Number of found documents: 7714
Published from to

Česká společnost a onemocnění AIDS – květen 2018
Krajňák, Tomáš
2018 - Czech
V květnu 2018 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek zkoumající veřejné mínění o problematice onemocnění AIDS. Otázkami CVVM zjišťovalo vnímání onemocnění AIDS jako problému v České republice, názor na aktivitu příslušných organizací vzhledem k této nemoci a subjektivní pocit ohrožení touto nemocí. In May 2018, a block of questions related to the public opinion about the disease AIDS was included in the regular survey Our Society. The Public Opinion Research Centre (CVVM) surveyed perceptions of AIDS as a problem in the Czech Republic, opinions on the involvement of the respective institutions toward the disease, and subjective feelings of endangerment by AIDS. Keywords: AIDS; disease Fulltext is available at external website.
Česká společnost a onemocnění AIDS – květen 2018

V květnu 2018 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek zkoumající veřejné mínění o problematice onemocnění AIDS. Otázkami CVVM zjišťovalo vnímání onemocnění AIDS jako problému v ...

Krajňák, Tomáš
Sociologický ústav, 2018

K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče
Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
2018 - Czech
Příspěvek na podkladě revize, kterou podnikli editoři při přípravě nového kritického vydání Slezských písní Petra Bezruče v rámci Kritické hybridní edice, informuje o nových nálezech, dále resumuje deficity v archivním uložení a badatelské dostupnosti materiálů a vydavatelský stav básníkova díla. V závěru stanovuje nejbližší cíle vydavatelského kolektivu. Ty spatřuje v zapojení korespondenčního materiálu do připravovaného vydání Slezských písní v rámci Kritické hybridní edice na internetu a v uspořádání antologie sekundární literatury. Our contribution is based on the material revision during the editorial preparation of the Critical hybrid edition of Silesian songs. In addition, this article informs about new-found authorial manuscripts, losses, and deficits in archival treatments. The article focuses on the further steps in the publication of Bezruč’s work. These goals will have been presented in the new prepared correspondence edition incorporated in the publication of Silesian songs Critical hybrid edition on the internet and the anthology of reflections on Bezruč. Keywords: Bezruč, Petr; scholarly edititng; Silesian songs Available at various institutes of the ASCR
K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče

Příspěvek na podkladě revize, kterou podnikli editoři při přípravě nového kritického vydání Slezských písní Petra Bezruče v rámci Kritické hybridní edice, informuje o nových nálezech, dále resumuje ...

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2018

Effects of poverty on impatience: preferences or inattention?
Bartoš, V.; Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Levely, I.
2018 - English
Keywords: poverty; scarcity; time discounting Fulltext is available at external website.
Effects of poverty on impatience: preferences or inattention?

Bartoš, V.; Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Levely, I.
Národohospodářský ústav, 2018

Caught in the cycle: economic conditions at enrollment and labor market outcomes of college graduates
Bičáková, Alena; Cortes, G. M.; Mazza, J.
2018 - English
Keywords: business cycle; higher education; cohort effects Fulltext is available at external website.
Caught in the cycle: economic conditions at enrollment and labor market outcomes of college graduates

Bičáková, Alena; Cortes, G. M.; Mazza, J.
Národohospodářský ústav, 2018

Obezita v České republice: mezinárodní srovnání s využitím dat z projektu SHARE
Pertold, Filip; Šatava, Jiří
2018 - Czech
Světová zdravotnická organizace hovoří o obezitě jako o jedné z největších výzev pro veřejné\nzdravotnictví 21. století. Na základě dat z projeku SHARE ukazujeme, že Čeští senioři ve věku\n50–70 let mají v mezinárodním srovnání velmi vysokou míru obezity (BMI > 29,99). V roce 2015 trpělo přibližně 35 % starších mužů v České republice (ČR) obezitou; to je téměř dvakrát vyšší hodnota než v Itálii a Španělsku a hodnota více než o 50 % vyšší než v zemích západní Evropy (cca 23 %). The World Health Organization considers obesity to be one of the greatest challenges for\npublic health in the 21st century. On the basis of data from SHARE, we show that Czechs aged\n50-70 years have a high rate of obesity (BMI > 29,99) in comparison with other countries.\nIn 2015 around 35 % of older men in the Czech Republic suffered from obesity; that is almost\ntwice as high as the rate in Italy or Switzerland and more than 50 % higher than the rate\nin Western European countries (c. 23 %). Keywords: obesity; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Obezita v České republice: mezinárodní srovnání s využitím dat z projektu SHARE

Světová zdravotnická organizace hovoří o obezitě jako o jedné z největších výzev pro veřejné\nzdravotnictví 21. století. Na základě dat z projeku SHARE ukazujeme, že Čeští senioři ve věku\n50–70 let ...

Pertold, Filip; Šatava, Jiří
Národohospodářský ústav, 2018

Jakub Deml ve vzpomínkách Josefa Jelena
Burget, Eduard
2018 - Czech
V roce 1998 vydal kněz, básník a novinář Josef Jelen své paměti Jeden z prokletých, ve kterých se snažil obhájit své postoje z let normalizace. V textu akcentoval svá přátelství s řadou významných literátů, z nichž dominantní postavení zaujímal Jakub Deml, kterého Jelen v Tasově navštěvoval ještě v padesátých letech 20. století. Počátkem šedesátých let Josef Jelen duchovní službu opustil a krátce nato se stal tajným spolupracovníkem Státní bezpečnosti. In 1998 the Catholic priest, poet and journalist Josef Jelen published his memoir Jeden z prokletých (One of the Damned) in an attempt to justify his position and views in the years of the so-called normalization. In the memoir Jelen tends to emphasize his friendships with a number of influential writers: the most important of them would have been Jakub Deml whom Jelen continued to visit in Tasov into the 1950s. at the beginning of the 1960s Jelen resigned from the priesthood and shortly afterwards became a secret collaborator of the Communist State Security. Keywords: Deml, Jakub; Jelen, Josef; memoir; State Security; Catholic literature Available at various institutes of the ASCR
Jakub Deml ve vzpomínkách Josefa Jelena

V roce 1998 vydal kněz, básník a novinář Josef Jelen své paměti Jeden z prokletých, ve kterých se snažil obhájit své postoje z let normalizace. V textu akcentoval svá přátelství s řadou významných ...

Burget, Eduard
Ústav pro českou literaturu, 2018

Zdeněk Rotrekl a Jakub Deml – příroda, duše a duch
Zizler, Jiří
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá vztahem Jakuba Demla ke krajině a zemi jako duchovním fenoménům a součástem božského řádu, který vyžaduje součinost a spolubytí. Poukazuje též na rozporuplný obraz přírody v díle Zdeňka Rotrekla, vytvářející k Demlovu extatickému vidění sui generis komplement. The study considers Jakub Deml’s relationship to land and landscape as spiritual phenomena and parts of the divine order that demands both co-existence and co-operation. It also points out the contradictions inherent in the image of nature in Zdeněk Rotrekl’s work, which is seen here as a unique complement to Deml’s ecstatic vision. Keywords: Deml, Jakub; Rotrekl, Zdeněk; cardiognosis; earth; landscape; nature; Holocaust Available at various institutes of the ASCR
Zdeněk Rotrekl a Jakub Deml – příroda, duše a duch

Příspěvek se zabývá vztahem Jakuba Demla ke krajině a zemi jako duchovním fenoménům a součástem božského řádu, který vyžaduje součinost a spolubytí. Poukazuje též na rozporuplný obraz přírody v díle ...

Zizler, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2018

Místo úvodu - projev nad hrobem Petra Bezruče 15. září 2017
Hruška, Petr
2018 - Czech
Text se vztahuje ke 150. výročí narození básníka Petra Bezruče. Pojednává o mimořádné hodnotě básnické sbírky Slezské písně a o typické reakci českého kulturního prostředí, které má tendenci zabývat se spíše atraktivitou básníkova životního osudu než jeho vlastním literárním dílem. Keywords: Czech poet; Bezruč, Petr Available at various institutes of the ASCR
Místo úvodu - projev nad hrobem Petra Bezruče 15. září 2017

Text se vztahuje ke 150. výročí narození básníka Petra Bezruče. Pojednává o mimořádné hodnotě básnické sbírky Slezské písně a o typické reakci českého kulturního prostředí, které má tendenci zabývat ...

Hruška, Petr
Ústav pro českou literaturu, 2018

Bayesian persuasion with costly information acquisition
Matysková, Ludmila
2018 - English
Keywords: Bayesian persuasion; rational inattention; costly information acquisition Fulltext is available at external website.
Bayesian persuasion with costly information acquisition

Matysková, Ludmila
Národohospodářský ústav, 2018

Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost
Hanousek, Jan; Jurajda, Štěpán
2018 - Czech
Our analysis reveals that a company’s name may be related to its economic productivity. The name’s alphabetical position, the use of “national”4 words, and the inclusion of English phrases within the name all play a role. This study looks at the association between certain characteristics of a company’s name and growth in the company’s turnover, growth in value added and profit from shares using company data from 17 EU countries over a period of more than 15 years. We distinguish between companies in countries where Romance languages, Slavic languages and Germanic languages are spoken. The effects of company names vary across these language-country groups. Keywords: company names; company productivity Fulltext is available at external website.
Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost

Our analysis reveals that a company’s name may be related to its economic productivity. The name’s alphabetical position, the use of “national”4 words, and the inclusion of English phrases within the ...

Hanousek, Jan; Jurajda, Štěpán
Národohospodářský ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases