Number of found documents: 7565
Published from to

Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník
Eliáš, Karel
2017 - Czech
Hlavní zaměření této stati se vztahuje k aktuální zákonné úpravě českého soukromého práva. Ekvita má filosofický základ v antickém Řecku, ovlivnila římské právní myšlení a je součástí justiční praxe českých soudů. The paper tackles the current legislation pertaining to Czech private law. Equity has its philosophical origin in ancient Greece, it influenced Roman legal thinking and is part of the Czech judiciary. Keywords: private law; legal philosophy; Czech judiciary Available at various institutes of the ASCR
Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník

Hlavní zaměření této stati se vztahuje k aktuální zákonné úpravě českého soukromého práva. Ekvita má filosofický základ v antickém Řecku, ovlivnila římské právní myšlení a je součástí justiční praxe ...

Eliáš, Karel
Ústav státu a práva, 2017

Na vlnách života. Literární topos taneční zábavy v polovině sedmdesátých let 19. století
Hrdina, Martin
2017 - Czech
Autor příspěvku se vrací k sedmdesátým létům 19. století, pociťovaným ve střední Evropě jako čas krize, a zajímá se o to, jak intelektuálové v době paralelního průběhu různých jevů ohrožujících člověka a společnost reflektovali vztah mezi životem a smrtí. Umělecká reflexe tohoto tématu je zde pozorována na příkladu motivu tanečního reje, odehrávajícího se na okraji prostoru obývaného určitým společenstvím – konkrétně zobrazených v cestopisu Bohumila Havlasy Listy ze šumavských lesů a v povídce Jana Nerudy U tří lilií. Oslava života v podobě nespoutaného tanečního reje, a přitom s vědomím všudypřítomné smrti, je vnímána jako jedna z možností, jak se vyrovnat s realitou tehdejší zjitřené doby. Keywords: Jan Neruda; Bohumil Havlasa; dance; suicide Available at various institutes of the ASCR
Na vlnách života. Literární topos taneční zábavy v polovině sedmdesátých let 19. století

Autor příspěvku se vrací k sedmdesátým létům 19. století, pociťovaným ve střední Evropě jako čas krize, a zajímá se o to, jak intelektuálové v době paralelního průběhu různých jevů ohrožujících ...

Hrdina, Martin
Ústav pro českou literaturu, 2017

Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries
Fejtová, O.; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, V.
2017 - English
Available at various institutes of the ASCR
Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries

Fejtová, O.; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, V.
Historický ústav, 2017

Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms
Čižmárová, Libuše
2017 - English
The article relates to there projects of the Brno dialectologists: The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (supported by the Czech Science Foundation in 2005-2007, 2008-2010, at present continued without CSF support), The Dictionary of Dialects of the Czech Language (at present supported by the CSF, grant project 2011-2015), and The Czech Linguistic Atlas, published in paper version in 6 volumes in 1992-2011, these days being gradually presented in electrobnic version on the ICL webpage (http://cja.cas.cz/cja.html).\n(General web page of the ICL with more detailed information of both other above mentioned works see http://www.ujc.cas.cz/). Keywords: ectronic dictionaries; onomastics; dialectology; Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms; Dictionary of Dialects of the Czech Language; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms

The article relates to there projects of the Brno dialectologists: The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (supported by the Czech Science Foundation in 2005-2007, 2008-2010, at present ...

Čižmárová, Libuše
Ústav pro jazyk český, 2017

Reflection on the Dictionary of Czech Dialects
Šipková, Milena
2017 - English
After finishing the Czech Linguistic Atlas (1992-2011), the Brno Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences, comes to the most significant phase of its aktivity - to the lexicological compilation of the gathered dialect materiál. In connection with a question arises, what type of a dialect dictionary should be compiled. It could be either some type of a differential dictionary, or a dictionary of comprehensive character. These guestions reflect not only the scientific point of view and the national and cultural interest, but also the temporal perspective, personal possibilities of the researches-dialectologists (their qualifications, experience, age) as well as in these days more and more important financial support. In her article, the author tries to characterize some possible zypes of differential dialect dictionaries and draws attention to their pros (advantages) and cons (dishadvantages). In opposition to these, she places the comprehensive compilation of an extensive dialect materiál in the form of a dictionary: on the one hand, she points out its problems, difficulties, even risks, on the other hand, its indisputable values Keywords: differential dialect dictionary; comprehensive dialect dictionary Available at various institutes of the ASCR
Reflection on the Dictionary of Czech Dialects

After finishing the Czech Linguistic Atlas (1992-2011), the Brno Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences, comes to the most significant phase of ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2017

Knowledge is a Diamond
Punčochář, Vít
2017 - English
In the standard epistemic logic, the knowledge operator is represented as a box operator, a universal quantifier over a set of possible worlds. There is an alternative approach to the semantics of knowledge, according to which an agent a knows a proposition iff a has a reliable (e.g. sensory) evidence that supports the proposition. In this interpretation, knowledge is viewed rather as an existential, i.e. a diamond modality. In this paper, we will propose a formal semantics for substructural logics that allows to model knowledge on the basis of this intuition. The framework is strongly motivated by a similar semantics introduced by (Bílková, Majer, Peliš, 2016). However, as we will argue, our framework overcomes some unintuitive features of the semantics from (Bílková, Majer, Peliš, 2016). Most importantly, knowledge does not distribute over disjunction in our logic. Keywords: epistemic logic; substructural logic; knowledge Available at various institutes of the ASCR
Knowledge is a Diamond

In the standard epistemic logic, the knowledge operator is represented as a box operator, a universal quantifier over a set of possible worlds. There is an alternative approach to the semantics of ...

Punčochář, Vít
Filosofický ústav, 2017

Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)
Tomková, Kateřina; Jonášová, Šárka; Zlámalová Cílová, Z.
2017 - English
An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from imported glass. Keywords: Early Middle Ages; Central Europe; glass beads; archaeometry Available at various institutes of the ASCR
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)

An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from ...

Tomková, Kateřina; Jonášová, Šárka; Zlámalová Cílová, Z.
Archeologický ústav, Praha, 2017

A general framework for logics of questions
Punčochář, Vít
2017 - English
This paper provides an overview of basic inquisitive semantics and its generalization proposed in (Punčochář, submitted). It is shown that the generalization allows to model questions over any of a large class of non-classical logics and so avoids paradoxes of material implication and irrelevance in the logic of questions. Moreover, it is advocated that the general framework does not lose any of the characteristic features of basic inquisitive semantics that are needed for modeling of questions. Keywords: inquisitive semantics; logic of questions; substructural logics Available at various institutes of the ASCR
A general framework for logics of questions

This paper provides an overview of basic inquisitive semantics and its generalization proposed in (Punčochář, submitted). It is shown that the generalization allows to model questions over any of a ...

Punčochář, Vít
Filosofický ústav, 2017

Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2017
Hanzlová, Radka
2017 - Czech
V prosinci 2017 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a rovněž jejich názory na problematičnost jednotlivých oblastí zdravotnictví, jako je například financování veřejného zdravotnictví, hospodaření v oblasti léků či fungování pojišťoven. In December 2017 Public Opinion Research Centre included a block of questions related to health care system in its regular survey. Citizens were asked about their overall satisfaction with health care system in the Czech Republic as well as their views on the various problematic areas of healthcare, such as the financing of public health, management of drugs and functioning of insurance companies. Keywords: healthcare; insurance Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2017

V prosinci 2017 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2017

Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit
Stachová, Jana
2017 - Czech
Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. K názorům kladoucím důraz na environmentální rozměr lesních ekosystémů se častěji přiklání lidé s vyšším vzděláním. Lze konstatovat, že skupiny prosazující naléhavost environmentálních problémů jsou úspěšné ve veřejném diskursu. Veřejnost vnímá ohrožení lesů klimatickou změnou, akcentuje mimoprodukční funkce lesa a přiklání se k přírodě blízkým způsobům zacházení s lesem. The Czech public perceives forests in a broad context of environmental protection, while recognizing the importance of the production function of forests. Opinions emphasizing the environmental dimension of forest ecosystems are more likely to be attributed to people with higher education. It can be said that groups promoting the urgency of environmental problems are successful in public discourse. The public perceives the threat of forests by climate change, accentuating the non-productive functions of the forest and leaning towards nature-friendly ways of dealing with the forest. Keywords: forest; forestry; public opinion Available at various institutes of the ASCR
Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit

Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. K názorům kladoucím důraz na environmentální rozměr lesních ...

Stachová, Jana
Sociologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases