Number of found documents: 302200
Published from to

Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer
Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
1978 - Czech
Keywords: textilní stroje; strojní mechanismy; prohozní ústrojí Available to registered users in the Library of TUL
Prohozní mechanismus tkacího stavu typu Sulzer

Petr Mádle ; Jaroslav Charvát
Technická univerzita v Liberci, 1978

Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru
Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
2013 - Czech
Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část obsahuje charakteristiku směsi silikonového kaučuku a souhrnně popisuje výrobní proces silikon-textilního dílu. V experimentální části jsou stanoveny vlastnosti silikonových směsí a vyrobených dílů dle mezinárodních a interních předpisů. Všechny dosažené výsledky měření jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Keywords: kaučuk; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vlastností nové směsi silikonového kaučuku pro spojovací díly mezi částmi motoru

Bakalářská práce hodnotí fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemickou odolnost směsí silikonových kaučuků využívaných pro výrobu silikon-textilních dílů ve firmě Sico Rubena s.r.o. Teoretická část ...

Tomáš Valášek ; Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením
Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody v životě osob s mentálním postižením. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje osoby s mentálním postižením, volný čas, vhodné volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody pro osoby s mentálním postižením. Dále popisuje chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením. V praktické části jsou na základě metod pozorování a analýzy úředního dokumentu zjišťovány dovednosti uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov na jednotlivých volnočasových aktivitách a podpůrných výchovných metodách, zda se zlepšují, zhoršují, nebo si své dovednosti zachovávají. Výsledky praktické části ukázaly, že volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody mají v životě osob s mentálním postižením velký podíl. Jde o zlepšování jemné i hrubé motoriky, koordinace, komunikačních dovedností a pozornosti. Také je pro osoby s mentálním postižením důležitý individuální přístup a opakování činností, protože osoby s mentálním postižením své návyky ztrácí, pokud jsou ponechány bez vedení. Uživatelé služeb Domova PETRA Mačkov si své dovednosti udržují, nebo se zlepšují, zhoršují se minimálně. Keywords: volnočasové aktivity; volný čas; mentálně postižení; zájmová činnost Available to registered users in the Library of TUL
Volnočasové aktivity a podpůrné výchovné metody u osob s mentálním postižením

Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami a podpůrnými výchovnými metodami pro osoby s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jaký podíl mají volnočasové aktivity a podpůrné ...

Kristýna Nová ; Bohumil Stejskal
Technická univerzita v Liberci, 2011

Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus
PROVAZNÍK, Jan;
2015 - Czech
The decrease of lifespan by mating is a common, yet poorly understood occurrence. Juvenile hormone (JH) is widely believed to mediate shortened lifespan in insect, caused by mating. In this study we tested the role of JH in the linden bug (Pyrrhocoris apterus) by removal of the corpus allatum gland and thus the JH source. We then proceeded to study the lifespan of mated animals vs. virgin animals. Virgin animals without JH live longer as was expected. The effect on mated animals is however different between males and females. Surprisingly in females, JH seems to lower the cost of mating. In males, on the other hand, the cost of mating seems to be independent on JH levels. Another surprising conclusion is that the level of JH in females affects the lifespan of males that mate with such females. Keywords: diapauza; juvenilni hormon; hmyz; délka života; lifespan; diapause; juvenile hormone; insect; lifespan; longevity dostupnost_jcu_public
Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus

The decrease of lifespan by mating is a common, yet poorly understood occurrence. Juvenile hormone (JH) is widely believed to mediate shortened lifespan in insect, caused by mating. In this study we ...

PROVAZNÍK, Jan;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests
SÝKOROVÁ, Miroslava;
2015 - English
Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Keywords: pohlavní chromosomy; obaleč jablečný; adaptivní evoluce; chromosomální fúze; resistence k insekticidům; bac-fish; qpcr dostupnost_jcu_public
Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests

Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the ...

SÝKOROVÁ, Miroslava;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Mode of action of adipokinetic hormone at the sub-cellular level in potentiating anti-oxidative responses in insects.
BEDNÁŘOVÁ, Andrea;
2015 - Czech
Adipokinetic hormones (AKHs) are neuropeptides from the arthropod AKH/RPCH (adipokinetic hormone/ red pigment concentrating hormone) family. The typical AKH is an octa-, nona- or decamer that is synthesized, stored and released by the neurosecretory cells of the corpora cardiaca (CC) connected to the brain and primarily involved in the mobilization of energy reserves from the fat body in insects. In addition to its well established role in energy metabolism, AKH has also been implicated to be involved in stress responses specifically to oxidative stress. Oxidative stress induced elevation of AKH levels as well as a modulation of biomarkers of oxidative damage following exogenous application of AKH have been demonstrated. However, the discrete steps involved in the mode of action of AKH in triggering an anti-oxidative response is far from clear. Given the role of AKH as a neuroendocrine factor that mediates a response to oxidative stress, the mode of action of AKH at the sub-cellular level was investigated. Using isolated central nervous system (brain) as an in vitro model, we establish that AKH can potentiate an anti-oxidative response to oxidative stress. Further, we also demonstrate that AKH uses a conserved signal transduction mechanism involving both protein kinase C (PKC) and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and by mobilizing both intra as well as extra-cellular Ca2+ stores to elaborate its anti-oxidative response. Finally, using the genetically tractable fruit fly Drosophila melanogaster, we demonstrate through RNAi mediated knockdown of AKH synthesis as well as overexpression of AKH using the GAL4/UAS system, that the fork-head box transcription factor (dFoXO) might function downstream of AKH signaling in its stress responsive role. These results implicate AKH as a stress hormone while offering possibilities to further identify specific regulatory mechanisms and downstream effector molecules. Since stress signaling pathways are conserved, insights obtained from such studies on insects will offer some unique avenues for understanding stress responses and related pathologies in vertebrates including humans. Adipokinetic hormones (AKHs) are neuropeptides from the arthropod AKH/RPCH (adipokinetic hormone/ red pigment concentrating hormone) family. The typical AKH is an octa-, nona- or decamer that is synthesized, stored and released by the neurosecretory cells of the corpora cardiaca (CC) connected to the brain and primarily involved in the mobilization of energy reserves from the fat body in insects. In addition to its well established role in energy metabolism, AKH has also been implicated to be involved in stress responses specifically to oxidative stress. Oxidative stress induced elevation of AKH levels as well as a modulation of biomarkers of oxidative damage following exogenous application of AKH have been demonstrated. However, the discrete steps involved in the mode of action of AKH in triggering an anti-oxidative response is far from clear. Given the role of AKH as a neuroendocrine factor that mediates a response to oxidative stress, the mode of action of AKH at the sub-cellular level was investigated. Using isolated central nervous system (brain) as an in vitro model, we establish that AKH can potentiate an anti-oxidative response to oxidative stress. Further, we also demonstrate that AKH uses a conserved signal transduction mechanism involving both protein kinase C (PKC) and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and by mobilizing both intra as well as extra-cellular Ca2+ stores to elaborate its anti-oxidative response. Finally, using the genetically tractable fruit fly Drosophila melanogaster, we demonstrate through RNAi mediated knockdown of AKH synthesis as well as overexpression of AKH using the GAL4/UAS system, that the fork-head box transcription factor (dFoXO) might function downstream of AKH signaling in its stress responsive role. These results implicate AKH as a stress hormone while offering possibilities to further identify specific regulatory mechanisms and downstream effector molecules. Since stress signaling pathways are conserved, insights obtained from such studies on insects will offer some unique avenues for understanding stress responses and related pathologies in vertebrates including humans. Keywords: adipokinetic hormone; oxidative stress; signaling; pyrrhocoris apterus; drosophila melanogaster; adipokinetic hormone; oxidative stress; signaling; pyrrhocoris apterus; drosophila melanogaster dostupnost_jcu_public
Mode of action of adipokinetic hormone at the sub-cellular level in potentiating anti-oxidative responses in insects.

Adipokinetic hormones (AKHs) are neuropeptides from the arthropod AKH/RPCH (adipokinetic hormone/ red pigment concentrating hormone) family. The typical AKH is an octa-, nona- or decamer that is ...

BEDNÁŘOVÁ, Andrea;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Species-Specificity of the Phengaris (= Maculinea) - Myrmica Host System: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae)
PECH, Pavel;
2015 - English
dostupnost_jcu_public
Species-Specificity of the Phengaris (= Maculinea) - Myrmica Host System: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae)

PECH, Pavel;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Ochrana nepominutelných dědiců
ZÁDRAPA, Tomáš; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá nepominutelným dědicem a jeho ochranou. Prostřednictvím ochrany nepominutelného dědice je omezována autonomie vůle ve prospěch zákonem vymezených osob, kterým se zaručuje právo podílet se na pozůstalosti. Hlavní důraz práce je kladen na historickou komparaci jednotlivých prvků ochrany. Těmito prvky jsou: vymezení okruhu chráněných subjektů, obsah a rozsah jejich práv a následky jejich opomenutí. Jelikož je dědické právo vzájemně provázanou oblastí, práce se obsahuje i pojednání o dalších institutech dědického práva jako jsou vydědění, kolace či právo na zaopatření, které s ochranou nepominutelných dědiců úzce souvisí. První dvě kapitoly se věnují obecnému vymezení zkoumaných institutů a počátkům vývoje v římském právu. Následující kapitoly se již snaží o komplexní pohled a zhodnocení ochrany nepominutelných dědiců na území našeho státu od účinnosti ABGB až po Nový občanský zákoník, což je také cílem této práce. This thesis deals with the inalienable heir and his protection. By protecting the inalienable heir the autonomy of will is limited in favor of state regulated number of persons that have their right to participate on inheritance guaranteed. The main emphasis is placed on historic comparison of particular elements of protection. These elements are: defying the area of protected subjects, content and scope of their rights and consequences of their neglecting. Due to the fact that the inheritance law is interconnected area of law, the thesis deals also with other institutes of the inheritance law such as disheritance, collation or right to sustenance which are closely connected with the main theme. First two chapters focus on the said institutes generally and on the beginnings of their evolution in the Roman law. Following chapters aim to more complex overview and assessment of the protection of the inalienable heir in the area of our state from the ABGB to the New Civil Code. This is also the objective of the thesis. Keywords: nepominutelný dědic; ochrana nepominutelného dědice; povinný díl; kolace; vydědění; testovací svoboda; právo některých osob na zaopatření; římské právo; abgb; vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937; občanský zákoník 1950; občanský zákoník 1964; nový občanský zákoník; historická komparace; forced heir; protection of forced heir; forced share; collation; disinheritance; freedom of testation; right of certain persons to provision; roman law; abgb; draft civil code 1937; civil code 1950; civil code 1964; new civil code; historical comparison Available in digital repository of UPOL.
Ochrana nepominutelných dědiců

Tato diplomová práce se zabývá nepominutelným dědicem a jeho ochranou. Prostřednictvím ochrany nepominutelného dědice je omezována autonomie vůle ve prospěch zákonem vymezených osob, kterým se ...

ZÁDRAPA, Tomáš; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Monitoring centrálních bank - březen 2015
Česká národní banka;
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce centrálních bank na propad ceny ropy“ se věnuje hospodářským důsledkům propadu světových ceny ropy a souvisejícím reakcím měnové politiky ve vybraných zemích. Vybraný projev: „Ukončení švýcarského kurzového závazku“ od guvernéra SNB Thomase Jordana, který vysvětluje důvody pro opuštění režimu minimálního kurzu švýcarského franku k euru. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central banks' response to the oil price decline. Selected speech: „Between independence and interdependece“ by Thomas Jordan, Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; inflace; komodita; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - březen 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce ...

Česká národní banka;
Banky, 2015

Chladová odolnost horských a nížinných motýlů
VRBA, Pavel;
2015 - Czech
Práce se zabývaá ekofyziologií přezimujících housenek dvou motýlích rodů, Colias a Erebia. Zaměřuje se na identifikace bodů podchlazení, přežívání různých režimů nízkých teplot a složení kryoprotektantů v těle. Výsledky jsou prezentovány v kontextu současného rozšíření jednotlivých druhů, jejich biotopových nároků a potenciálního ohrožení klimatickými změnami. The thesis deals with ecophysiology of overwintering larvae of two butterfly genera, Colias and Erebia. It focuses on identification of supercooling point, survival of various low temperature regimes and composition of cryoprotective substances. Results are presented in the context of distributional limits of individual species, their habitat requirements and their potential endangerment due to environmental and habitat changes. Keywords: ekologie motýlů; chladová odolnost; horské biotopy; klimatické změny; sněhová pokrývka; kryoprotektivní polyoly; butterfly ecology; cold tolerance; alpine habitats; climate change; snow cover; cryoprotective polyols dostupnost_jcu_public
Chladová odolnost horských a nížinných motýlů

Práce se zabývaá ekofyziologií přezimujících housenek dvou motýlích rodů, Colias a Erebia. Zaměřuje se na identifikace bodů podchlazení, přežívání různých režimů nízkých teplot a složení ...

VRBA, Pavel;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases