Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 29994
Published from to

Platební regulační mechanismus jako zdroj zvyšování platů ve zdravotnictví
Grim, Jiří
2018 - Czech
Princip zdravotního pojištění předpokládá, že se pacient v případě potřeby obrátí na lékaře, který mu poskytne odbornou pomoc, přičemž výkon lékaře, výdaje za léky a doplňující vyšetření proplácí zdravotní pojišťovna. Výsledkem je spontánní nárůst nákladů zdravotní péče u nás dobře známý z devadesátých let. Je zřejmé, že v systému, ve kterém o poskytnuté zdravotní péči musí rozhodovat lékaři v kontaktu s pacienty a její náklady následně hradí zdravotní pojišťovny, chybí záporná zpětná vazba, která by působila proti růstu nákladů. Důsledkem této hrubé systémové chyby je trvalý tlak na zvyšování výdajů za poskytnutou zdravotní péči a hrozící platební neschopnost nutí zdravotní pojišťovny zavádět regulační opatření k omezení růstu nákladů. The principle of health insurance presupposes that the patient will contact a doctor who will provide him / her with professional help, whereby the doctor, medical expenses and additional examinations are paid by the health insurance company. The result is a spontaneous increase in health care costs well-known in the nineties. It is clear that there is no negative feedback in the system where the healthcare provided must be made by doctors in contact with patients and its costs are being covered by health insurance companies. As a result of this gross systemic error, there is a continuing pressure to increase healthcare spending and imminent insolvency forces the health insurers to introduce regulatory measures to curb the cost increase. Keywords: Medical care; finance; regulation mechanismus Fulltext is available at external website.
Platební regulační mechanismus jako zdroj zvyšování platů ve zdravotnictví

Princip zdravotního pojištění předpokládá, že se pacient v případě potřeby obrátí na lékaře, který mu poskytne odbornou pomoc, přičemž výkon lékaře, výdaje za léky a doplňující vyšetření proplácí ...

Grim, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Combined coatings against mechanical wear and corrosion low carbon steel
Brožek, Vlastimil; Pokorný, P.; Kolísko, J.; Vokáč, M.; Mastný, L.; Stoulil, J.
2018 - English
In this study, special ceramic coatings were prepared on low carbon steel (1.0060 - EN 10027-2) via the plasma spraying technique using a WSP®-H plasma generator with output of up to 40 kg/h of aluminum oxide. Corundum coatings were deposited directly on the surface of steel plungers equipped with an anti-corrosion interlayer of zinc phosphate. Coating adhesion properties were tested using pin-off tests (modified ISO 4624) and reached a maximum value of 26 MPa. Corrosion resistance was evaluated by measurements of impedance spectra in the 100 kHz - 10 mHz range in a water solution of sodium sulfate. The capacity of electric double-layer varied depending on the porosity and thickness of the coating. Low-porosity coatings of >1.5 mm thickness had RCT 1.29·105 Ω·m2. The abrasive resistance of coatings was measured by rotary/machining test with SiC cutting knives, using a downforce of 50 kg·cm-2. Abrasion losses decreased with the quality of finish - starting at 0.00266 g cm-2 min-1 down to virtually zero losses after polishing the surface below Ra = 0.55 micro m. Keywords: Abrasion; Ceramic coatings; Corrosion resistance; Plasma spraying; Steel phosphating Available at various institutes of the ASCR
Combined coatings against mechanical wear and corrosion low carbon steel

In this study, special ceramic coatings were prepared on low carbon steel (1.0060 - EN 10027-2) via the plasma spraying technique using a WSP®-H plasma generator with output of up to 40 kg/h of ...

Brožek, Vlastimil; Pokorný, P.; Kolísko, J.; Vokáč, M.; Mastný, L.; Stoulil, J.
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Supported Liquid Membranes for Hollow-Fibre Based Microextraction and Voltammetric Determination of Neuroblastoma Biomarkers
Hrdlička, Vojtěch; Barek, J.; Navrátil, Tomáš
2018 - English
Novel method of three phase hollow fibre based liquid/liquid/liquid microextraction coupled\nwith voltammetric determination of clinical biomarkers homovanillic and vanillylmandelic\nacid is being developed. Wide variety of water-immiscible supported liquid membranes\n(SLMs) were tested. Highest enrichment factors were obtained using butyl benzoate as SLM.\nEnrichment factors for 30 min HF-LPME were 3. 0.74 for HVA and 5. 0.45 for VMA,\nrespectively. Repeatability of HF-LPME of microM HVA or VMA was 19.0% for HVA and\n7.9 % for VMA (n=5), respectively. Keywords: Hollow-fibres; Liquid phase microextraction; Voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Supported Liquid Membranes for Hollow-Fibre Based Microextraction and Voltammetric Determination of Neuroblastoma Biomarkers

Novel method of three phase hollow fibre based liquid/liquid/liquid microextraction coupled\nwith voltammetric determination of clinical biomarkers homovanillic and vanillylmandelic\nacid is being ...

Hrdlička, Vojtěch; Barek, J.; Navrátil, Tomáš
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2018

Electrochemical Study of the Supported Iron Oxide Catalysts
Gál, M.; Horváth, B.; Navrátil, Tomáš
2018 - English
Propylene oxide (PO) belongs to the group of the most important chemical industrial\nintermediates. It is mainly used for polyurethanes, pharmaceuticals, textile, and detergent\nproduction. In this short contribution we tried to characterize supported iron(III) oxide\ncatalyst with different amount of Fe and to find an optimal iron(III) oxide content for the best\ncatalysts performance. The importance of phase quality on the selectivity of respective\ncatalysts samples is also discussed. Linear sweep voltammetry was chosen for this purpose.\nResults obtained by electrochemical methods are compared with efficiency (selectivity) of\nrespective catalysts. Keywords: Catalyst; Linear sweep voltammetry; Propylene oxide Available on request at various institutes of the ASCR
Electrochemical Study of the Supported Iron Oxide Catalysts

Propylene oxide (PO) belongs to the group of the most important chemical industrial\nintermediates. It is mainly used for polyurethanes, pharmaceuticals, textile, and detergent\nproduction. In this ...

Gál, M.; Horváth, B.; Navrátil, Tomáš
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2018

Suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania by hybrid water/argon stabilized plasma torch
Mušálek, Radek; Ctibor, Pavel; Medřický, Jan; Tesař, Tomáš; Kotlan, Jiří; Lukáč, František
2018 - English
In this study, suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania was attempted using hybrid water/argon stabilized plasma torch (WSP-H). Porous coatings with fine cauliflower-like columnar microstructure were successfully deposited in two separate experiments with different power levels of the plasma torch. In both cases, high solid-load content (40 wt. %) of the water-based suspension resulted in considerable coating thickness increase per deposition cycle. Coating annealing and partial remelting of the surface asperities were also achieved by additional pass of plasma torch in front of the coating surface. According to X-ray diffraction, all coatings consisted dominantly of rutile phase. Detailed microscopic observation of the as-sprayed and annealed deposits showed that the local coloration of the coating (ranging from dark blue to beige) was driven by the local overheating of the rough coating surface which could also promote the oxygen intake. Moreover, sample annealing was also observed to increase the sample reflectivity as observed by UV-VIS-NIR scanning spectrophotometry Keywords: Liquid feedstock; Plasma spraying; Suspension; Thermal spraying; Titania; WSP-H Available at various institutes of the ASCR
Suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania by hybrid water/argon stabilized plasma torch

In this study, suspension plasma spraying of sub-stoichiometric titania was attempted using hybrid water/argon stabilized plasma torch (WSP-H). Porous coatings with fine cauliflower-like columnar ...

Mušálek, Radek; Ctibor, Pavel; Medřický, Jan; Tesař, Tomáš; Kotlan, Jiří; Lukáč, František
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Evaluation of flow rate through the measurement volume during droplet size measurement
Kysela, Bohuš; Formánek, R.
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Evaluation of flow rate through the measurement volume during droplet size measurement

Kysela, Bohuš; Formánek, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?
Barešová, Magdalena; Načeradská, Jana; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka; Pivokonský, Martin
2018 - Czech
Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ovlivňují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, cílem výzkumu bylo zhodnotit vliv COM extrahovaných ze dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima na koagulaci dalších přírodně se vyskytujících částic a látek přítomných v povrchových vodách: kaolinové suspenze, huminových látek a buněk M. tenuissima. Bylo prokázáno, že vyšší koncentrace COM nezbytně nevedou k narušení koagulace. V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění nejen zákalu ale i efektivnější koagulaci huminových látek. Available at various institutes of the ASCR
Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?

Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular ...

Barešová, Magdalena; Načeradská, Jana; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka; Pivokonský, Martin
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

HPLC-ED/UV with Solid Phase Extraction for the Determination of 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid
Makrlíková, Anna; Dejmková, H.; Navrátil, Tomáš; Barek, J.; Vyskočil, V.
2018 - English
Determination of 5-HIAA in human urine was succssfully performed using HPLC-ED/UV with SPE. HPLC-ED is a very sensitive technique; presented method does not need any sample pre-treatment apart from SPE procedure, which replaced filtration of samples of human urine to avoid problems with clogging a HPLC column. The found native\nconcentrations of 5-HIAA in human urine using HPLC-ED with SPE fully corresponds with published normal concentrations in urine (17.8 - 58.3 micromol l-1). The found native concentrations of 5-HIAA were 18.4 micromol L-1 (calculated from peak height). The presented method is fast and could be used for simple\nscreening of human urine, because HPLC-ED/UV allows simultaneous determination of 5-HIAA, HVA, and VMA as important tumour biomarkers. Keywords: HPLC; electrochemical detection; spectrophotometric detection Available at various institutes of the ASCR
HPLC-ED/UV with Solid Phase Extraction for the Determination of 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid

Determination of 5-HIAA in human urine was succssfully performed using HPLC-ED/UV with SPE. HPLC-ED is a very sensitive technique; presented method does not need any sample pre-treatment apart from ...

Makrlíková, Anna; Dejmková, H.; Navrátil, Tomáš; Barek, J.; Vyskočil, V.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2018

Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas
Novotná, Kateřina; Načeradská, Jana; Barešová, Magdalena; Janda, V.; Pivokonský, Martin
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky byly získány z celulárního organického materiálu zelené řasy Chlorella vulgaris. Při koagulaci neproteinových AOM byla testována dvě různá koagulační činidla na bázi hliníku (síran hlinitý - SH a polyaluminiumchlorid - PACI). Nejúčinnější koagulace bylo v obou případech dosaženo v oblasti kolem neutrálního pH (7,1-7,5 a 7,6-8,0 při použití SH a PACI, resp.), přičemž byly zapotřebí poměrně vysoké dávky činidla (8 a 10 mg.L-1 Al, resp.). I při optimalizovaných podmínkách koagulace však bylo odstraněno max. cca 20% neproteinových AOM. Vhodné podmínky, účinnost i mechanismy koagulace neproteinové složky se značně liší od těch pro AOM peptidy/proteiny, což souvisí s rozdílnými vlastnostmi daných skupin látek (distribuce molekulových hmotností, množství a charakter povrchových funkčních skupin atd.). Pro účinnou optimalizaci koagulace je tedy rozhodující nejen koncentrace, ale právě i charakter AOM. Available at various institutes of the ASCR
Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas

Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky ...

Novotná, Kateřina; Načeradská, Jana; Barešová, Magdalena; Janda, V.; Pivokonský, Martin
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Použití modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se šípovým zářezem
Halfar, P.; Frantík, P.; Šimonová, H.; Daněk, P.; Keršner, Z.; Vavro, Leona; Vavro, Martin
2018 - Czech
Příspěvek uvádí aplikaci modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se\nšípovým zářezem namáhaných v tříbodovém ohybu. Jednalo se o testy tří zkušebních\ntěles z pískovce z lokality Javorka a tří betonových těles z nosné konstrukce nádražní\nbudovy v Ostravě-Vítkovicích. K výpočtům byl použit akademický software\nchevroncylinder na bázi metody konečných prvků. This paper introduces the application of an effective crack model to analyse the response\nof chevron-notched cylindrical specimens loaded in three-point bending. There were\nanalysed the three sandstone specimens from the Javorka locality and three concrete\nspecimens from the building structure of the Ostrava-Vítkovice railway station. The\nchevroncylinder software based on the finite element method was used for the\ncalculations. Keywords: fracture test; effective crack model; chevroncylinder software; sandstone; concrete Available in digital repository of the ASCR
Použití modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se šípovým zářezem

Příspěvek uvádí aplikaci modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se\nšípovým zářezem namáhaných v tříbodovém ohybu. Jednalo se o testy tří zkušebních\ntěles z pískovce z lokality ...

Halfar, P.; Frantík, P.; Šimonová, H.; Daněk, P.; Keršner, Z.; Vavro, Leona; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases