Number of found documents: 286229
Published from to

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Shock waves generated by corona-like discharges in water
Šunka, Pavel; Kubeš, Pavel; Hoffer, Petr
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Shock waves generated by corona-like discharges in water

Šunka, Pavel; Kubeš, Pavel; Hoffer, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games
Pěchouček, Michal; Jakob, Michal; Lisý, Viliam
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games

Pěchouček, Michal; Jakob, Michal; Lisý, Viliam
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Agent-based Algorithms for the Vehicle Routing Problem with
Mařík, Vladimír; Vokřínek, Jiří; Kalina, Petr
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Agent-based Algorithms for the Vehicle Routing Problem with

Mařík, Vladimír; Vokřínek, Jiří; Kalina, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Analýza invazivních EEG signálů v epileptologii
Čmejla, Roman; Jiruška, Přemysl; Janča, Radek
2014 -
Available in digital repository of ČVUT.
Analýza invazivních EEG signálů v epileptologii

Čmejla, Roman; Jiruška, Přemysl; Janča, Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Profil mzdového účetního jako účastníka vzdělávací akce
KUČEROVÁ, Dagmar; DOČEKAL, Vít; TURECKIOVÁ, Michaela
2014 - English
Available in digital repository of UPOL.
Profil mzdového účetního jako účastníka vzdělávací akce

KUČEROVÁ, Dagmar; DOČEKAL, Vít; TURECKIOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

A precise gradiometer suitable for space applications
Ripka, Pavel; Platil, Antonín; Janošek, Michal
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
A precise gradiometer suitable for space applications

Ripka, Pavel; Platil, Antonín; Janošek, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Compact Matrix Convertor Power and Control System Design and Verification
Lettl, Jiří; Bauer, Jan
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Compact Matrix Convertor Power and Control System Design and Verification

Lettl, Jiří; Bauer, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases