Number of found documents: 369
Published from to

Smooth approximation of data with applications to interpolating and smoothings
Segeth, Karel
2013 - English
In the paper, we are concerned with some computational aspects of smooth approximation of data. This approach to approximation employs a (possibly infinite) linear combinations of smooth functions with coefficients obtained as the solution of a variational problem, where constraints represent the conditions of interpolating or smoothing. Some 1D numerical examples are presented. Keywords: smooth approximation Fulltext is available at external website.
Smooth approximation of data with applications to interpolating and smoothings

In the paper, we are concerned with some computational aspects of smooth approximation of data. This approach to approximation employs a (possibly infinite) linear combinations of smooth functions ...

Segeth, Karel
Matematický ústav, 2013

Guaranteed and fully computable two-sided bounds of Friedrichs' constant
Vejchodský, Tomáš
2013 - English
This contribution presents a general numerical method for computing lower and upper bound of the optimal constant in Friedrichs’ inequality. The standard Rayleigh-Ritz method is used for the lower bound and the method of a priori-a posteriori inequalities is employed for the upper bound. Several numerical experiments show applicability and accuracy of this approach. Keywords: numerical methods; computing Fulltext is available at external website.
Guaranteed and fully computable two-sided bounds of Friedrichs' constant

This contribution presents a general numerical method for computing lower and upper bound of the optimal constant in Friedrichs’ inequality. The standard Rayleigh-Ritz method is used for the lower ...

Vejchodský, Tomáš
Matematický ústav, 2013

Smooth approximation and its application to some 1D problems
Segeth, Karel
2012 - English
In the contribution, we are concerned with the exact interpolation of the data at nodes given and also with the smoothness of the interpolating curve and its derivatives. This task is called the problem of smooth approximation of data. The interpolating curve or surface is defined as the solution of a variational problem with constraints. We discuss the proper choice of basis systems for this way of approximation and present the results of several 1D numerical examples that show the quality of smooth approximation. Keywords: smooth approximation Fulltext is available at external website.
Smooth approximation and its application to some 1D problems

In the contribution, we are concerned with the exact interpolation of the data at nodes given and also with the smoothness of the interpolating curve and its derivatives. This task is called the ...

Segeth, Karel
Matematický ústav, 2012

Computing upper bounds on Friedrichs' constant
Vejchodský, Tomáš
2012 - English
This contribution shows how to compute upper bounds of the optimal constant in Friedrichs’ and similar inequalities. The approach is based on the method of a prioria posteriori inequalities [9]. However, this method requires trial and test functions with continuous second derivatives. We show how to avoid this requirement and how to compute the bounds on Friedrichs’ constant using standard finite element methods. This approach is quite general and allows variable coefficients and mixed boundary conditions. We use the computed upper bound on Friedrichs’ constant in a posteriori error estimation to obtain guaranteed error bounds. Keywords: Friedrichs' constant Fulltext is available at external website.
Computing upper bounds on Friedrichs' constant

This contribution shows how to compute upper bounds of the optimal constant in Friedrichs’ and similar inequalities. The approach is based on the method of a prioria posteriori inequalities [9]. ...

Vejchodský, Tomáš
Matematický ústav, 2012

Reprezentace shodných zobrazení
Roubíček, Filip
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá základními shodnými zobrazeními v rovině z pohledu vyučování geometrii na prvním stupni základní školy. Zaměřuje se na osovou a středovou souměrnost, otočení a posunutí. Poukazuje na nezbytnost reprezentovat principy shodných zobrazení jako proces prostřednictvím rozmanitých modelů. Popisuje několik metod reprezentace shodných zobrazení zrcadlením, překládáním a vystřihováním, otiskováním, skládáním a užitím dynamické geometrie. Metody jsou ilustrovány vytvářením geometrických ornamentů a vzorů. The paper deals with basic isometries in plane from the point view of the teaching of geometry at primary school. It concentrates on line reflection, point reflection, rotation and translation. It refers to necessity to represent principles of isometries as a process by means of various models. It describes some methods of representation of isometries by mirror reflection, folding and cutting, printing, composing and using dynamic geometry. The methods are illustrated by creation of geometrical ornaments and patterns. Keywords: elementary geometry; isometry in plane; modelling Available at various institutes of the ASCR
Reprezentace shodných zobrazení

Příspěvek se zabývá základními shodnými zobrazeními v rovině z pohledu vyučování geometrii na prvním stupni základní školy. Zaměřuje se na osovou a středovou souměrnost, otočení a posunutí. Poukazuje ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2012

Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování
Hošpesová, A.; Tichá, Marie
2012 - Czech
Požadavky na profesní kompetence učitele rostou. Ukazuje se, že pro prohlubování a zkvalitňování znalostí budoucích učitelů prvního stupně základní školy zaujímají významnou roli zkušenosti s badatelsky orientovaným vzděláváním. Proto se snažíme vyhledávat a navrhovat výuková prostředí a realizovat v nich přípravu studentů učitelství tak, aby měli možnost sami prožít badatelsky orientovanou výuku z pozice žáka a uvědomit si její přínos. Requirements for teacher professional competence grow. It turns out that for deepening and improving the knowledge of future primary schools teachers occupy an important role the experience with inquiry based education. Therefore, we are trying to find and design learning environments and implement them in the preparation of teacher students so that they have the possibility to experience yourself inquiry based education from the position of the pupil and realize its benefits. Keywords: teachers profession; inquiry based education; primary school Available at various institutes of the ASCR
Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování

Požadavky na profesní kompetence učitele rostou. Ukazuje se, že pro prohlubování a zkvalitňování znalostí budoucích učitelů prvního stupně základní školy zaujímají významnou roli zkušenosti s ...

Hošpesová, A.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2012

Analytical solution of Stokes flow near corners and applications to numerical solution of Navier-Stokes equations with high precision
Burda, P.; Novotný, Jaroslav; Šístek, Jakub
2012 - English
We present analytical solution of the Stokes problem in 2D domains. This is then used to find the asymptotic behavior of the solution in the vicinity of corners, also for Navier-Stokes equations in 2D. We apply this to construct very precise numerical finite element solution. Keywords: Stokes flow; singularities; corners; asymptotic solution Fulltext is available at external website.
Analytical solution of Stokes flow near corners and applications to numerical solution of Navier-Stokes equations with high precision

We present analytical solution of the Stokes problem in 2D domains. This is then used to find the asymptotic behavior of the solution in the vicinity of corners, also for Navier-Stokes equations in ...

Burda, P.; Novotný, Jaroslav; Šístek, Jakub
Matematický ústav, 2012

Rozvíjení profesních kompetencí učitelů
Tichá, Marie
2012 - Czech
Dynamická proměna vzdělávání klade velké nároky na profesionalitu učitelů, na jejich oborově didaktické kompetence (znalost oboru i didaktických přístupů k němu, znalost kurikula a uplatnění těchto znalostí v praxi), na matematickou kulturu a matematickou gramotnost. Na příkladu pojmového komplexu pravidelnost – závislost – úměrnost je v příspěvku naznačeno, jak jsme společně s M. Komanem přistupovali k rozvíjení počátečních představ pojmu funkce. The dynamic transformation of education puts great demands on teachers' professional knowledge, their subject-didactic competence (knowledge of the topic and didactic approaches to it, knowledge of curriculum and applying this knowledge in practice), mathematical literacy and mathematical culture. An example of the conceptual field of regularity - dependence - proportion is used to illustrate M. Koman's and my approach to the development of the initial ideas of the concept of function. Keywords: professional competence; subject didactical competence; pedagogical content knowledge; mathematical literacy Available at various institutes of the ASCR
Rozvíjení profesních kompetencí učitelů

Dynamická proměna vzdělávání klade velké nároky na profesionalitu učitelů, na jejich oborově didaktické kompetence (znalost oboru i didaktických přístupů k němu, znalost kurikula a uplatnění těchto ...

Tichá, Marie
Matematický ústav, 2012

O jedné z cest ke zkvalitňování didaktických znalostí u obsahu
Macháčková, Jana
2012 - Czech
Za jednu z možností prohlubování didaktických znalostí obsahu učitele považuji systematickou kvalifikovanou reflexi vlastní činnosti. Jednou z cest k systematické reflexi se může stát kolektivní reflexe s podporou videozáznamu z vyučovací hodiny. Příspěvek ukazuje závěry z mých experimentů. Východiskem příspěvku je Lesson study (forma workshopu vycházející z tradičního uspořádání japonské vyučovací hodiny) a hledání cesty, jak by se podobný model dal využít v naší vzdělávací kultuře. I consider that one of the options of developing teachers´ pedagogical content knowledge is systematic qualified reflection on their own activity. One of the way to systematic reflection can become a collective reflection with the support of video lessons. The starting point of this paper is Lesson study (a form of workshop based on the traditional organization of Japanese lessons) and finding the way how a similar model could be used in our educational culture. Keywords: pedagogical content knowledge; reflection; self-reflection; joint reflection; sebereflexe Available at various institutes of the ASCR
O jedné z cest ke zkvalitňování didaktických znalostí u obsahu

Za jednu z možností prohlubování didaktických znalostí obsahu učitele považuji systematickou kvalifikovanou reflexi vlastní činnosti. Jednou z cest k systematické reflexi se může stát kolektivní ...

Macháčková, Jana
Matematický ústav, 2012

Numerical comparison of different choices of interface weights in the BDDC method
Čertíková, M.; Burda, P.; Šístek, Jakub
2012 - English
Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) belongs to the class of primal substructuring Domain Decomposition (DD) methods. DD methods are iterative methods successfully used in engineering to parallelize solution of large linear systems arising from discretization of second order elliptic problems. Substructuring DD methods represent an important class of DD methods. Their main idea is to divide the underlying domain into nonoverlapping subdomains and solvemany relatively small, local problems on subdomains instead of one large problem on the whole domain. In primal methods, it has to be specified how to distribute interface residuals among subdomains and how to obtain global, interface values of solution from local values on adjacent subdomains. Usually a weighted average is used with some simple choice of weights. Keywords: BDDC; domain decomposition; iterative substructuring; averaging Fulltext is available at external website.
Numerical comparison of different choices of interface weights in the BDDC method

Balancing Domain Decomposition by Constraints (BDDC) belongs to the class of primal substructuring Domain Decomposition (DD) methods. DD methods are iterative methods successfully used in engineering ...

Čertíková, M.; Burda, P.; Šístek, Jakub
Matematický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases