Number of found documents: 429
Published from to

Stanovení obálky smykové pevnosti a deformačních modulů triaxiální zkouškou na vzorcích tonalitu z lokality Mokrsko-západ, rozrážka SP-47 : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš; Svitek, Tomáš
2014 - Czech
Keywords: geophysics; tonalite; Mokrsko Available at various institutes of the ASCR
Stanovení obálky smykové pevnosti a deformačních modulů triaxiální zkouškou na vzorcích tonalitu z lokality Mokrsko-západ, rozrážka SP-47 : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš; Svitek, Tomáš
Geologický ústav, 2014

Zoopaleontologie a ichnologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Nová Paka (03-432) : závěrečná zpráva
Zajíc, Jaroslav
2014 - Czech
Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Fauna mladšího paleozoika je na listu Nová Paka zastoupena fosíliemi stáří svrchního karbonu (stefan C; gžel; lokální bio/eko subzóna Sphaerolepis) z ploužnického „obzoru“ středního oddílu semilského souvrství a spodního permu (svrchní rotliegend; sakmar; lokální bio/ekozóna Xenacanthus decheni) z kalenského „obzoru“ svrchního oddílu prosečenského souvrství. Keywords: zoopalaeontology; ichnology; Palaeozoic; palaontology; fauna Available in a digital repository NRGL
Zoopaleontologie a ichnologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Nová Paka (03-432) : závěrečná zpráva

Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Fauna mladšího paleozoika je na listu Nová Paka zastoupena fosíliemi stáří svrchního karbonu (stefan C; gžel; lokální bio/eko subzóna Sphaerolepis) z ploužnického ...

Zajíc, Jaroslav
Geologický ústav, 2014

Chemický průzkum archeologických skel nalezených na Pražském hradě a Hradčanech I
Jonášová, Šárka
2014 - Czech
Keywords: chemistry; analytical chemistry; chemical analysis; glass; archaeology; Prague Castle; Hradčany Available at various institutes of the ASCR
Chemický průzkum archeologických skel nalezených na Pražském hradě a Hradčanech I

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2014

Magnetostratigrafie badenských téglů z vrtu V1 Brno - Slatina : závěrečná zpráva
Bosák, Pavel; Pruner, Petr
2014 - Czech
Keywords: geophysics; geology; magnetostratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Magnetostratigrafie badenských téglů z vrtu V1 Brno - Slatina : závěrečná zpráva

Bosák, Pavel; Pruner, Petr
Geologický ústav, 2014

Výzkum vybraných travertinů na Slovensku - Liptov : závěrečná zpráva
Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
2014 - Czech
Keywords: travertine; palaeomagnetism; sediments Available at various institutes of the ASCR
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku - Liptov : závěrečná zpráva

Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
Geologický ústav, 2014

Pilotní měření akustické emise 2 horninových vzorků ze štoly Josef, M-Z SP-47, za zvyšující se teploty v rozsahu 20-250° : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš
2014 - Czech
Zpráva není volně šiřitelná do 1. 7. 2015. Keywords: geophysics; tonalite; Mokrsko Available at various institutes of the ASCR
Pilotní měření akustické emise 2 horninových vzorků ze štoly Josef, M-Z SP-47, za zvyšující se teploty v rozsahu 20-250° : závěrečná zpráva

Zpráva není volně šiřitelná do 1. 7. 2015.

Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš
Geologický ústav, 2014

Paleomagnetický výzkum profilu v Oválnej chodbe, Ochtinská aragonitová jaskyňa : závěrečná zpráva
Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
2014 - Czech
Keywords: palaeomagnetism; caves; magnetostratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Paleomagnetický výzkum profilu v Oválnej chodbe, Ochtinská aragonitová jaskyňa : závěrečná zpráva

Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
Geologický ústav, 2014

Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří
2013 - Czech
Zpráva není volně šiřitelná do 1. listopadu roku 2020. Keywords: clays; palaeomagnetism; correlation Available at various institutes of the ASCR
Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013

Zpráva není volně šiřitelná do 1. listopadu roku 2020.

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří
Geologický ústav, 2013

Genius loci ve vinicích
Cílek, Václav
2013 - Czech
Keywords: vine; landscape; climate change Available at various institutes of the ASCR
Genius loci ve vinicích

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2013

Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): unique example of relationships between hydrothermal and common karstification.
Dragoun, J.; Žák, Karel; Vejlupek, J.; Filippi, Michal; Novotný, J.; Dobeš, J.
2013 - English
The Na Javorce Cave is located in the Bohemian Karst, Czech Republic, about 25 km SW of Prague. The cave was formed in vertically dipping layers of Lower Devonian limestone; it is 1,723 m long and 129 m deep, of which 9 m is permanently flooded. The cave is polygenetic, with several clearly separable evolutionary stages. Cavities discovered to date were mostly formed along the tectonic structures of two main systems. One of these systems is represented by vertical faults of generally N-S strike, which are frequently accompanied by vein hydrothermal calcite with crystal cavities. The second fault system is represented by moderately inclined west-dipping faults. Smaller tube-like passages of phreatic morphology connect the larger cavities. The fluid inclusion data obtained for calcite developed along both fault systems in combination with C and O stable isotope studies indicate that the hydrothermal calcite was deposited from moderately NaCl-type basinal fluids (0.5 to 8.7 wt. % NaCl equ Keywords: caves; karstification; karst; Bohemian Karst Available at various institutes of the ASCR
Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): unique example of relationships between hydrothermal and common karstification.

The Na Javorce Cave is located in the Bohemian Karst, Czech Republic, about 25 km SW of Prague. The cave was formed in vertically dipping layers of Lower Devonian limestone; it is 1,723 m long and 129 ...

Dragoun, J.; Žák, Karel; Vejlupek, J.; Filippi, Michal; Novotný, J.; Dobeš, J.
Geologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases