvězdárny v Úpici a porovnáváme jej s ekvivalentním komerčním dalekohledem typu SchmidtCassegraina a dalšími přístroji.\n\n\n During the Sixties of the Twentieth Century series of two-mirror catadioptric telescopes were designed with a correcting lens in front of their secondary mirror. One of the first designers of these devices was P.P. Argunov. His optical designs were further developed by G.M. Popov, J. Klevcov and other opticians. In 2005 one telescope of a Popov system of diameter 305 mm was manufactured in the Development Optical Workshop of Academy of Sciences of Czech Republic /now Institute of Plasma Physics of AS CR,v.v.i.-Toptec/ in Turnov. The telescope was intended to substitute an older Maksutov-Cassegrain telescope of diameter of 260 mm of the Observatory in Úpice which required the reconstruction. In this paper we present an optical design of the Popov´s system of the Observatory in Úpice and compare it with an equal commercial Schmidt-Cassegrain telescope and further devices.\n Keywords: Cathadioptric system; Spherical surfaces; Meniscus corrector; Residual aberrations; Spherochromatism; Coma; Astigmatism; Field curvature; Aplanatic system Available at various institutes of the ASCR
Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici

V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Photocatalytic Decomposition of Wastewater from the Production of Explosives
Brom, Petr; Brožek, Vlastimil; Březina, Václav; Hlína, Michal; Mastný, L.; Novák, M.
2016 - English
Water stabilized plasma generator WSP® H-500, operating on the principle of Gerdien arc was used for the photocatalytic decomposition of furazan- and picraminate-based explosives. The generator emits intensive radiation in the range of 300-660 nm, which allows not only to activate photocatalysts based on TiO2, but also other semiconductor oxides with a narrower band gap, such as tungsten oxide. The photocatalytic decomposition of sewage and slurries containing the potassium salt of 4-hydroxy-4,6-dihydro-5,7- dinitrobenzofurazane-3-oxide (KDNBF) or sodium picraminate (NaC6H4N3O5) was performed using the anatase paste and newly developed photocatalyst produced by the company Precheza a.s. The photocatalytic reactor was built using a quartz tube coil with an internal volume of 650 ml, with a nominal size of the irradiated area of 7.5 dm2 (value reduced by the area of the gaps between coil turns) to enable the flow the processing solution or suspension of up to 10 l / min. The centre of the coil is exposed to the plasma jet with the intensity\nof 80 kW; of which 15 kW is transformed into the light radiation. 11% of the radiation output was used for the presented experiments. The time of exposition was 45 mins and 20 l of solution were treated. In the case of KDNBF, 90% of the compound was decomposed. Moreover, 100% of sodium picraminate were decomposed after 15 minutes into low-molecular inorganic compounds. Advantage of the assembly is the ability to treat highly dangerous chemical compounds in a closed cycle and test selective catalyst Keywords: plasma generator; photocatalytic decomposition; sodium picraminate; dinitrobenzofurazane Available at various institutes of the ASCR
Photocatalytic Decomposition of Wastewater from the Production of Explosives

Water stabilized plasma generator WSP® H-500, operating on the principle of Gerdien arc was used for the photocatalytic decomposition of furazan- and picraminate-based explosives. The generator emits ...

Brom, Petr; Brožek, Vlastimil; Březina, Václav; Hlína, Michal; Mastný, L.; Novák, M.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Fyzikálně astronomické úvahy II.
Oupický, Pavel
2016 - Czech
Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a astronomie.\nV loňském roce jsem se pokusil o pár úvah o fyzikálně astronomických problémech (dále FAU I.), v nichž jsem neměl jasno a nebo naopak jsem si myslel, že v nich jasno mám .. v ničem jsem si ale moc jistý nebyl a zvláště u některých problémů mi bylo jasné, že některé moje úvahy mohou být jak se říká vedle .. a to byla jedna z motivací, která mne dovedla k tomuto pokračování .. v něčem zde budu pokračovat, něco korigovat a snad se mezi tím objeví i něco nového a zajímavého . Tentokrát se hodlám zabývat následujícími problematickými oblastmi fyziky a astronomie. Paper is oriented on the problem parts of physic and astronomy .\nLast year I tried a few considerations about the physical astronomical problems (the FAU I.) in which I did not have a clear or vice versa, I think that they clearly have .. in anything but I'm not too sure, especially with some of the problems was clear to me that some of my comments may be next as they say .. and it was one of the motivations that led me to this sequel .. something i will continue here, something correct and perhaps in between appear as something new and interesting. This time I am going to deal with the following areas of concern of physics and astronomy. Keywords: Fields; gravitation; red and blue shift; move and speed of light etc Available at various institutes of the ASCR
Fyzikálně astronomické úvahy II.

Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a astronomie.\nV loňském roce jsem se pokusil o pár úvah o fyzikálně astronomických problémech (dále FAU I.), v nichž jsem neměl jasno a nebo naopak ...

Oupický, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Infrared measurements in medium and long wavelength on COMPASS
Vondráček, Petr; Horáček, Jan; Pánek, Radomír; Gauthier, E.
2016 - English
The experimental study of radial profiles of parallel heat flux in the scrape-off layer (SOL) of the COMPASS tokamak shows a systematic discrepancy between medium (MWIR) and long (LWIR) wavelength infrared (IR) thermographic measurements. Significant temperature and heat flux overestimation is observed in the MWIR range, whilst the LWIR range is almost not affected. It is assumed to be caused by a presence of dust particles creating sub-pixel sized micro hot-spots. Significant inhomogeneity of the surface conditions across the limiter is observed, resulting in local disturbance of the derived heat flux profiles (decay length variation up to ~ few tens of percent). Influence of the inhomogeneously distributed micro hot-spots is suppressed using correction factors (the heat transmission coefficient α) for each pixel separately in the heat flux calculation. Procedure of the α coefficient estimation is described. Keywords: IR; MWIR; LWIR; Dust; COMPASS; SOL Available at various institutes of the ASCR
Infrared measurements in medium and long wavelength on COMPASS

The experimental study of radial profiles of parallel heat flux in the scrape-off layer (SOL) of the COMPASS tokamak shows a systematic discrepancy between medium (MWIR) and long (LWIR) wavelength ...

Vondráček, Petr; Horáček, Jan; Pánek, Radomír; Gauthier, E.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

NEOSTEL Collimator Realization Detailed Optical Design.
Melich, Radek; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Vít, T.
2016 - English
The aim of this document is to describe the optical design of the Alignment Collimator for the NEOSTEL telescope. The document describes proposed optical and mechanical design. It consists of several parts:\n• Optical design and its tolerance analysis\n• Ghost image analysis\n• Stray light analysis\n• Mechanical design and FEM analysis Keywords: Alignment Collimator; NEOSTEL; Optical design Available at various institutes of the ASCR
NEOSTEL Collimator Realization Detailed Optical Design.

The aim of this document is to describe the optical design of the Alignment Collimator for the NEOSTEL telescope. The document describes proposed optical and mechanical design. It consists of several ...

Melich, Radek; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Vít, T.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

METIS mirror M0 FM
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - English
Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22. Keywords: METSI M0 FM mirror Available at various institutes of the ASCR
METIS mirror M0 FM

Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Vývoj difuzoru slunečního záření.
Pintr, Pavel
2016 - Czech
Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby fotovoltaické elektrárny a tím zjišťování její účinnosti a spolehlivosti. V průběhu projektu jsme se potýkali s nepřízní počasí.plánované 2 týdny na měření vyšly na deštivé období a tuto část projektu bylo třeba prodloužit. 1. V souladu s projektem bylo začato detailní analýzou dříve naměřených dat, které jsme dodali zpracovateli. Byla předpokládána příčina vadného chování. 2. Byly navrženo 6 variant optických difuzorů (modifikace víčka stávající krabičky), byla provedena simulace chování difuzoru a byla předána zpráva s protokoly o simulaci v programu Zemax. Výsledky jsem konzultoval se zpracovatelem a protože nebyl zcela jednoznačný kandidát na výsledný prototyp, rozhodli jsme se vyrobit 2 prototypy optických difuzorů. Výstupem byly CAD návrhy difuzoru ve formátu STEP7. Theoretically attainable productions of photovoltaic plants depend on the quality of solar sensors. We can determine an effeciency and reliability of photovoltaic plants with them. We introduce optical simulation of the original solution of solar sensor in software Optic Studio 15.5 Zemax. We propose new diffuser shape of solar sensor according to our analyse. We\ndescribe a development of first prototypes and their testing in the real conditions. Keywords: solar diffuser; optical analyse; pyranometer Available at various institutes of the ASCR
Vývoj difuzoru slunečního záření.

Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.
Pintr, Pavel
2016 - Czech
Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 mm, případně 23 mm. Nedokáže zachytit potřebný detail. V současné době je řešeno osvětlení pomocí LED čipu na provozním světelném toku 5500 lm a difuzorem. Ke zvýšení ostrosti hran je požadováno kolimované světlo. Pozadí by mělo být co nejvíce homogenní horizontálně (podél strunové elektrody). Osvětlení by mělo být vysoké kvůli potřebě krátkého expozičního času pro monitorování rychlých dějů. The company Elmarco uses a classical commercial objective with a focal length of 200 mm for a detection of shape of Taylor´s cone. This system displays a scene with the horizontal size of 23 mm and doesn´t show a scene with a required detail. The commercial solutions don´t exist for the long working distances of 550 mm. We prepared optical solutions of conversion\nlens and the one solution of a main objective. These optical solutions should fulfill required optical parameters. Keywords: optical design; objective; optimization Available at various institutes of the ASCR
Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.

Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

THE INVESTIGATION OF AN Al7075 ALLOY PREPARED BY SPARK PLASMA SINTERING OF MILLED POWDERS
Molnárová, O.; Málek, P.; Nemeth, G.; Kozlík, J.; Lukáč, František; Chráska, Tomáš; Cinert, Jakub
2016 - English
Atomized powder of an Al7075 alloy was high energy ball milled at room and cryogenic temperatures and compacted by spark plasma sintering (SPS) method. The influence of processing parameters on phase composition and microstructure was studied by X-ray diffraction, light and scanning electron microscopy. The mechanical properties were characterized by microhardness measurements. The atomized powder contained a large volume fraction of intermetallic phases located predominantly in continuous layers separating cells or dendrites in the interior of individual powder particles. Consolidation by SPS destroyed partially this morphology and replaced it by individual particles located at boundaries of original powder particles, at cell boundaries or arranged in chains in previous dendritic regions. High energy milling destroyed most intermetallic particles and enriched the matrix by solute atoms. The high deformation energy introduced into the powder during milling enhanced microhardness up to 220 HV. Consolidation of milled powders by SPS led to the formation of very fine-grained structure with the grain size even below 1 μm and with the fraction of high-angle boundaries about 0.9. Two main types of heterogeneously distributed precipitates were found. The irregularly shaped precipitates with a size about 1 μm seemed to encompass areas with rod like nano-precipitates in most samples. A drop in microhardness to 118HV was observed after SPS, predominantly due to a release of introduced deformation energy. Keywords: Cryo-milling; Spark plasma sintering; Ultrafine-grained materials; Milling Available at various institutes of the ASCR
THE INVESTIGATION OF AN Al7075 ALLOY PREPARED BY SPARK PLASMA SINTERING OF MILLED POWDERS

Atomized powder of an Al7075 alloy was high energy ball milled at room and cryogenic temperatures and compacted by spark plasma sintering (SPS) method. The influence of processing parameters on phase ...

Molnárová, O.; Málek, P.; Nemeth, G.; Kozlík, J.; Lukáč, František; Chráska, Tomáš; Cinert, Jakub
Ústav fyziky plazmatu, 2016

ATMOSPHERIC JET BASED ON SURFACE STREAMER DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE
Šimek, Milan; Prukner, Václav
2016 - English
We designed novel axisymmetric atmospheric jet formed by effluents produced by surface streamers suitable for various applications. Filamentary streamers are produced by the amplitude-modulated AC surface dielectric barrier discharge. The SDBD-based jet makes use of the tangential injection of the working gas into a cylindrical chamber that induces a fast vortex flow through the discharge zone and expells excited/ionized/reactive species out of the discharge area through the axial orifice in the form of a jet spinning around its axis. The jet may be easily used to treat surfaces, expose biological samples or even be injected in liquids. Keywords: atmospheric pressure; jet; surface barrier discharge Available at various institutes of the ASCR
ATMOSPHERIC JET BASED ON SURFACE STREAMER DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE

We designed novel axisymmetric atmospheric jet formed by effluents produced by surface streamers suitable for various applications. Filamentary streamers are produced by the amplitude-modulated AC ...

Šimek, Milan; Prukner, Václav
Ústav fyziky plazmatu, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases