Number of found documents: 443
Published from to

Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám
Horčáková, Václava
2013 - Czech
Studie se zabývá zvyšováním důležitosti elektronických informačních zdrojů pro výzkum hospodářských a sociálních dějin a zároveň ubýváním "klasických" informačních zdrojů, jako jsou tištěné bibliografie. The study is focused on increase of importance of electronic information sources for the research into economic and social history and getting lost of the "classic" sources of information, such as printed bibliographic reviews. Keywords: economic and social history; bibliography; electronic information sources Available at various institutes of the ASCR
Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám

Studie se zabývá zvyšováním důležitosti elektronických informačních zdrojů pro výzkum hospodářských a sociálních dějin a zároveň ubýváním "klasických" informačních zdrojů, jako jsou tištěné ...

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2013

Ústřední kategorie myšlení E. P. Thompsona o práci, dělnících a jejich kultuře
Řepa, Milan
2013 - Czech
Keywords: Marxism; Modern Historiography; E. P. Thompson Available at various institutes of the ASCR
Ústřední kategorie myšlení E. P. Thompsona o práci, dělnících a jejich kultuře

Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

Poznávání "cizího" světa očima vandrovníků v 19. a počátkem 20. století
Vošahlíková, Pavla
2013 - Czech
Vandr se v 19. a počátkem 20. století stal cestou ke zvyšování kvalifikace, prostředkem k vylepšení příjmů, předpokladem k samostatnému podnikání. Navíc pomáhal poznat životní potřeby a zvyklosti v bližší i vzdálenější cizině a sbližovat životní styl lidových vrstev v různých regionech. In the 19th and early 20th century the journeyman travels became an integral part of the training, a means of improving one’s income and a pre-requisite for becoming self-employed. In addition, they provided a better understanding of the everyday needs and customs in nearby and far-off foreign destinations and helped to bring the lifestyles of ordinary folk in various regions closer together. Keywords: The Journeymen; The Lifestyles; The 19th and Early 20th century; životní styl; příjem Available at various institutes of the ASCR
Poznávání "cizího" světa očima vandrovníků v 19. a počátkem 20. století

Vandr se v 19. a počátkem 20. století stal cestou ke zvyšování kvalifikace, prostředkem k vylepšení příjmů, předpokladem k samostatnému podnikání. Navíc pomáhal poznat životní potřeby a zvyklosti v ...

Vošahlíková, Pavla
Historický ústav, 2013

Úvodní slovo
Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
2013 - Czech
Keywords: Social history; Modern historiography; Economic history Available at various institutes of the ASCR
Úvodní slovo

Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

Stavovská politika v době přijetí Koldínova zákoníku
Pánek, Jaroslav
2013 - Czech
Článek pojednává o politických a společenských předpokladech zákonodárné činnosti české šlechty a měšťanů ve druhé polovině 16. století, zejména vzniku tzv. Koldínova Městského zákoníku. The article deals with the political and social background of the legislative activities of the Bohemian nobility and burghers in the second half of the 16th century, especially of the origins of the so called Koldín Code of Civil Law. Keywords: Bohemia; Law History; 16th Century; politika; právo Available at various institutes of the ASCR
Stavovská politika v době přijetí Koldínova zákoníku

Článek pojednává o politických a společenských předpokladech zákonodárné činnosti české šlechty a měšťanů ve druhé polovině 16. století, zejména vzniku tzv. Koldínova Městského zákoníku....

Pánek, Jaroslav
Historický ústav, 2013

Vzdělanostní migrace v česko-německém prostoru v 16. a raném 17. století
Holý, Martin
2013 - Czech
Předkládaná studie se zabývá vzdělanostními migracemi v prostoru zemí České koruny a Svaté říše římské národa německého v 16. a raném 17. století. The submitted study deals with educational migrations in area of Bohemian Crown Lands and Holy Roman Empire of the German Nation in 16th and early 17th century. Keywords: Educational migrations; Bohemian Crown Lands; Holy Roman Empire of the German Nation; Early Modern Period; empír Available at various institutes of the ASCR
Vzdělanostní migrace v česko-německém prostoru v 16. a raném 17. století

Předkládaná studie se zabývá vzdělanostními migracemi v prostoru zemí České koruny a Svaté říše římské národa německého v 16. a raném 17. století....

Holý, Martin
Historický ústav, 2013

Harmonie s přírodou. Alois (Luigi) Negrelli v postautentické sebereflexi
Hlavačka, Milan
2012 - Czech
Biografická črta a působení rodáka Aloise (Luigi) Negrelliho z jižních Tyrol v českých zemích při výstavbě prvních rakouských parostrojních železnic. Biographical sketch of Alois (Luigi) Negrelli born in South Tyrol in the Czech lands during the construction of the first Austrian steam railways. Keywords: Alois (Luigi) Negrelli; biography; Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Harmonie s přírodou. Alois (Luigi) Negrelli v postautentické sebereflexi

Biografická črta a působení rodáka Aloise (Luigi) Negrelliho z jižních Tyrol v českých zemích při výstavbě prvních rakouských parostrojních železnic....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2012

Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace
Horčáková, Václava
2012 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2012

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí
Horčáková, Václava
2012 - Czech
Studie se zabývá vývojem metodologie bibliografického zpracování regionálních vlastivědných periodik, která jsou výchozím bodem excerpční báze Bibliografie dějin Českých zemí. The study deals with the development of methodology of bibliographical treatment of regional history periodicals, which are the starting point of the excerpts basis of the Bibliography of the History of the Czech Lands. Keywords: Bibliography of the History of the Czech Lands; methodology; peer-reviewed periodical Available at various institutes of the ASCR
Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí

Studie se zabývá vývojem metodologie bibliografického zpracování regionálních vlastivědných periodik, která jsou výchozím bodem excerpční báze Bibliografie dějin Českých zemí....

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2012

Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých zemích změnili měšťané v občany?
Hlavačka, Milan
2012 - Czech
Pokus o stanovení definice české občanské společnosti v souvislosti s její kvalitativní proměnou a ověření této definice na konkrétním biografickém materiálu. Attemp of a definition of Czech civil society in relation to its qualitative transformation in the second half of the 19th century and verification of this definition on the specific biographical material. Keywords: civic society; Czech lands; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých zemích změnili měšťané v občany?

Pokus o stanovení definice české občanské společnosti v souvislosti s její kvalitativní proměnou a ověření této definice na konkrétním biografickém materiálu....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases