Number of found documents: 1037
Published from to

SMV-2017-20: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2017 - Czech
Vývoj různých druhů beam-splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45 stupňů a depozice jejich funkčních vzorků Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45 degries incidence and test sample deposition Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-20: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel

Vývoj různých druhů beam-splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45 stupňů a depozice jejich funkčních vzorků...

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-24: Zrychlení plošné fotopolymerace
Jákl, Petr; Zemánek, Pavel
2017 - Czech
Rozšíření softwarového vybavení fotopolymerační aparatury o režim rychlejšího procesu. Improved photopolymerization apparatus software with faster process mode. Keywords: two photon photopolymerization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-24: Zrychlení plošné fotopolymerace

Rozšíření softwarového vybavení fotopolymerační aparatury o režim rychlejšího procesu.


Improved photopolymerization apparatus software with faster process mode.

Jákl, Petr; Zemánek, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-11: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum. The project deals with a further research and development of welding and brazing technology for steam condensate traps. The project was continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-11: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury

Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum....

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí
Vaškovicová, Naděžda; Krzyžánek, Vladislav
2017 - Czech
Struktura povrchu vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty (biouhlu) a rozmělněných půdních směsí byla analyzována vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem, stejně tak i stupeň interakce půdních částic s vnitřní plochou a s povrchovou strukturou biouhlu. The structure of the surface of the dried charred pyrogenic residues of organic matter (Biochar) and comminute soil mixture was analysed by high-resolution scanning electron microscope as well as the level of interaction among soil particles with inner face and surface structures of biochar. Keywords: Scanning electron microscopy; biochar; soil mixtures Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí

Struktura povrchu vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty (biouhlu) a rozmělněných půdních směsí byla analyzována vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem, stejně tak i stupeň ...

Vaškovicová, Naděžda; Krzyžánek, Vladislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Babinet principle for plasmonic antennas: complementarity and differences
Horák, M.; Křápek, V.; Hrtoň, M.; Metelka, O.; Šamořil, T.; Stöger-Pollach, M.; Paták, Aleš; Šikola, T.
2017 - English
Plasmonics deals mainly with surface plasmon polaritons (SPP), which are collective oscillations of free electrons at metal-dielectric interfaces connected with the local electromagnetic field. When SPP are spatially restricted to a metallic nanoparticle, we talk about localized surface plasmons (LSP). LSP resonances can be characterized with an excellent spectral and spatial resolution by electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Both techniques utilize an electron beam that interacts with the metallic nanoparticle and excites the LSP resonances. EELS measures the energy transferred from electrons to the LSP and cathodoluminescence deals with the light which the LSP emit during their decay. Babinet principle, originating in the wave theory of light and analysis of diffraction, relates the optical response of apertures in thin films and their complementary particle analogues. According to the Babinet principle, LSP in complementary particles and apertures have identical resonance energies and their near fields are closely linked: the electric field distribution of a specific in-plane polarization for an aperture corresponds to the magnetic field distribution of a perpendicular polarization for a particle. Keywords: Babinet principle; complementarity; plasmonic antennas; cathodoluminescence; EELS Available at various institutes of the ASCR
Babinet principle for plasmonic antennas: complementarity and differences

Plasmonics deals mainly with surface plasmon polaritons (SPP), which are collective oscillations of free electrons at metal-dielectric interfaces connected with the local electromagnetic field. When ...

Horák, M.; Křápek, V.; Hrtoň, M.; Metelka, O.; Šamořil, T.; Stöger-Pollach, M.; Paták, Aleš; Šikola, T.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Phase and group refractive indices of air calculation by fitting\nof phase difference measured using a combination of laser and\nlow-coherence interferometry
Pikálek, Tomáš; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej; Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Pravdová, Lenka; Buchta, Zdeněk
2017 - English
The air refractive index is an important parameter in interferometric length measurements, since it substantially\naffects the measurement accuracy. We present a refractive index of air measurement method based on monitoring\nthe phase difference between the ambient air and vacuum inside a permanently evacuated double-spaced cell. The cell is placed in one arm of the Michelson interferometer equipped with two light sources—red LED and HeNe laser, while the low-coherence and laser interference signals are measured separately. Both phase and group refractive indices of air can be calculated from the measured signals. The method was experimentally verified by\ncomparing the obtained refractive index values with two different techniques. Keywords: air refractive index; laser interferometry; low-coherence interferometry Available at various institutes of the ASCR
Phase and group refractive indices of air calculation by fitting\nof phase difference measured using a combination of laser and\nlow-coherence interferometry

The air refractive index is an important parameter in interferometric length measurements, since it substantially\naffects the measurement accuracy. We present a refractive index of air measurement ...

Pikálek, Tomáš; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej; Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Pravdová, Lenka; Buchta, Zdeněk
Ústav přístrojové techniky, 2017

Efficient implementation of Stockwell Transform for real-time embedded processing of physiologic signals
Holmes, D.; Pinto, S.C.; Felton, Ch.; Smítal, L.; Leinveber, P.; Jurák, Pavel; Gilbert, B.; Haider, C.
2017 - English
Physiologic monitoring enables scientists and physicians to study both normal and pathologic signals of the body. While wearable technologies are available today, many of these technologies are limited to data collection only. Embedded processors have minimal computational capabilities. We propose an efficient implementation of the Stockwell Transform which can enable real-time time-frequency analysis of biological signals in a microcontroller. The method is built upon the fact that the Stockwell Transform can be implemented as a compact filter bank with pre-computed filter taps. Additionally, due to the long tails of the gaussian windowing function, low amplitude filter taps can be removed. The method was implemented on a TI MSP430 processor. Simulated ECG data was fed into the processor to demonstrate performance and evaluate computational efficiency. Keywords: time-frequency analysis; biomedical monitoring; electrocardiography; real-time systems Available at various institutes of the ASCR
Efficient implementation of Stockwell Transform for real-time embedded processing of physiologic signals

Physiologic monitoring enables scientists and physicians to study both normal and pathologic signals of the body. While wearable technologies are available today, many of these technologies are ...

Holmes, D.; Pinto, S.C.; Felton, Ch.; Smítal, L.; Leinveber, P.; Jurák, Pavel; Gilbert, B.; Haider, C.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Structural Colors of Self-Similar Nano Patterns
Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír
2017 - English
E-beam lithography is a flexible technology for various diffraction gratings origination. The e-beam patterning typically allows for the creation of optical diffraction gratings in the first diffraction order. However, the very high resolution enables also the patterning of structures providing the zero-order diffraction. Recently, we presented a work on the structural colors of metallic layers covering both regular-line structures and CGH (computer generated hologram) structures. This work presents a study dealing with zero-order diffraction structures with self-similar properties. The practical part of the work is focused on two aspects: design parameters and technological issues. Variations in design parameters include the tone of the structure (positive or negative),\nthe density of filling, the filling factor, and the depth of the structures. The achieved gamut of colors may by primarily extended by the proper selection of metal deposition technology and its parameters, and further by the proper selection of the metal and the thickness of its layer, these are the technological issues. Keywords: e-beam writer; nano patterning; self similarity; diffraction grating Available at various institutes of the ASCR
Structural Colors of Self-Similar Nano Patterns

E-beam lithography is a flexible technology for various diffraction gratings origination. The e-beam patterning typically allows for the creation of optical diffraction gratings in the first ...

Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2017

Blaze Gratings with a Ribbed Back Slope
Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Chlumská, Jana; Král, Stanislav
2017 - English
Binary relief phase-modulated gratings provide symmetrical diffraction of the incoming light beam. Asymmetrical gratings, e.g. asymmetrical triangular blazed gratings, are characteristic by an asymmetrical diffraction behavior, where one of the first diffraction orders is more important than the other one. Electron beam lithography is a suitable and flexible tool for patterning of such kind of gratings. High quality results can be readily obtained when the period of the grating is relatively large and the relief depth is relatively low, this is the case of gratings with a small blaze angle. As the blaze angle increases, the quality of result suffers from several patterning-related issues. One of the problems is a reflection of the incoming light beam from the back slope (anti-blaze facet) of the blaze grating. We propose a novel configuration, with a ribbed modulation of the back slope. This modulation is perpendicular to the direction of the grating grooves. This paper presents an analysis of the proposed blazed grating configuration. E-beam pattern generators were used to prepare a few\nsamples of blaze gratings with a ribbed back slope. One part of the experiment was performed with a Gaussianshaped beam and another one with the variable-shaped beam. Results of the experiment are presented.\nFinally, we discuss the optical performance of two blaze gratings with similar parameters, one of them is with the flat back slope and another one is with the ribbed back slope. Keywords: nano patterning; blazed diffraction grating; Gaussian-type beam; variable-shaped beam; electron beam writer Available at various institutes of the ASCR
Blaze Gratings with a Ribbed Back Slope

Binary relief phase-modulated gratings provide symmetrical diffraction of the incoming light beam. Asymmetrical gratings, e.g. asymmetrical triangular blazed gratings, are characteristic by an ...

Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Chlumská, Jana; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases