Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 30575
Published from to

Mapování radioklimatologických parametrů a jejich praktické využití
Fišer, Ondřej; Pek, Viktor; Pitaš, Karel
2018 - Czech
Mapování radioklimatologických parametrů (většinou již pro celý svět) ve formě digitálních nebo klasických “papírových” map je pro plánování mikrovlnných družicových spojů velmi užitečné. Nejčastěji se mapují veličiny pro jednoduchý výpočet útlumu vodní parou (integrovaný obsah vodních par) , útlum oblaky (integrovaný obsah tekuté vody ) a útlum deštěm (intenzita srážek na statistické hladině převýšení 0,01 %). Vzorce pro distribuční funkci útlumu jsou pak již relativně jednoduché. Mapování provádí nejčastěji ITU-R, ESA a WMCWF. Mapping of radioclimatological parameters in the form of digital or classic "paper" maps is very useful for the planning of microwave satellite connections. Variables for simple calculation of water vapor attenuation (integrated water vapor content), clouding of cloud (integrated water content) and rainfall (precipitation intensity at 0.01%) are most often mapped. The formula for the distribution function of the attenuation is then relatively simple. Mapping is mostly done by ITU-R, ESA and WMCWF. Keywords: radio-climatological maps; integrated liquid water content (ILWC); integrated water vapour content (IWVC); rain attenuation Available at various institutes of the ASCR
Mapování radioklimatologických parametrů a jejich praktické využití

Mapování radioklimatologických parametrů (většinou již pro celý svět) ve formě digitálních nebo klasických “papírových” map je pro plánování mikrovlnných družicových spojů velmi užitečné. Nejčastěji ...

Fišer, Ondřej; Pek, Viktor; Pitaš, Karel
Ústav fyziky atmosféry, 2018

Projekční mikroskop dr. Schuha a "daguerrotypie v praxi"
Trnková, Petra
2018 - Czech
Ústřední téma příspěvku představuje jedna ze tří mikrodaguerrotypií, které se dochovaly ve středoevropských sbírkách, a sice té, jež se dnes nachází v NTM v Praze a jejíž autorství je tradičně přisuzováno rektoru litomyšlského gymnázia Floru Ignáci Staškovi. Pozornost zde je věnována jak technickým podmínkám možného vzniku tohoto snímku, tak otázce autorství, přičemž je poukázáno na nepřehlédnutelnou roli jednoho z průkopníků fotografie a moderní mikroskopie v Rakousku Carla Schuha. The central focus of the paper is one of three daguerreotype photomicrographs that have been preserved in Central European collections. Namely the one that is to be found today in the National Technical Museum in Prague, which has traditionally been attributed to the rector of the grammar school in Litomyšl (East Bohemia), Florus Ignatz Stašek. Attention is payed both to the technical conditions under which this image may have been created and the question of who was responsible for it, with reference to the role (which cannot be overlooked) played by one of the pioneers of photography and modern microscopy in Austria, Carl Schuh. Keywords: photography; daguerreotype; daguerreotype photomicrograph; Carl Schuh; Florus Ignatz Stašek (Staschek); projection microscope Available at various institutes of the ASCR
Projekční mikroskop dr. Schuha a "daguerrotypie v praxi"

Ústřední téma příspěvku představuje jedna ze tří mikrodaguerrotypií, které se dochovaly ve středoevropských sbírkách, a sice té, jež se dnes nachází v NTM v Praze a jejíž autorství je tradičně ...

Trnková, Petra
Ústav dějin umění, 2018

Koncept jeskyně a teorie spojených umění
Petrasová, Taťána
2018 - Czech
Text vychází ze známé skutečnosti, že v 18. století došlo k prolnutí zahradní a architektonické teorie a klade si otázku jak se teorie architektury a teorie zahrad propojily. Podle autorky ke sbližování obou teorií přispěla dobová snaha vytvořit univerzální teorii všech umění, tak jak ji prosazoval J. W. Goethe. The text is based on the well-known fact that in the 18th century a merging of garden theory and architectural theory occurred, and raises the question of how the theory of architecture and the theory of gardens came to be linked. In the author’s view, the two theories were brought closer by the attempt at that time to create a universal theory of all art forms as advocated by Johann Wolfgang Goethe. Keywords: Czech lands; Germany; 18th century; Neo-Classicism; architecture; fine arts Available at various institutes of the ASCR
Koncept jeskyně a teorie spojených umění

Text vychází ze známé skutečnosti, že v 18. století došlo k prolnutí zahradní a architektonické teorie a klade si otázku jak se teorie architektury a teorie zahrad propojily. Podle autorky ke ...

Petrasová, Taťána
Ústav dějin umění, 2018

Classification of distances in cosmology
Křížek, Michal; Mészáros, A.
2018 - English
In cosmology many different distances are defined: angular, comoving, Euclidean, Hubble, light-year, luminosity, Minkowski, parallax, proper motion, redshift, ... distance. There is not one single natural distance, since the universe is expanding, curved, and we look back in time. In this survey paper we will concentrate on geometrical interpretations of the above-mentioned distances. Keywords: standard cosmological model; cosmological principle; Friedmann equation; cosmological parameters; Einstein static universe Available in digital repository of the ASCR
Classification of distances in cosmology

In cosmology many different distances are defined: angular, comoving, Euclidean, Hubble, light-year, luminosity, Minkowski, parallax, proper motion, redshift, ... distance. There is not one single ...

Křížek, Michal; Mészáros, A.
Matematický ústav, 2018

Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS
Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
2018 - English
Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated. Keywords: ICP-MS; molybdenum; photochemical vapor generation Available at various institutes of the ASCR
Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS

Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated.

Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2018

Transport Biofuels and Their Perspectives.
Kaštánek, František; Maléterová, Ywetta; Hanika, Jiří; Kaštánek, P.; Šolcová, Olga
2018 - English
There are discussed already applied procedures or procedures verified in pilot scale and only in laboratory scale. Essentially, transport biofuel technologies can be considered: Hydrolysis and fermentation of lignocelluloses to lower alcohols, transesterification of oils, production of liquid biomass pyrolysis product, so called bio-oil as the main product in addition to bio-coal and pyrolysis gases, gasification to produce synthesis gas followed by catalytic production of gasoline and naphtha hydrocarbons\n(Fischer-Tropsch synthesis), transformation of a system of chemical compounds obtained from bio-oil into hydrocarbons by catalytic hydro deoxygenation and /or hydrocarbons obtained directly from the biomass by catalytic hydro deoxygenation. Keywords: biofuels; transport; pilot scale Available in a digital repository NRGL
Transport Biofuels and Their Perspectives.

There are discussed already applied procedures or procedures verified in pilot scale and only in laboratory scale. Essentially, transport biofuel technologies can be considered: Hydrolysis and ...

Kaštánek, František; Maléterová, Ywetta; Hanika, Jiří; Kaštánek, P.; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2018

Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.
Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou následně sloužit k návrhu provozní aparatury zpracovávající vinařské odpady pocházející z České Republiky. Viticulture has a very rich tradition in the Czech Republic, especially in South Moravia. During the production of wine, as in any other industry, different types of wastes are produced. These are, for example, the remains of must-pressing, the so-called grape marc, which is usually used on the compost or the wood mass produced by the pruning of the vineyards, called grape cane, which are pressed into wooden briquettes. Within our project, we are dealing with the possibilities of combining extraction techniques for the treatment of grape marc and grape cane in order to obtain extracts rich in biologically active substances (resveratrol, viniferine). Keywords: viticulture; wooden briquettes; extraction techniques Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.

Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou ...

Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
Ústav chemických procesů, 2018

Hydroscopic Behaviours of Ammonium Sulfate/Organic Mixtures Including Dicarboxylic Acid and Oligomer.
Bouzidi, Hichem; Zuend, A.; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2018 - English
Here, the hygroscopic behavior of submicron particles composed of ammonium sulfate (AS), dicarboxylic acids (including oxalic acid (OA), malonic acid (MA)), and oligomer Poly(ethylene glycol) (PEG-300 (-CH2OCH2-)n) is investigated with a Hygroscopicity Tandem Differential Mobility Analyzer (HTDMA), under relative humidity (RH) below 100%. The aerosol systems were varied in their complexity and ranged from single-component to more complex systems (2, 3 and 4 components). The experimental data are compared with predictions from Zdanovskii-Stokes-Robinson (ZSR) mixing rule (Stokes and Robinson, 1966) and the thermodynamic model Aerosol Inorganic-Organic Mixtures Functional groups Activity Coefficients (AIOMFAC) (Zuend et al., 2011). Keywords: aerosol particles; hydroscopicity; modeling Available in a digital repository NRGL
Hydroscopic Behaviours of Ammonium Sulfate/Organic Mixtures Including Dicarboxylic Acid and Oligomer.

Here, the hygroscopic behavior of submicron particles composed of ammonium sulfate (AS), dicarboxylic acids (including oxalic acid (OA), malonic acid (MA)), and oligomer Poly(ethylene glycol) (PEG-300 ...

Bouzidi, Hichem; Zuend, A.; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2018

Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.
Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Rychlík, Š.; Škáchová, H.; Smolík, Jiří; Ždímal, Vladimír; Vlček, O.; Hůnová, I.
2018 - Czech
Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení základních mechanismů především pokud se jedná o AA a jeho koncentrace, zdroje a původ (Viana et al., 2008). Cílem práce bylo určit původ znečištění ovzduší v Praze na základě ročního paralelního měření AA na dvou městských pozaďových stanicích. The objective of this study was to determine air pollution origin in Prague based on the chemical composition of 24h atmospheric aerosol (AA) samples collected in parallel for one-year at two suburban sites. Chemical analysis of PM2.5 and PM10 for elements by ICP-MS, for elemental and organic carbon by thermo-optical method and water-soluble inorganic ions by IC was performed. The AA in Prague air shed was well mixed and nine common PM10 sources of local, urban, regional and long range transport (LRT) origin were apportioned. Keywords: chemical composition; local contamination; positive matrix factorization Available in a digital repository NRGL
Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.

Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení základních mechanismů především pokud se jedná o AA a jeho koncentrace, zdroje a původ (Viana et al., 2008). Cílem práce bylo ...

Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Rychlík, Š.; Škáchová, H.; Smolík, Jiří; Ždímal, Vladimír; Vlček, O.; Hůnová, I.
Ústav chemických procesů, 2018

Cultural heritage and geodiversity of landforms in the landscape of the Archdiocese of Olomouc
Kirchner, Karel; Kuda, František; Kubalíková, Lucie; Havlíček, M.; Machar, I.; Pechanec, V.
2018 - English
Within the framework of the NAKI II project – Cultural heritage of landscape of the Archdiocese of Olomouc - research, presentation and management (DGB 16P02B014), we focus on the results that will contribute to the sustainable development of regional cultural identity through applied cultural heritage research in the cultural landscape of the area of interest. As part of the material cultural heritage, we include the landforms that originated from the conscious activity of man - the anthropogenic relief forms. These landforms complement the geodiversity of the landscape and are referred to as secondary geodiversity. Therefore, their identification and interpretation will make it possible to complement and enhance the diversity of cultural heritage and to specify the development of the cultural landscape. The first results from the area of Central Moravia will be presented with the using of the historical maps, the digital model of the relief DMR5G and the field research. Keywords: cultural heritage; secondary geodiversity; Archdiocese of Olomouc Available in a digital repository NRGL
Cultural heritage and geodiversity of landforms in the landscape of the Archdiocese of Olomouc

Within the framework of the NAKI II project – Cultural heritage of landscape of the Archdiocese of Olomouc - research, presentation and management (DGB 16P02B014), we focus on the results that will ...

Kirchner, Karel; Kuda, František; Kubalíková, Lucie; Havlíček, M.; Machar, I.; Pechanec, V.
Ústav geoniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases