Number of found documents: 1037
Published from to

SMV-2017-24: Zrychlení plošné fotopolymerace
Jákl, Petr; Zemánek, Pavel
2017 - Czech
Rozšíření softwarového vybavení fotopolymerační aparatury o režim rychlejšího procesu. Improved photopolymerization apparatus software with faster process mode. Keywords: two photon photopolymerization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-24: Zrychlení plošné fotopolymerace

Rozšíření softwarového vybavení fotopolymerační aparatury o režim rychlejšího procesu.


Improved photopolymerization apparatus software with faster process mode.

Jákl, Petr; Zemánek, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-11: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum. The project deals with a further research and development of welding and brazing technology for steam condensate traps. The project was continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-11: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury

Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum....

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí
Vaškovicová, Naděžda; Krzyžánek, Vladislav
2017 - Czech
Struktura povrchu vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty (biouhlu) a rozmělněných půdních směsí byla analyzována vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem, stejně tak i stupeň interakce půdních částic s vnitřní plochou a s povrchovou strukturou biouhlu. The structure of the surface of the dried charred pyrogenic residues of organic matter (Biochar) and comminute soil mixture was analysed by high-resolution scanning electron microscope as well as the level of interaction among soil particles with inner face and surface structures of biochar. Keywords: Scanning electron microscopy; biochar; soil mixtures Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí

Struktura povrchu vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty (biouhlu) a rozmělněných půdních směsí byla analyzována vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem, stejně tak i stupeň ...

Vaškovicová, Naděžda; Krzyžánek, Vladislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Interferometrický systém pro měření deformace tenkých membrán
Pikálek, Tomáš; Holzer, Jakub; Tinoco, H.A.; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Chlupová, Alice; Náhlík, Luboš; Sobota, Jaroslav; Fořt, Tomáš; Kruml, Tomáš
2017 - Czech
Mechanické vlastnosti tenkých vrstev se mohou výrazně lišit od běžných materiálů. Příkladem metody pro jejich měření je například nanoindentace založená na zatlačování miniaturního hrotu do materiálu. Jinou metodou je tzv. bulge test, který je založen na určení mechanických vlastností (obvykle Youngova modulu a reziduálního napětí) samonosných tenkých vrstev (membrán) z jejich deformace při aplikování diferenčního tlaku z jedné jejich strany. Pro měření tvaru membrán během tohoto bulge testu byl vyvinut interferometrický systém. Behavior of thin film materials undergoing stress and deformation differs from bulk materials. A common method for the mechanical characterization of thin films is nanoindentation based on indenting a small tip into the material. A different approach is a bulge test technique. In this method, a differential pressure is applied on a free-standing membrane and the mechanical properties (Young’s modulus and residual stress) are calculated from the shape of the bulged membrane. In our experiments, we developed an interferometrical system for the membrane shape measurement during the bulge test. Keywords: interferometry; thin layers Available at various institutes of the ASCR
Interferometrický systém pro měření deformace tenkých membrán

Mechanické vlastnosti tenkých vrstev se mohou výrazně lišit od běžných materiálů. Příkladem metody pro jejich měření je například nanoindentace založená na zatlačování miniaturního hrotu do materiálu. ...

Pikálek, Tomáš; Holzer, Jakub; Tinoco, H.A.; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Chlupová, Alice; Náhlík, Luboš; Sobota, Jaroslav; Fořt, Tomáš; Kruml, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2017

Lift-off technology for thick metallic microstructures
Krátký, Stanislav; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Oulehla, Jindřich; Pesic, Z.
2017 - English
This paper deals with a method enabling the preparation of thick metallic microstructures on metal substrates. Such metallic microstructures can be used as a resolution samples to characterize various microanalysis techniques, such as X-ray fluorescence (XRF) or X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Moreover, the\npatterned samples could be used as anodes to characterize focusing properties of X-ray tubes for micro CT systems. Considering that the standard lift-off technique is designated for structures with the thickness of several hundred nanometers at most, we had to modify lift-off technique to be possible to use it for preparation of very thick metal layers (several microns) with spatial resolution of a few microns. The mask with the desired pattern for UV exposure was prepared by e-beam lithography. SU-8 photoresist was used for a lift-off because of its aspect ratio ability, process purity and high resistance to heating. We used a thin layer of PMMA under the SU-8 masking layer to guarantee the photoresist would lift-off correctly. Thick aluminum layer was deposited by thermal evaporation. The dependence of metal layer thickness as a function of required exposed\nline width was determined. The final lift-off process was carried out in acetone ultrasonic bath. Generally, this technology can be used for the evaporate deposition of various materials with several microns thick layer in\nmicron resolution. Keywords: lift-off technique; SU-8 photoresist; e-beam lithography; thick layer evaporation Available at various institutes of the ASCR
Lift-off technology for thick metallic microstructures

This paper deals with a method enabling the preparation of thick metallic microstructures on metal substrates. Such metallic microstructures can be used as a resolution samples to characterize various ...

Krátký, Stanislav; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Oulehla, Jindřich; Pesic, Z.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Possibilites of using the Erichsen test for determination of forming limit diagram and its utilization for hydroforming
Řiháček, J.; Mrňa, Libor; Peterková, E.; Dvořák, M.
2017 - English
Forming limit diagrams (FLD) are used to determine process limitations in sheet metal forming, i.e. as a level of formability assisting in the estimation of stamping characteristics. This paper deals with the experimental determination of a forming limit curve (FLC) using the Erichsen test. In this case, FLC of an austenitic stainless\nsteel X5CrNi18-10 is obtained by performing the Erichsen test with different shapes of specimens. Furthermore, utilization of FLD for evaluation of a hydroforming process is shown in the second part of the paper. Keywords: Erichsen test; formability; hydroforming; FLD Available at various institutes of the ASCR
Possibilites of using the Erichsen test for determination of forming limit diagram and its utilization for hydroforming

Forming limit diagrams (FLD) are used to determine process limitations in sheet metal forming, i.e. as a level of formability assisting in the estimation of stamping characteristics. This paper deals ...

Řiháček, J.; Mrňa, Libor; Peterková, E.; Dvořák, M.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Hybridní svařování vysokopevnostních ocelí
Horník, Petr; Šebestová, Hana; Mrňa, Libor
2017 - Czech
Vysokopevnostní oceli představují významnou skupinu materiálů v oblasti konstrukce automobilů, zemědělských a stavebních strojů, důlních dopravníků či výrobě mostních konstrukcí. Dosahují vynikajících pevnostních charakteristik díky značně jemnozrnné struktuřezajištěné mikrolegováním a pečlivě kontrolovaným procesem válcování zatepla. Oceli je možné tvářet zastudena a díky nízkému obsahu uhlíku a dalších legujících prvků mají také dobrou svařitelnost s nízkým rizikem tvorby studených trhlin.\nPro zachování jemnozrnné struktury a minimalizaci tepelných distorzí je vhodné svařování technologiemi, které nevnáší do materiálu nadměrné množství tepla. Laserový svazek je zdrojem s vysokou plošnou hustotou výkonu, díky čemuž se při svařování laserem dosahuje svarů s velkým poměrem hloubky k šířce při úzké tepelně ovlivněné oblasti. Díky vysokým rychlostem ochlazování však může dojít k formaci nežádoucích křehkých fází zvyšujících náchylnost k tvorbě trhlin. Laserové svařování je rovněž značně citlivé na přípravu svarových ploch. Šířka mezery mezi spojovanými díly musí být dostatečně malá, aby jí úzký laserový svazek neprošel, aniž by došlo k vytvoření svarového spoje.\n High-strength steels represent a significant group of materials in the field of automobile construction, agricultural and construction machinery, mining conveyors or bridge construction. The excellent strength characteristics is achieved due to the very fine-grained structure ensured by microalloying and the controlled rolling process. In order to preserve the fine-grained structure and hence the required properties and minimize thermal distortions, it is advisable to use welding technologies that do not bring excessive heat to the material. At the same time, however, it is advisable to avoid large temperature gradients that support the formation of fragile microstructures. Therefore, an electric arc preheating is placed before the laser beam and its influence on the weld geometry and the heat-affected area is evaluated.\n Keywords: laser hybrid welding; high-strength steel Available at various institutes of the ASCR
Hybridní svařování vysokopevnostních ocelí

Vysokopevnostní oceli představují významnou skupinu materiálů v oblasti konstrukce automobilů, zemědělských a stavebních strojů, důlních dopravníků či výrobě mostních konstrukcí. Dosahují vynikajících ...

Horník, Petr; Šebestová, Hana; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

Deterministicky aperiodické obrazové zařízení
Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr; Mika, Filip; Chlumská, Jana; Matějka, František; Král, Stanislav; Brunn, Ondřej; Giričová, D.; Kopal, Jaroslav; Kolařík, Vladimír
2017 - Czech
Příspěvek se týká analýzy, návrhu a přípravy difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických prvků. Teoretický základ je doplněn numerickou analýzou a prezentací realizované matrice a jejích replik. The paper deals with the analysis, design and preparation of a diffractive optically variable imaging device consisting of a deterministic aperiodic mesh formed by basic optical elements. The theoretical basis is complemented by numerical analysis and presentation of the implemented master and its replicas. Keywords: e–beam lithography; diffractive optically variable image device Available at various institutes of the ASCR
Deterministicky aperiodické obrazové zařízení

Příspěvek se týká analýzy, návrhu a přípravy difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických prvků. Teoretický základ je doplněn ...

Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr; Mika, Filip; Chlumská, Jana; Matějka, František; Král, Stanislav; Brunn, Ondřej; Giričová, D.; Kopal, Jaroslav; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2017

Vlastnosti hybridních LasTIG svarů oceli S460MC
Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mrňa, Libor
2017 - Czech
Konvenční vysokopevnostní oceli často dosahují vysoké meze pevnosti i kluzu díky velkému obsahu legujících prvků, které s uhlíkem vytvářejí tvrdé karbidy. Takové oceli však mají vysoký uhlíkový ekvivalent snižující jejich svařitelnost. V případě konstrukční oceli S460MC je vysokých pevnostních charakteristik dosahováno mikrolegováním a pečlivě kontrolovaným procesem válcování zatepla. Nízký uhlíkový ekvivalent zajišťuje oceli dobrou svařitelnost při použití konvenčních metod. Pro zachování jemnozrnné struktury je vhodné svařovat metodami, které do materiálu nevnášejí příliš tepla, aby nedocházeno k přehřívání a vzniku široké hrubozrnné tepelně ovlivněné oblasti se sníženou pevností či nadměrným tepelným deformacím svařovaných součástí. Modern structural high strength low alloy steels achieve their excellent strength properties through the microalloying and carefully controlled process of hot rolling. Welding technologies with low heat input are advisable to maintain fine-grained structure of these steels and to minimize heat distortions. Laser beam is a source of highly concentrated energy and thus very narrow heat affected zone is reached during laser welding. Unfortunately, undesirable quenching microstructures can be generated thanks to high heating and cooling rates in both weld metal and heat affected zone. Their amount can be reduced through the temperature rate decrease realized using preheating. Technology of LasTIG hybrid welding combines laser welding with the preheating by an electric arc. The contribution evaluates the effect of electric current on LasTIG weld macro and microstructure and microhardness. Keywords: hybrid LasTIG welding; high strength low alloy steel; microhardness Available at various institutes of the ASCR
Vlastnosti hybridních LasTIG svarů oceli S460MC

Konvenční vysokopevnostní oceli často dosahují vysoké meze pevnosti i kluzu díky velkému obsahu legujících prvků, které s uhlíkem vytvářejí tvrdé karbidy. Takové oceli však mají vysoký uhlíkový ...

Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases