Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1998
Published from to

Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel
KLUIBR, Zdeněk
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena terminologie základních pojmů, které s přejímáním souvisí. Jsou zde uvedeny také základní údaje nejvýznamnějšího německého magazínu Der Spiegel, ze kterého vychází praktická část. Dále je zde popsána historie přejímání slov. Praktická část je tedy zpracována na základě magazínu Der Spiegel. Je sestavena a rozčleněna především dle rodu a přípon. Příklady jsou uvedeny z korpusu nalezených slov. This bachelor's thesis focuses on the topic of adopting words from English into German, in other words anglicisms. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains explanations of basic terms connected with the word adoption. Also presented are fundamental data of the most significant German magazine Der Spiegel, which serves as the basis for the practical part. Furthermore, there is a summary of the history of word adoption. The second part of the thesis is practical and created on grounds of the above mentioned magazine Der Spiegel. This part is composed and divided mainly according to voices and suffixes. Stated examples are from the corpus of found words. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel

Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena ...

KLUIBR, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
2016 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand).
STRATIL, Stanislav; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
2016 - German
Příjmení a jméno autora: Stratil Stanislav Název katedry a fakulty: Katedra germanistiky, FF Název diplomové práce: Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). Srovnání Nikolause Lenaua v díle Otta a Härtlinga Srovnání Friedricha Hölderlina v díle Otta a Härtlinga Srovnání Otta a Härtlinga Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. Počet znaků: 144 821 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 16 Klíčová slova: Erwin Ott, Peter Härtling, Nikolaus Lenau, Friedrich Hölderlin, Niembsch oder der Stillstand, Durch blonde Disteln saust der Wind, Hölderlin, Erloschenes Licht, srovnání. Tato práce se zabývá srovnáváním děl moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). Nejdříve jsou představeni oba romantičtí básníci Nikolaus Lenau a Friedrich Hölderlin včetně jejich děl. Potom jsou představeni autoři Erwin Ott a Peter Härtling. Následuje vlastní srovnání shod a rozdílů Nikolause Lenaua v dílech Erwina Otta a Petera Härtlinga a Friedricha Hölderlina v dílech Erwina Otta a Petera Härtlinga. Nakonec jsou porovnáni oba moravsko němečtí autoři Erwin Ott a Peter Härtling. The last name and the first name of the author: Stratil Stanislav The name of the department and the faculty: German studies, Faculty of Arts The title of the dissertation: Novels on Artist. The Work of Moravian German Authors Erwin Ott (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) and Peter Härtling (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). The adviser of the dissertation: Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. The number of the signs: 144 821 The number of the supplements: 2 The titles number of the bibliography: 16 Key words: Erwin Ott, Peter Härtling, Nikolaus Lenau, Friedrich Hölderlin, Niembsch oder der Stillstand, Durch blonde Disteln saust der Wind, Hölderlin, Erloschenes Licht, comparision, interpretation This essay compares the works of the Moravian-German authors Erwin Ott (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) and Peter Härtling (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand). At first there are presented two romantic poets Nikolaus Lenau a Friedrich Hölderlin, including their works. Then there are presented authors Erwin Ott a Peter Härtling. It is followed by the comparison of the correspondences and differences between Nikolas Lenau and the works of Erwin Ott and Peter Härtling, and the correspondences and differences between Friedrich Hölderlin and the works of Erwin Ott a Peter Härtling. Finally there are compared both Moravian-German authors Erwin Ott a Peter Härtling. Keywords: Erwin Ott; Peter Härtling; Nikolaus Lenau; Friedrich Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand; Durch blonde Disteln saust der Wind; Hölderlin; Erloschenes Licht; comparision; interpretation Available in digital repository of UPOL.
Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde Disteln saust der Wind; Erloschenes Licht) a Petera Härtlinga (Hölderlin; Niembsch oder der Stillstand).

Příjmení a jméno autora: Stratil Stanislav Název katedry a fakulty: Katedra germanistiky, FF Název diplomové práce: Romány o umělcích. Dílo moravských německých autorů Erwina Otta (Durch blonde ...

STRATIL, Stanislav; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vyjadřování emocí v časopise Bravo
NAVRÁTILOVÁ, Klára; HRDINOVÁ, Eva
2016 - German
Bakalářská práce se zabývá způsoby vyjadřování emocí. Teoretická část je věnována definování emocí a také historii jejich zkoumání. Dále také gramatickým a grafickým způsobům, které člověk k vyjadřování emocí používá.V praktické části jsou právě tyto znalosti ověřeny analýzou deseti čísel časopisu Bravo. Pomocí grafu je znázorněno, který způsob je k vyjadřování emocí používán nejčastěji. The bachelor thesis deals with expression of emotions. In theoretical part is given the definition of emotions and history of research and also the grammatical and graphical ways that are used for expression of emotions. In practical part is this knowledge verified through analysis of ten magazines Bravo. Final graph showes, which way of expression is used the most. Keywords: Expression of emotions; morphology; syntax; lexicology; smileys; analysis; Bravo Available in digital repository of UPOL.
Vyjadřování emocí v časopise Bravo

Bakalářská práce se zabývá způsoby vyjadřování emocí. Teoretická část je věnována definování emocí a také historii jejich zkoumání. Dále také gramatickým a grafickým způsobům, které člověk k ...

NAVRÁTILOVÁ, Klára; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Evropská politika zaměstnanosti - katalyzátor národních reforem? Evropeizace pracovních trhů a zaměstnanostní politika v ČR
HALBIG, Pia; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Evropská politika zaměstnanosti - katalyzátor národních reforem? Evropeizace pracovních trhů a zaměstnanostní politika v ČR

HALBIG, Pia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vývoj české sociální politiky pod vlivem EU
SCHMIED, Birgit Elisabeth; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj české sociální politiky pod vlivem EU

SCHMIED, Birgit Elisabeth; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Odcizení sousedé? Bavorsko-česká přeshraniční regionální spolupráce z historické a integračně teoretické perspektivy. Analýza bavorsko-českého Euroregionu
BUSSE, Robert; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Odcizení sousedé? Bavorsko-česká přeshraniční regionální spolupráce z historické a integračně teoretické perspektivy. Analýza bavorsko-českého Euroregionu

BUSSE, Robert; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vývoj českého pivovarnictví po přístupu k EU
REGNER, Nicole; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj českého pivovarnictví po přístupu k EU

REGNER, Nicole; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Kvůli nákladům na východ?
VÖGELE, Maria; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Kvůli nákladům na východ?

VÖGELE, Maria; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Nový trh pro rakouské banky - expanze rakouských bank v ČR po pádu železné opony do přístupu k EU
HAEUSLER, Claudia; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Nový trh pro rakouské banky - expanze rakouských bank v ČR po pádu železné opony do přístupu k EU

HAEUSLER, Claudia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases