Počet nalezených dokumentů: 286233
Publikováno od do

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - český
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Klíčová slova: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - český
Klíčová slova: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - český
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Klíčová slova: kaučuk; vlastnosti materiálů Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Shock waves generated by corona-like discharges in water
Šunka, Pavel; Kubeš, Pavel; Hoffer, Petr
2014 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Shock waves generated by corona-like discharges in water

Šunka, Pavel; Kubeš, Pavel; Hoffer, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Agent-based Algorithms for the Vehicle Routing Problem with
Mařík, Vladimír; Vokřínek, Jiří; Kalina, Petr
2014 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Agent-based Algorithms for the Vehicle Routing Problem with

Mařík, Vladimír; Vokřínek, Jiří; Kalina, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games
Pěchouček, Michal; Jakob, Michal; Lisý, Viliam
2014 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games

Pěchouček, Michal; Jakob, Michal; Lisý, Viliam
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Analýza invazivních EEG signálů v epileptologii
Čmejla, Roman; Jiruška, Přemysl; Janča, Radek
2014 -
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza invazivních EEG signálů v epileptologii

Čmejla, Roman; Jiruška, Přemysl; Janča, Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2014

A precise gradiometer suitable for space applications
Ripka, Pavel; Platil, Antonín; Janošek, Michal
2014 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
A precise gradiometer suitable for space applications

Ripka, Pavel; Platil, Antonín; Janošek, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Compact Matrix Convertor Power and Control System Design and Verification
Lettl, Jiří; Bauer, Jan
2014 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Compact Matrix Convertor Power and Control System Design and Verification

Lettl, Jiří; Bauer, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Tvůrčí proces architekta Jana Sokola
Fantová, Eva; Urbanová Kasanová, Karin
2014 -
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tvůrčí proces architekta Jana Sokola

Fantová, Eva; Urbanová Kasanová, Karin
České vysoké učení technické v Praze, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze