Number of found documents: 215
Published from to

Statistical study of the fitting of the magnetic clouds
Lynnyk, A.; Vandas, Marek
2008 - English
Práce je statistickou studií o srovnání modelu expandujícího magnetického oblaku s pozorováními. The paper is a statictical study on comparisons between a model of an expanding magnetic cloud and observations. Keywords: magnetic clouds; solar wind; interplanetary magnetic field; sluneční vítr; magnetické pole meziplanetární Available at various institutes of the ASCR
Statistical study of the fitting of the magnetic clouds

Práce je statistickou studií o srovnání modelu expandujícího magnetického oblaku s pozorováními....

Lynnyk, A.; Vandas, Marek
Astronomický ústav, 2008

Modelling the polarization dichotomy of active galactic nuclei
Goosmann, René
2007 - English
Prezentuji modelování polarizace záření aktivních galaktických jader v optické a UV oblasti. Při modelování je použit kód Stokes pro Monte Carlo simulace přenosu záření, který selfkonzistentně modeluje polarizaci geometricky komplexního uspořádání aktivního jádra. I present polarization modelling of Active Galactic Nuclei in the optical/UV range. The modelling is conducted using the Monte-Carlo radiative transfer code Stokes, which self-consistently models the polarization signature of a complex model arrangement for an active nucleus. Keywords: active galaxies; radiative transfer; polarization; přenos; modely Available at various institutes of the ASCR
Modelling the polarization dichotomy of active galactic nuclei

Prezentuji modelování polarizace záření aktivních galaktických jader v optické a UV oblasti. Při modelování je použit kód Stokes pro Monte Carlo simulace přenosu záření, který selfkonzistentně ...

Goosmann, René
Astronomický ústav, 2007

Magnetic clouds and their expansion
Lynnyk, A.; Vandas, Marek
2007 - English
Analyzovali jsme magnetická oblaka pro roky 1995-1998 s použitím modelu bezsilové magnetické válcové silotrubice, jež může zahrnovat expanzi. Zřetelná expanze oblaků byla zjištěna v 80%.Zahrnutí expanze zlepšuje srovnání modelu s měřeními u 75% z těchto případů. Magnetic clouds for the years 1995-1998 are analyzed using a model of a force-free cylindrical flux rope which may include cloud expansion. Clearly pronounced expansion was found in 80% cases. It was found that including the expansion makes comparison between model and experimental data better in 75% of these cases. Keywords: magnetic clouds; solar wind; magnetic field; sluneční vítr; magnetické pole Available at various institutes of the ASCR
Magnetic clouds and their expansion

Analyzovali jsme magnetická oblaka pro roky 1995-1998 s použitím modelu bezsilové magnetické válcové silotrubice, jež může zahrnovat expanzi. Zřetelná expanze oblaků byla zjištěna v 80%.Zahrnutí ...

Lynnyk, A.; Vandas, Marek
Astronomický ústav, 2007

Flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification?
Karas, Vladimír; Dovčiak, Michal; Eckart, A.; Meyer, L.
2007 - English
Zabýváme se fyzikou záblesků ze spirálních vln ovlivněných efektem čočkování a časového zpoždění. We examine physics of flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification. Keywords: black holes; černé díry Available at various institutes of the ASCR
Flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification?

Zabýváme se fyzikou záblesků ze spirálních vln ovlivněných efektem čočkování a časového zpoždění.


We examine physics of flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification.

Karas, Vladimír; Dovčiak, Michal; Eckart, A.; Meyer, L.
Astronomický ústav, 2007

On existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes
Kovář, J.; Stuchlík, Z.; Karas, Vladimír
2007 - English
Diskutujme existenci haló orbit v Kerrových-Newmanových prostoročasech. We discuss existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes. Keywords: black holes; černé díry Available at various institutes of the ASCR
On existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes

Diskutujme existenci haló orbit v Kerrových-Newmanových prostoročasech.


We discuss existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes.

Kovář, J.; Stuchlík, Z.; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2007

Variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model
Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír; Matt, G.; Goosmann, René
2007 - English
Studujeme změny primárního a reprocesovaného záření v modelu záblesků a skvrn. We study variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model. Keywords: black holes; černé díry Available at various institutes of the ASCR
Variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model

Studujeme změny primárního a reprocesovaného záření v modelu záblesků a skvrn.


We study variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model.

Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír; Matt, G.; Goosmann, René
Astronomický ústav, 2007

Modeling an accretion disc stochastical variability
Pecháček, Tomáš; Karas, Vladimír
2007 - English
V této práci modelujeme stochastickou proměnnost akrečních disků. We model an accretion disc stochastical variability. Keywords: black holes; černé díry Available at various institutes of the ASCR
Modeling an accretion disc stochastical variability

V této práci modelujeme stochastickou proměnnost akrečních disků.


We model an accretion disc stochastical variability.

Pecháček, Tomáš; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2007

The timescale of encircling light
Bursa, Michal; Abramowicz, M. A.; Karas, Vladimír; Kluzniak, W.; Schwarzenberg-Czerny, A.
2007 - English
Studujeme časové škály pojící se ke kruhovému pohybu světla. We study the timescale of encircling light. Keywords: black holes; černé díry Available at various institutes of the ASCR
The timescale of encircling light

Studujeme časové škály pojící se ke kruhovému pohybu světla.


We study the timescale of encircling light.

Bursa, Michal; Abramowicz, M. A.; Karas, Vladimír; Kluzniak, W.; Schwarzenberg-Czerny, A.
Astronomický ústav, 2007

Disk instability as an energy source for quasi-periodic oscillations
Horák, Jiří
2007 - English
Energie pro kvazi-periodické oscilace může pocházet z nestabilit akrečního disku. Jako příklad je diskutována interakce mezi stabilními a nestabilními mody malého akrečního torusu. V našem případě je nestabilní neaxiálně symetrický korotující mod svázán nelineární vazbou se dvěma stabilními akustickými mody. Rostoucí energie korotujícího modu je předávána akusticým modum pomocí parametrické nestability. Stabilní mody mohou dosáhnout značných amplitud i když jsou podle lineární teorie tlumeny. We discuss a scenario, in which the energy for quasi-periodic oscillations comes from instabilities of the accretion disk. We demonstrate this mechanism on the interaction among stable and unstable modes of oscillations in slender accretion tori. In our model, the unstable non-axisymmetric corotation modes are nonlinearly coupled to stable acoustic modes of torus oscillations. The increasing energy of corotation modes is advected to the acoustic modes by the means of parametric instability. The stable modes may reach substantial amplitudes even if they are damped according to the linear theory. Keywords: black hole physics; accretin discs; instabilities; energetické zdroje; energie Available at various institutes of the ASCR
Disk instability as an energy source for quasi-periodic oscillations

Energie pro kvazi-periodické oscilace může pocházet z nestabilit akrečního disku. Jako příklad je diskutována interakce mezi stabilními a nestabilními mody malého akrečního torusu. V našem případě je ...

Horák, Jiří
Astronomický ústav, 2007

On mutual relation of kHz QPOs
Török, G.; Bursa, Michal; Horák, Jiří; Stuchlík, Z.; Bakala, P.
2007 - English
Na základě analýzy dat QPO frekvencí zdroje 4U1636-53 a pěti dalších zdrojů ukazujeme, že páry QPO jsou detekovány zejména v okolí přechodových bodů, kde se mění některé vlastnosti QPO, zejména amplituda a koherence QPO. We further investigate the issue of kHz QPO frequency ratios in neutron star low mass X-ray binaries. In this note we report on recent analysis of occurrences and properties of kHz QPOs in the source 4U1636-53. Assuming that kHz QPOs occur in pairs whose frequencies are linearly correlated, we find a prominent frequency range that separates upper and lower QPO observations. Keywords: X-rays; binaries stars; accretion disks; rentgenové záření; kmitočet Available at various institutes of the ASCR
On mutual relation of kHz QPOs

Na základě analýzy dat QPO frekvencí zdroje 4U1636-53 a pěti dalších zdrojů ukazujeme, že páry QPO jsou detekovány zejména v okolí přechodových bodů, kde se mění některé vlastnosti QPO, zejména ...

Török, G.; Bursa, Michal; Horák, Jiří; Stuchlík, Z.; Bakala, P.
Astronomický ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases