Number of found documents: 539
Published from to

METIS mirror M0 FM
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - English
Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22. Keywords: METSI M0 FM mirror Available at various institutes of the ASCR
METIS mirror M0 FM

Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Infrared measurements in medium and long wavelength on COMPASS
Vondráček, Petr; Horáček, Jan; Pánek, Radomír; Gauthier, E.
2016 - English
The experimental study of radial profiles of parallel heat flux in the scrape-off layer (SOL) of the COMPASS tokamak shows a systematic discrepancy between medium (MWIR) and long (LWIR) wavelength infrared (IR) thermographic measurements. Significant temperature and heat flux overestimation is observed in the MWIR range, whilst the LWIR range is almost not affected. It is assumed to be caused by a presence of dust particles creating sub-pixel sized micro hot-spots. Significant inhomogeneity of the surface conditions across the limiter is observed, resulting in local disturbance of the derived heat flux profiles (decay length variation up to ~ few tens of percent). Influence of the inhomogeneously distributed micro hot-spots is suppressed using correction factors (the heat transmission coefficient α) for each pixel separately in the heat flux calculation. Procedure of the α coefficient estimation is described. Keywords: IR; MWIR; LWIR; Dust; COMPASS; SOL Available at various institutes of the ASCR
Infrared measurements in medium and long wavelength on COMPASS

The experimental study of radial profiles of parallel heat flux in the scrape-off layer (SOL) of the COMPASS tokamak shows a systematic discrepancy between medium (MWIR) and long (LWIR) wavelength ...

Vondráček, Petr; Horáček, Jan; Pánek, Radomír; Gauthier, E.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
2016 - Czech
V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto přístrojů byl P.P. Argunov. Jeho návrhy byly dále rozvíjeny G.M. Popovem, J. Klevcovem a dalšími optiky. V roce 2005 byl takový dalekohled Popova o průměru 305 mm vyroben ve Vývojové optické dílně AV ČR v Turnově (dnes Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec). Přístroj měl nahradit starší dalekohled Maksutov-Cassegrain o průměru 260 mm hvězdárny v Úpici, který bylo nutné zrekonstruovat. V referátu prezentujeme optický návrh systému Popova Hvězdárny v Úpici a porovnáváme jej s ekvivalentním komerčním dalekohledem typu SchmidtCassegraina a dalšími přístroji.\n\n\n During the Sixties of the Twentieth Century series of two-mirror catadioptric telescopes were designed with a correcting lens in front of their secondary mirror. One of the first designers of these devices was P.P. Argunov. His optical designs were further developed by G.M. Popov, J. Klevcov and other opticians. In 2005 one telescope of a Popov system of diameter 305 mm was manufactured in the Development Optical Workshop of Academy of Sciences of Czech Republic /now Institute of Plasma Physics of AS CR,v.v.i.-Toptec/ in Turnov. The telescope was intended to substitute an older Maksutov-Cassegrain telescope of diameter of 260 mm of the Observatory in Úpice which required the reconstruction. In this paper we present an optical design of the Popov´s system of the Observatory in Úpice and compare it with an equal commercial Schmidt-Cassegrain telescope and further devices.\n Keywords: Cathadioptric system; Spherical surfaces; Meniscus corrector; Residual aberrations; Spherochromatism; Coma; Astigmatism; Field curvature; Aplanatic system Available at various institutes of the ASCR
Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici

V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Photocatalytic Decomposition of Wastewater from the Production of Explosives
Brom, Petr; Brožek, Vlastimil; Březina, Václav; Hlína, Michal; Mastný, L.; Novák, M.
2016 - English
Water stabilized plasma generator WSP® H-500, operating on the principle of Gerdien arc was used for the photocatalytic decomposition of furazan- and picraminate-based explosives. The generator emits intensive radiation in the range of 300-660 nm, which allows not only to activate photocatalysts based on TiO2, but also other semiconductor oxides with a narrower band gap, such as tungsten oxide. The photocatalytic decomposition of sewage and slurries containing the potassium salt of 4-hydroxy-4,6-dihydro-5,7- dinitrobenzofurazane-3-oxide (KDNBF) or sodium picraminate (NaC6H4N3O5) was performed using the anatase paste and newly developed photocatalyst produced by the company Precheza a.s. The photocatalytic reactor was built using a quartz tube coil with an internal volume of 650 ml, with a nominal size of the irradiated area of 7.5 dm2 (value reduced by the area of the gaps between coil turns) to enable the flow the processing solution or suspension of up to 10 l / min. The centre of the coil is exposed to the plasma jet with the intensity\nof 80 kW; of which 15 kW is transformed into the light radiation. 11% of the radiation output was used for the presented experiments. The time of exposition was 45 mins and 20 l of solution were treated. In the case of KDNBF, 90% of the compound was decomposed. Moreover, 100% of sodium picraminate were decomposed after 15 minutes into low-molecular inorganic compounds. Advantage of the assembly is the ability to treat highly dangerous chemical compounds in a closed cycle and test selective catalyst Keywords: plasma generator; photocatalytic decomposition; sodium picraminate; dinitrobenzofurazane Available at various institutes of the ASCR
Photocatalytic Decomposition of Wastewater from the Production of Explosives

Water stabilized plasma generator WSP® H-500, operating on the principle of Gerdien arc was used for the photocatalytic decomposition of furazan- and picraminate-based explosives. The generator emits ...

Brom, Petr; Brožek, Vlastimil; Březina, Václav; Hlína, Michal; Mastný, L.; Novák, M.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Fyzikálně astronomické úvahy II.
Oupický, Pavel
2016 - Czech
Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a astronomie.\nV loňském roce jsem se pokusil o pár úvah o fyzikálně astronomických problémech (dále FAU I.), v nichž jsem neměl jasno a nebo naopak jsem si myslel, že v nich jasno mám .. v ničem jsem si ale moc jistý nebyl a zvláště u některých problémů mi bylo jasné, že některé moje úvahy mohou být jak se říká vedle .. a to byla jedna z motivací, která mne dovedla k tomuto pokračování .. v něčem zde budu pokračovat, něco korigovat a snad se mezi tím objeví i něco nového a zajímavého . Tentokrát se hodlám zabývat následujícími problematickými oblastmi fyziky a astronomie. Paper is oriented on the problem parts of physic and astronomy .\nLast year I tried a few considerations about the physical astronomical problems (the FAU I.) in which I did not have a clear or vice versa, I think that they clearly have .. in anything but I'm not too sure, especially with some of the problems was clear to me that some of my comments may be next as they say .. and it was one of the motivations that led me to this sequel .. something i will continue here, something correct and perhaps in between appear as something new and interesting. This time I am going to deal with the following areas of concern of physics and astronomy. Keywords: Fields; gravitation; red and blue shift; move and speed of light etc Available at various institutes of the ASCR
Fyzikálně astronomické úvahy II.

Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a astronomie.\nV loňském roce jsem se pokusil o pár úvah o fyzikálně astronomických problémech (dále FAU I.), v nichž jsem neměl jasno a nebo naopak ...

Oupický, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Vývoj difuzoru slunečního záření.
Pintr, Pavel
2016 - Czech
Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby fotovoltaické elektrárny a tím zjišťování její účinnosti a spolehlivosti. V průběhu projektu jsme se potýkali s nepřízní počasí.plánované 2 týdny na měření vyšly na deštivé období a tuto část projektu bylo třeba prodloužit. 1. V souladu s projektem bylo začato detailní analýzou dříve naměřených dat, které jsme dodali zpracovateli. Byla předpokládána příčina vadného chování. 2. Byly navrženo 6 variant optických difuzorů (modifikace víčka stávající krabičky), byla provedena simulace chování difuzoru a byla předána zpráva s protokoly o simulaci v programu Zemax. Výsledky jsem konzultoval se zpracovatelem a protože nebyl zcela jednoznačný kandidát na výsledný prototyp, rozhodli jsme se vyrobit 2 prototypy optických difuzorů. Výstupem byly CAD návrhy difuzoru ve formátu STEP7. Theoretically attainable productions of photovoltaic plants depend on the quality of solar sensors. We can determine an effeciency and reliability of photovoltaic plants with them. We introduce optical simulation of the original solution of solar sensor in software Optic Studio 15.5 Zemax. We propose new diffuser shape of solar sensor according to our analyse. We\ndescribe a development of first prototypes and their testing in the real conditions. Keywords: solar diffuser; optical analyse; pyranometer Available at various institutes of the ASCR
Vývoj difuzoru slunečního záření.

Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.
Pintr, Pavel
2016 - Czech
Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 mm, případně 23 mm. Nedokáže zachytit potřebný detail. V současné době je řešeno osvětlení pomocí LED čipu na provozním světelném toku 5500 lm a difuzorem. Ke zvýšení ostrosti hran je požadováno kolimované světlo. Pozadí by mělo být co nejvíce homogenní horizontálně (podél strunové elektrody). Osvětlení by mělo být vysoké kvůli potřebě krátkého expozičního času pro monitorování rychlých dějů. The company Elmarco uses a classical commercial objective with a focal length of 200 mm for a detection of shape of Taylor´s cone. This system displays a scene with the horizontal size of 23 mm and doesn´t show a scene with a required detail. The commercial solutions don´t exist for the long working distances of 550 mm. We prepared optical solutions of conversion\nlens and the one solution of a main objective. These optical solutions should fulfill required optical parameters. Keywords: optical design; objective; optimization Available at various institutes of the ASCR
Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.

Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Measurement of camera spectral response
Melich, Radek; Václavík, Jan; Žídek, Karel
2016 - English
Spectral response of the camera will be measured using monochromator in conjunction with an integration sphere. Camera without objective will be placed in one port of the integrating sphere and light beam from monochromator will be fed into perpendicular port. Sensor of the camera sensor will be therefore uniformly illuminated by diffused light from monochromator. Proposed FWHM of the monochromator is 15 nm as a trade-off between light intensity provided by monochromator and deformation of spectral characteristic (Picture XY). Diameter of the integrating sphere has to be larger than 100 mm to ensure uniform illumination over sensor area. Keywords: Camera spectral response Available at various institutes of the ASCR
Measurement of camera spectral response

Spectral response of the camera will be measured using monochromator in conjunction with an integration sphere. Camera without objective will be placed in one port of the integrating sphere and light ...

Melich, Radek; Václavík, Jan; Žídek, Karel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

METIS mirror M0 EQM
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - English
Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, EQM version. The mirror has a unique numbering M0-C09-12. Keywords: METIS mirror Mé EQM Available at various institutes of the ASCR
METIS mirror M0 EQM

Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, EQM version. The mirror has a unique numbering M0-C09-12.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

COMPARISON OF S-CO2 POWER CYCLES FOR NUCLEAR ENERGY
Veselý, L.; Dostál, V.; Entler, Slavomír
2016 - English
The supercritical carbon dioxide (S-CO2) is a possible cooling system for the new generations of nuclear reactors and fusion reactors. The S-CO2 power cycles have several advantages over other possible coolants such as water and helium. The advantages are the compression work, which is lower than in the case of helium, near the critical point and the S-CO2 is more compact than water and helium. The disadvantage is so called Pinch point which occurs in the regenerative heat exchanger. The pinch point can be eliminated by an arrangement of the cycle or using a mixture of CO2. This paper describes the S-CO2 power cycles for nuclear fission and fusion reactors. Keywords: S-CO2; power cycle; fusion Available at various institutes of the ASCR
COMPARISON OF S-CO2 POWER CYCLES FOR NUCLEAR ENERGY

The supercritical carbon dioxide (S-CO2) is a possible cooling system for the new generations of nuclear reactors and fusion reactors. The S-CO2 power cycles have several advantages over other ...

Veselý, L.; Dostál, V.; Entler, Slavomír
Ústav fyziky plazmatu, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases