Number of found documents: 3082
Published from to

Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS
Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína; Křivka, Martin
2015 - Czech
Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území současné České republiky v letech 1921-2011 tak, aby bylo možno navržený postup realizovat podle tohoto popisu opakovaně v budoucnosti. Hlavním účelem je vytvořit podklady pro historické hranice okresů a krajů v letech populačních cenzů a tyto hranice následně využít pro zobrazení historických statistických dat ve struktuře platné v rozhodných okamžicích populačních cenzů. Některé GIS vrstvy byly již vytvořeny v moderní době a byly pouze převzaty ze zdrojů ČÚZK a ČSÚ (1991−2011). Pro ostatní roky bylo nutno v archivech vyhledat mapové podklady a následně je kartograficky zpracovat. Postup práce a jednotlivé aktivity směřující k vytvoření shp souborů pro využití v GIS jsou popsány v předkládané metodice. Keywords: historický GIS; administrativní hranice; okresy Česka; historical GIS; administrative boundaries; Czech districts; historická kartografie; organizace veřejné správy; gis Available in a digital repository NRGL
Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS

Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území současné České republiky v letech ...

Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína; Křivka, Martin
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 2015

Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS
Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Riška, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína
2015 - Czech
Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území hlavního města Prahy v letech 1921−2011 tak, aby bylo možno navržený postup realizovat podle tohoto popisu opakovaně v budoucnosti. Hlavním účelem projektu NAKI je vytvořit podklady pro historické hranice katastrálních území (popř. i obvodů a základních sídelních jednotek) v letech populačních cenzů a tyto hranice následně využít pro zobrazení historických statistických dat ve struktuře platné v rozhodných okamžicích populačních cenzů. Některé GIS vrstvy byly již vytvořeny v moderní době a byly pouze převzaty ze zdrojů ČÚZK a ČSÚ (1991−2011). Ostatní podklady bylo nutno vyhledat v archivech a následně kartograficky zpracovat. Postup práce a jednotlivé aktivity směřující k vytvoření shp souborů pro využití v GIS jsou popsány v předkládané metodice. Keywords: historický GIS; administrativní hranice; urbanistické obvody Prahy; historical GIS; administrative boundaries; urban districts of Prague; historická kartografie; gis Available in a digital repository NRGL
Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS

Cílem předkládané certifikované metodiky je popsat vytvoření prostorových dat (administrativních hranic) k jednotlivým rokům sčítání lidu (populačních cenzů) na území hlavního města Prahy v letech ...

Ouředníček, Martin; Kupková, Lucie; Pospíšilová, Lucie; Šimon, Martin; Riška, Martin; Svoboda, Peter; Soukup, Matěj; Marvanová, Pavlína
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 2015

Metodika umělecko-historické topografie – identifikace, dokumentace a prezentace starého umění
Macek, Petr; Mudra, Aleš; Ottová, Michaela
2014 - Czech
Keywords: kulturní historie; historická topografie Available in a digital repository NRGL
Metodika umělecko-historické topografie – identifikace, dokumentace a prezentace starého umění

Macek, Petr; Mudra, Aleš; Ottová, Michaela
Ústav pro dějiny umění FF UK, 2014

Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA
Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
2014 - Czech
Keywords: katalogizace kartografických dokumentů Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA

Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
Mapová sbírka PřF UK, 2014

Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21
Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
2014 - Czech
Keywords: katalogizace kartografických dokumentů Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21

Novotná, Eva,; Kuchařová, Hedvika; Klimek, Tomáš
Mapová sbírka PřF UK, 2014

Integrované modely fyziologických systémů
Kofránek, Jiří,
2011 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Integrované modely fyziologických systémů

Kofránek, Jiří,
Univerzita Karlova v Praze, 2011

Kvalita českých vývozů a dovozů
Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
2005 - Czech
Keywords: ceny; Česko; dovoz; Evropská unie; Export český; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Kvalita českých vývozů a dovozů

Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
Univerzita Karlova v Praze, 2005

Minulost, současnost a budoucnost kolektivního investování v ČR
Frühauf, Ladislav,; Havel, Jiří
2005 - Czech
Keywords: Česko; Fondy podílové; investice; Investování kolektivní; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Minulost, současnost a budoucnost kolektivního investování v ČR

Frühauf, Ladislav,; Havel, Jiří
Univerzita Karlova v Praze, 2005

Addressing competitiveness concerns over environmental regulation
Řízková, Markéta,; Ščasný, Milan
2005 - English
Keywords: Firma; konkurence; Práce bakalářské; Regulace; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Addressing competitiveness concerns over environmental regulation

Řízková, Markéta,; Ščasný, Milan
Univerzita Karlova v Praze, 2005

Feministická společenská kritika
Uhde, Zuzana; Havelková, Hana
2005 - Czech
Keywords: společenská kritika; sociokulturní identita; sociologické aspekty; feministické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Feministická společenská kritika

Uhde, Zuzana; Havelková, Hana
Univerzita Karlova v Praze, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases