Number of found documents: 222
Published from to

Přehled výsledků dosavadního archeologického průzkumu areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory
Velímský, Filip
2009 - Czech
Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků série záchranných archeologických výzkumů, které v letech 2004–2008 proběhly u konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Autor se v textu blíže věnuje zejména dvěma novým, pro dějiny stavby klíčovým zjištěním, konkrétně nálezu depotu mincí pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, který datuje ukončení stavby věnce kaplí, uzavírajícího na východě stavbu konventního kostela, nejpozději v průběhu 2. desetiletí 14. století a odkrytí části doposud neevidované stavby, s největší pravděpodobností staršího románského konventního kostela. The article is a brief summary of results of the rescue archaeological excavations near the convent church of the Assumption of Virgin Mary in the area of the Cistercian convent in Sedlec by Kutná Hora in years 2004-2008. The author focuses mainly on two new discoveries, which are crucial for the building history, concretely on the coin depot containing Prague Gross of Václav II. and Jan Lucemburský, dating the completion of the chapels in the east side of the convent church to the 2nd decade of 14th century at the latest, and on the partial uncovering of so far unregistered building, with high probability an older Romanesque convent church. Keywords: Cistercians; cloister; archaeology; architecture; Middle Ages; Sedlec; archeologie; architektura; středověk Available at various institutes of the ASCR
Přehled výsledků dosavadního archeologického průzkumu areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory

Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků série záchranných archeologických výzkumů, které v letech 2004–2008 proběhly u konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu cisterciáckého kláštera v ...

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2009

Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006
Velímský, Filip
2009 - Czech
Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků menších archeologických výzkumů z let 2004 až 2006 na území okresu Kutná Hora, u kterých byly evidovány doklady osídlení či pohřbívání datovatelné do období raného středověku. Text přináší kromě obecného popisu nálezových okolností jednotlivých výzkumů také základní evidenci materiálu získaného v jejich průběhu. Určitý prostor příspěvku je pak věnován zasazení získaných poznatků do stávajícího konceptu raně středověkého osídlení regionu a komparaci výrazných nálezů s obdobným materiálem z jiných lokalit. The article is a brief summary of results of the minor archaeological excavations in years 2004-2006 in the territory of Kutná Hora district with the evidence of settlement or burial activities dated to the Early Middle ages. In addition to description of the respective excavations find contexts, the text provides also the fundamental registration of acquired material. A certain part of the article is dedicated to the insertion of acquired knowledge in the current concept of Early Medieval region settlement and to the comparison of the distinct finds with similar material from other localities. Keywords: archaeology; village settlement; early Middle Ages; Kutná Hora region; archeologie; raný středověk Available at various institutes of the ASCR
Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006

Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků menších archeologických výzkumů z let 2004 až 2006 na území okresu Kutná Hora, u kterých byly evidovány doklady osídlení či pohřbívání datovatelné do období ...

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2009

Hazardous substances in the work of metal conservator
Ottenwelter, Estelle
2009 - English
Conservator-restorers are exposed to hazardous substances (organic solvents, chemicals, dusts) in their daily work. Absorbed through inhalation, ingestion and by skin contact, these hazardous substances may cause acute toxicity and long term toxic effects if basic safety rules are not respected. After a brief summary of basic principles of toxicology, organ specific toxic effects encountered by chosen hazardous substances to which metal conservator may be exposed in their work and safety rules of handling and storing these substances are described. Keywords: hazardous substances; metal conservation; látky; práce Available at various institutes of the ASCR
Hazardous substances in the work of metal conservator

Conservator-restorers are exposed to hazardous substances (organic solvents, chemicals, dusts) in their daily work. Absorbed through inhalation, ingestion and by skin contact, these hazardous ...

Ottenwelter, Estelle
Archeologický ústav, Praha, 2009

Macro-remains of vegetal origin from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) in Šumperk
Čulíková, Věra
2009 - English
One sample (volume approx. 15 l) from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) of Šumperk was submitted to carpological and xylotomical analyses. Through these analyses Šumperk becomes a new archaeobotanical location in Moravia. More than 47 000 diasporas of 142-150 taxa of herbs + 22 taxa of woody plants (+ fragments, wood, charcoals) were obtained from this material. Our main aim was to compare the collection of species from Šumperk with Prague finds from the same period. There was no success in discovering any utility plant from the New World or foreign species from other continents. The finds from Šumperk moat proved the intensive anthropisation of its surrounding. Keywords: plant macro-remains; town moat; Early Modern Šumperk; dřeviny; opevnění Available at various institutes of the ASCR
Macro-remains of vegetal origin from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) in Šumperk

One sample (volume approx. 15 l) from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) of Šumperk was submitted to carpological and xylotomical analyses. Through these analyses Šumperk becomes ...

Čulíková, Věra
Archeologický ústav, Praha, 2009

Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum
Salač, Vladimír; Bemmann, J.
2009 -
Keywords: Maroboduus; early Roman period; Central Europe; otáčení; roztoky Available at various institutes of the ASCR
Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum

Salač, Vladimír; Bemmann, J.
Archeologický ústav, Praha, 2009

Způsoby konzervování a restaurování pórovité, archeologické keramiky
Svobodová, Ljuba
2009 - Czech
Keywords: archaeological ceramics; conservation; restoration; restaurování Available at various institutes of the ASCR
Způsoby konzervování a restaurování pórovité, archeologické keramiky

Svobodová, Ljuba
Archeologický ústav, Praha, 2009

The casemates of the second gate at Křivoklát Castle
Durdík, Tomáš
2009 - English
Presentation of the late gothic casemates of second gate of royal Křivoklát castle, Central Bohemia, built round the year 1490. Keywords: castle; castellology; architecture; casemates; Křivoklát; Bohemia; Middle Ages; fortification; kastellologie; architektura; středověk; opevnění Available at various institutes of the ASCR
The casemates of the second gate at Křivoklát Castle

Presentation of the late gothic casemates of second gate of royal Křivoklát castle, Central Bohemia, built round the year 1490.

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2009

Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.). Pohled archeologie a metalografie
Košta, J.; Hošek, Jiří
2009 - Czech
Meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí řazené k Petersenovu typu X a k I. variantě Geibigova kombinačního typu 12 patřily na evropském kontinentu mezi polovinou 9. a polovinou 11. století k nejrozšířenějším zbraním svého druhu. Příspěvek ukazuje možnosti poznání konstrukce mečů pomocí metalografie na příkladě třech exemplářů z velkomoravských Mikulčic (mečů z hrobů 438, 805 a 1347). Swords with flattened hemispherical pommels (classified as Petersen’s type X and type 12, var. I. according to Geibig) ranked in Europe, since mid-9th century until the mid-11th century, among the most widespread kinds of swords. The contribution shows the possibility to identify used blade-constructions by means of metallography on example of three swords from Great Moravian Stronghold of Mikulčice (arms coming from graves No. 438, 805 and 1347). Keywords: sword; archaeometallurgy; metallography; Early Middle Ages; Mikulčice; metalografie; raný středověk Available at various institutes of the ASCR
Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.). Pohled archeologie a metalografie

Meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí řazené k Petersenovu typu X a k I. variantě Geibigova kombinačního typu 12 patřily na evropském kontinentu mezi polovinou 9. a polovinou 11. století k ...

Košta, J.; Hošek, Jiří
Archeologický ústav, Praha, 2009

Military activities on Rome's frontier. The evidence of aerial archaeology
Gojda, Martin
2009 - English
Příspěvek je přehlednou studií o minulých a aktuálních trendech v oblasti letecké prospekce a dokumentace hranice starověké římské říše. Je zaměřen na tři zeměpisné oblasti - Blízký východ/severní Afriku, Velkou Británii a střední Evropu. The contribution brings a survey of the history and contemporary trends in the field of aerial prospecting and documentation of Rome's frontier. It is aimed at three geographical areas - Near East/North Africa, Great Britain and Central Europe. Keywords: aerial reconnaissance; aerial photography; Roman empire; military installations; temporary camps; empír; fotografování Available at various institutes of the ASCR
Military activities on Rome's frontier. The evidence of aerial archaeology

Příspěvek je přehlednou studií o minulých a aktuálních trendech v oblasti letecké prospekce a dokumentace hranice starověké římské říše. Je zaměřen na tři zeměpisné oblasti - Blízký východ/severní ...

Gojda, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2009

Konzervování torz historických dřevěných staveb na Pražském hradě
Svobodová, Ljuba
2009 - Czech
Keywords: conservation; wooden structures; Prague Castle; dřevostavby; konzervování Available at various institutes of the ASCR
Konzervování torz historických dřevěných staveb na Pražském hradě

Svobodová, Ljuba
Archeologický ústav, Praha, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases