Number of found documents: 108
Published from to

Matija Majar Ziljski a jeho přínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století
Blažek, David
2004 - Czech
Článek je věnován Matijovi Majaru Ziljskému, který přispěl k širšímu uplatnění slovinštiny ve školství a státní správy v polovině 19. století. Majarovy jazykové požadavky byly totiž součástí jeho politického programu, jehož význam přesáhl hranice Korutan. The article is devoted to Matija Majar Ziljski who stimulated a wider use of the Slovenian language in the educational system and state administration in the middle of the 19th century. His language demands were the part of his political programme, whose importance exceeded the frontiers of Carinthia. Keywords: Majar-Ziljski, Matija; linguistics; Slovene studies; jazykověda Available at various institutes of the ASCR
Matija Majar Ziljski a jeho přínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století

Článek je věnován Matijovi Majaru Ziljskému, který přispěl k širšímu uplatnění slovinštiny ve školství a státní správy v polovině 19. století. Majarovy jazykové požadavky byly totiž součástí jeho ...

Blažek, David
Slovanský ústav, 2004

Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925
Zelenková, Anna; Pokorný, M.
2004 - Czech
Príspevok sa zaoberá knižnými slovacikami v českých nakladateľstvách (1918-1925). The article is devoted to books on Slovak studies in Czech publishing houses (1918-1925). Keywords: books on Slovak Studies; literary history; Czech publishing houses; literární historie Available at various institutes of the ASCR
Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925

Príspevok sa zaoberá knižnými slovacikami v českých nakladateľstvách (1918-1925).


The article is devoted to books on Slovak studies in Czech publishing houses (1918-1925).

Zelenková, Anna; Pokorný, M.
Slovanský ústav, 2004

Dobrowsky and the Slavonic Bible : a companion volume to the Proceedings of the International Conference Josef Dobrovský. Fundator Studiorum Slavicorum. Prague, 10th - 13th June, 2003
Thomson, Francis J.
2004 - English
Francis J. Thomson rozpracoval svou přednášku věnovanou Dobrovského biblickým studiím se zřetelem na slovanský překlad bible v samostatnou monografii. Jde o vyčerpávající přehled vývoje bádání v této oblasti od prvních pokusů řešit tuto otázku až do současnosti, v němž jeho autor ukazuje trvající platnost některých zjištění, k nimž Dobrovský dospěl. Francis J. Thomson elaborated his paper on Dobrovský's studies dealing with the Slavonic translation of the Bible in a monograph that is publisched as a separate companion volume to the Proceedings of the Conference. It is an exhaustive survey of the development of the research in this field from very first attempts to analyse this issue till the present time in which the author has shown the lasting validity of the findings reached by Dobrovský two centuries ago. Keywords: Bible; Slavonic translation; bible Available at various institutes of the ASCR
Dobrowsky and the Slavonic Bible : a companion volume to the Proceedings of the International Conference Josef Dobrovský. Fundator Studiorum Slavicorum. Prague, 10th - 13th June, 2003

Francis J. Thomson rozpracoval svou přednášku věnovanou Dobrovského biblickým studiím se zřetelem na slovanský překlad bible v samostatnou monografii. Jde o vyčerpávající přehled vývoje bádání v této ...

Thomson, Francis J.
Slovanský ústav, 2004

Josef Dobrovský a Lužice
Ulbrechtová, Helena
2004 - Czech
Josef Dobrovský a Lužičtí Srbové. Josef Dobrovsky and Lusatian Sorbian. Keywords: Josef Dobrovsky; Lusatian Sorbian; jazyky; ústní systém Available at various institutes of the ASCR
Josef Dobrovský a Lužice

Josef Dobrovský a Lužičtí Srbové.


Josef Dobrovsky and Lusatian Sorbian.

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2004

Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského
Gladkova, Hana
2004 - Czech
Okolnosti vzniku a zásady Dobrovského koncepce spisovné češtiny. Conditions and principles of Dobrovsky's conceptions of Czech standard language. Keywords: Czech standard language; Dobrovský Josef; spisovný jazyk; vyučovací předměty Available at various institutes of the ASCR
Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského

Okolnosti vzniku a zásady Dobrovského koncepce spisovné češtiny.


Conditions and principles of Dobrovsky's conceptions of Czech standard language.

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2004

Josef Dobrovský a počátky indoevropské jazykovědy
Hauptová, Zoe
2004 - Czech
Až na konci svého života Josef Dobrovský začal tušit indoevropské jazykové společenství. Only by the end of his life Josef Dobrovský started to contemplete the existence of Indo-European linguistic union. Keywords: Dobrovský Josef; Slavonic Studies; slavistika Available at various institutes of the ASCR
Josef Dobrovský a počátky indoevropské jazykovědy

Až na konci svého života Josef Dobrovský začal tušit indoevropské jazykové společenství....

Hauptová, Zoe
Slovanský ústav, 2004

Balkánští Slované a jejich "pravlast" ve středověkých pramenech
Havlíková, Lubomíra
2003 - Czech
Příspěvek zkoumá migraci jižních Slovanů (Bulharů, Srbů a Chorvatů) z jejich "pravlasti" v severní a východní Evropě na jih, na Balkánský poloostrov a označení této "pravlasti" jako "staré" (palaia) a "velké" (megale) v byzantských pramenech (Theofanes Confessor, Nikeforos, Konstantinos VII. Porfyrogennetos). The contribution analyses the migration of Eastern Slav peoples (Bulgarians, Serbians, Croats) from their "original homeland" in Northern and Eastern Europe into the southern regions of the Balkan peninsula and the designation of this "homeland" as "old" (palaia) and "great" (megale) used in the Byzantine sources (Theophanes Confessor, Nicephorus, Constantine VII Porphyrogenitus). Keywords: Balkan; Slavs; history; historie Available at various institutes of the ASCR
Balkánští Slované a jejich "pravlast" ve středověkých pramenech

Příspěvek zkoumá migraci jižních Slovanů (Bulharů, Srbů a Chorvatů) z jejich "pravlasti" v severní a východní Evropě na jih, na Balkánský poloostrov a označení této "pravlasti" jako "staré" (palaia) a ...

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2003

Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?
Černý, Marcel
2003 - Czech
Článek pojednává o problematice literární produkce českých vídeňských literátů jako specifickému literárnímu fenoménu. Autor se snaží na základě teoretických východisek mezinárodního projektu vedeného D. Ďurišinem (Osobitné medziliterárne spoločenstvá I-VI, Bratislava 1987-1993) vymezit literární specifika děl ve Vídni publikujících autorů, kteří o Vídni rovněž i česky psali. The article deals with the problematic of the literary production of Czech Viennese literati as a specific literary phenomenon. The author attempts, on the basis of the theoretical standpoints of the international project led by D. Ďurišin (Specific Interliterary Communities I-VI, Bratislava 1987-1993), to define the literary specifics of the works published in Vienna as well as, for the need of the article, about Vienna by local authors in Czech. Keywords: Czech literary Vienna; specific interliterary community Available at various institutes of the ASCR
Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?

Článek pojednává o problematice literární produkce českých vídeňských literátů jako specifickému literárnímu fenoménu. Autor se snaží na základě teoretických východisek mezinárodního projektu vedeného ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2003

K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině
Sixtová, Hedvika
2003 - Czech
Nejen o z angličtiny přejatých adjektivech, ale i o způsobu, kterým ovlivňují adjektiva přijímajícího jazyka. Not only about adjectives borrowed from Enlish, but also a view on the way they influence the adjectives of the borrowing language. Keywords: adjectives borrowings izafet; linguistics; Slavic Studies; jazykověda Available at various institutes of the ASCR
K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině

Nejen o z angličtiny přejatých adjektivech, ale i o způsobu, kterým ovlivňují adjektiva přijímajícího jazyka....

Sixtová, Hedvika
Slovanský ústav, 2003

Slovanský ústav jako organizace ČSAV - mýtus nebo skutečnost?
Bečka, Jiří
2003 - Czech
Začlenění Slovanského ústavu do Československé akdemie věd v roce 1953 a vědecké aktivity. The incorporation of Institute of Slavonic Studies into Czechoslovak Academy of Sciences in the year 1953 and scientific activities. Keywords: Institute of Slavonic Studies; foundation; history; nadace; historie Available at various institutes of the ASCR
Slovanský ústav jako organizace ČSAV - mýtus nebo skutečnost?

Začlenění Slovanského ústavu do Československé akdemie věd v roce 1953 a vědecké aktivity....

Bečka, Jiří
Slovanský ústav, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases