Number of found documents: 1253
Published from to

Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan
Jonšta, Petr
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan

Jonšta, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Analysis of Heterogeneous Biomedical Data
Novák, Daniel
2016 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Heterogeneous Biomedical Data

Novák, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Development of alkali activated concrete for practical application
Bílek, Vlastimil
2016 - English
Available to registered users in the VŠB-TUO
Development of alkali activated concrete for practical application

Bílek, Vlastimil
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Algoritmy a prostředky pro inteligentní řízení v průmyslovém prostředí hutních podniků
Frischer, Robert
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Algoritmy a prostředky pro inteligentní řízení v průmyslovém prostředí hutních podniků

Frischer, Robert
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Vliv redukovatelnosti železorudné vsázky na průběh vysokopecního pochodu
Pustějovská, Pavlína
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv redukovatelnosti železorudné vsázky na průběh vysokopecního pochodu

Pustějovská, Pavlína
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Vyhodnocení trvanlivosti železobetonových mostovek s ohledem na vliv chloridů a na rozptyl vstupních parametrů
Konečný, Petr
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vyhodnocení trvanlivosti železobetonových mostovek s ohledem na vliv chloridů a na rozptyl vstupních parametrů

Konečný, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Snímanie fyzikálních veličín vo vybraných technologických procesoch
Lupták, Miloslav
2015 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Snímanie fyzikálních veličín vo vybraných technologických procesoch

Lupták, Miloslav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Programová podpora měřících úloh v technologii .NET Framework a .NET Micro Framework
Babiuch, Marek
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Programová podpora měřících úloh v technologii .NET Framework a .NET Micro Framework

Babiuch, Marek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Selected problems of wave of strong discontinuity in Murnaghan material
Major, Maciej
2015 - English
Available to registered users in the VŠB-TUO
Selected problems of wave of strong discontinuity in Murnaghan material

Major, Maciej
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Hodnocení potencionálních vlivů skládky na životní prostředí
Vaverková, Magdalena Daria
2015 -
Výzkum skládky tuhého komunálního odpadu Štěpánovice se podrobně a komplexně zabýval problematikou skládkování a potenciálním vlivem skládky na životní prostředí. Tato otázka je aktuální především proto, že skládkování odpadů je v České republice stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování komunálních odpadů. Obecně lze konstatovat, že skládkování odpadů může mít v některých případech negativní vliv na krajinu, popř. životní prostředí. Research of the municipal solid waste landfill in Štěpánovice dealt in detail and in a comprehensive way with the issue of waste disposal and potentional influence of the landfill on the environment. The issue is topical especially because landfilling is still the most common method of communal waste disposal in the Czech Republic. It can be generally stated that in some cases, waste disposal may have a negative influence on the landscape resp. on the environment. Keywords: skládky odpadů; rekultivace skládky; životní prostředí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Hodnocení potencionálních vlivů skládky na životní prostředí

Výzkum skládky tuhého komunálního odpadu Štěpánovice se podrobně a komplexně zabýval problematikou skládkování a potenciálním vlivem skládky na životní prostředí. Tato otázka je aktuální především ...

Vaverková, Magdalena Daria
Mendelova univerzita v Brně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases