Number of found documents: 508
Published from to

"Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická
Havelka, Tomáš
2010 - Czech
Autor prozkoumává jednu z nejvýznamnějších jezuitských postil napsanou M. V. Štajerem. Autor klade zvláštní pozornost na Štajerovo přijetí tradiční homiletiky a odmítnutí nových vlivů, na kompozici kázání (užití čtyřstupňové exegeze) a na užití zdrojů (např. homiletických příruček P. de Outremanna, M. Pexenfeldera a dalších). The author examines one of main Jesuitic postilas, written by M. V. Štajer. Author puts special focus on Štajer's reception of traditional way of homiletic and reject of new influences, on the composition of sermons (the exegesis in four levels) and on using sources (e.g. homiletic handbooks written by P. de Outremann, M. Pexenfelder and others). Keywords: Jesuit literature; homiletics; using of sources; Matěj Václav Štajer; homiletika Available at various institutes of the ASCR
"Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická

Autor prozkoumává jednu z nejvýznamnějších jezuitských postil napsanou M. V. Štajerem. Autor klade zvláštní pozornost na Štajerovo přijetí tradiční homiletiky a odmítnutí nových vlivů, na kompozici ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2010

Výzvy věku a odvaha k pravdě
Kohák, Erazim
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat. The contribution deals with the issues of fear and anxiety as a common features of this age, and proposes some attitudes towards them. Keywords: relations between God and man; Christian anthropology; Christian life Available at various institutes of the ASCR
Výzvy věku a odvaha k pravdě

Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat....

Kohák, Erazim
Filosofický ústav, 2010

Role zprostředkovatele ve výzkumných a inovačních aktivitách
Filáček, Adolf
2010 - Czech
Příspěvek předkládá analýzu role zprostředkovatele, která vychází z výsledků řešení evropského projektu SUPER-SME (Supporting Potential and Existing Research Intensive SMEs.) The contribution presents an analysis of the intermediator role based on the outputs of European project SUPER-SME (Supporting Potential and Existing Research Intensive SMEs.) Keywords: research; human resources; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Role zprostředkovatele ve výzkumných a inovačních aktivitách

Příspěvek předkládá analýzu role zprostředkovatele, která vychází z výsledků řešení evropského projektu SUPER-SME (Supporting Potential and Existing Research Intensive SMEs.)...

Filáček, Adolf
Filosofický ústav, 2010

Komunikace mezi expertem, veřejností a politikou
Machleidt, Petr
2010 - Czech
Příspěvek hodnotí výsledky projectu "TAMI - Hodnocení technologií v Evropě - mezi metodou a dopadem", který byl realizován v rámci programu STRATA (Strategic Analysis of Specific political Issues). The contribution presents an evaluation of the outputs of the project "TAMI - Assessment of technologies in Europe - Between Method and Impact" - that was implemented within the program STRATA (Strategic Analysis of Specific political Issues). Keywords: TAMI project; research; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Komunikace mezi expertem, veřejností a politikou

Příspěvek hodnotí výsledky projectu "TAMI - Hodnocení technologií v Evropě - mezi metodou a dopadem", který byl realizován v rámci programu STRATA (Strategic Analysis of Specific political ...

Machleidt, Petr
Filosofický ústav, 2010

Nález mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora)
Militký, Jiří
2009 - Czech
Článek se zabývá nálezem mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora, který byl objeven roku 2009 při povrchové prospekci kovů. The article deals with find of a coin struck under Otacilia Severa from the settlement dated back to the Roman period in the Jakub village (Kutná Hora district) which was found during the surface examination using metal detector in 2009. Keywords: Otacilia Severa; sestercius; mincovnictví; hory Available at various institutes of the ASCR
Nález mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora)

Článek se zabývá nálezem mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora, který byl objeven roku 2009 při povrchové prospekci kovů....

Militký, Jiří
Filosofický ústav, 2009

Databáze českých inscenací antických dramat Olympos
Sarkissian, Alena
2009 - Czech
Popis obsahu a vlastností databáze inscenací antického dramatu Olympos vytvořené v Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Description of the database of Czech performances of Ancient Drama created at the Institute of Classical Studies, Czech Academy of Sciences, of its contents and its future tasks. Keywords: Roman drama; Greek drama; production; theatre; performance; výroba; divadlo Available at various institutes of the ASCR
Databáze českých inscenací antických dramat Olympos

Popis obsahu a vlastností databáze inscenací antického dramatu Olympos vytvořené v Kabinetu pro klasická studia AV ČR....

Sarkissian, Alena
Filosofický ústav, 2009

Svoboda a odpovědnost jako podstata problému světového šíření demokracie
Bednář, Miloslav
2009 - Czech
Bednář se ve svém příspěvku zabývá především svobodou a odpovědností, které představují klíčové prvky při šíření demokratických myšlenek. Global spread of freedom and democracy is an ineluctable feature of present times since WW I. The European Union presents one of considerable dangers on this crucial path of history. Keywords: freedom; responsibility; hospodářské unie; Evropská unie Available at various institutes of the ASCR
Svoboda a odpovědnost jako podstata problému světového šíření demokracie

Bednář se ve svém příspěvku zabývá především svobodou a odpovědností, které představují klíčové prvky při šíření demokratických myšlenek....

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2009

Sapienter illud dictum : k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského
Balík, Vojtěch
2009 - Czech
Předmětem analýzy jsou přiznané mezitextové vztahy v díle Komenského, se zaměřením na jeho citační praxi a typologii citátů v závislosti na tematice, zacílení a žánru spisů, jakož i na způsob jeho práce s prameny. The analysis concerns on openly admitted intertextual references in Comenius' work, focusing on his practice and typology of quotations in the relation with the topic, aim and genre of his writings, as well as of his way of working with literary sources. Keywords: Comenius, Jan Amos; quotations; praxe; text Available at various institutes of the ASCR
Sapienter illud dictum : k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského

Předmětem analýzy jsou přiznané mezitextové vztahy v díle Komenského, se zaměřením na jeho citační praxi a typologii citátů v závislosti na tematice, zacílení a žánru spisů, jakož i na způsob jeho ...

Balík, Vojtěch
Filosofický ústav, 2009

Nález vídeňského feniku Albrechta II. v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor)
Beneš, J.; Militký, Jiří
2009 - Czech
Článek se zabývá nálezem vídeňského feniku Albrechta II (typ: CNA I no. 257) v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor). The article deals with a find of a Vienna pfenig struck under Albrecht II (type: CNA I no. 257) from Sudoměřice u Bechyně (Tábor district). Keywords: Vienna pfenig; Sudoměřice; typologie; historický význam Available at various institutes of the ASCR
Nález vídeňského feniku Albrechta II. v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor)

Článek se zabývá nálezem vídeňského feniku Albrechta II (typ: CNA I no. 257) v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor)....

Beneš, J.; Militký, Jiří
Filosofický ústav, 2009

Logická argumentace mezi agenty
Nevrkla, S.; Peliš, Michal
2009 - Czech
Poznání jednotlivce je neustále dynamicky utvářeno nejen jeho kontaktem s 'neuvědomělou' přírodou, ale především jeho interakcí s ostatními poznávajícími subjekty. Tato interakce se odehrává v jazyce a často nabývá formy dialogu, jehož jedním druhem je argumentace (dalšími příbuznými druhy dialogu jsou např. vysvětlování, vyjednávání apod.). V argumentaci konfrontuje poznávající subjekt (agent) své znalosti a jejich opodstatnění se znalostmi a opodstatněními jiného agenta. Matematické modely pro zkoumání argumentace se pak zabývají pravidly, jakými je argumentace zpracovávána a vyhodnocována. Nás bude zajímat pouze argumentace založená na logických argumentech, jejichž závěr logicky vyplývá z premis. Cognition of an individual is a dynamic process, shaped not only by his contact with 'inanimate' nature, but mainly by his interaction with other cognizing beings. This interaction takes place in language and often takes form of a dialogue, whose one particular form is argumentation (similar forms of dialogue being explanation, persuasion, negotiation etc.). Cognizing being (agent) confronts his beliefs and their justification with those of another agent in argumentation. There are several mathematical models for argumentation, describing rules of its evaluation and processing. We are mainly concerned with argumentation based on logical arguments, where claim logically follows from the premises. Keywords: logic; argumentation; multiagent systems; logika; argumentace Available at various institutes of the ASCR
Logická argumentace mezi agenty

Poznání jednotlivce je neustále dynamicky utvářeno nejen jeho kontaktem s 'neuvědomělou' přírodou, ale především jeho interakcí s ostatními poznávajícími subjekty. Tato interakce se odehrává v jazyce ...

Nevrkla, S.; Peliš, Michal
Filosofický ústav, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases