Number of found documents: 369
Published from to

Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
Pešek, J.; Sýkorová, Ivana
2009 - Czech
Petrografické a prvkové složení a technologické parametry cenomanského a miocénního hnědého uhlí jsou diskutovány. The petrographical and elemental composition and technological parameters of Cenomanian and Miocene lignite were discussed. Keywords: Cenomanian and Miocene lignite; geology; petrography; geologie; petrografie Available at various institutes of the ASCR
Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna

Petrografické a prvkové složení a technologické parametry cenomanského a miocénního hnědého uhlí jsou diskutovány....

Pešek, J.; Sýkorová, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
Trejtnarová, Hana
2009 - Czech
Ve vzorcích motorových naft byl stanoven obsah polyaromatických uhlovodíků metodami 1H NMR, HPLC a LSC. Obsah olefinů a aromátů byl v automobilových benzinech stanoven metodami 1H NMR a GC. Výsledky 1H NMR byly srovnány s těmi chromatografických metod. Content of polyaromatic hydrocarbons was determined in diesel fuels by 1H NMR, HPLC a LSC. Olephines and aromatics were determined in gasolines by 1H NMR a GC. Results of 1H NMR were compared with those of chromatograpic methods. Keywords: 1H NMR; gasoline; diesel fuel; gazolín Available at various institutes of the ASCR
Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie

Ve vzorcích motorových naft byl stanoven obsah polyaromatických uhlovodíků metodami 1H NMR, HPLC a LSC. Obsah olefinů a aromátů byl v automobilových benzinech stanoven metodami 1H NMR a GC. Výsledky ...

Trejtnarová, Hana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Schenková, Zdeňka
2008 - Czech
Závěrečná zpráva o realizaci projektu KONTAKT – Středoevropská iniciativa za léta 2005 – 2008. Final report about achievement of a project of the programme CONTACT - Central European Initiative for the years 2005 – 2008. Keywords: geodynamics; GPS; geodynamic network GEONAS; geodynamika; GPS Available at various institutes of the ASCR
Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu KONTAKT – Středoevropská iniciativa za léta 2005 – 2008....

Schenková, Zdeňka
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
2008 - Czech
Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu sodného (Fastex 81). Jako výsledek reakce je objevení zeolitové fáze (zeolit A) v dané hmotě. Výsledky reakce byli potvrzeny pomocí XRD a SEM. Geopolymer reactions have much in common with diagenetic transformations of the sedimentary rocks. Inside of laboratory conditions occur of geopolymer masses in alkali reaction of metakaolinite to sodium aluminate (Fastex 81). As a result reaction is rise the zeolite phase (zeolite A) inside of relevant substance. Results reaction were confirmed by means of X – ray diffractometry and SEM. Keywords: geopolymer reactions; alkali reaction; polymery Available at various institutes of the ASCR
Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A

Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu ...

Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
Weishauptová, Zuzana
2008 - Czech
Provedená studie je zaměřena na identifikaci gelové struktury korozní vrstvy ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu s mikrotvrdostí. The performed study is aimed on the identification of gel structure of ZrO2 corrosion layer by means of the analysis of water vapour sorption isotherms together with microhardness. Keywords: zirconium alloys; corrosion layer; hydrated ZrO2; vodní pára; koroze materiálu Available at various institutes of the ASCR
Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech

Provedená studie je zaměřena na identifikaci gelové struktury korozní vrstvy ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu s mikrotvrdostí....

Weishauptová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
2008 - English
Tato studie si klade za cíl ověření vlivu nanočásticového hydroxyaptitu, jako bioaktivní příměsi matrice, na mechanické vlastnosti (jmenovitě pevnost v ohybu a ohybový modul pružnosti) kompozitního materiálu perspektivně použitelného v kostní chirurgii. This study is aimed at verification of influence of hydroxyapatite nanoparticles additives, commonly used to improve the bioactivity of implants, on mechanical properties (namely ultimate strength in bending and modulus of elasticity in bending) of composite material potentially applicable in the bone surgery. Keywords: composite material; hydroxyapatite; mechanical behavior; kompozitní materiály; namáhání těles Available at various institutes of the ASCR
Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles

Tato studie si klade za cíl ověření vlivu nanočásticového hydroxyaptitu, jako bioaktivní příměsi matrice, na mechanické vlastnosti (jmenovitě pevnost v ohybu a ohybový modul pružnosti) kompozitního ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
2008 - English
Vzorky samotného hnědého uhlí z dolu Jiří a jeho směsi (30%) s pneu-pryží, Forsanem (ABS), a celulózou byly pyrolyzovány v rotační peci při teplotě 900°C. Tuhý produkt byl zplyňován vodní parou a oxidem uhličitým. Samples of lignite from Jiří Mine alone and its mixtures (30%) with waste tire-rubber, Forsan (ABS) and cellulose were pyrolyzed on a rotary kiln at a temperature of 900°C. The solid product was gasified by steam and carbon dioxide. Keywords: rotary kiln; pyrolysis; coal; pyrolýza; uhlí Available at various institutes of the ASCR
Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product

Vzorky samotného hnědého uhlí z dolu Jiří a jeho směsi (30%) s pneu-pryží, Forsanem (ABS), a celulózou byly pyrolyzovány v rotační peci při teplotě 900°C. Tuhý produkt byl zplyňován vodní parou a ...

Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
2008 - Czech
Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující oslabování tuhosti a zmenšování odolnosti jednotlivých extrémně namáhaných stavebních prvků se vyšetřuje metodami monitorování jejich seismické odezvy. The persistence of unique historical buildings is restricted due to weathering of construction material enhanced by meteorological processes such as storms, driving rain and temperature variations beneath the freezing point. Dynamic forces endangering the mechanical stability of exposed elements of building structures could be caused by impacts of seismic waves. Keywords: static; geotechnic; monitoring; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu

Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující ...

Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland
Řezba, Karel; Kolínský, Petr
2008 - English
Studujeme Rayleighovy vlny generované zemětřesením v Lubinu. Za použití programu SVAL je vypočten model rychlostí S vln. Rayleigh waves generated by rockburst in Lubin is studied. S-wave velocity model is estimated, using program SVAL. Keywords: rayleigh wave; group velocity dispersion curves; rockburst; vlnění; povrchové vlny Available at various institutes of the ASCR
Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland

Studujeme Rayleighovy vlny generované zemětřesením v Lubinu. Za použití programu SVAL je vypočten model rychlostí S vln....

Řezba, Karel; Kolínský, Petr
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina
Kujal, Roman
2008 - Czech
Tři gravimetrická měření pomocí relativního gravimetru SCINTREX CG-05 byla realizována na stanovištích geodynamické sítě Vysočina, vybraných bodech geodynamické sítě ZÁPADNÍ SUDETY a na bodech základního tíhového bodového pole. Three gravity measurements were realized using the relative gravimeter SCINTREX CG-05 on sites of geodynamic network HIGHLANDS, selected sites of geodynamic network WEST SUDETEN and fundamental gravity points of the Czech Gravity Reference Network. Keywords: gravity measurements; Bohemian Massif; tíhová měření Available at various institutes of the ASCR
Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina

Tři gravimetrická měření pomocí relativního gravimetru SCINTREX CG-05 byla realizována na stanovištích geodynamické sítě Vysočina, vybraných bodech geodynamické sítě ZÁPADNÍ SUDETY a na bodech ...

Kujal, Roman
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases