Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 275949
Published from to

MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY
Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
2018 - Czech
Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea pražského plánování by zde by měla posílit génia loci, které se vytratilo zbouráním Denisova nádraží a výstavbou magistrály. Také by mělo nabídnout prostory pro prezentování všech etap vývoje a plánování Prahy ať už v modelech, plánech, audiovizuálně, nebo také formou přednášek a workshopů. Místo, kde se návštěvník setká s historií i budoucností hlavního města.Těšnov has a potential not only as a touristic attractive place. It is easy for orientation with quality traffic service and mainly there is the main building of the City Of Prague Museum. The new building of the Prague museum of planning should strengthen the genius loci here, which disappeared by the demise of Denis?s Railway Station and Prague highway construction. It should offer space for presenting all stages of Prague's development and planning, whether in models, plans, audiovisual or in the form of lectures and workshops. The place where a visitor meets history and future of the capital city. Keywords: muzeum,urbanismus,plánování,město,Praha; museum,urbanism,planning,city,Prague Available at various departments of the ČVUT.
MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY

Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea ...

Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI
Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
2018 - Czech
Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s předpokladem realizace zastávky Nemocnice Krč na plánované trase metra D.The concept of the new urban development around Thomayer's hospital in Prague 4 - Krč. The thesis includes detailed analyses of selected administrative building and apartment building in the area and is based on the assumption of realization of the metro station Hospital Krč on the new metro line D. Keywords: urbanismus,soubour staveb,administrativní budova,bytový dům,Krč,nová stanice metra Nemocnice Krč; urban development,administrative building,apartment building,Krč,new metro station Hospital Krč Available at various departments of the ČVUT.
ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI

Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s ...

Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Toxické kovy v nádržích na území Prahy
Komínková Dana; Součková Lucie; Vymazal Jan
2018 - Czech
Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy městských odvodňovacích systémů, které mění koncentraci a chování toxických kovů ve vodním prostředí. Měření toxických kovů bylo doplněno analýzou základních fyzikálně chemických parametrů kvality vody. Normy kvality životního prostředí (EQS) byly překročeny u více než 50% zkoumaných nádrží pro následující chemické parametry: celkový organický uhlík (TOC), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) a fosforečnany (P-PO43-). Měď byla identifikována jako nejnebezpečnější znečišťující látka mezi vybranými toxickými kovy ve vodě. Vysoké koncentrace mědi a zinku, které vedly k překročení EQS, byly také zjištěny v sedimentech většiny nádrží. Nejvyšší hladiny toxických kovů byly zjištěny v Kyjském rybníku (Zn, Cu, Ni, Cd a Pb), v rybníku Strnad (Zn, Cu, Cr a Fe) a v retenčních nádržích RN Stodůlky N3 (Zn, Cu a Cr) a RN Hájecká R3 (Zn, Cu, Cr a Pb). Tyto nádrže jsou silně ovlivněny různými antropogenními činnostmi, jako je polygrafický průmysl, doprava (pražská okružní komunikace) a čistírny odpadních vod. U většiny nádrží byl zaznamenán v chronických testech toxicity negativní vliv sedimentu na růst a přežívání druhu Heterocypris incongruens.Levels of selected toxic metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe and Al) were determined in water, sediment and different species of fish in twenty-two reservoirs of the Prague metropolitan area. These reservoirs are affected by different types of urban drainage systems, which alter the level and fate of toxic metals in the aquatic environment. Measurements of toxic metals were complemented by analysis of basic water quality parameters. Environmental quality standards (EQS) were exceeded in more than 50% of the studied reservoirs for the following chemical parameters: total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD) and phosphate (PO43-). These parameters indicate a significant organic pollution and a high eutrophication level. Copper was identified as the most hazardous pollutant among the selected toxic metals in water. High concentrations of nickel, copper and zinc resulting in exceeded EQS were also identified in the sediment of most reservoirs.. The highest levels of toxic metals were found in the Kyjsky reservoir (Zn, Cu, Ni, Cd and Pb), Strnad reservoir (Zn, Cu, Cr and Fe) and the retention reservoirs RN Stodulky N3 (Zn, Cu and Cr) and RN Hajecky R3 (Zn, Cu, Cr and Pb). These reservoirs are highly affected by different anthropogenic activities, such as printing industry, traffic (Prague's ring road) and wastewater treatment plants. In case of most reservoirs, the chronic toxicity test show negative effect of the sediments on mortality and growth of Heterocypris incongruens. Keywords: toxic metals, fish, sediment, water, reservoirs, urban drainage, toxicty tests, Prague Keywords: toxické kovy,voda,sediment,ryby,nádrže,městské odvodnění,testy toxicity,Praha; toxic metals,fish,sediment,water,reservoirs,urban drainage,toxicty tests,Prague Available at various departments of the ČVUT.
Toxické kovy v nádržích na území Prahy

Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy ...

Komínková Dana; Součková Lucie; Vymazal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Investigation into the tire relaxation length behavior using FEM
MAE supervisor; Betínsky Michal; MAE opponent
2018 - English
Investigation into the tire relaxation length behavior using FEMInvestigation into the tire relaxation length behavior using FEM Keywords: tire,relaxation length,finite element method; tire,relaxation length,finite element method Available at various departments of the ČVUT.
Investigation into the tire relaxation length behavior using FEM

Investigation into the tire relaxation length behavior using FEMInvestigation into the tire relaxation length behavior using FEM

MAE supervisor; Betínsky Michal; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hydraulic Active Damping System
MAE supervisor; Bindiganavile Venkatesh Ashrith; MAE opponent
2018 - English
Hydraulic Active Damping SystemHydraulic Active Damping System Keywords: hydraulic system,damping,active system; hydraulic system,damping,active system Available at various departments of the ČVUT.
Hydraulic Active Damping System

Hydraulic Active Damping SystemHydraulic Active Damping System

MAE supervisor; Bindiganavile Venkatesh Ashrith; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vila pro diplomata
Rothbauer Zdeněk; Lazorová Michaela; Sládek Oldřich
2018 - Czech
Zámerom projektu bolo navrhnúť bývanie pre diplomata a jeho rodinu, ktoré by disponovalo súkromnými priestormi pre rodinu a reprezentačnými priestormi pre prácu diplomata.The intention of the project was to propose housing for the diplomat and his family, which would have private part for family and representative spaces for diplomats work. Keywords: rezidenčné bývanie,vila,Praha-Trója; villa,Residential housing,Prague-Troja Available at various departments of the ČVUT.
Vila pro diplomata

Zámerom projektu bolo navrhnúť bývanie pre diplomata a jeho rodinu, ktoré by disponovalo súkromnými priestormi pre rodinu a reprezentačnými priestormi pre prácu diplomata.The intention of the project ...

Rothbauer Zdeněk; Lazorová Michaela; Sládek Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Městský dům, Holešovice
Rothbauer Zdeněk; Zámborský Ján; Slabá Alena
2018 - Slovak
Jedná sa o polyfunkčný dom v Holešoviciach, na rohu ulíc Na Maninách a Jateční. Objekt obsahuje prenajímatelné priestory a byty v rôznych dispozíciách.It is a polyfunctional house in Holešovice, on the corner of the streets Na Maninách and Jateční. The object includes a rentable spaces and apartments in different dispositions. Keywords: Polyfunkčný dom Holešovice; Polyfuncitonal housing Holešovice Available at various departments of the ČVUT.
Městský dům, Holešovice

Jedná sa o polyfunkčný dom v Holešoviciach, na rohu ulíc Na Maninách a Jateční. Objekt obsahuje prenajímatelné priestory a byty v rôznych dispozíciách.It is a polyfunctional house in Holešovice, on ...

Rothbauer Zdeněk; Zámborský Ján; Slabá Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Fakulta architektury TU Dresden
Novotný Tomáš; Pernekr Jan; Krýzl Jonáš
2018 - Czech
V bakalářské práci navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické univerzity v Drážďanech. Parcela je situována v centru kampusu do těsné blízkosti hlavní komunikace Bergstraße. Budova je solitérní objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. V nadzemní části se nachází ateliery, učebny, kanceláře a dílny. V podzemí jsou technické mistnosti, sklady archiv.The subject of my bachelor thesis is design of the new Faculty of architecture in Technical University of Dresden. The building site is situated in the campus centre nearby to main road Bergstraße. The building is solitaire house with one underground floor with technical rooms, storerooms and lecture hall, and 5 above-ground floors, where are studios, lecture rooms, offices and workshops. Keywords: škola,fakulta architektury,Technická univerizta v Drážďanech,Drážďany; school,faculty of architecture,Technical university of Dresden,Dresden Available at various departments of the ČVUT.
Fakulta architektury TU Dresden

V bakalářské práci navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické univerzity v Drážďanech. Parcela je situována v centru kampusu do těsné blízkosti hlavní komunikace Bergstraße. Budova je ...

Novotný Tomáš; Pernekr Jan; Krýzl Jonáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Administrativní stavba, Brno, Trnitá
Kohout Michal; Tomešek Matěj; Hofmeister Ondřej
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce bylo zpracování návrhu administrativní budovy do fáze dokumentace pro stavební povolení. Projekt vzešel z předcházející studie blokové zástavby jižně od historického centra v Brně, která si kladla za cíl revitalizovat stávající městskou část a jejím obyvatelům nabídnout nové příležitosti k bydlení i práci. Zázemí vývojářské společnosti bylo koncipováno s cílem maximalizovat komfort i výkon zaměstnanců podle zásad provozu kanceláře 21. století.The aim of this work was to develop the office building design to the phase of documentation for building permission. The project came from the previous revitalization study in Brno, South district. Its urban design is supposed to offer new opportunities for living and working in this part of the city. The main idea is to create modern office space for software development company and positively contribute to the comfort and performance of employees at the same time. Keywords: administrativa,kanceláře,pracovní prostředí; modern office,design,architecture Available at various departments of the ČVUT.
Administrativní stavba, Brno, Trnitá

Předmětem bakalářské práce bylo zpracování návrhu administrativní budovy do fáze dokumentace pro stavební povolení. Projekt vzešel z předcházející studie blokové zástavby jižně od historického centra ...

Kohout Michal; Tomešek Matěj; Hofmeister Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Polyfunkční dům, Brno - Trnitá
Kohout Michal; Brus Vít; Hofmeister Ondřej
2018 - Czech
Předmětem návrhu bylo definovat možnou podobu bydlení v nově navržené čtvrti Brna. Propojit bydlení s občanskou vybaveností a vytvořit tím nový měststký polyfunkční bytový dům.The aim of my project was to define possible way of living in a new designed district of Brno. Connect living with civic amenities to create a new city multifunctional apartment house. Keywords: Bydlení,Brno,polyfunkční dům; polyfuncional house,housing,Brno Available at various departments of the ČVUT.
Polyfunkční dům, Brno - Trnitá

Předmětem návrhu bylo definovat možnou podobu bydlení v nově navržené čtvrti Brna. Propojit bydlení s občanskou vybaveností a vytvořit tím nový měststký polyfunkční bytový dům.The aim of my project ...

Kohout Michal; Brus Vít; Hofmeister Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases