Number of found documents: 534584
Published from to

Bydlení seniorů, Semily
Kolařík Radek; Vozandychová Jitka; Míča Michal
2017 - Czech
Cílem projektu bylo definovat Tigridovo náměstí v Semilech a vytvořit budovu reagující na potřeby místa. Nalézt nejlepší využití jak po funkční, tak po hmotové stránce. Řešila jsem otázku stárnutí populace a hledání vhodného prostředí pro život stárnoucích osob.The purpose of my Bachelor`s project was to define the newly planned Tigrid Square in Semily and create a building that would reflect the needs of the place, regarding both the function and the extent of the planned object. I have addressed the issue of aging population in Semily. Therefore, my project is aimed at finding the best suitable environment for enriching the lives of the elderly residents. Keywords: Semily; náměstí; bytový dům; pavlačový dům,senior; Semily; square; apartment house; house; senior Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení seniorů, Semily

Cílem projektu bylo definovat Tigridovo náměstí v Semilech a vytvořit budovu reagující na potřeby místa. Nalézt nejlepší využití jak po funkční, tak po hmotové stránce. Řešila jsem otázku stárnutí ...

Kolařík Radek; Vozandychová Jitka; Míča Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Robot
Karel Marian; Dymeš Tomáš; Snášel Václav
2017 - Czech
Výzkum v oblasti distribuované manipulace. Celkové řešení se skládá z možnosti 3D pohybu vláken v prostoru. Výstupem jsou vizualizace robota v simulacích.Research based on distributed manipulation. The solution consist 3D motion of fibers in space. Final output is robot in visualizations and simulations. Keywords: Robot,Distribuovaná manipulace,Průmyslový design ,Průmyslový robot,Průmysl 4.0; Robot,Distributed manipulation,Industrial design,Industrial robot,Industry 4.0 Available in digital repository of ČVUT.
Robot

Výzkum v oblasti distribuované manipulace. Celkové řešení se skládá z možnosti 3D pohybu vláken v prostoru. Výstupem jsou vizualizace robota v simulacích.Research based on distributed manipulation. ...

Karel Marian; Dymeš Tomáš; Snášel Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

3D tisknutelná robotická ruka
Novák Martin; Šulc Ondřej; Nečas Martin
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. Závěrem je potom připojení k Arduinu a ověření funkčnosti pohybů.This thesis focuses on designing a robotic hand. Possible solutions are being described along with several similar projects. This work also describes the design of individual components like fingers, palm and forearm. Finally, the CAD model has been exported to .stl and 3D-printed. The plastic components have been assembled and revived using servo motors and Arduino Mega microcontroller. Keywords: robotická ruka; 3D tisk; servomotor; Arduino; robotic hand; 3D print; servo; humanoid; mechatronic; Arduino; Inmoov; Hackberry; Open Source Available in digital repository of ČVUT.
3D tisknutelná robotická ruka

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, ...

Novák Martin; Šulc Ondřej; Nečas Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Diabetická pomůcka pro analýzu glykemie
Karel Marian; Peľák Ondřej; Holubová Anna
2017 - Czech
Bakalarska prace se zabyva uvahou nad designem glukometru, jako lecebne diabeticke pomucky ve vztahu k uzivateli, jeho abstrakci a transformaci do castecne nove formy. Pri analyze trhu narazil autor na necekane mnoho spolecnych problemu, ktere skoro vsechny glukometry na trhu sdileji. Tento text na konkretni problemy upozornuje a v sekci "Design _ vlastni design" navrhuje autor jeho predstavu idealniho glukometru, ktery zaroven slouzi jako univerzalni priklad nove generaci glukometru, ktera by mela refklektovat dnesni standardy. Soucasti prace je take manifest, ktery obsahuje pozadavky na konkretni zmeny a resene problemy.This bachelor thesis focuses on the design of a glucose meter as a diabetes medical device in relation with the user. The thesis deals with the glucose-meter's abstraction and transformation into a partially new form. During the market analysis the author encountered an unexpected number of problems shared by almost every meter on the market. This thesis points out those problems, and in the part "Design _ vlastni design" the author presents his own vision of an ideal glucose meter design that also acts as an universal example for the new generation of glucosemeters that should come to meet today's standards. Part of this thesis is also a manifest containing requests for specific changes and the problems addressed... Keywords: Glukometr,pacient; nemoc; problem,nástroj,Glykemie; Glucosemeter; problem; patient,illness; tool ,glycemia Available in digital repository of ČVUT.
Diabetická pomůcka pro analýzu glykemie

Bakalarska prace se zabyva uvahou nad designem glukometru, jako lecebne diabeticke pomucky ve vztahu k uzivateli, jeho abstrakci a transformaci do castecne nove formy. Pri analyze trhu narazil autor ...

Karel Marian; Peľák Ondřej; Holubová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2017

MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft
Čertický Michal; Viazovskyi Mykyta; Trávníček Jan
2017 - English
Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití knihovny pro Monte CarloTree Search Considering durations algorytmus, který byl prvně navrhnut Albertem Uriarte a Santagem Ontańon z Drexelské univerzity. Tento algorytmus prokazuje vynikající výsledky v řízení armády v živých strategických hrách. Jako menší náhradu přidáme do knihovny vyhledávání Negamax. Naše využití algorytmu je vypracováno jako statická knihovna S++, která může být připojena k jakémukoli možnému botovi. Instalace je velmi jednoduchá a nenáročná. V průběhu práce vyhodnocujeme algoritmy, porovnáváme je a demonstrujeme jejich využití. Tyto algoritmy jsou založeny a testovány na platformě UAlberta bot.There is a live community of AI developers that are trying their ideas and putting effort to create an unbeatable rival for real-time strategy game Starcraft, as it was done with Chess and Go. This work presents an implementation of the library for the Monte Carlo Tree Search Considering Durations algorithm, that was recently proposed by Alberto Uriarte and Santiago Onta~n´on from Drexel University. It appears to bring outstanding results in real-time strategy army control. As a smaller substitute, we add a Negamax search to the library. Our implementation of the algorithms is designed as a static C++ library, which could be easily plugged in-to any possible bot. The setup is simple and intuitive. During the course of the work we evaluate the algorithms, compare them and demonstrate their usage. The algorithms are based and tested on UAlberta bot framework. Keywords: MCTSCD knihovna; Starcraft; strategie v reálném čase; prohledávání stavového prostoru; umělá inteligence videoher; MCTSCD library; Starcraft; real-time strategy; state space search; video game AI. Available in digital repository of ČVUT.
MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft

Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. ...

Čertický Michal; Viazovskyi Mykyta; Trávníček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA
Jeřábek Stanislav; Titov Denis; Buček Jiří
2017 - English
Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC 14443-4. Pro splnˇen´i poˇzadavk°u t´eto normy byl zvolen hybridn´i pˇr´istup se dvˇema komponentami - FPGA a mikrokontroler. Komponenty jsou propojeny pomoc´i SPI.This thesis describes improvements to existing FPGA smart-card emulator. Run-time configuration was implemented and foundation for ISO/IEC 144434 based proprietary protocols support was laid out. To comply with these protocols requirements, hybrid approach with two components - FPGA and MCU - was used. Components are connected by SPI. Keywords: FPGA,mikrokontrol´er,ISO/IEC 14443-4,ˇcipov´e karty,emulace; FPGA,Microcontroller,ISO/IEC 14443-4,Smart card,Emulation Available in digital repository of ČVUT.
Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA

Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i ...

Jeřábek Stanislav; Titov Denis; Buček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check
Bukovský Ivo; Tandon Akshat; Cejnek Matouš
2017 - English
This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism check on answers from the test takers. An application called Testrek is built as a part for this thesis which should streamline much of the examination process for the CSS course. The application is written using Python programming language with support from external libraries which are discussed in the thesis. Testrek essentially checks and downloads the files from a publicly accessible network location (public_html folder), where answer files are uploaded by the test takers. The Plagiarism check is run using a library called fuzzywuzzy which in turn uses the Levenshtein distance to calculate the similarity between two strings. At the end, a technical walkthrough of the application is also provided for understanding of the use case. In conclusion, the required automation of examination process has been achieved. Consequently, the analysis in this thesis open opportunity for further scope of automation and making the application even more dynamic to cover more courses.This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism check on answers from the test takers. An application called Testrek is built as a part for this thesis which should streamline much of the examination process for the CSS course. The application is written using Python programming language with support from external libraries which are discussed in the thesis. Testrek essentially checks and downloads the files from a publicly accessible network location (public_html folder), where answer files are uploaded by the test takers. The Plagiarism check is run using a library called fuzzywuzzy which in turn uses the Levenshtein distance to calculate the similarity between two strings. At the end, a technical walkthrough of the application is also provided for understanding of the use case. In conclusion, the required automation of examination process has been achieved. Consequently, the analysis in this thesis open opportunity for further scope of automation and making the application even more dynamic to cover more courses. Keywords: python; process automation; string comparison; HTML parsers; plagiarism check,Testrek; python; process automation; string comparison; HTML parsers; plagiarism check; Testrek Available in digital repository of ČVUT.
Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check

This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; ...

Bukovský Ivo; Tandon Akshat; Cejnek Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení systému využitím algoritmu diferenciální evoluce
Hofreiter Milan; Mazurenko Nikita; Bauerová Dana
2017 - Czech
Bakalářská práce je věnována využití algoritmu diferenciální evoluce pro prediktivní řízení. Navržené a programově realizované prediktivní řízení je v práci simulačně ověřováno na lineární soustavě využitím programového prostředí MATLAB. Teoretická část práce se věnuje problematice optimalizace a optimalizačních algoritmů. Další kapitoly popisují celou rodinu algoritmů inspirovaných živou přírodou. Větší pozornost je věnována algoritmu diferenciální evoluce, a to včetně jeho historie a principu činností. Poslední kapitola teoretické částí popisuje metodu prediktivního řízení. Praktická část sestává ze dvou částí. První část se zabývá návrhem algoritmu prediktivního řízení s využitím diferenciální evoluce. Druhá část popisuje testovaní navrženého algoritmu na úloze řízení výšky hladiny v nádrži. Dosažené výsledky jsou doloženy časovými průběhy sledovaných veličin.The bachelor thesis is devoted to the use differential evolution algorithm for predictive control. The proposed and programmatically executed predictive control is simulated in a linear system using the MATLAB programming environment. The theoretical part deals with optimization and algorithms optimization. The next chapters focus on the wide range of Nature-Inspired algorithms. More attention is paid to the differential evolution algorithm, including its history and operating principle. The last chapter of the theoretical part describes the method of predictive control. The practical part consists of two parts. In the first part the design of the predictive control algorithm using differential evolution is characterized. The second part describes the testing of the proposed algorithm for the purpose of level control in the tank. The obtained results are documented by the time courses of the monitored parameters Keywords: Optimalizace; prediktivní řízení; evoluční algoritmy; diferenciální evoluce; Optimization; model predictive control; evolutionary algorithm; differential evolution Available in digital repository of ČVUT.
Řízení systému využitím algoritmu diferenciální evoluce

Bakalářská práce je věnována využití algoritmu diferenciální evoluce pro prediktivní řízení. Navržené a programově realizované prediktivní řízení je v práci simulačně ověřováno na lineární soustavě ...

Hofreiter Milan; Mazurenko Nikita; Bauerová Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel
Trávníček Jan; Ćirić Stefan; Polách Radomír
2017 - English
Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni komunikovat s robotem prostřednictvím poskytované webové stránky. Práce podrobně popisuje čip Arduino ESP8266 WiFi, na kterém je systém vyvíjen, zároveň plně vysvětluje pojmy programovací jazyk Karel, robot Karel a ukazuje, co je robotovým úkolem a čeho může dosáhnout. Druhá část se zaměřuje na návrh a implementační techniky vybrané pro splnění práce a předvádí vnitřní strukturu a architekturu projektu.The content of this thesis is the implementation of client and server system for Karel robot. The system will be implemented on an Arduino ESP8266 WiFi chip, through which users will connnect over a WiFi connection and be able to interact with the robot through the web page provided. It describes in detail the WiFi chip on which the system is developed, as well as fully explaining the concepts of the Karel language, Karel robot, showing what the robot's task is, and what it can accomplish. The second part focuses on the design and implementation techniques chosen to accomplish the task, going over the internal structure and architecture of the project. Keywords: implementace; uživatel; server; karel programování; c++ programování; arduino IDE; HTTP; HTML; ESP8266 WiFi čip; implementation; client; server; karel programming; c++ programming; arduino IDE; HTTP; HTML; ESP8266 WiFi chip Available in digital repository of ČVUT.
Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel

Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni ...

Trávníček Jan; Ćirić Stefan; Polách Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Time delay algorithms for control of rolling mills
Vyhlídal Tomáš; Okar Mert; Fišer Jaromír
2017 - English
In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of the strip is measured at a little downstream from the roll gap where the deflection of strip happens. In other words, there is an unavoidable non-negligible transport delay in the measurement of steel strip thickness. Furthermore, there exists a periodic disturbance signal in rolling mills. In this master thesis two control approaches, namely internal model control and repetitive control are designed and numerically simulated in MATLAB Simulink to compensate this delay and eccentricity in rolling mills.In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of the strip is measured at a little downstream from the roll gap where the deflection of strip happens. In other words, there is an unavoidable non-negligible transport delay in the measurement of steel strip thickness. Furthermore, there exists a periodic disturbance signal in rolling mills. In this master thesis two control approaches, namely internal model control and repetitive control are designed and numerically simulated in MATLAB Simulink to compensate this delay and eccentricity in rolling mills. Keywords: Rolling mill machine; internal model control; repetetive control; modelling; matlab; simulink; Rolling Mill Machine; Internal Model Control; Repetitive Control ,Modelling,Matlab ,Simulink Available in digital repository of ČVUT.
Time delay algorithms for control of rolling mills

In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of ...

Vyhlídal Tomáš; Okar Mert; Fišer Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases