Number of found documents: 312811
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Molecular description of Blumeria graminis f. sp. hordei isolates
Komínková, Eva; Malečková, Eva; Vanžurová, Hana; Dreiseitl, Antonín; Doležel, Jaroslav; Valárik, Miroslav;
2015 - English
Keywords: padlí ječmene; ječmen setý; markery molekulární; powdery mildew; spring barely; molecular markers; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Molecular description of Blumeria graminis f. sp. hordei isolates

Komínková, Eva; Malečková, Eva; Vanžurová, Hana; Dreiseitl, Antonín; Doležel, Jaroslav; Valárik, Miroslav;
Agrotest fyto, s.r.o., 2015

Globální ekonomický výhled - červenec 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Annual assessment of the forecasts included in GEO. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červenec 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu.The ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů;
Banky, 2015

LIBER 44th Annual Conference
Žižková, Štěpánka;
2015 - Czech
Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, Open Data a Open Science, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnila se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu. Keywords: vědecká setkání; vysokoškolské knihovny; speciální knihovny; otevřený přístup; vědecká komunikace Available in the NTK library.
LIBER 44th Annual Conference

Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, Open Data a Open ...

Žižková, Štěpánka;
Národní technická knihovna, 2015

Mice with different susceptibility to tick-borne encephalitis virus infection show selective neutralizing antibody response and inflammatory reaction in the central nervous system
PALUS, Martin;
2015 - English
To address the underlying factors involved in development of tick-borne encephalitis (TBE) we developed an animal model of TBE based on BALB/c-c-STS/A (CcS/Dem) recombinant congenic mouse strains showing different severities of the infection in relation to the host genetic background. TBE virus growth, neutralizing antibody response, key cytokine and chemokine mRNA production and changes in mRNA levels of cell surface markers of immunocompetent cells in brain were measured in mice with different susceptibilities to TBE virus infection. Generated data indicate that the genetic control is an important factor influencing the clinical course of TBE. Keywords: tick-borne encephalitis; recombinant congenic mouse strains; neuroinflammation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mice with different susceptibility to tick-borne encephalitis virus infection show selective neutralizing antibody response and inflammatory reaction in the central nervous system

To address the underlying factors involved in development of tick-borne encephalitis (TBE) we developed an animal model of TBE based on BALB/c-c-STS/A (CcS/Dem) recombinant congenic mouse strains ...

PALUS, Martin;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Tick sialostatins L and L2 differentially influence dendritic cell responses to Borrelia spirochetes
PÁLENÍKOVÁ, Jana;
2015 - English
Při přenosu patogenů z klíštěte na hostitele hrají zásadní roli molekuly uvolňované ze slinných žláz během sání. Dendritické buňky působí jako imunitní sentinely, spojují přirozenou a získanou imunitu a kontrolují její vývoj směrem k Th1 či Th2 fenotypu. V práci jsme se zaměřili na vliv cystatinů z Ixodes scapularis, Sialo L a L2 na myší dendritické buňky stimulované boreliemi a TLR ligandy. Transmission of pathogens by ticks is greatly supported by tick saliva released during feeding. Dendritic cells (DC) act as immunological sentinels and interconnect the innate and adaptive immune system. They control polarization of the immune response towards Th1 or Th2 phenotype. We investigated whether salivary cystatins from the hard tick Ixodes scapularis, sialostatin L (Sialo L) and sialostatin L2 (Sialo L2), influence mouse dendritic cells exposed to Borrelia burgdorferi and relevant Toll-like receptor ligands. Keywords: dendritické buňky; borrelia burgdorferi; klíštěcí cystatiny; signalizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tick sialostatins L and L2 differentially influence dendritic cell responses to Borrelia spirochetes

Při přenosu patogenů z klíštěte na hostitele hrají zásadní roli molekuly uvolňované ze slinných žláz během sání. Dendritické buňky působí jako imunitní sentinely, spojují přirozenou a získanou imunitu ...

PÁLENÍKOVÁ, Jana;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Discourse Analysis on Belarusian Nationalism, Identity and Nationhood
STANLEY, Anthony Arthur Austin; KOHOUTOVÁ, Jitka
2015 - English
Erasmus Mundas MA Euroculture Introduction- Outline and methodology Chapeter One- looks into; - Discourse Analysis - Historiography - Centralization of language/ topography of power - Processes of nationhood - Definitions of ethnicity & state - Primordialist versus Modernist perceptions of the history of nationalism - Western European traditions of patria & nation - Definitions of Patriotism; Civic & Nationalisms - Tsarist and Soviet legacies in Eastern Europe Chapter two- Highlights debates within Belarusian historiography and the several discourses that exist between rival claimants of Belarusian nationalism, national identity and nationhood. Comparing and contrasting historical milestones of Belarusian identification and the way academic perceptions have been shaped by historians in Tsarist and Soviet Belarus. Chapter three- Highlights modern constructions of Belarusian national identity since 1990. Academics, language questions, education and political regimes will all be looked at, to show how they have all shaped perceptions of Belarusian nationalism and reinterpreted modern historical discourse in relation to previous legacies of discourse in Belarus. Conclusion Erasmus Mundas MA Euroculture Introduction- Outline and methodology Chapeter One- looks into; - Discourse Analysis - Historiography - Centralization of language/ topography of power - Processes of nationhood - Definitions of ethnicity & state - Primordialist versus Modernist perceptions of the history of nationalism - Western European traditions of patria & nation - Definitions of Patriotism; Civic & Nationalisms - Tsarist and Soviet legacies in Eastern Europe Chapter two- Highlights debates within Belarusian historiography and the several discourses that exist between rival claimants of Belarusian nationalism, national identity and nationhood. Comparing and contrasting historical milestones of Belarusian identification and the way academic perceptions have been shaped by historians in Tsarist and Soviet Belarus. Chapter three- Highlights modern constructions of Belarusian national identity since 1990. Academics, language questions, education and political regimes will all be looked at, to show how they have all shaped perceptions of Belarusian nationalism and reinterpreted modern historical discourse in relation to previous legacies of discourse in Belarus. Conclusion Keywords: nationalism; historiography; identity; discourse; civic; language; patriotism;; nationalism; historiography; identity; discourse; civic; language; patriotism Available in the UPOL Library.
Discourse Analysis on Belarusian Nationalism, Identity and Nationhood

Erasmus Mundas MA Euroculture Introduction- Outline and methodology Chapeter One- looks into; - Discourse Analysis - Historiography - Centralization of language/ topography of power - Processes of ...

STANLEY, Anthony Arthur Austin; KOHOUTOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Akcie
MUDRA, Jakub; ČERNÝ, Michal; PETROV, Jan
2015 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o nové právní úpravě akcií. Zaměřuje se na zkoumání toho, jakým způsobem se tento institut s účinností zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku proměnil. Věnuje se především novým právním institutům jako jsou například kusové akcie. Další významnou změnou je rozšíření druhů akcií, jež může akciová společnost emitovat. Dále poukazuje na problematické aspekty nové právní úpravy a snaží se postihnout vztah zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku v této oblasti. This diploma thesis is dealing with new legislative regulations of shares. It focuses on the inquiry how the institute has changed by new legislative regulations of civil code and business corporations act. The work is dedicated to new institutes such as the item shares. Next significant change is an extension of types of shares which a public liability company can issue. Next further notes show the problematic aspects of new legislative and attempts to describe the relationship between civil act and business corporations act in area of shares. Keywords: akcie; cenné papíry; druhy akcií; akciová společnost; formy akcií; kusové akcie; zaknihované cenné papíry; zaknihované akcie; zákon o obchodních korporacích; shares; securities; types of shares; public liability company; forms of shares; item shares; booked securities; booked shares; business corporations act Available in the UPOL Library.
Akcie

Tato diplomová práce pojednává o nové právní úpravě akcií. Zaměřuje se na zkoumání toho, jakým způsobem se tento institut s účinností zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku ...

MUDRA, Jakub; ČERNÝ, Michal; PETROV, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Mezinárodní terorismus optikou lidských práv po 11. září 2001 s důrazem na zákaz mučení
HRABOVSKÝ, Lukáš; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
2015 - Czech
Předkládaná Diplomová práce analyzuje vztah terorismu a lidských práv po 11. září 2001 se zvláštním důrazem na zákaz mučení. V tomto ohledu práce analyzuje jednak přímé dopady terorismu na lidská práva, a jednak nepřímé dopady terorismu na lidské práva, projevující se v důsledku přijímání protiteroristických opatření. Specificky se práce zaměřuje na zákaz mučení a související instituty a judikaturu mezinárodních a národních soudů. Hlavní otázkou, kterou práce řeší je přípustnost mučení a nelidského zacházení při potírání mezinárodního terorismu. V tomto ohledu práce prostřednictvím horizontální analýzy analyzuje vybraná protiteroristická opatření ve Španělsku, Německu a Izraeli a porovnává jejich souladu s mezinárodním právem. This thesis deals with relationship between terrorism and human rights in post-9/11 period with special focus on the prohibition of torture. In this sense, thesis strives to analyse both direct and indirect impacts of terrorism on human rights as a consequence of newly adopted counter-terrorism measures. The main focus is given to the prohibition of torture and related features. This is analysed from the viewpoint of international law and judicial practice of international and national courts. A principal question to be solved is whether or not can torture be ever justified while countering terrorism. In this respect, thesis employs horizontal legal analysis in order to analyse counter-terrorism measures in Spain, Germany and Israel. The results obtained are then compared with relevant international legal instruments. Keywords: terorismus; boj proti terorismu; lidská práva; mezinárodní právo; mučení; nucené zmizení; incommunicado detence; terrorism; counter terrorism; human rights; international law; torture; enforced disappearance; incommunicado detention Available in the UPOL Library.
Mezinárodní terorismus optikou lidských práv po 11. září 2001 s důrazem na zákaz mučení

Předkládaná Diplomová práce analyzuje vztah terorismu a lidských práv po 11. září 2001 se zvláštním důrazem na zákaz mučení. V tomto ohledu práce analyzuje jednak přímé dopady terorismu na lidská ...

HRABOVSKÝ, Lukáš; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Being angry, singing fast? Signalling of aggressive motivation by syllable rate in a songbird with slow song
JAŠKA, Pavel;
2015 - English
In this study, we focused on the role of syllable rate in territorial interaction of chiffchaff males. We confronted each tested male with one of three playback types which differed in song rate (slow, non-manipulated, fast). The behaviour and the song of each subject were recorded before, during and after the treatment. Males that attacked the loudspeaker during playback sang faster before the stimulation. When birds continued singing during playback they increased syllable rate when exposed to fast or non-manipulated song. Our results indicate that syllable rate could be a signal of aggression in chiffchaff and play a role as a conventional signal rather than a handicap signal. In this study, we focused on the role of syllable rate in territorial interaction of chiffchaff males. We confronted each tested male with one of three playback types which differed in song rate (slow, non-manipulated, fast). The behaviour and the song of each subject were recorded before, during and after the treatment. Males that attacked the loudspeaker during playback sang faster before the stimulation. When birds continued singing during playback they increased syllable rate when exposed to fast or non-manipulated song. Our results indicate that syllable rate could be a signal of aggression in chiffchaff and play a role as a conventional signal rather than a handicap signal. Keywords: bird song; syllable rate; vocal performance; male-male competition; phylloscopus collybita; playback experiment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Being angry, singing fast? Signalling of aggressive motivation by syllable rate in a songbird with slow song

In this study, we focused on the role of syllable rate in territorial interaction of chiffchaff males. We confronted each tested male with one of three playback types which differed in song rate ...

JAŠKA, Pavel;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases