Number of found documents: 431
Published from to

Palaeomagnetic research of cave fill in Hermanshöhle, Austria : final report
Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Mock, A.
2014 - English
Zpráva je volně šiřitelná od roku 2015. Anotace: Detailed paleomagnetic analysis of sedimentary profile at Teichkluft showed that sediments are characterized by varying magnetic susceptibilities and NRM with increasing tendency of anisotropy parameter with increase of susceptibility. The component analysis identified 2 short R polarity intervals (0.41 m; 2.19–2.26 m) within samples with the N polarity. Rock magnetic and AMS measurements indicated mostly the presence of oblate, low coercivity magnetic fraction, presumably magnetite. However, the R polarity interval (2.19–2.26 m) revealed also other, higher coercivity fraction (maybe due to hematite/goethite content). The identity of this fraction is still unknown. The R polarity interval in 0.41 m represents a geomagnetic excursion without any doubt. The sedimentary profile with the R polarity interval in 0.41 m must be older than 162.7 ± 3.9 ka old topmost speleothem. The paleomagnetic directions (D, I) are very close to the present magnetic field. Therefore we assume deposition of studied sediments within the Brunhes chron (<780 Ka) and the excursion may be correlated with Jamaica-Pringle Falls (205–215 ka) or Calabrian Ridge 1 excursions (315–325 ka; Langereis et al. 1997). Other Th/U date was obtained at the tourist trail opposite to Teichkluft entrance (ca 495 ka +67/-41 ka) in an altitude corresponding to the top of the Teichkluft profile. This might indicate that the Teichkluft was completely or nearly completely filled twice (before 163 and ca 495 ka) and once completely excavated (between ca 205/325 and ca 495 ka). The fragments of cuticle of ring-like shape at the level of 2.30 m belongs to attemsiid millipedes. The probability that fragments represent Polyphematia moniliformis (Latzel, 1884; Diplopoda: Chordeumatida: Attemsiidae) known in the cave is high. It is supposed they are Tertiary relict (Mock and Tajovský 2008). It is not detected, if fragments represent relics of recent/subrecent animal Keywords: caves; paleomagnetic research; Hermannshöhle, Austria Available in a digital repository NRGL
Palaeomagnetic research of cave fill in Hermanshöhle, Austria : final report

Zpráva je volně šiřitelná od roku 2015. Anotace: Detailed paleomagnetic analysis of sedimentary profile at Teichkluft showed that sediments are characterized by varying magnetic susceptibilities and ...

Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Mock, A.
Geologický ústav, 2014

Chemický průzkum archeologických skel nalezených na Pražském hradě a Hradčanech I
Jonášová, Šárka
2014 - Czech
Keywords: chemistry; analytical chemistry; chemical analysis; glass; archaeology; Prague Castle; Hradčany Available at various institutes of the ASCR
Chemický průzkum archeologických skel nalezených na Pražském hradě a Hradčanech I

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2014

Stanovení obálky smykové pevnosti a deformačních modulů triaxiální zkouškou na vzorcích tonalitu z lokality Mokrsko-západ, rozrážka SP-47 : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš; Svitek, Tomáš
2014 - Czech
Keywords: geophysics; tonalite; Mokrsko Available at various institutes of the ASCR
Stanovení obálky smykové pevnosti a deformačních modulů triaxiální zkouškou na vzorcích tonalitu z lokality Mokrsko-západ, rozrážka SP-47 : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš; Svitek, Tomáš
Geologický ústav, 2014

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - Dukovany : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2014 - Czech
Spolupracovali: Martina Tejnecká Englmaierová a Vlastimil Nemejovský. Výsledky laboratorních zkoušek jsou považovány za důvěrné a jakožto takové nesmějí být poskytnuty třetím stranám či jakkoliv jinak publikovány bez výslovného souhlasu objednatele. Keywords: rocks; elastic moduls; NJZ EDU - Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - Dukovany : závěrečná zpráva

Spolupracovali: Martina Tejnecká Englmaierová a Vlastimil Nemejovský. Výsledky laboratorních zkoušek jsou považovány za důvěrné a jakožto takové nesmějí být poskytnuty třetím stranám či jakkoliv ...

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2014

Zoopaleontologie a ichnologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Nová Paka (03-432) : závěrečná zpráva
Zajíc, Jaroslav
2014 - Czech
Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Fauna mladšího paleozoika je na listu Nová Paka zastoupena fosíliemi stáří svrchního karbonu (stefan C; gžel; lokální bio/eko subzóna Sphaerolepis) z ploužnického „obzoru“ středního oddílu semilského souvrství a spodního permu (svrchní rotliegend; sakmar; lokální bio/ekozóna Xenacanthus decheni) z kalenského „obzoru“ svrchního oddílu prosečenského souvrství. Keywords: zoopalaeontology; ichnology; Palaeozoic; palaontology; fauna Available in a digital repository NRGL
Zoopaleontologie a ichnologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Nová Paka (03-432) : závěrečná zpráva

Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Fauna mladšího paleozoika je na listu Nová Paka zastoupena fosíliemi stáří svrchního karbonu (stefan C; gžel; lokální bio/eko subzóna Sphaerolepis) z ploužnického ...

Zajíc, Jaroslav
Geologický ústav, 2014

Magnetostratigrafie badenských téglů z vrtu V1 Brno - Slatina : závěrečná zpráva
Bosák, Pavel; Pruner, Petr
2014 - Czech
Keywords: geophysics; geology; magnetostratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Magnetostratigrafie badenských téglů z vrtu V1 Brno - Slatina : závěrečná zpráva

Bosák, Pavel; Pruner, Petr
Geologický ústav, 2014

Výzkum vybraných travertinů na Slovensku - Liptov : závěrečná zpráva
Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
2014 - Czech
Keywords: travertine; palaeomagnetism; sediments Available at various institutes of the ASCR
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku - Liptov : závěrečná zpráva

Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
Geologický ústav, 2014

Paleomagnetický výzkum profilu v Oválnej chodbe, Ochtinská aragonitová jaskyňa : závěrečná zpráva
Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
2014 - Czech
Keywords: palaeomagnetism; caves; magnetostratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Paleomagnetický výzkum profilu v Oválnej chodbe, Ochtinská aragonitová jaskyňa : závěrečná zpráva

Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
Geologický ústav, 2014

Pilotní měření akustické emise 2 horninových vzorků ze štoly Josef, M-Z SP-47, za zvyšující se teploty v rozsahu 20-250° : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš
2014 - Czech
Zpráva není volně šiřitelná do 1. 7. 2015. Keywords: geophysics; tonalite; Mokrsko Available at various institutes of the ASCR
Pilotní měření akustické emise 2 horninových vzorků ze štoly Josef, M-Z SP-47, za zvyšující se teploty v rozsahu 20-250° : závěrečná zpráva

Zpráva není volně šiřitelná do 1. 7. 2015.

Petružálek, Matěj; Lokajíček, Tomáš
Geologický ústav, 2014

Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří
2013 - Czech
Zpráva není volně šiřitelná do 1. listopadu roku 2020. Keywords: clays; palaeomagnetism; correlation Available at various institutes of the ASCR
Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013

Zpráva není volně šiřitelná do 1. listopadu roku 2020.

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří
Geologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases