Number of found documents: 254
Published from to

Pohraničí a poválečné migrace v Československu pod tlakem politické moci
Nosková, Helena
2009 - Czech
Studie se soustředí na fomy nátlaku politické moci na osídlence a politické procesy v pohraničí českých zemí. The article desribes forms political pressures and political causes in border region in Bohemia. Keywords: totalitarianism; after-war migration; political causes; totalita Available at various institutes of the ASCR
Pohraničí a poválečné migrace v Československu pod tlakem politické moci

Studie se soustředí na fomy nátlaku politické moci na osídlence a politické procesy v pohraničí českých zemí....

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Vývoj televizních seriálů po roce 1989
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Text analyzuje vývoj (obsahové a produkční změny) českých televizních seriálů po roce 1989. The text analyses the development (content and production changes) of Czech television series after 1989. Keywords: television series; media; Czech television; média Available at various institutes of the ASCR
Vývoj televizních seriálů po roce 1989

Text analyzuje vývoj (obsahové a produkční změny) českých televizních seriálů po roce 1989....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Ernst Mach, his Prague physics students and their careers
Těšínská, Emilie
2009 - English
Based on archives, written memoirs and literature on history of science, the paper describes the teaching and research activities of physicist and philosopher Ernst Mach (1838-1916) during his stay in Prague in 1867-1895 within a broader frame of physics at Prague University of that time. Mach´s engagement in the Prague (German) Naturhistorical Association „Lotos“ is mentioned as well. The professional carriers of some of Mach’s Prague university students and assistant are included. Keywords: Ernst Mach; physics; fyzika Available at various institutes of the ASCR
Ernst Mach, his Prague physics students and their careers

Based on archives, written memoirs and literature on history of science, the paper describes the teaching and research activities of physicist and philosopher Ernst Mach (1838-1916) during his stay in ...

Těšínská, Emilie
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Chalupářská subkultura po roce 1968
Schindler-Wisten, Petra
2008 - Czech
Autorka se v příspěvku zabývá chalupářskou subkulturou v Československu především v období tzv. normalizace, kdy se tento typický český fenomén díky několika faktorům masově rozšířil. Autorka dochází k závěru, že normalizace nezapříčinila vznik chalupaření, dala mu však specifické zabarvení. Chalupy nebyly chápány pouze jako rekreační obydlí, ale jako skutečný druhý domov. Chalupaření se stalo svérázným jevem, který v menší či větší míře spoluvytvářel i měnil charakter krajiny, kulturu bydlení a také sociální jednání městských lidí. Cottage dwelling is a specific phenomenon widespread massively in Czechoslovakia of the second half of 20th century. One may characterize this phenomenon as all activities inside the country village object originally built for other than recreational purposes. It is typical for the Czech cottage dwelling that its demonstrations are not limited to one narrowly oriented social strata; the phenomenon has infiltrated, in fact, the entire Czech society. Keywords: cottage dwelling; everyday life; normalization; normalizace Available at various institutes of the ASCR
Chalupářská subkultura po roce 1968

Autorka se v příspěvku zabývá chalupářskou subkulturou v Československu především v období tzv. normalizace, kdy se tento typický český fenomén díky několika faktorům masově rozšířil. Autorka dochází ...

Schindler-Wisten, Petra
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Čeští spisovatelé a moc na prahu Husákovy éry. Duben-červen 1969
Doskočil, Zdeněk
2008 - Czech
Studie se zabývá postupnou proměnou vztahu mezi českými spisovateli a vedením KSČ v době nastupující normalizace na jaře 1969. This article was devoted to the gradual changes in relations among the Czech Writers and the CPCz administration during the period of impending normalization in the spring of 1969. Keywords: normalization; culture; writers; normalizace; kultura Available at various institutes of the ASCR
Čeští spisovatelé a moc na prahu Husákovy éry. Duben-červen 1969

Studie se zabývá postupnou proměnou vztahu mezi českými spisovateli a vedením KSČ v době nastupující normalizace na jaře 1969....

Doskočil, Zdeněk
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Změny v československé vojenské zahraniční službě v roce 1945
Hofman, Petr
2008 - Czech
Studie se věnuje změnám v československých vojenských misích a v úřadech vojenských a leteckých atašé a jejich aktivitám v roce 1945. Study devoted to the changes and activities of Czechoslovak military missions, military and air attachés during 1945 year. Keywords: Czechoslovak Army - WW II; vojenská služba; armáda Available at various institutes of the ASCR
Změny v československé vojenské zahraniční službě v roce 1945

Studie se věnuje změnám v československých vojenských misích a v úřadech vojenských a leteckých atašé a jejich aktivitám v roce 1945....

Hofman, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?
Borák, Mečislav
2008 - Czech
Publikace obsahuje přednášky všech zahraničních i českých vědeckých pracovníků, zaměřujících se ve svém výzkumu na identifikaci a dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. Jsou zde popsány různé způsoby konfiskací uměleckých předmětů v jednotlivých evropských zemích i aktuální problémy související s vyhledáváním a restitucemi uměleckých i jiných kulturních předmětů původním majitelům. Podrobněji jsou zde představeny také instituce, které se této problematice věnují a jsou zde také nastíněny možnosti užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty na mezinárodní úrovni. The publication contains the conference papers of all foreign and Czech researchers who are in the frame of their research focused on the identification and documentation of the property transfers of cultural assets of WW II victims. The different ways of confiscation of works of art as well as the restitution of these cultural assets are described in details here. In more detail the presentation of scientific institutions and the possibility of their international co-operation are mentioned there as well. Keywords: restitution - art works; umělecká díla; umění Available at various institutes of the ASCR
Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?

Publikace obsahuje přednášky všech zahraničních i českých vědeckých pracovníků, zaměřujících se ve svém výzkumu na identifikaci a dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové ...

Borák, Mečislav
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Restitution of confiscated art works - wish or reality?
Borák, Mečislav
2008 - English
Publikace obsahuje přednášky všech zahraničních i českých vědeckých pracovníků, zaměřujících se ve svém výzkumu na identifikaci a dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. Jsou zde popsány různé způsoby konfiskací uměleckých předmětů v jednotlivých evropských zemích i aktuální problémy související s vyhledáváním a restitucemi uměleckých i jiných kulturních předmětů původním majitelům. Podrobněji jsou zde představeny také instituce, které se této problematice věnují a jsou zde také nastíněny možnosti užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty na mezinárodní úrovni. The publication contains the conference papers of all foreign and Czech researchers who are in the frame of their research focused on the identification and documentation of the property transfers of cultural assets of WW II victims. The different ways of confiscation of works of art as well as the restitution of these cultural assets are described in details here. In more detail the presentation of scientific institutions and the possibility of their international co-operation are mentioned there as well. Keywords: restitution - art works; umělecká díla; umění Available at various institutes of the ASCR
Restitution of confiscated art works - wish or reality?

Publikace obsahuje přednášky všech zahraničních i českých vědeckých pracovníků, zaměřujících se ve svém výzkumu na identifikaci a dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové ...

Borák, Mečislav
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Poválečné restituce v Československu, jejich různorodost a problémy
Krejčová, Helena
2008 - Czech
V poválečném Československu byl přístup k vyrovnání se s obdobím války velmi složitý, determinovaný válečnou zkušeností obou částí republiky (české země a Slovensko), což také výrazně ovlivnilo vztah státu k restitucím. Jeho počáteční jednoznačná vstřícnost byla postupem doby stále více limitována ideologicky a politicky. Příspěvek se, na příkladu některých konkrétních případů, zaměřuje na činnost Národní správy majetkových podstat a na různorodý přístup k restitucím (k emigrantům, židům německé národnosti a tzv. navrátilcům). To face up to the war time period was very difficult in the post-war Czechoslovakia and determined by the war experience in both parts of the republic (Czech countries and Slovakia) which in fact affected the state approach to the restitution – first starting with the unique willingness, later changed according to the ideological and political limits. The conference paper is focused on several particular cases with the emphases on the activity of the National Administration of Property Assets and on the different approach to the restitution (emigrants, Jews with German nationality and so-called repatriates). Keywords: restitution - art works; umělecká díla; umění Available at various institutes of the ASCR
Poválečné restituce v Československu, jejich různorodost a problémy

V poválečném Československu byl přístup k vyrovnání se s obdobím války velmi složitý, determinovaný válečnou zkušeností obou částí republiky (české země a Slovensko), což také výrazně ovlivnilo vztah ...

Krejčová, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Post-war restitution in Czechoslovakia and related problems
Krejčová, Helena
2008 - English
V poválečném Československu byl přístup k vyrovnání se s obdobím války velmi složitý, determinovaný válečnou zkušeností obou částí republiky (české země a Slovensko), což také výrazně ovlivnilo vztah státu k restitucím. Jeho počáteční jednoznačná vstřícnost byla postupem doby stále více limitována ideologicky a politicky. Příspěvek se , na příkladu některých konkrétních případů, zaměřuje na činnost Národní správy majetkových podstat a na různorodý přístup k restitucím (k emigrantům, židům německé národnosti a tzv. navrátilcům). To face up to the war time period was very difficult in the post-war Czechoslovakia and determined by the war experience in both parts of the republic (Czech countries and Slovakia) which in fact affected the state approach to the restitution – first starting with the unique willingness, later changed according to the ideological and political limits. The conference paper is focused on several particular cases with the emphases on the activity of the National Administration of Property Assets and on the different approach to the restitution (emigrants, Jews with German nationality and so-called repatriates). Keywords: restitution - art works; umělecká díla; umění Available at various institutes of the ASCR
Post-war restitution in Czechoslovakia and related problems

V poválečném Československu byl přístup k vyrovnání se s obdobím války velmi složitý, determinovaný válečnou zkušeností obou částí republiky (české země a Slovensko), což také výrazně ovlivnilo vztah ...

Krejčová, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases