Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 42
Published from to

ILIDE2017
Žižková, Štěpánka
2017 - Czech
Keywords: digitalizace; digitální knihovny; ochrana dat; elektronické zdroje Available in the NTK library.
ILIDE2017

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2017

ILIDE2016
Svoboda, Martin; Pokorný, Jan; Žižková, Štěpánka
2016 - Czech
Konference ILIDE2016 poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního zpřístupnění digitálního obsahu. Program byl zahájen předkonferenčním workshopem. Součástí akce byla prezentace firem. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem. Keywords: digitalizace; digitization; digitální knihovny; elektronické zdroje Available in the NTK library.
ILIDE2016

Konference ILIDE2016 poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního zpřístupnění digitálního obsahu. ...

Svoboda, Martin; Pokorný, Jan; Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2016

Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
2016 - Czech
V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis. Keywords: digitalizace; digitalization; digitální knihovny Available in the NTK library.
Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny

V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění ...

Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
Národní technická knihovna, 2016

Frankfurtský knižní veletrh 2016
Žižková, Štěpánka
2016 - Czech
V rámci návštěvy mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 18. – 21. 10. 2016 proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství John Wiley & Sons, Elsevier Science, Springer Verlag, EBSCO, IOP a Emerald a bylo získáno velké množství zajímavých poznatků na doprovodných prezentacích. Keywords: akvizice; knihovní fondy; veletrhy Available in the NTK library.
Frankfurtský knižní veletrh 2016

V rámci návštěvy mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 18. – 21. 10. 2016 proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství John Wiley & Sons, Elsevier Science, ...

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2016

CopyCamp 2016
Pejšová, Petra
2016 - Czech
5. ročník mezinárodní konference věnované autorskému právu The International CopyCamp Conference 2016 s podnázvem Future of Copyright in Europe se konal 27. – 28.10 2016 v Paláci kultury a vědy ve Varšavě. Zástupce NTK PhDr. Petra Pejšová zde prezentovala využívání volných licencí Creative Commons v Národním úložišti šedé literatury. Keywords: veřejné licence; Creative Commons; public licences; Creative Commons; autorské právo Available in the NTK library.
CopyCamp 2016

5. ročník mezinárodní konference věnované autorskému právu The International CopyCamp Conference 2016 s podnázvem Future of Copyright in Europe se konal 27. – 28.10 2016 v Paláci kultury a vědy ve ...

Pejšová, Petra
Národní technická knihovna, 2016

Bibliosféry, knihovnícke sféry dôverné
Žižková, Štěpánka
2016 - Czech
Keywords: knihovny; informační prameny; otevřený přístup; elektronické zdroje Available in the NTK library.
Bibliosféry, knihovnícke sféry dôverné

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2016

18th International Conference on Grey Literature
Pejšová, Petra
2016 - Czech
Eighteenth International Conference on Grey Literature (GL18), The New York Academy of Medicine, New York, USA, 26. 11. 2016 – 2. 12. 2016. Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení 46, která přednesla příspěvek na téma „Survey of an influence of legislation on open data and grey literature“. Tento ročník konference se zabýval především publikováním Open Access a sdílením zdrojů šedé literatury v její různorodosti, dalším širším tématem byly analýzy dat. Do programu byla zařazena také panelová diskuse na téma využití a trvalá ochrana dat. Dlouze diskutovaným tématem bylo, jak zajistit širší informovanost o existenci šedé literatury. Před konferencí proběhlo každoroční zasedání členů GreyNet, které je NTK členem. Keywords: šedá literatura; vědecká setkání; digitální knihovny Available in the NTK library.
18th International Conference on Grey Literature

Eighteenth International Conference on Grey Literature (GL18), The New York Academy of Medicine, New York, USA, 26. 11. 2016 – 2. 12. 2016. Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z ...

Pejšová, Petra
Národní technická knihovna, 2016

LIBER 44th Annual Conference
Žižková, Štěpánka
2015 - Czech
Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, Open Data a Open Science, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnila se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu. Keywords: vědecká setkání; vysokoškolské knihovny; speciální knihovny; otevřený přístup; vědecká komunikace Available in the NTK library.
LIBER 44th Annual Conference

Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, Open Data a Open ...

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2015

Europeana Cloud Plenary Meeting 2015
Pejšová, Petra
2015 - Czech
9. 6. – 12. 6. 2015 v Edinburghu (Skotsko) proběhlo plenární zasedání v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud (zkratka(zkratka (zkratka (zkratka(zkratka eCloud eCloudeCloud eCloud). Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila PhDr. Petra Pejšová. Na zasedání byly shrnuty dosavadní výsledky a představen plán na poslední závěrečný rok projektu. Vzhledem k téměř ročnímu výpadku projektového managementu se na zasedání stále řešili klíčové otázky budoucího fungování Europeana Cloudu, které vyvolaly dlouhé diskuse. Keywords: eCloud; eCloud; cloud computing; digitální knihovny Available in the NTK library.
Europeana Cloud Plenary Meeting 2015

9. 6. – 12. 6. 2015 v Edinburghu (Skotsko) proběhlo plenární zasedání v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud (zkratka(zkratka (zkratka (zkratka(zkratka eCloud ...

Pejšová, Petra
Národní technická knihovna, 2015

Sixteenth International Conference on Grey Literature
Pejšová, Petra
2015 - Czech
Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení 46, která přednesla příspěvek na téma Free Licences and Creative Commons: A Powerful Tool for Open Access Publishing in Grey Literature a byla spoluautorem příspěvku Publishing Geodesy, Topography and Cartography Research via Invenio. Konference se zabývala transformací organizace práce s šedou literaturou jak na základě technologického vývoje, tak v důsledku změny v oblasti publikování a licencování vědecké literatury, vlivu Open Access a otevírání vědeckých dat. Keywords: otevřená data; open data; otevřený přístup; vědecká komunikace; autorské právo; šedá literatura Available in the NTK library.
Sixteenth International Conference on Grey Literature

Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení 46, která přednesla příspěvek na téma Free Licences and Creative Commons: A Powerful Tool for Open Access Publishing in Grey Literature a ...

Pejšová, Petra
Národní technická knihovna, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases