Number of found documents: 1207
Published from to

Professor Ivo Marek (1933-2017)
Blaheta, Radim; Tůma, Miroslav
2017 - English
Ivo Marek, Professor at Charles University and the Czech Tec\nhnical University in Prague, was for many decades one of the best-known Czech ma\nthematicians, who contributed significantly to the development of computa\ntional methods and numerical analysis. At the same time, he was a teacher and a le\nading personality that integrated and influenced the Czech mathematical commu\nnity. Fulltext is available at external website.
Professor Ivo Marek (1933-2017)

Ivo Marek, Professor at Charles University and the Czech Tec\nhnical University in Prague, was for many decades one of the best-known Czech ma\nthematicians, who contributed significantly to the ...

Blaheta, Radim; Tůma, Miroslav
Ústav geoniky, 2017

SNA´17 - Seminar on Numerical Analysis
Blaheta, Radim; Starý, Jiří; Sysalová, Dagmar
2017 - English
Seminar on Numerical Analysis 2017 (SNA'17) is a continuation in a series of SNA events held in different places in the Czech Republic and organized alternatively by Ostrava and Prague institutions. TheSNA'17isorganizedbytheInstituteofGeonicsoftheCASincollaborationwith VŠB - Technical University of Ostrava and IT4Innovations National Supercomputing Centre. Conference location is one of the lecture rooms in New Aula of the VŠB-TU Ostrava. Let us note that SNA 2016 was reshaped to EMS School in Applied Mathematics (ESSAM) devoted to mathematical modelling, numerical analysis and scientific computing. The SNA'17 is turning back to more traditional winter event. It provides opportunity for meeting and mutual information of the community working in computational mathematics and computer science, but an important part of SNA is devoted to the Winter School with tutorial lectures focused on selected important topics within the scope of numerical methods and modelling. Keywords: mathematics; numerical analysis; modelling Fulltext is available at external website.
SNA´17 - Seminar on Numerical Analysis

Seminar on Numerical Analysis 2017 (SNA'17) is a continuation in a series of SNA events held in different places in the Czech Republic and organized alternatively by Ostrava and Prague institutions. ...

Blaheta, Radim; Starý, Jiří; Sysalová, Dagmar
Ústav geoniky, 2017

Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2017
Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
2017 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava. V červnu a listopadu 2017 se uskutečnily měřické kampaně plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny. In the northern area of the mining quarters Doubrava and Karviná Doly I, the mining works are carried out at the boundary of the Dětmarovice and Doubrava Regional Authority. For this reason, the points in this area are stabilized on a regular basis twice a year in order to determine possible mine effects on surface and surface objects. Since 2014, the Institute of Geonics ASCR, v.v.i., Ostrava has been chosen as the contractor of these works. In June and November 2017, the campaign measures planned for this year were carried out, during which a total of 4 inter-related leveling routes were created. Keywords: mining; elevation measurements; Karviná Doly Available on request at various institutes of the ASCR
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2017

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2017

The Flow of Mixture Vapors in the Vacuum Column K101, Nominal and Reduced Capacity
Říha, Zdeněk
2017 - English
The report contains CFD results and description of the gas mixture flow in the bottom part of the vacuum column K101. There were solved two cases. Both cases had the same geometry. The difference between ones was in quantity of vapors on the inputs. The first case was calculated for the nominal quantity of vapors. The second case was calculated for reduced quantity (60% of nominal quantity) of vapors. Calculated results of above mentioned cases are placed in report´s enclosures 1 and 2. Keywords: CFD results; vacuum column; gas mixture flow Available at various institutes of the ASCR
The Flow of Mixture Vapors in the Vacuum Column K101, Nominal and Reduced Capacity

The report contains CFD results and description of the gas mixture flow in the bottom part of the vacuum column K101. There were solved two cases. Both cases had the same geometry. The difference ...

Říha, Zdeněk
Ústav geoniky, 2017

Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2017
Staš, Lubomír; Zajícová, Vendula; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
2017 - Czech
Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2016 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2017. The subject of the report is to continue the monitoring and measurement of stress changes in the rock mass following previous measurements from 1997-2016 in the vicinity of the reconnaissance galley using tenzometric bolts mounted in the ceiling and hips of the reconnaissance and access galleries. Measurements took place during 2017. Keywords: rock massif; Skalka; tenzometric bolts Available at various institutes of the ASCR
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2017

Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2016 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, ...

Staš, Lubomír; Zajícová, Vendula; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2017

Application of high speed water jet technology for concrete repair
Bodnárová, L.; Sitek, Libor; Foldyna, Josef; Jarolím, T.
2017 - English
This article brings selected knowledge from the long-term cooperation between\nthe Brno University of Technology, the Faculty of Civil Engineering, the Institute of\nTechnology of Building Materials and Components, and the Academy of Sciences of\nthe Czech Republic, v.v.i., Institute of Geonics, Ostrava – Poruba in the field of\nthe interaction of high-speed water jets and concrete, especially with regard to\nthe use of high-speed water jet technology for the removal of surface layers of\nconcrete during repair of concrete. Keywords: high speed water jet (HSWJ); concrete; concrete repair; X-ray CT; carbon nanotubes (CNTs) Available in a digital repository NRGL
Application of high speed water jet technology for concrete repair

This article brings selected knowledge from the long-term cooperation between\nthe Brno University of Technology, the Faculty of Civil Engineering, the Institute of\nTechnology of Building Materials ...

Bodnárová, L.; Sitek, Libor; Foldyna, Josef; Jarolím, T.
Ústav geoniky, 2017

Evaluation of selected surface characteristics of CW004A copper disintegrated by PWJ
Lehocká, D.; Klich, Jiří
2017 - English
Paper deals with copper CW004A surface characteristics evaluation after\ndisintegration by enhanced pulsating water jet. The main aim was identify and\ndescribe areas of pulsating water jet disintegration effects on material with using\ncircular nozzle diameter. 25 samples were disintegrated at change traverse speed\nv = 0.1 – 20 mm·s-1, for assessment of individual areas formation. Surface\ncharacteristics were evaluated based on surface roughness parameters Ra [μm],\nRz [μm], Rp [μm], Rv [μm], mass material removal Δm [mg.mm-1] and volume\nmaterial removal Vm [mm3]. Based on experimental investigation, three areas of\npulsating water jet effects on material were determined. Keywords: pulsating water jet; copper; roughness; topography Available in a digital repository NRGL
Evaluation of selected surface characteristics of CW004A copper disintegrated by PWJ

Paper deals with copper CW004A surface characteristics evaluation after\ndisintegration by enhanced pulsating water jet. The main aim was identify and\ndescribe areas of pulsating water jet ...

Lehocká, D.; Klich, Jiří
Ústav geoniky, 2017

Flow Field Analysis in Abrasive Head as Tool for High-Speed Abrasive Jet Cutting
Říha, Zdeněk; Zeleňák, Michal
2017 - English
The article presents an analysis of the calculated flow field of water, vapor and\nabrasive particles in the inner geometry of a tool called the abrasive head using\na multiphase numerical flow model. The results of the above-mentioned analysis\nare compared with measured values of abrasive particle velocities at the outlet of\nthe abrasive head. For measuring of abrasive particle velocities, the PIV method\nwas used. Keywords: abrasive head; high-speed water jet; abrasive particle velocity Available in a digital repository NRGL
Flow Field Analysis in Abrasive Head as Tool for High-Speed Abrasive Jet Cutting

The article presents an analysis of the calculated flow field of water, vapor and\nabrasive particles in the inner geometry of a tool called the abrasive head using\na multiphase numerical flow model. ...

Říha, Zdeněk; Zeleňák, Michal
Ústav geoniky, 2017

Zajištění stability hnědouhelných pilířů kotvením
Ďuriš, L.; Šňupárek, Richard
2016 - Czech
Pro zajištění stability důlních chodeb respektive fungování celého systému chodba - pilíř je nutno udržet stabilní zejména uhelné pilíře mezi chodbami. Tato podmínka se dá zvládnout správným dimenzováním zejména šířky pilíře a samostatnou svorníkovou výztuží, která výrazně zvyšuje stabilitu a životnost chodeb. Vzhledem k zatím chybějícím zkušenostem a měřením z podmínek hnědouhelné pánve je potřeba tyto návrhy nejdříve ověřit pokusnými díly, které by bylo vhodné osadit příslušnou měřící technikou. The paper deals with the issue of stability and stabilization of coal pillars by using rockbolt support. Application of the method room pillar can become very beneficial to the place where it can be somehow limited extraction using longwall face. This method is respectful of the overburden and excavated areas stay stable. The problem with this method is currently designing pillars so as to sufficiently handle pass the load. Keywords: reinforcement; anchoring; rock massif Available at various institutes of the ASCR
Zajištění stability hnědouhelných pilířů kotvením

Pro zajištění stability důlních chodeb respektive fungování celého systému chodba - pilíř je nutno udržet stabilní zejména uhelné pilíře mezi chodbami. Tato podmínka se dá zvládnout správným ...

Ďuriš, L.; Šňupárek, Richard
Ústav geoniky, 2016

Vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihelného recyklátu pomocí rentgenové počítačové tomografie
Souček, Kamil; Georgiovská, Lucie
2016 - Czech
Pro účely vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihlového betonu byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly systémovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů a analýza pórového prostoru byla zpracována v softwaru VGStudio MAX 2.2. Keywords: internal structure; brick recyclate; X-ray computed tomography Available at various institutes of the ASCR
Vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihelného recyklátu pomocí rentgenové počítačové tomografie

Pro účely vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihlového betonu byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly systémovány na RTG ...

Souček, Kamil; Georgiovská, Lucie
Ústav geoniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases