Number of found documents: 439
Published from to

Úvodní slovo
Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
2013 - Czech
Keywords: Social history; Modern historiography; Economic history Available at various institutes of the ASCR
Úvodní slovo

Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

Stavovská politika v době přijetí Koldínova zákoníku
Pánek, Jaroslav
2013 - Czech
Článek pojednává o politických a společenských předpokladech zákonodárné činnosti české šlechty a měšťanů ve druhé polovině 16. století, zejména vzniku tzv. Koldínova Městského zákoníku. The article deals with the political and social background of the legislative activities of the Bohemian nobility and burghers in the second half of the 16th century, especially of the origins of the so called Koldín Code of Civil Law. Keywords: Bohemia; Law History; 16th Century; politika; právo Available at various institutes of the ASCR
Stavovská politika v době přijetí Koldínova zákoníku

Článek pojednává o politických a společenských předpokladech zákonodárné činnosti české šlechty a měšťanů ve druhé polovině 16. století, zejména vzniku tzv. Koldínova Městského zákoníku....

Pánek, Jaroslav
Historický ústav, 2013

Harmonie s přírodou. Alois (Luigi) Negrelli v postautentické sebereflexi
Hlavačka, Milan
2012 - Czech
Biografická črta a působení rodáka Aloise (Luigi) Negrelliho z jižních Tyrol v českých zemích při výstavbě prvních rakouských parostrojních železnic. Biographical sketch of Alois (Luigi) Negrelli born in South Tyrol in the Czech lands during the construction of the first Austrian steam railways. Keywords: Alois (Luigi) Negrelli; biography; Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Harmonie s přírodou. Alois (Luigi) Negrelli v postautentické sebereflexi

Biografická črta a působení rodáka Aloise (Luigi) Negrelliho z jižních Tyrol v českých zemích při výstavbě prvních rakouských parostrojních železnic....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2012

Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace
Horčáková, Václava
2012 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2012

Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých zemích změnili měšťané v občany?
Hlavačka, Milan
2012 - Czech
Pokus o stanovení definice české občanské společnosti v souvislosti s její kvalitativní proměnou a ověření této definice na konkrétním biografickém materiálu. Attemp of a definition of Czech civil society in relation to its qualitative transformation in the second half of the 19th century and verification of this definition on the specific biographical material. Keywords: civic society; Czech lands; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých zemích změnili měšťané v občany?

Pokus o stanovení definice české občanské společnosti v souvislosti s její kvalitativní proměnou a ověření této definice na konkrétním biografickém materiálu....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2012

„Milán a jeho okolí“ Antonína Dobroslava Výška v kontextu dalších českých průvodců po Miláně ze čtyřicátých let 19. století
Chodějovská, Eva
2012 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
„Milán a jeho okolí“ Antonína Dobroslava Výška v kontextu dalších českých průvodců po Miláně ze čtyřicátých let 19. století

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2012

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí
Horčáková, Václava
2012 - Czech
Studie se zabývá vývojem metodologie bibliografického zpracování regionálních vlastivědných periodik, která jsou výchozím bodem excerpční báze Bibliografie dějin Českých zemí. The study deals with the development of methodology of bibliographical treatment of regional history periodicals, which are the starting point of the excerpts basis of the Bibliography of the History of the Czech Lands. Keywords: Bibliography of the History of the Czech Lands; methodology; peer-reviewed periodical Available at various institutes of the ASCR
Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí

Studie se zabývá vývojem metodologie bibliografického zpracování regionálních vlastivědných periodik, která jsou výchozím bodem excerpční báze Bibliografie dějin Českých zemí....

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2012

Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii
Pánek, Jaroslav; Procházková, E.
2012 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii

Pánek, Jaroslav; Procházková, E.
Historický ústav, 2012

Regionální historické časopisy v evropském kontextu
Pánek, Jaroslav
2012 - Czech
Studie pojednává o vývoji a současném stavu publikačních aktivit v oblasti regionální historie v České republice a v dalších evropských zemích, zvláště pak o hodnocení regionálně historických časopisů v Evropském referenčním indexu humanitních věd, prováděném Evropskou vědeckou nadací. A study on the developement and contemporary situation of publication activities in regional history in the Czech Republic and other European countries, especially on the assessment of the regional history journals in the European Reference Index of the Humanities by the European Science Foundation. Keywords: Regional Historiography; Journals; Europe Available at various institutes of the ASCR
Regionální historické časopisy v evropském kontextu

Studie pojednává o vývoji a současném stavu publikačních aktivit v oblasti regionální historie v České republice a v dalších evropských zemích, zvláště pak o hodnocení regionálně historických časopisů ...

Pánek, Jaroslav
Historický ústav, 2012

Průmysl v české krajině na mapách 1:75 000. (Konec 19., počátek 20. století).
Semotanová, Eva; Havelková, Marcela
2011 - Czech
Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary landscape. Témata: co je průmyslová krajina, jak se měnila od poloviny do konce 20. století a jakou stopu zanechaly tyto procesy v krajině dnešní. Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; průmysl; geografie průmyslu Available in a digital repository NRGL
Průmysl v české krajině na mapách 1:75 000. (Konec 19., počátek 20. století).

Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary ...

Semotanová, Eva; Havelková, Marcela
Historický ústav, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases