Number of found documents: 535
Published from to

Optimalizace a testování ITO vrstev
Hlubuček, Jiří
2016 - Czech
Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však nepřesáhla 40 °C. Rychlost odprašování je relativně vysoká, proto byly použity relativně nízké výkony primárního iontového děla (KDC). Optimalizovala se příprava bez i s použitím asistenčního iontového děla (IBAD) s kyslíkovým nebo kyslíkovo-argonovým výbojem. Rychlost depozice určena podle krystalového monitoru (CRY), reálná se mírně liší podle typu depozice. Tloušťky vrstev určeny na základě měření elipsometru. Odpor měřen přiložením kontaktů na okraje vzorku v prostředku podél homogenní tloušťky vrstvy. This report deals with ITO (indium tin oxide) deposition by ion-beam sputtering, and was custom-made for Crytur. All the depositions were performed at room temperature (i.e. without heating). Optimalization of ITO thin films was made without as well as with the assistant ion beam using oxygen or argon-oxygen discharge. Deposition rate was tracked in-situ by quartz crystal monitor. More precise determination of the film thickness was made after deposition by spectroscopic ellipsometry. Electrical resistance was also evaluated.\n Keywords: ITO; IBS; IBAD; sputtering process development Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace a testování ITO vrstev

Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však ...

Hlubuček, Jiří
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Arc–Anode Attachment Area in DC Arc Plasma Torch at Low Pressure
Ondáč, Peter; Mašláni, Alan; Hrabovský, Milan
2016 - English
Studying the processes in the anode attachment area of a DC arc plasma torch helps to extend the lifetime of the anode, stabilize the plasma flow for plasma spraying and better understand the movement of the anode attachment. In this work, such processes were studied at low pressure, by a non-disturbing method, using a high-speed camera and a high voltage probe. We also found pressure ranges, in which the following transitions were observed: the constricted/diffuse anode attachment, and subsonic/supersonic plasma jet\n Keywords: Arc Plasma Torch; Arc–Anode Attachment; Low Pressure Available at various institutes of the ASCR
Arc–Anode Attachment Area in DC Arc Plasma Torch at Low Pressure

Studying the processes in the anode attachment area of a DC arc plasma torch helps to extend the lifetime of the anode, stabilize the plasma flow for plasma spraying and better understand the movement ...

Ondáč, Peter; Mašláni, Alan; Hrabovský, Milan
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Selection process of an observation objective with respect to minimal glare level
Melich, Radek; Václavík, Jan; Žídek, Karel
2016 - English
An observation objective (OO) that will image the projection screen on the camera detector is necessary to choose in a such a way that its glare performance is traced. This objective feature is not documented by an objective supplier, therefore we design a procedure that enable us to relatively compare the objective between each other. Keywords: objective glare Available at various institutes of the ASCR
Selection process of an observation objective with respect to minimal glare level

An observation objective (OO) that will image the projection screen on the camera detector is necessary to choose in a such a way that its glare performance is traced. This objective feature is not ...

Melich, Radek; Václavík, Jan; Žídek, Karel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Measurement attest of M0 - STM1
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - English
Scope of the document is to provide required test results as demanded in order No 23/14 Attachment – paragraph 6 – bullet 7. Keywords: METIS mirror Mé - STM Available at various institutes of the ASCR
Measurement attest of M0 - STM1

Scope of the document is to provide required test results as demanded in order No 23/14 Attachment – paragraph 6 – bullet 7.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Sférochromatické vada Clarkova objektivu z observatoře v Ondřejově
Rail, Zdeněk; Šrajer, Bohdan; Jareš, Daniel; Vápenka, David; Pintr, Pavel
2016 - Czech
V naší práci jsou předloženy výsledky matematické simulace zbytkových vad Clarkova objektivu o průměru 8 palců (203.2 mm). Tento achromatický dublet je používán na observatoři v Ondřejově více než 100 let k pozorování Slunce. In our paper the results of mathematical simulations of the residual aberrations of Clark‘s 8 inch (diameter 203.2 mm) objective lens are presented. This achromatic dublet has been used at the Ondřejov Observatory for more than 100 years mostly for solar observation. Keywords: Alvan Clark doublet; Achromatic objective; Spherochromatic aberration; Longitudal chromatic aberration; Dispersion curve; Non aplanatic dublet; Spotdiagrams; Solar photosphere photography; Ondrejov observatory Available at various institutes of the ASCR
Sférochromatické vada Clarkova objektivu z observatoře v Ondřejově

V naší práci jsou předloženy výsledky matematické simulace zbytkových vad Clarkova objektivu o průměru 8 palců (203.2 mm). Tento achromatický dublet je používán na observatoři v Ondřejově více než 100 ...

Rail, Zdeněk; Šrajer, Bohdan; Jareš, Daniel; Vápenka, David; Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

NEOSTEL Collimator Realization Detailed Optical Design.
Melich, Radek; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Vít, T.
2016 - English
The aim of this document is to describe the optical design of the Alignment Collimator for the NEOSTEL telescope. The document describes proposed optical and mechanical design. It consists of several parts:\n• Optical design and its tolerance analysis\n• Ghost image analysis\n• Stray light analysis\n• Mechanical design and FEM analysis Keywords: Alignment Collimator; NEOSTEL; Optical design Available at various institutes of the ASCR
NEOSTEL Collimator Realization Detailed Optical Design.

The aim of this document is to describe the optical design of the Alignment Collimator for the NEOSTEL telescope. The document describes proposed optical and mechanical design. It consists of several ...

Melich, Radek; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Vít, T.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

METIS mirror M0 FM
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - English
Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22. Keywords: METSI M0 FM mirror Available at various institutes of the ASCR
METIS mirror M0 FM

Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Infrared measurements in medium and long wavelength on COMPASS
Vondráček, Petr; Horáček, Jan; Pánek, Radomír; Gauthier, E.
2016 - English
The experimental study of radial profiles of parallel heat flux in the scrape-off layer (SOL) of the COMPASS tokamak shows a systematic discrepancy between medium (MWIR) and long (LWIR) wavelength infrared (IR) thermographic measurements. Significant temperature and heat flux overestimation is observed in the MWIR range, whilst the LWIR range is almost not affected. It is assumed to be caused by a presence of dust particles creating sub-pixel sized micro hot-spots. Significant inhomogeneity of the surface conditions across the limiter is observed, resulting in local disturbance of the derived heat flux profiles (decay length variation up to ~ few tens of percent). Influence of the inhomogeneously distributed micro hot-spots is suppressed using correction factors (the heat transmission coefficient α) for each pixel separately in the heat flux calculation. Procedure of the α coefficient estimation is described. Keywords: IR; MWIR; LWIR; Dust; COMPASS; SOL Available at various institutes of the ASCR
Infrared measurements in medium and long wavelength on COMPASS

The experimental study of radial profiles of parallel heat flux in the scrape-off layer (SOL) of the COMPASS tokamak shows a systematic discrepancy between medium (MWIR) and long (LWIR) wavelength ...

Vondráček, Petr; Horáček, Jan; Pánek, Radomír; Gauthier, E.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
2016 - Czech
V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto přístrojů byl P.P. Argunov. Jeho návrhy byly dále rozvíjeny G.M. Popovem, J. Klevcovem a dalšími optiky. V roce 2005 byl takový dalekohled Popova o průměru 305 mm vyroben ve Vývojové optické dílně AV ČR v Turnově (dnes Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec). Přístroj měl nahradit starší dalekohled Maksutov-Cassegrain o průměru 260 mm hvězdárny v Úpici, který bylo nutné zrekonstruovat. V referátu prezentujeme optický návrh systému Popova Hvězdárny v Úpici a porovnáváme jej s ekvivalentním komerčním dalekohledem typu SchmidtCassegraina a dalšími přístroji.\n\n\n During the Sixties of the Twentieth Century series of two-mirror catadioptric telescopes were designed with a correcting lens in front of their secondary mirror. One of the first designers of these devices was P.P. Argunov. His optical designs were further developed by G.M. Popov, J. Klevcov and other opticians. In 2005 one telescope of a Popov system of diameter 305 mm was manufactured in the Development Optical Workshop of Academy of Sciences of Czech Republic /now Institute of Plasma Physics of AS CR,v.v.i.-Toptec/ in Turnov. The telescope was intended to substitute an older Maksutov-Cassegrain telescope of diameter of 260 mm of the Observatory in Úpice which required the reconstruction. In this paper we present an optical design of the Popov´s system of the Observatory in Úpice and compare it with an equal commercial Schmidt-Cassegrain telescope and further devices.\n Keywords: Cathadioptric system; Spherical surfaces; Meniscus corrector; Residual aberrations; Spherochromatism; Coma; Astigmatism; Field curvature; Aplanatic system Available at various institutes of the ASCR
Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici

V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Photocatalytic Decomposition of Wastewater from the Production of Explosives
Brom, Petr; Brožek, Vlastimil; Březina, Václav; Hlína, Michal; Mastný, L.; Novák, M.
2016 - English
Water stabilized plasma generator WSP® H-500, operating on the principle of Gerdien arc was used for the photocatalytic decomposition of furazan- and picraminate-based explosives. The generator emits intensive radiation in the range of 300-660 nm, which allows not only to activate photocatalysts based on TiO2, but also other semiconductor oxides with a narrower band gap, such as tungsten oxide. The photocatalytic decomposition of sewage and slurries containing the potassium salt of 4-hydroxy-4,6-dihydro-5,7- dinitrobenzofurazane-3-oxide (KDNBF) or sodium picraminate (NaC6H4N3O5) was performed using the anatase paste and newly developed photocatalyst produced by the company Precheza a.s. The photocatalytic reactor was built using a quartz tube coil with an internal volume of 650 ml, with a nominal size of the irradiated area of 7.5 dm2 (value reduced by the area of the gaps between coil turns) to enable the flow the processing solution or suspension of up to 10 l / min. The centre of the coil is exposed to the plasma jet with the intensity\nof 80 kW; of which 15 kW is transformed into the light radiation. 11% of the radiation output was used for the presented experiments. The time of exposition was 45 mins and 20 l of solution were treated. In the case of KDNBF, 90% of the compound was decomposed. Moreover, 100% of sodium picraminate were decomposed after 15 minutes into low-molecular inorganic compounds. Advantage of the assembly is the ability to treat highly dangerous chemical compounds in a closed cycle and test selective catalyst Keywords: plasma generator; photocatalytic decomposition; sodium picraminate; dinitrobenzofurazane Available at various institutes of the ASCR
Photocatalytic Decomposition of Wastewater from the Production of Explosives

Water stabilized plasma generator WSP® H-500, operating on the principle of Gerdien arc was used for the photocatalytic decomposition of furazan- and picraminate-based explosives. The generator emits ...

Brom, Petr; Brožek, Vlastimil; Březina, Václav; Hlína, Michal; Mastný, L.; Novák, M.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases