Number of found documents: 365
Published from to

Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
Weishauptová, Zuzana
2008 - Czech
Provedená studie je zaměřena na identifikaci gelové struktury korozní vrstvy ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu s mikrotvrdostí. The performed study is aimed on the identification of gel structure of ZrO2 corrosion layer by means of the analysis of water vapour sorption isotherms together with microhardness. Keywords: zirconium alloys; corrosion layer; hydrated ZrO2; vodní pára; koroze materiálu Available at various institutes of the ASCR
Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech

Provedená studie je zaměřena na identifikaci gelové struktury korozní vrstvy ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu s mikrotvrdostí....

Weishauptová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
2008 - English
Tato studie si klade za cíl ověření vlivu nanočásticového hydroxyaptitu, jako bioaktivní příměsi matrice, na mechanické vlastnosti (jmenovitě pevnost v ohybu a ohybový modul pružnosti) kompozitního materiálu perspektivně použitelného v kostní chirurgii. This study is aimed at verification of influence of hydroxyapatite nanoparticles additives, commonly used to improve the bioactivity of implants, on mechanical properties (namely ultimate strength in bending and modulus of elasticity in bending) of composite material potentially applicable in the bone surgery. Keywords: composite material; hydroxyapatite; mechanical behavior; kompozitní materiály; namáhání těles Available at various institutes of the ASCR
Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles

Tato studie si klade za cíl ověření vlivu nanočásticového hydroxyaptitu, jako bioaktivní příměsi matrice, na mechanické vlastnosti (jmenovitě pevnost v ohybu a ohybový modul pružnosti) kompozitního ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
2008 - English
Vzorky samotného hnědého uhlí z dolu Jiří a jeho směsi (30%) s pneu-pryží, Forsanem (ABS), a celulózou byly pyrolyzovány v rotační peci při teplotě 900°C. Tuhý produkt byl zplyňován vodní parou a oxidem uhličitým. Samples of lignite from Jiří Mine alone and its mixtures (30%) with waste tire-rubber, Forsan (ABS) and cellulose were pyrolyzed on a rotary kiln at a temperature of 900°C. The solid product was gasified by steam and carbon dioxide. Keywords: rotary kiln; pyrolysis; coal; pyrolýza; uhlí Available at various institutes of the ASCR
Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product

Vzorky samotného hnědého uhlí z dolu Jiří a jeho směsi (30%) s pneu-pryží, Forsanem (ABS), a celulózou byly pyrolyzovány v rotační peci při teplotě 900°C. Tuhý produkt byl zplyňován vodní parou a ...

Kříž, Vlastimil; Káš, Václav; Brožová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
2008 - Czech
Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující oslabování tuhosti a zmenšování odolnosti jednotlivých extrémně namáhaných stavebních prvků se vyšetřuje metodami monitorování jejich seismické odezvy. The persistence of unique historical buildings is restricted due to weathering of construction material enhanced by meteorological processes such as storms, driving rain and temperature variations beneath the freezing point. Dynamic forces endangering the mechanical stability of exposed elements of building structures could be caused by impacts of seismic waves. Keywords: static; geotechnic; monitoring; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu

Životnost staveb unikátní kulturně historické hodnoty je snižována zejména jejich dynamickou únavou, která může být nepříznivě ovlivněna výstavbou inženýrských staveb v jejím okolí. Postupující ...

Brož, Milan; Štrunc, Jaroslav; Svatoš, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland
Řezba, Karel; Kolínský, Petr
2008 - English
Studujeme Rayleighovy vlny generované zemětřesením v Lubinu. Za použití programu SVAL je vypočten model rychlostí S vln. Rayleigh waves generated by rockburst in Lubin is studied. S-wave velocity model is estimated, using program SVAL. Keywords: rayleigh wave; group velocity dispersion curves; rockburst; vlnění; povrchové vlny Available at various institutes of the ASCR
Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland

Studujeme Rayleighovy vlny generované zemětřesením v Lubinu. Za použití programu SVAL je vypočten model rychlostí S vln....

Řezba, Karel; Kolínský, Petr
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina
Kujal, Roman
2008 - Czech
Tři gravimetrická měření pomocí relativního gravimetru SCINTREX CG-05 byla realizována na stanovištích geodynamické sítě Vysočina, vybraných bodech geodynamické sítě ZÁPADNÍ SUDETY a na bodech základního tíhového bodového pole. Three gravity measurements were realized using the relative gravimeter SCINTREX CG-05 on sites of geodynamic network HIGHLANDS, selected sites of geodynamic network WEST SUDETEN and fundamental gravity points of the Czech Gravity Reference Network. Keywords: gravity measurements; Bohemian Massif; tíhová měření Available at various institutes of the ASCR
Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina

Tři gravimetrická měření pomocí relativního gravimetru SCINTREX CG-05 byla realizována na stanovištích geodynamické sítě Vysočina, vybraných bodech geodynamické sítě ZÁPADNÍ SUDETY a na bodech ...

Kujal, Roman
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif
Stemberk, Josef; Košťák, Blahoslav; Cacoń, S.
2008 - English
Results of monitoring of active fault movements are discussed. Keywords: active tectonics; fault displacements; monitoring; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif

Results of monitoring of active fault movements are discussed.

Stemberk, Josef; Košťák, Blahoslav; Cacoń, S.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
Schenková, Zdeňka
2008 - Czech
Průběžná zpráva o plnění projektu programu KONTAKT - Středoevropská iniciativa za rok 2007. Report about fulfilling the project of the programme CONTACT. Central European Initiative for the year 2007. Keywords: geodynamics; GPS; geodynamic network GEONAS; geodynamika; GPS Available at various institutes of the ASCR
Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007

Průběžná zpráva o plnění projektu programu KONTAKT - Středoevropská iniciativa za rok 2007....

Schenková, Zdeňka
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Mechanical behaviour of aramid fibers/polysiloxane matrix composites modified by bioactive nano/micro particles
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
2008 - English
Tento příspěvek pojednává o ověření vlivu nano/mikro aditiv hydroxyapatitu a fosforečnanu vápenatého, které jsou běžně používané ke zlepšení bioaktivity implantátů, na mechanické vlastnosti kompozitních materiálů tvořených Aramidovými vlákny a polysiloxanovou matricí, a jsou potenciálně využitelné v kostní chirurgii. This study is aimed at verification of influence of hydroxyapatite/tri-calcium phosphate nano/micro particles additives, commonly used to improve the bioactivity of implants, on mechanical properties of composite material consisting of polyamide fabrics embedded in poly (dimethyl siloxane) matrix potentially applicable in the bone surgery. Keywords: calcium apatites; composite material; nano particles; kompozitní materiály; částice Available at various institutes of the ASCR
Mechanical behaviour of aramid fibers/polysiloxane matrix composites modified by bioactive nano/micro particles

Tento příspěvek pojednává o ověření vlivu nano/mikro aditiv hydroxyapatitu a fosforečnanu vápenatého, které jsou běžně používané ke zlepšení bioaktivity implantátů, na mechanické vlastnosti ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Černý, Martin
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2008

Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
Hanzlíček, Tomáš; Steinerová, Michaela; Straka, Pavel; Perná, Ivana
2007 - English
Je popsána a diskutována metoda restaurování barokní terakotové sochy pomocí geopolymerních složených materiálů. Restoration of baroque terracotta statue by means of geopolymer composites is described and discussed. Keywords: alkali activated materials; geopolymers; kompozitní materiály; restaurování Available at various institutes of the ASCR
Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue

Je popsána a diskutována metoda restaurování barokní terakotové sochy pomocí geopolymerních složených materiálů....

Hanzlíček, Tomáš; Steinerová, Michaela; Straka, Pavel; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases